Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διδακτικό πλάνο μαθήματος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διδακτικό πλάνο μαθήματος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διδακτικό πλάνο μαθήματος
Σάλτας Βασίλειος Διδάκτωρ Μαθηματικών Τηλ.: Κιν.:

2 Εκπαιδευτικός κύκλος μαθήματος
Προετοιμασία Μαθήματος Μαθητής Πλάνο Μαθήματος Συντήρηση Μαθήματος Πορεία Μαθήματος Αξιολόγηση Μαθήματος Δρ. Σάλτας Βασίλειος

3 Μοντέλο διδακτικού πλάνου μαθήματος
Η αποτελεσματικότερη προετοιμασία του μαθήματος επιτυγχάνεται Με την πολύπλευρη ανάλυση του διδακτικού περιεχομένου του συγκεκριμένου θέματος Με την οργάνωση και τις συνθήκες εργασίας Με το σχεδιασμό και την προκαταβολική λήψη αποφάσεων Με τη διατύπωση των σκοπών του μαθήματος. Για την εκπλήρωση των σκοπών Αξιολογούνται όλες οι εναλλακτικές στρατηγικές Επιλέγεται εκείνη που αρμόζει στο συγκεκριμένο διδακτικό θέμα Δρ. Σάλτας Βασίλειος

4 Σχεδιασμός διδακτικού πλάνου μαθήματος
Μελέτη και ταξινόμηση του διδακτικού περιεχομένου Ανάλυση της δομής του διδακτικού περιεχομένου και τις σχέσης του με τις παλιές γνώσεις Ανάλυση των μορφωτικών ικανοτήτων του διδακτικού περιεχομένου Ανάλυση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων του διδακτικού περιεχομένου Διατύπωση των επιθυμητών σκοπών Λογική ανάλυση του διδακτικού περιεχομένου Ψυχολογική ανάλυση των ενδεχόμενων προβλημάτων Πρόταση (αν είναι δυνατόν) πρακτικών ασκήσεων, μεθόδων και τρόπων Καθορισμός των εκπαιδευτικών-τεχνικών μέσων Ανάλυση των ειδικών συνθηκών εργασίας (εξωσχολικά βοηθήματα) Δρ. Σάλτας Βασίλειος

5 Συνέπειες του διδακτικού πλάνου μαθήματος (Θετικά)
Ο σχεδιασμός κάθε ενέργειας βελτιώνει το αποτέλεσμά της Ο σχεδιασμός υπερτερεί έναντι των μη καθορισμένων γεγονότων Το διδακτικό πλάνο αυξάνει την επίδοση των εκπαιδευόμενων (κατανοητοί και ξεκάθαροι διδακτικοί σκοποί) Δίνει στους εκπαιδευόμενους και στους εκπαιδευτικούς, την αίσθηση ενός συγκεκριμένου προσανατολισμού συνειδητοποιώντας τους σκοπούς της διδασκαλίας της συγκεκριμένης έννοιας Τα διδακτικά πλάνα συμβάλλουν στη δημιουργία τάξης με ομαλή λειτουργία, με λιγότερα προβλήματα πειθαρχίας, με λιγότερες διακοπές Αυξάνουν το σεβασμό και την εμπιστοσύνη προς στους εκπαιδευτικούς από τους εκπαιδευόμενους Υπάρχει ομαλή ροή ιδεών, δραστηριοτήτων και αλληλεπίδρασης, ώστε ο εκπαιδευτικός να μην απαιτείται να «επιβάλλεται» μέσα στην τάξη Δρ. Σάλτας Βασίλειος

6 Συνέπειες του διδακτικού πλάνου μαθήματος (Αρνητικά – Αίτια – Αντιμετώπιση)
Μονότονη και μονοκόμματη εκπαίδευση Μειωμένη ευαισθησία στις ιδέες και απόψεις των εκπαιδευόμενων Επιδίωξη εκπλήρωσης των προκαθορισμένων σκοπών του μαθήματος Αίτια Άγνοια του εκπαιδευτικού (επιστημονική και διδακτική) Φόβος για την άγνωστη ερώτηση ή άποψη Απόλυτος και αδιάλλακτος χαρακτήρα του εκπαιδευτικού Αντιμετώπιση Περισσότερη και λεπτομερειακότερη επιστημονική προετοιμασία «Παραβίαση» του αδιάλλακτου χαρακτήρα Δρ. Σάλτας Βασίλειος

7 Προτεινόμενη δομή διδακτικού πλάνου μαθήματος
Προτεινόμενη δομή διδακτικού πλάνου μαθήματος Δρ. Σάλτας Βασίλειος

8 Διδακτικό πλάνο μαθήματος 1 Ρητοποίηση Παρανομαστή
Δρ. Σάλτας Βασίλειος

9 Διδακτικό πλάνο μαθήματος 2 Παράγωγος Συνάρτησης f(x)
Δρ. Σάλτας Βασίλειος

10 Συμπεράσματα Βασικό χαρακτηριστικό του διδακτικού πλάνου είναι ο ρεαλισμός. Για τη σχεδίασή του λαμβάνονται υπ’ όψιν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο - αναλυτικό πρόγραμμα, το επίπεδο των εκπαιδευομένων, τις ιδιαιτερότητες της διδασκόμενης έννοιας και το προτεινόμενο βιβλίο. Δεν σχεδιάζεται μόνο για να υπάρχει στα πρακτικά, αλλά για να υλοποιείται και να επιτευχθούν με τη βοήθειά του οι επιθυμητοί σκοποί του μαθήματος. Ο σχεδιασμός του βοηθάει τον εκπαιδευτικό να: Συνειδητοποιήσει τη δομή και τα συστατικά του μαθήματος Να ξεκαθαρίσει τους σκοπούς που επιδιώκει Να επινοήσει συγκεκριμένες δραστηριότητες για την υλοποίησή τους. Να αξιολογήσει ορθά τη διδασκόμενη ύλη. Δρ. Σάλτας Βασίλειος

11 Προκαταβολικός σχεδιασμός των διδακτικών πλάνων στην αρχή του έτους
Πρόταση Προκαταβολικός σχεδιασμός των διδακτικών πλάνων στην αρχή του έτους Υλοποίηση Οι υπεύθυνοι εκπαίδευσης του κάθε διδακτικού αντικειμένου να ζητούν από του υφιστάμενούς τους να τους καταθέσουν διδακτικά πλάνα μαθημάτων για τις προκαθορισμένες διδακτικές ενότητες Να ελέγχονται από κατάλληλη επιστημονική ομάδα Να κοινοποιούνται στους άμεσα ενδιαφερόμενους με τις απαραίτητες ή όχι διορθώσεις και προτάσεις Δρ. Σάλτας Βασίλειος

12 Παρατήρηση Ο σχεδιασμός των διδακτικών πλάνων μαθημάτων πρέπει να συνοδεύεται και από την πορεία μαθήματος, η οποία αρχικά ορίζεται από τον εκπαιδευτικό, αλλά να απαιτείται η ύπαρξή της κατά τη διδασκαλία, κυρίως από τους περισσότερο άπειρους εκπαιδευτικούς Δρ. Σάλτας Βασίλειος


Κατέβασμα ppt "Διδακτικό πλάνο μαθήματος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google