Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διδακτικό πλάνο μαθήματος Σάλτας Βασίλειος Διδάκτωρ Μαθηματικών Τηλ.: 251-0-835066 Κιν.: 6972024108

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διδακτικό πλάνο μαθήματος Σάλτας Βασίλειος Διδάκτωρ Μαθηματικών Τηλ.: 251-0-835066 Κιν.: 6972024108"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διδακτικό πλάνο μαθήματος Σάλτας Βασίλειος Διδάκτωρ Μαθηματικών Τηλ.: 251-0-835066 Κιν.: 6972024108 E-mail: coin_kav@otenet.gr

2 Δρ. Σάλτας Βασίλειος2 Εκπαιδευτικός κύκλος μαθήματος Προετοιμασία Μαθήματος Πλάνο Μαθήματος Συντήρηση Μαθήματος Αξιολόγηση Μαθήματος ΠορείαΜαθήματος Πορεία Μαθήματος Μαθητής

3 Δρ. Σάλτας Βασίλειος3 Μοντέλο διδακτικού πλάνου μαθήματος Η αποτελεσματικότερη προετοιμασία του μαθήματος επιτυγχάνεται πολύπλευρη  Με την πολύπλευρη ανάλυση του διδακτικού περιεχομένου του συγκεκριμένου θέματος οργάνωσησυνθήκες  Με την οργάνωση και τις συνθήκες εργασίας σχεδιασμόπροκαταβολική  Με το σχεδιασμό και την προκαταβολική λήψη αποφάσεων σκοπών  Με τη διατύπωση των σκοπών του μαθήματος. Για την εκπλήρωση των σκοπών εναλλακτικές  Αξιολογούνται όλες οι εναλλακτικές στρατηγικές αρμόζει  Επιλέγεται εκείνη που αρμόζει στο συγκεκριμένο διδακτικό θέμαΑποτέλεσμα Ενέργεια(Εκπαιδευτικοί) Σκοποί(ΣυντάκτεςΕκπαιδευτικούΠρογράμματος)

4 Δρ. Σάλτας Βασίλειος4 Σχεδιασμός διδακτικού πλάνου μαθήματος Μελέτηταξινόμηση 1. Μελέτη και ταξινόμηση του διδακτικού περιεχομένου δομής 2.Ανάλυση της δομής του διδακτικού περιεχομένου και τις σχέσης του με τις παλιές γνώσεις μορφωτικώνικανοτήτων 3. Ανάλυση των μορφωτικών ικανοτήτων του διδακτικού περιεχομένου εκπαιδευτικώνδυνατοτήτων 4.Ανάλυση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων του διδακτικού περιεχομένου επιθυμητών 5. Διατύπωση των επιθυμητών σκοπών 6. Λογική 6. Λογική ανάλυση του διδακτικού περιεχομένου 7. Ψυχολογική 7. Ψυχολογική ανάλυση των ενδεχόμενων προβλημάτων πρακτικών 8. Πρόταση (αν είναι δυνατόν) πρακτικών ασκήσεων, μεθόδων και τρόπων εκπαιδευτικών-τεχνικών 9. Καθορισμός των εκπαιδευτικών-τεχνικών μέσων ειδικών 10. Ανάλυση των ειδικών συνθηκών εργασίας (εξωσχολικά βοηθήματα)

5 Δρ. Σάλτας Βασίλειος5 Συνέπειες του διδακτικού πλάνου μαθήματος (Θετικά) Θετικά βελτιώνει  Ο σχεδιασμός κάθε ενέργειας βελτιώνει το αποτέλεσμά της υπερτερεί  Ο σχεδιασμός υπερτερεί έναντι των μη καθορισμένων γεγονότων αυξάνει  Το διδακτικό πλάνο αυξάνει την επίδοση των εκπαιδευόμενων (κατανοητοί και ξεκάθαροι διδακτικοί σκοποί) συγκεκριμένου  Δίνει στους εκπαιδευόμενους και στους εκπαιδευτικούς, την αίσθηση ενός συγκεκριμένου προσανατολισμού συνειδητοποιώντας τους σκοπούς της διδασκαλίας της συγκεκριμένης έννοιας ομαλήλειτουργία λιγότερα  Τα διδακτικά πλάνα συμβάλλουν στη δημιουργία τάξης με ομαλή λειτουργία, με λιγότερα προβλήματα πειθαρχίας, με λιγότερες διακοπές σεβασμό  Αυξάνουν το σεβασμό και την εμπιστοσύνη προς στους εκπαιδευτικούς από τους εκπαιδευόμενους ομαλήροή  Υπάρχει ομαλή ροή ιδεών, δραστηριοτήτων και αλληλεπίδρασης, ώστε ο εκπαιδευτικός να μην απαιτείται να «επιβάλλεται» μέσα στην τάξη

