Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεκμηρίωση Πρότασης Αναθεώρησης Συστήματος Ατομικής Προόδου Ανιχνευτών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεκμηρίωση Πρότασης Αναθεώρησης Συστήματος Ατομικής Προόδου Ανιχνευτών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεκμηρίωση Πρότασης Αναθεώρησης Συστήματος Ατομικής Προόδου Ανιχνευτών
Μάρτιος 2008

2 Ισχύον Σύστημα Προόδου
Θετικά Σημεία Διασφάλιση σε βάθος χρόνου η σύμμετρη ενασχόληση του ανιχνευτή με όλα τα ανιχνευτικά πεδία. Επιτυγχάνεται η συμβολή στις ομαδικές δραστηριότητες της Κοινότητας και προάγεται η ομαδική δουλειά. Διασφάληση της χρήσης των εξής παιδαγωγικών εργαλείων του κλάδου (όμιλοι εργασίας, έρευνα, προσφορά, ΜΔΥ) Η τήρηση του συστήματος προόδου από την οπτική γωνία του βαθμοφόρου διασφαλίζει ένα καλό επίπεδο λειτουργίας της Κοινότητάς του, χωρίς αυτό να αποτεέι αυτοσκοπό. Επιτυγχάνεται η ανακάλυψη των φυσικών (σωματικών), διανοητικών, συναισθηματικών, κοινωνικών, ψυχικών, και ηθικών δυνατοτήτών του, τόσο σαν άτομο όσο και σαν μέλος της κοινωνίας. Αρνητικά Σημεία Δεν προάγεται η ατομικότητα. Δεν επιτυγχάνεται η επίτευξη των προσωπικών στόχων σε θέματα ερασιτεχνικής μεν αλλά ουσιαστικής ενασχόλησης. Απουσιάζει η προσκοπική τεχνική και η προοδευτικότητά της για την ηλικία του εφήβου. Κάτι που αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης για την ειδική δοκιμασία Δάφνης. Δεν αναγράφονται στον κανονισμό στο στάδιο εισδοχής τα απαραίτητα αντικείμενα προσκοπικής τεχνικής τα οποία θα πρέπει να γνωρίζει ένας έφηβος για να ονομαστεί ανιχνευτής. Ασαφής προσδιορισμός στον κανονισμό των εννοιών: ανιχνευτικά εργαστήρια, παρουσιάσεις προσωπικού ενδιαφέροντος, ειδικές ερασιτεχνικές ασχολίες, χειμερινές έκδρομές σύμφωνα με την μεθοδολογία του κλάδου όπως παρουσιάζεται στις επίσημες εκπαιδεύσεις.

3 Ισχύον Σύστημα Προόδου (συνεχ.)
Θετικά Σημεία Σαφής προσδιορισμός με ειδική εγκύκλιο της Δοκιμασίας Δάφνης Η συμμετοχή του ανιχνευτή σε τριμηνιαία βάση και στην κατασκήνωση των άλλων δύο τμημάτων ολοκληρώνει την προσωπικότητα του σύμφωνα με τον Νόμο και την Υπόσχεση. Αρνητικά Σημεία Πανομοιότυπα κριτήρια αξιολόγησης των ειδικών δοκιμασιών Δάφνης – Έθνους Έλλειψη κινήτρων ενασχόλησης με το σύστημα πρόοδου [δεν ενθαρρύνονται σύγχρονα ενδιάφεροντα (πληροφορική, snowboarding, συμμετοχή σε παγκόσμιες οργανώσεις κτλ), έλλειψη επιβράβευσης] Ο χρονικός ορίζοντας μετάβασης από το ένα στάδιο προόδου στο άλλο είναι μεγάλος. Κάτι που αποπροσανατολίζει τον ανιχνευτή από τον τελικό του στόχο (έλλειψη κινήτρου από τον ίδιο τον ανιχνευτή, ελλειπής ενίσχυση από τον σύμβουλο βαθμοφόρο) με αποτέλεσμα την αδράνεια. Έλλειψη εγχειριδίων για τους ανιχνευτές και τους βαθμοφόρους Κοινοτήτων.

