Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Team Building στο χώρο εργασίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Team Building στο χώρο εργασίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Team Building στο χώρο εργασίας
Στοχεύοντας στη βελτίωση της διατμηματικής συνεργασίας

2 Team Building στο χώρο εργασίας
Ο όρος Team και ο όρος Group αποδίδουν δύο σημαντικά διαφορετικές έννοιες. Τα εργασιακά τμήματα είναι εξ ορισμού «ομάδες». Δε διαθέτουν όμως εξ ορισμού «ομαδικότητα» Η ομάδα ορίζεται αλλά η ομαδικότητα χτίζεται

3 Προϋποθέσεις ανάπτυξης ομαδικότητας:
Κοινό όραμα και κουλτούρα Κοινός σκοπός για όλους και να γνωρίζω τους στόχους των άλλων Γνωριμία σε βάθος με όλους Αυτεπίγνωση του κάθε μέλους Αλληλεξάρτηση μεταξύ των στόχων κάθε μέλους και κάθε ομάδας Αναγνώριση των ομαδικών αποτελεσμάτων χωρίς να παραβλέπεται η ατομική συμβολή σε αυτό

4 Πως επιτυγχάνονται οι προϋποθέσεις
Με εκπαίδευση των προϊσταμένων για να δρουν ομαδικά, να υποστηρίζουν τα οράματα και να ενισχύουν τους παράγοντες ανάπτυξης αλληλεξάρτησης Σεμινάριο/workshop 16ω Με αναδιοργάνωση του τρόπου διοίκησης και λήψεως αποφάσεων Συμβουλευτική για 4ω για κάθε προϊστάμενο (με την προϋπόθεση ότι έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο) Με επαναλαμβανόμενα βιωματικά εργαστήρια Team Building Συμμετέχοντες μέλη διαφόρων ομάδων-τμημάτων & ιεραρχικών βαθμίδων (min16ω αρχικά και 8ω κάθε χρόνο)

5 Team Building στο χώρο εργασίας
Δεδομένου ότι κάθε εταιρία παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο και την κουλτούρα της, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του χώρου, χρόνου, διάρθρωσης, τρόπου λειτουργίας, κοινωνικοπολιτισμικό επίπεδο εργαζόμενων, συνθήκες εργασίας, προηγούμενη εμπειρία κλπ, η πρόταση σχεδιάζεται εξειδικευμένα για κάθε περίπτωση

6 1. Γνωριμία! Στόχοι: Δέσιμο, οικειότητα, χαλάρωση, γνωριμία Ανάδειξη των θετικών στοιχείων των μελών των ομάδων Ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων του κάθε τμήματος Γνωριμία μεταξύ των εργαζόμενων στα διάφορα τμήματα και των εκπαιδευτών Οπτική γνωριμία /δημιουργία οικειότητας (παιχνίδι παρατήρησης και περιγραφής με κλειστά μάτια) Γνωριμία των στοιχείων της προσωπικότητας (παιχνίδι με κάρτες και αστείες ερωτοαπαντήσεις) Ανάδειξη/συνειδητοποίηση/αποδοχή διαχείριση των «δυνατών» και «αδυνάτων» σημείων του κάθε συμμετέχοντα Παιχνίδι με κάρτες και αποστολή μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα Γνωριμία με τις ιδιαιτερότητες της εργασίας κάθε τμήματος (ξενάγηση σε ρεαλιστικές συνθήκες ή με ειδικό επιτραπέζιο παιχνίδι)

7 2. Χωρισμός ομάδων και γνωριμία
Δημιουργούνται σύνθετες ομάδες από όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα και κατά περίπτωση διάφορες ιεραρχικές βαθμίδες Μέσα σε ένα χαρούμενο και δημιουργικό κλίμα υλοποιούνται παιχνίδια γνωριμίας όπου οι συμμετέχοντες ξαναγνωρίζονται πάνω σε νέες βάσεις. Υπερνικούν στερεότυπα, ανακαλούν μνήμες, ανακαλύπτουν «άλλους ανθρώπους» που έβλεπαν γύρω τους αλλά στην πραγματικότητα δεν γνώριζαν.

