Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

και η εκπαιδευτικΗ τουΣ χρηΣη

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "και η εκπαιδευτικΗ τουΣ χρηΣη"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 και η εκπαιδευτικΗ τουΣ χρηΣη
Εργαλεία WEB 2.0 και η εκπαιδευτικΗ τουΣ χρηΣη

2 Περιεχόμενα Web 2.0 τεχνολογίες, εφαρμογές και υπηρεσίες
Wiki blog

3 Από το web 1.0 στο web 2.0 Ο όρος web 2.0 έχει πλέον καταστεί η κοινά παραδεκτή ονομασία μιας νέας γενιάς διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών. Το web 2.0, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για νέες κοινωνικές και διδακτικές πρακτικές. Η επίδραση του web 2.0 στην Εκπαίδευση μπορεί να είναι καταλυτική. Αλλαγές στον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες Αξιοποίηση της συλλογικής νοημοσύνης

4 Ο νέος παγκόσμιος ιστός web 2.0
Ο νέος παγκόσμιος ιστός web 2.0 ενθαρρύνει τη συμμετοχή χρηστών για τη παραγωγή πλουσιότερου και δυναμικότερου περιεχομένου (open projects) Οι χρήστες μεταμορφώνονται σε δημιουργούς και διαμορφώνουν το περιεχόμενο: κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο, να το κατηγοριοποιούν, να το αξιολογούν, να το κατατάσσουν, όπως για παράδειγμα τις ειδήσεις που θεωρούν σημαντικές. Με τις νέες δικτυακές υπηρεσίες οι χρήστες συνεργάζονται και ανταλλάζουν δεδομένα online

5 Web 2.0 εφαρμογές – χαρακτηριστικά
Διαδραστικότητα Δυναμικό περιεχόμενο Συνεργασία Συνεισφορά Κοινότητα και κοινωνική δικτύωση

6 Το διαδίκτυο ως πλατφόρμα
Αποτελεί ενιαία πλατφόρμα, χωρίς ιδιοκτήτη Βασική ικανότητα των εφαρμογών web 2.0 είναι η διαχείριση των Βάσεων Δεδομένων (όπως Google, Yahoo, Amazon eBay, MapQuest, Napster) Το μεγαλύτερο μέρος του χρήσιμου λογισμικού είναι ανοικτού κώδικα Λογισμικό πέρα από συσκευές

7 Web 2.0 – Βασικά χαρακτηριστικά

8 Web 2.0 τεχνολογίες RSS Feeds AJAX Trackback SOA & web services

9 RSS Feed RSS (Really Simple Syndication) εργαλείο διανομής ειδήσεων
Ο χρήστης του Διαδικτύου ενημερώνεται για γεγονότα και νέα από άλλους χρήστες ή και κανάλια πληροφορίας. Η πληροφορία διανέμεται αυτόματα μέσω του RSS στους εγγεγραμμένους χρήστες

10 AJAX Asynchronous JavaScript and XML, είναι λογισμικό ενσωματωμένο σε όλους τους browsers που επιτρέπει στον JavaScript κώδικα, που εκτελείται στους browsers, να ζητήσει δεδομένα από έναν server χωρίς επαναφόρτωση της σελίδας. Πχ. σε web 2.0 εφαρμογές, όπως Flickr, Gmail ή YouTube, μπορούμε να κάνουμε κλικ σε μία φόρμα, να εισάγουμε δεδομένα (πχ. τρέχουσα τιμή μετοχής) και η ενημέρωση να γίνει χωρίς να απομακρυνθούμε από τη σελίδα

11 Trackback Είναι ένα πλαίσιο για peer to peer κοινοποιήσεις μεταξύ δικτυακών τόπων. Ενημερώνεις ένα συγγραφέα ότι αναφέρεσαι στο έργο του. Το trackback αντιπροσωπεύεται από ένα URL Μία ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί trackback μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα μία λίστα με όλα τα sites που έχουν σχετικά posts

12 SOA & web services Service-Oriented Architecture (SOA) επιτρέπει την ενσωμάτωση υπηρεσιών ανάμεσα σε διαφορετικούς οργανισμούς μέσω κοινών προτύπων

13 Web 2.0 εφαρμογές- κοινωνική δικτύωση
Blogs Wikis Mashups Tagging Podcasting Widgets Web chat, forums Social Bookmarking E-portfolios 3D virtual environments Joomla

14 Web 2.0 εφαρμογές- πλατφόρμες
Moodle E-class

15 Blogs Το Βlog λέξη είναι η συντομευμένη εκδοχή του weblog.
Οι εγγραφές εμφανίζονται συχνά σε αντίστροφη χρονολογική σειρά. Άλλα λειτουργούν ως πιο προσωπικά ημερολόγια ή ομάδες συζήτησης.

16 Blog & Εκπαίδευση ένα εκπαιδευτικό ιστολόγιο μπορεί να ενισχύσει το μαθησιακό ενδιαφέρον μιας τάξης.

17 Blogs v Forum Διαφορά ανάμεσα σε blog και φόρουμ
Ένα φόρουμ, αντίθετα, είναι μια υπόθεση στρογγυλής τραπέζης, όπου οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να ξεκινήσουν το δικό τους θέμα ή την απάντησή τους σε κάθε ένα από τα δεκάδες άλλα θέματα.

