Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ. 2 Εισαγωγή  Πώς πρέπει να κατανέμεται ο χρόνος μάθησης;  Ποιο κλίμα πρέπει να επικρατεί μέσα στη σχολική τάξη;

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ. 2 Εισαγωγή  Πώς πρέπει να κατανέμεται ο χρόνος μάθησης;  Ποιο κλίμα πρέπει να επικρατεί μέσα στη σχολική τάξη;"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

2 2 Εισαγωγή  Πώς πρέπει να κατανέμεται ο χρόνος μάθησης;  Ποιο κλίμα πρέπει να επικρατεί μέσα στη σχολική τάξη;  Ποια πρέπει να είναι η διαρρύθμιση της σχολικής αίθουσας;  Ποιος ο ρόλος της συμπεριφοράς και πειθαρχίας των μαθητών μέσα στην τάξη;

3 3 1. Ο χρόνος μάθησης  Διέγερση και διατήρηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη μάθηση με εφαρμογή συνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας.  Τοποθέτηση σχετικής πινακίδας στην πόρτα της αίθουσας διδασκαλίας, η οποία υπενθυμίζει σ' αυτούς που σκοπεύουν να διακόψουν το μάθημα, τη σοβαρότητα του επιτελούμενου στην τάξη έργου, (Π.χ. γίνεται μάθημα. Παρακαλούμε μη διακόπτετε).

4 4 1. Ο χρόνος μάθησης  Άμεση έναρξη του μαθήματος και λήξη αυτού στον προβλεπόμενο χρόνο.  Ταχύτητα και ηρεμία στο χειρισμό των καθημερινών προβλημάτων και δραστηριοτήτων.  Εκπαίδευση των μαθητών από την αρχή της χρονιάς για το πώς θα ενεργούν σε ορισμένες διαδικασίες ρουτίνας.

5 5 1. Ο χρόνος μάθησης  Τέλος απαραίτητος κρίνεται ο σχεδιασμός από τον εκπαιδευτικό του διδακτικού έργου:  σε επίπεδο μαθήματος μιας διδακτικής ώρας  σε επίπεδο μιας ενότητας ύλης  σε επίπεδο εξαμήνου ή έτους

6 6 2. Κλίμα και διαρρύθμιση της σχολικής τάξης  Το κλίμα της σχολικής τάξης αναφέρεται:  στο στυλ διδασκαλίας και μάθησης που εφαρμόζει ο δάσκαλος  στις μορφές της συμπεριφοράς που αναπτύσσονται μέσα στην τάξη  στις διαπροσωπικές σχέσεις δασκάλου και μαθητών  στη διευθέτηση των αντικειμένων της σχολικής αίθουσας

7 7 2. Κλίμα και διαρρύθμιση της σχολικής τάξης  Εξετάζοντας τις διαστάσεις του κλίματος της τάξης διακρίνουμε δυο:  την αλληλεπίδραση δασκάλου και μαθητών η οποία έχει σχέση με το κοινωνικό περιβάλλον της τάξης  το οργανωτικό ή φυσικό περιβάλλον της τάξης, δηλαδή η ρύθμιση και τακτοποίηση του εσωτερικού χώρου της τάξης

8 8 2α. Μορφές κοινωνικού περιβάλλοντος  Συναγωνιστικό  Συνεργατικό  Ατομικιστικό

9 9 2β. Οργανωτικό περιβάλλον  Το φυσικό ή οργανωτικό περιβάλλον της τάξης, επηρεάζει σημαντικά:  το χρόνο μάθησης των μαθητών  τη συμπεριφορά τους

10 10 2β. Οργανωτικό περιβάλλον  Ευπρεπής, καθαρή και σωστά διαρρυθμισμένη αίθουσα διδασκαλίας επηρεάζει σημαντικά:  την επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών  δημιουργεί ευχάριστη σ' αυτούς διάθεση για παραγωγή έργου  προάγει τις διαπροσωπικές σχέσεις τους

11 11 2β. Οργανωτικό περιβάλλον  Η διαρρύθμιση των θρανίων και των επίπλων σε μια σχολική αίθουσα δίνει μηνύματα:  για τα αντικείμενα παρακολούθησης  για τους τύπους των μαθητών που η κοινωνία θέλει να παράγει  για το επίπεδο δραστηριοποίησης και το βαθμό αλληλεπίδρασης τους  για το είδος των έργων που αυτοί θα καταπιαστούν  για το ποιος είναι υπεύθυνος της μάθησης στην τάξη

12 12

13 13

14 14

15 15 3. Κανόνες συμπεριφοράς των μαθητών στη σχολική τάξη  Οι κανόνες της τάξης θα τηρηθούν:  αν είναι λίγοι  αν προβάλουν λογικές απαιτήσεις  αν κρίνονται ως δίκαιοι από τους μαθητές  αν είναι ξεκάθαροι  αν γίνουν κατανοητοί  αν οι μαθητές πεισθούν για την σκοπιμότητά τους