8 3. Προσδοκίες και στόχοι Οι συμμετέχοντες καταθέτουν τις προσδοκίες τους από τη συγκεκριμένη ομάδα Ευρηματικά παιχνίδια - δημιουργία «πανό για τη διαδήλωση» Σύνδεση με τους στόχους της εταιρίας ή του τμήματος και εντοπισμός των ωφελημάτων που θα προκύψουν αν επιτευχθούν οι στόχοι Ομαδική άσκηση και συζήτηση με την ολομέλεια

9 Παιχνίδι «που μένω και τώρα που θα μείνουμε όλοι μαζί
4. Δράσεις ομαδοποίησης Παιχνίδι «που μένω και τώρα που θα μείνουμε όλοι μαζί Στόχος η κατανόηση και αποδοχή των διαφορετικών αναγκών και προτεραιοτήτων Ομαδικές κατασκευές με αναλώσιμα και υλικά ανακύκλωσης/εντοπισμός προβλημάτων συνύπαρξης και συνεργασίας /συζήτηση και επίλυση/παρουσιάσεις

10 4. Δράσεις ομαδοποίησης Ομαδική άσκηση: Οι «συνθήκες μου …για την ομάδα»
Με τη βοήθεια κατάλληλου ppt, ερωτημάτων και ανοικτής συζήτησης, τα μέλη των ομάδων ανακαλύπτουν και συνειδητοποιούν τι χρειάζεται για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά μια ομάδα και να αναπτυχθεί ομαδικό πνεύμα

11 2. Παιχνίδι «Η ιστορία της ομάδας μας»
Δράσεις ομαδοποίησης και ανάδειξης ιδιαίτερων χαρισμάτων Ακολουθώντας τη θεωρία των 8 ευφυιών του H. Gardner, κάθε δραστηριότητα δίνει τη δυνατότητα να αναδειχθούν διαφορετικά ταλέντα από διαφορετικούς ανθρώπους. Παράλληλα, ωριμάζει ένα πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας 2. Παιχνίδι «Η ιστορία της ομάδας μας» Στόχος η ανάδειξη κοινών εργασιακών καταστάσεων αξιοποιώντας τη γλωσσική ευφυία των μελών της ομάδας (βλ. Gardner) Τα μέλη της ομάδας γράφουν ατομικά μια φανταστική ιστορία που θα μπορούσε να διαδραματιστεί στο τμήμα τους. Στη συνέχεια την προσαρμόζουν για να «κολλάει» σε μια από τις άλλες που όμως βλέπουν μόνο ένα μέρος της. Τις κολλάνε διαδοχικά σε χαρτί του μέτρου και παρατηρούν τα κοινά Οι ιστορίες ανακοινώνονται στην ολομέλεια και σχολιάζονται

12 Δράσεις ομαδοποίησης και ανάδειξης ιδιαίτερων χαρισμάτων
2.Παιχνίδι «Η διαφήμισή μας» Στόχος η προβολή των θετικών χαρακτηριστικών της ομάδας αξιοποιώντας την κιναισθητική ευφυία και την επικοινωνιακή ικανότητα Κάθε ομάδα μέσα από παιχνίδι εντοπίζει τα «δυνατά της σημεία» και σχεδιάζει την ιδανική για τη συγκεκριμένη ομάδα «επιχείρηση». Κάθε μέλος παίρνει μια θέση στο οργανόγραμμα με κριτήριο τα συγκεκριμένα στοιχεία του που έχουν αναδειχτεί προηγουμένως Στη συνέχεια, αναλαμβάνοντας ρόλους, σεναριογράφων, εικαστικών, σκηνοθετών, ηθοποιών, μουσικών, και cameraman και σε συνεργασία μεταξύ τους και χρήση οπτικοακουστικού υλικού και multimedia δημιουργούν και γυρίζουν μια διαφήμιση της επιχείρησής τους

13 Δράσεις ομαδοποίησης και ανάδειξης ιδιαίτερων χαρισμάτων
Οι επόμενες δράσεις σχεδιάζονται με στόχο την ανάδειξη μουσικών, νατουραλιστικών ευαισθησιών, την αξιοποίηση χωρικών αντιληπτικών ικανοτήτων. Ακολουθούν άλλες δραστηριότητες που ασκούν τη δυνατότητα προγραμματισμού και σχεδιασμού ενεργειών. Ο παράγων διαχείριση χρόνου και αλληλεξάρτηση μεταξύ των μελών εντάσσεται σε όλες τις δράσεις.

14 Δράσεις ομαδοποίησης και ανάδειξης ιδιαίτερων χαρισμάτων
Κάθε υποομάδα κλείνοντας ολοκληρώνοντας τη δράση της παρουσιάζει στις υπόλοιπες

15 Κλείσιμο Οργάνωση debate
Κάθε ομάδα ετοιμάζει επιχειρηματολογία υπέρ ή κατά για το θέμα «ομαδικότητα στην εργασία» και διοργανώνεται λεκτική αντιπαράθεση από εκπροσώπους τους.


Κατέβασμα ppt "Team Building στο χώρο εργασίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google