18 Wikis – τι είναι? Ένα Wiki είναι συνήθως μία ιστοσελίδα που επιτρέπει στους χρήστες της να προσθέσουν, να αφαιρέσουν, ή να επεξεργαστούν το περιεχόμενό της, πολύ γρήγορα και εύκολα, μέσω ενός web browser, χωρίς να έχουν κάνει υποχρεωτικά εγγραφή. Έτσι, διευκολύνεται η συνεργασία πολλών ατόμων για τη συγγραφή ενός Έργου Ένα wiki είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη διατήρηση: ενός εγχειριδίου αρχείων βοήθειας, μιας εγκυκλοπαίδειας, εγγράφου συνεργασίας που θα αναπτύσσεται και θα εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου.

19 Wikis – δομή και οργάνωση
Τα wikis σπάνια οργανώνονται με βάση τη χρονολογία (όπως συμβαίνει με τα Blogs). Τα wikis έχουν ιεραρχική δομή που επιτρέπει την αναζήτηση δεδομένων και τη πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες μέσω ενσωματωμένων συνδέσμων. Η απλότητα της επεξεργασίας και της χρήσης επιτρέπουν την εύκολη χρήση Η πατρότητα και η ιδιοκτησία έχουν διαφορετική έννοια λόγω της συνεισφοράς από πολλούς.

20 Wikis Χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία συνεργατικών δικτυακών τόπων (collaborative websites), για να ενδυναμώσουν (community websites) , σε εταιρικά δίκτυα και σε συστήματα διαχείρισης γνώσης (knowledge management systems). Οι χρήστες ενός wiki μπορεί να χρησιμοποιούν τα συντακτικά τους δικαιώματα για να αφαιρέσουν υλικό που θεωρείται «off topic”. Παράδειγμα η συνεργατική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia. Τα wikis ανοικτού σκοπού δέχονται περιεχόμενο χωρίς αυστηρούς κανόνες.

21 Wikis’ … backstage Τα wikis συνήθως αναπτύσσονται με open source λογισμικό (wiki software). Η δομή και η μορφοποίηση των σελίδων τους καθορίζονται από μια απλουστευμένη γλώσσα σήμανσης γνωστή ως wikitext. Υποστηρίζονται περιορισμένα HTML tags, Cascading Style Sheets ( CSS) στυλ και επεξεργασία WYSIWYG. Αποθηκεύονται συνήθως σε σχεσιακή βάση δεδομένων που τρέχει σε ένα ή περισσότερους web servers.

22 Wikis και συνεργασία Υπηρεσίες, που συνεργάζονται με το περιβάλλον του wiki, και που επιτρέπουν τη συνεργασία με άλλους χρήστες πάνω σε ένα κοινό έγγραφο. SocialText MediaWiki Google Docs

23 Εργαλεία ανάπτυξης wiki
Wikispaces, Foswiki,

24 Το wiki ως εκπαιδευτικό εργαλείο
Επικοινωνίας Συνεργασίας Ανταλλαγής Διαμοιρασμού Οικοδόμησης γνώσης

25 Wikis - Παραδείγματα Το πιο γνωστό wiki είναι η Wikipedia, η online εγκυκλοπαίδεια. «Σχεδίαση Εκπαιδευτικού λογισμικού» : Εργασίες φοιτητών

26 Mashups Είναι ιστοσελίδες ή εφαρμογές που χρησιμοποιούν Web 2.0 τεχνολογίες και συνδυάζουν δεδομένα από πηγές για τη παρουσίαση πληροφοριών από διαφορετικές εξωτερικές πηγές με διαφορετικούς τρόπους. Στη μουσική ένα Mashup είναι ένα νέο τραγούδι που προέρχεται από 2 ή περισσότερα αρχικά τραγούδια πχ. Google Maps Mashups (χαρτογράφησης)

27 Tagging Τα tags είναι λέξεις-κλειδιά που συνδέονται ή αποδίδονται σε κομμάτια πληροφορίας (όπως εικόνες, άρθρα, αρχεία βίντεο). Με τον τρόπο αυτό περιγράφουν το αντικείμενο και επιτρέπουν ταξινόμηση της πληροφορίας με βάση λέξεις-κλειδιά. Στα blogs, τα tags χρησιμοποιούνται ευρέως, καθώς είναι πιο δυναμικά και ευέλικτα από τηνκλασική μέθοδο ταξινόμησης με κατηγορίες.

28 Κοινωνική δικτύωση Facebook: http://www.facebook.com/
Ning: MySpace: YouTube: Twitter:

29 Διαμοιρασμός πόρων Πρωτογενείς πηγές: http://books.google.com/
Διαμοιρασμός πόρων:


Κατέβασμα ppt "και η εκπαιδευτικΗ τουΣ χρηΣη"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google