6 Δρ. Σάλτας Βασίλειος6 Συνέπειες του διδακτικού πλάνου μαθήματος (Αρνητικά – Αίτια – Αντιμετώπιση) Αρνητικά  Μονότονημονοκόμματη  Μονότονη και μονοκόμματη εκπαίδευση  Μειωμένη  Μειωμένη ευαισθησία στις ιδέες και απόψεις των εκπαιδευόμενων προκαθορισμένων  Επιδίωξη εκπλήρωσης των προκαθορισμένων σκοπών του μαθήματοςΑίτια  Άγνοια  Άγνοια του εκπαιδευτικού (επιστημονική και διδακτική)  Φόβος  Φόβος για την άγνωστη ερώτηση ή άποψη  Απόλυτοςαδιάλλακτος  Απόλυτος και αδιάλλακτος χαρακτήρα του εκπαιδευτικούΑντιμετώπιση επιστημονική  Περισσότερη και λεπτομερειακότερη επιστημονική προετοιμασία αδιάλλακτου  «Παραβίαση» του αδιάλλακτου χαρακτήρα

7 Δρ. Σάλτας Βασίλειος7 Προτεινόμενη δομή διδακτικού πλάνου μαθήματος

8 Δρ. Σάλτας Βασίλειος8 Διδακτικό πλάνο μαθήματος 1 Ρητοποίηση Παρανομαστή

9 Δρ. Σάλτας Βασίλειος9 Διδακτικό πλάνο μαθήματος 2 Παράγωγος Συνάρτησης f(x)

10 Δρ. Σάλτας Βασίλειος10 Συμπεράσματα ρεαλισμός  Βασικό χαρακτηριστικό του διδακτικού πλάνου είναι ο ρεαλισμός. εκπαιδευτικό περιεχόμενο - αναλυτικόπρόγραμμαεπίπεδο ιδιαιτερότητες  Για τη σχεδίασή του λαμβάνονται υπ’ όψιν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο - αναλυτικό πρόγραμμα, το επίπεδο των εκπαιδευομένων, τις ιδιαιτερότητες της διδασκόμενης έννοιας και το προτεινόμενο βιβλίο. μόνο για να υπάρχει στα πρακτικά  Δεν σχεδιάζεται μόνο για να υπάρχει στα πρακτικά, αλλά για να υλοποιείται και να επιτευχθούν με τη βοήθειά του οι επιθυμητοί σκοποί του μαθήματος.  Ο σχεδιασμός του βοηθάει τον εκπαιδευτικό να:  Συνειδητοποιήσει  Συνειδητοποιήσει τη δομή και τα συστατικά του μαθήματος ξεκαθαρίσει  Να ξεκαθαρίσει τους σκοπούς που επιδιώκει επινοήσει  Να επινοήσει συγκεκριμένες δραστηριότητες για την υλοποίησή τους. αξιολογήσει  Να αξιολογήσει ορθά τη διδασκόμενη ύλη.

11 Δρ. Σάλτας Βασίλειος11 Πρόταση Προκαταβολικός σχεδιασμός των διδακτικών πλάνων στην αρχή του έτους Υλοποίηση καταθέσουν διδακτικά πλάνα μαθημάτων 1.Οι υπεύθυνοι εκπαίδευσης του κάθε διδακτικού αντικειμένου να ζητούν από του υφιστάμενούς τους να τους καταθέσουν διδακτικά πλάνα μαθημάτων για τις προκαθορισμένες διδακτικές ενότητες ελέγχονται 2.Να ελέγχονται από κατάλληλη επιστημονική ομάδα κοινοποιούνται 3.Να κοινοποιούνται στους άμεσα ενδιαφερόμενους με τις απαραίτητες ή όχι διορθώσεις και προτάσεις

12 Δρ. Σάλτας Βασίλειος12 Παρατήρηση πορείαμαθήματος Ο σχεδιασμός των διδακτικών πλάνων μαθημάτων πρέπει να συνοδεύεται και από την πορεία μαθήματος, η οποία αρχικά ορίζεται από τον εκπαιδευτικό, αλλά να απαιτείται η ύπαρξή της κατά τη διδασκαλία, κυρίως από τους περισσότερο άπειρους εκπαιδευτικούς


Κατέβασμα ppt "Διδακτικό πλάνο μαθήματος Σάλτας Βασίλειος Διδάκτωρ Μαθηματικών Τηλ.: 251-0-835066 Κιν.: 6972024108"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google