16 16 3. Κανόνες συμπεριφοράς των μαθητών στη σχολική τάξη  Αν δεν υπάρξουν οι παραπάνω λόγοι, οι κανόνες θα έχουν μικρή ή καθόλου αξία Χρειάζεται αρκετός χρόνος μέχρι οι μαθητές να μάθουν καλά αυτούς τους κανόνες και κατανοήσουν πλήρως, πώς και σε ποιες περιπτώσεις αυτοί εφαρμόζονται.  Η δημιουργία μικρού καταλόγου με βασικούς κανόνες, οι οποίοι θα ρυθμίζουν τη γενική συμπεριφορά των μαθητών είναι επιβεβλημένη

17 17 Παράδειγμα καταλόγου  «Είναι σωστό και ωραίο να είσαι ευγενικός με τους άλλους». ( Συμφωνούμε να αποφεύγονται τα πειράγματα, οι ειρωνείες, οι φιλονικίες, οι τσακωμοί, ή μη τήρηση της σειράς στην ομιλία, κ.ά.)  «Είναι σωστό και ωραίο να σέβεσαι την περιουσία του άλλου». (Συμφωνούμε να ότι πρέπει να εξαλείψουμε φαινόμενα κλοπής, καταστροφής, ρύπανσης της περιουσίας του άλλου)

18 18 Παράδειγμα καταλόγου  «Είναι σωστό και ωραίο να απασχολείσαι με το έργο σου». (Συμφωνούμε ότι ο μαθητής πρέπει να παρακολουθεί το δάσκαλο, να μη μιλά με τους συμμαθητές του, να εκτελεί το έργο του χωρίς διασπάσεις της προσοχής, να μην απομακρύνεται από τη θέση του, ν' ακολουθεί τις οδηγίες που του δίνονται, κλπ.)  «Είναι σωστό και σε τιμά να σηκώνεις το χέρι σου για να δηλώσεις ότι θέλεις κάτι». (Συμφωνούμε ότι ο μαθητής δε χρειάζεται να σηκωθεί από τη θέση του ή να καλέσει δυνατά το δάσκαλο για βοήθεια ή διευκρίνιση).

19 19 Κριτήρια σύνταξη ς ενός καταλόγου κανόνων  η σχετικότητα  η σημαντικότητα  η θετικότητα

20 20 Κ ανόνες της τάξης  κανόνες που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή εργασία  κανόνες που αναφέρονται στη διαγωγή του μαθητή μέσα στην τάξη κανόνες που πρέπει να δοθούν την πρώτη μέρα λειτουργίας της τάξης  κανόνες που είναι δυνατό ν' ανακοινωθούν αργότερα

21 21

22 22 Κ ανόνες της τάξης  Σαφήνεια μετάδοσης και συνέπεια στην εφαρμογή από τους εκπαιδευτικούς  Συνέπεια στην τήρηση και εφαρμογή των κανόνων  Παραβίαση ή μη εφαρμογή από όλους και σε όλους με συνέπεια των κανόνων

23 23 Λόγοι μη εφαρμογής κανόνων  δεν είναι πρακτικοί και κατάλληλοι για τη συγκεκριμένη τάξη  ο δάσκαλος δεν παρακολουθεί την εφαρμογή τους από όλους  ο δάσκαλος δεν πιστεύει κατά βάθος ότι οι συγκεκριμένοι κανόνες έχουν ισχυρό έρεισμα

24 24 4. Η διατήρηση της τάξης – Πειθαρχία  4α. Στρατηγικές πρόληψης  Αρχές αποφυγής των μικροπροβλημάτων σε μια τάξη κατά W. Glasser:  Επικέντρωση της προσοχής του δασκάλου στην παρούσα και όχι στην προηγούμενη κακή συμπεριφορά του μαθητή.  Καθιέρωση και επιβολή λογικών κανόνων στην τάξη.

25 25 4. Η διατήρηση της τάξης – Πειθαρχία  Αποδοχή των ικανοτήτων που διαθέτουν οι μαθητές.  Παρουσίαση στους μαθητές της σχέσης μεταξύ σχολικής μάθησης και εξωσχολικής εμπειρίας.  Αποφυγή των τιμωριών στους μαθητές, διότι αποθαρρύνουν την επίδειξη υπευθυνότητας για τη συμπεριφορά τους.  Συζήτηση στην τάξη για πραγματικά σχολικά και εξωσχολικά προβλήματα.

26 26 4. Η διατήρηση της τάξης – Πειθαρχία  Στρατηγικές για την πρόληψη των μικροπροβλημάτων συμπεριφοράς και τη διατήρηση του ελέγχου της τάξης κατά J. Kounin:  Γνώση της εκάστοτε συμπεριφοράς και των ενδιαφερόντων των μαθητών από το δάσκαλο- άμεση και σωστή αντίδραση του δασκάλου στην οποιαδήποτε εκδήλωση μη κανονικής συμπεριφοράς μαθητών χωρίς διακοπή της διδασκαλίας.