4 Νέες Προτάσεις Διατήρηση υπάρχοντος συστήματος με πλήρη και σαφή περιγραφή βασικών εννοιών που παρουσιάζουν αδυναμία κατανόησης και εφαρμογής του κανονισμού. Εμπλουτισμός ανιχνευτικών πεδίων με πληθώρα σύγχρονων αντικειμένων. Εμπλουτισμός νέων αντικειμένων προσκοπικής τεχνικής με έμφαση στην προοδευτικότητα της γνώσης η οποία θα αποκτιέται. Προσθήκη νέων επιβραβεύσεων (Explorer belt [ανεξαρτήτου ηλικίας] , ομαδικές επιβραβεύσεις/group awards) που θα υλοποιούνται παράλληλα με το ατομικό πρόγραμμα προόδου του ανιχνευτή. Ανάδειξη των ειδικών ερασιτεχνικών ασχολιών Επαναπροσδιορισμός κριτηρίων της ειδικής δοκιμασίας Προσκόπων Έθνους.

5 Τεκμηρίωση Νέων Προτάσεων
Αρνητικά Σημεία Δεν προάγεται η ατομικότητα. Δεν επιτυγχάνεται η επίτευξη των προσωπικών στόχων σε θέματα ερασιτεχνικής μεν αλλά ουσιαστικής ενασχόλησης. Απουσιάζει η προσκοπική τεχνική και η προοδευτικότητά της για την ηλικία του εφήβου. Κάτι που αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης για την ειδική δοκιμασία Δάφνης. Δεν αναγράφονται στον κανονισμό στο στάδιο εισδοχής τα απαραίτητα αντικείμενα προσκοπικής τεχνικής τα οποία θα πρέπει να γνωρίζει ένας έφηβος για να ονομαστεί ανιχνευτής. Ασαφής προσδιορισμός στον κανονισμό των εννοιών: ανιχνευτικά εργαστήρια, παρουσιάσεις προσωπικού ενδιαφέροντος, ειδικές ερασιτεχνικές ασχολίες, χειμερινές έκδρομές σύμφωνα με την μεθοδολογία του κλάδου όπως παρουσιάζεται στις επίσημες εκπαιδεύσεις. Νέες Προτάσεις Έμφαση στη χρήση των ειδικών ερασιτεχνικών ασχολιών, και επιβράβευση Ανιχνευτών. Διόρθωση του κανονισμού και συγγραφή εγκολπίου για ανιχνευτές με έμφαση στα αντικείμενα προσκοπικής τεχνικής που είναι αλληλένδετα με τη ζωή της Κοινότητας (Προσανατολισμός χάρτη, GPS, γαλλική σκαπανική, χειμερινή εκδρομή στο βουνό) και αξιολογούνται στη δοκιμασία Δάφνης. Περιγραφή των εννοιών στον κανονισμό

6 Τεκμηρίωση Νέων Προτάσεων
Αρνητικά Σημεία Πανομοιότυπα κριτήρια αξιολόγησης των ειδικών δοκιμασιών Δάφνης – Έθνους Έλλειψη κινήτρων ενασχόλησης με το σύστημα πρόοδου [δεν ενθαρρύνονται σύγχρονα ενδιάφεροντα (πληροφορική, snowboarding, συμμετοχή σε παγκόσμιες οργανώσεις κτλ), έλλειψη επιβράβευσης] Ο χρονικός ορίζοντας μετάβασης από το ένα στάδιο προόδου στο άλλο είναι μεγάλος. Κάτι που αποπροσανατολίζει τον ανιχνευτή από τον τελικό του στόχο (έλλειψη κινήτρου από τον ίδιο τον ανιχνευτή, ελλειπής ενίσχυση από τον σύμβουλο βαθμοφόρο) με αποτέλεσμα την αδράνεια. Έλλειψη εγχειριδίων για τους ανιχνευτές και τους βαθμοφόρους Κοινοτήτων. Νέες Προτάσεις Οριοθέτηση κριτηρίων αξιολόγησης δοκιμασίας Έθνους τα οποία θα στηρίζονται στην ανάπτυξη της κοινωνικής ευαισθησίας, προσφοράς. Προσθήκη νέων επιβραβεύσεων (σήματα ειδικών ερασιτεχνικών και Δάφνης) και εμπλουτισμός ανιχνευτικών πεδίων με πληθώρα σύγχρονων αντικειμένων Παράλληλη πορεία της ατομικής προόδου του ανιχνευτή με τις ομαδικές επιβραβεύσεις σε επίπεδο κοινότητας. Ολοκλήρωση και αξιολόγηση της ατομικής προσπάθειας και εκτός της ζωής στην Κοινότητα. Συγγραφή εγχειριδίων (ειδικών ερασιτεχνικών ασχολιών, εγκόλπιο για ανιχνευτές και οδηγίες τήρησης του συστήματος προόδου για ανιχνευτές και βαθμοφόρους )


Κατέβασμα ppt "Τεκμηρίωση Πρότασης Αναθεώρησης Συστήματος Ατομικής Προόδου Ανιχνευτών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google