27 27 4. Η διατήρηση της τάξης – Πειθαρχία  Διατήρηση του ρυθμού της διδασκαλίας από το δάσκαλο χωρίς διακοπές με άσκοπες δραστηριότητες και συζητήσεις.  Αποφυγή της ανίας των μαθητών με τη φροντίδα του δασκάλου για συμμετοχή τους στη διαδικασία της διδασκαλίας.  Διευκόλυνση της κανονικής συμπεριφοράς των μαθητών στην τάξη με την παροχή ποικίλων δραστηριοτήτων από το δάσκαλο.

28 28 4. Η διατήρηση της τάξης – Πειθαρχία  Μεταφορά στη σχολική τάξη του φαινόμενου των κυμάτων που σχηματίζονται στο νερό μετά τη ρίψη μιας πέτρας. Π.χ. ο δάσκαλος επιπλήττει έναν άτακτο μαθητή και την επίπληξη αισθάνεται και η υπόλοιπη τάξη.  4β. Στρατηγικές παρέμβασης

29 29 Οι ποινές  δεν εγγυώνται την εμφάνιση της επιθυμητής συμπεριφοράς  ασκούν επίδραση μόνο στη συγκεκριμένη συμπεριφορά και δεν επεκτείνονται και σε άλλες παρόμοιες καταστάσεις  επιδρούν αρνητικά και σε επιθυμητές μορφές συμπεριφοράς

30 30 Οι ποινές  δημιουργούν εχθρικές και επιθετικές τάσεις στους μαθητές  συνδέουν το δάσκαλο με τις τιμωρίες  επιφέρουν βραχείας διάρκειας αποτελέσματα

31 31 Αν πρέπει να επιβληθεί ποινή  Ο δάσκαλος είναι ο μόνος κριτής της συμπεριφοράς του μαθητή, αυτός αποφασίζει για το είδος της ποινής που θα επιβάλει.  Δάσκαλος και μαθητής συζητούν και συμφωνούν για την ποινή που θα επιβληθεί στον τελευταίο.  Ο δάσκαλος διαλέγει την ποινή από έναν κατάλογο ποινών που έφτιαξε ο μαθητής.

32 32 Αν πρέπει να επιβληθεί ποινή  Να γίνεται φειδωλή η χρήση των ποινών  Να εξηγείται στο μαθητή η αιτία της τιμωρίας του  Να δίνεται ευκαιρία σ' αυτόν για θετική ενίσχυση  Να ενισχύεται η συμπεριφορά, που είναι αντίθετη μ' εκείνη, την οποία ο δάσκαλος θέλει να περιορίσει

33 33 Αν πρέπει να επιβληθεί ποινή  Να επιβάλλεται η ποινή κατά την έναρξη της προβληματικής συμπεριφοράς και όχι προς το τέλος της  Να μην επιβάλει ο δάσκαλος ποινή, όταν βρίσκεται σε κατάσταση οργής και εκνευρισμού  Είναι απαράδεκτη η επιβολή σωματικής ποινής

34 34 Ο δάσκαλος οφείλει  ν' αποβάλει κάθε διάθεση για τιμωρία  να συζητά με λογικά επιχειρήματα  να καθιστά τους μαθητές συμμέτοχους στην παραγωγή της γνώσης  να ενδιαφέρεται για την παρούσα συμπεριφορά του μαθητή  να μην αποδέχεται εύκολα τις δικαιολογίες τους  να προσφεύγει στις φυσικές και λογικές συνέπειες μάλλον παρά στις τιμωρίες

35 35 Επίλογος –Συμπεράσματα  Ο εκπαιδευτικός πρέπει:  Να κατανοεί τη φύση και τις αιτίες των προβλημάτων συμπεριφοράς  Να παρεμβαίνει προληπτικά με τις κατάλληλες διδακτικό-οργανωτικές επιλογές  Να αντιμετωπίζει και να αποκαθιστά με παιδαγωγικούς τρόπους τα προβλήματα συμπεριφοράς

36 36 Επίλογος –Συμπεράσματα  Η σωστή διαχείριση του σχολικού χρόνου, η δημιουργία καλού κλίματος συνεργασίας μαθητών και δασκάλου,η διαρρύθμιση των θρανίων και των επίπλων της τάξης, η συνδιαμόρφωση και αποδοχή καλών κανόνων συμπεριφοράς που οδηγούν σε καλή λειτουργία της τάξης και τέλος η διατήρηση της τάξης και της πειθαρχίας είναι παράγοντες που συνθέτουν την έννοια της οργάνωσης και του ελέγχου της σχολικής τάξης.


Κατέβασμα ppt "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ. 2 Εισαγωγή  Πώς πρέπει να κατανέμεται ο χρόνος μάθησης;  Ποιο κλίμα πρέπει να επικρατεί μέσα στη σχολική τάξη;"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google