Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

@ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "@ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης «Τρέχουσες Εξελίξεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας» 10 Απριλίου 2002 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ @ Εισηγήτρια: Ρούλα Τριανταφυλλίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος PLANET REGIONAL A.E.

2 Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης εκπονείται από τις εταιρίες PLANET ERNST & YOUNG Α.Ε. και PLANET REGIONAL Α.Ε. και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας. Έχουν ολοκληρωθεί οι δύο πρώτες φάσεις: Φάση Α’: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης Φάση Β’: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η τρίτη: Φάση Γ’: Σχέδια Δράσης Στη συνέχεια παρουσιάζονται μερικά από τα πιο κρίσιμα σημεία από την Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό

3 ΦΑΣΗ Α’. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Α.2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

4 Α1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Το Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης αποτελεί το επιτελικό όργανο για την άσκηση, ενεργοποίηση και εναρμόνιση της Κυβερνητικής Πολιτικής στην περιοχή της Μακεδονίας και Θράκης Αρμοδιότητες: ·    Εκτέλεση, παρακολούθηση και διαχείριση έργων με σκοπό:  την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και πνευματικής ανάπτυξης της Μακεδονίας και της Θράκης  την ανάπτυξη και αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών την ανάπτυξη της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής (βιομηχανική, βιοτεχνική, μεταποιητική και ενεργειακή δραστηριότητα) και του τουρισμού    την προβολή της εθνικής κληρονομιάς, και την πολιτιστική ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα  τη στήριξη της νέας γενιάς και του απόδημου Ελληνισμού και       την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.

5 Α1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αποκλειστική αρμοδιότητα έχει για: Τη λειτουργία του Ειδικού Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών Περιφερειών Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με το Νόμο 2503/1997  Το χαρακτηρισμό,προστασία και ανάδειξη διατηρητέων κτιρίων και περιοχών φυσικού κάλλους Την εποπτεία, συμπαράσταση στο έργο των πολιτιστικών σωματείων της Βόρειας Ελλάδας   Την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και γεωγραφική επανένταξη των παλιννοστούντων αποδήμων Την ανάπτυξη σχέσεων με οργανώσεις ομογενών που κατάγονται από τη Βόρεια Ελλάδα   

6 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΜ - ΠΣΕΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΠΑΜ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΣΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ – ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΘΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑ- ΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

7 Κατανομή προσωπικού ανά επίπεδο εκπαίδευσης –
Α1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κατανομή προσωπικού ανά επίπεδο εκπαίδευσης – 37% 9% 17% ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ Σύνολο προσωπικού 109 άτομα

8 Α1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

9 Α1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΜΑΘ Τα υφιστάμενα συστήματα υποστήριξης του ΥΜΑΘ παρουσιάζουν ατέλειες. Από την αποτύπωση προκύπτει: Ελλειπές εσωτερικό δίκτυο – Stand alone Η/Υ Απουσία ενιαίου σύγχρονου περιβάλλοντος λειτουργίας.Ύπαρξη ανεξάρτητων «περιφερειακών» μηχανογραφικών εφαρμογών (π.χ Διατηρητέα, χρηματοδοτήσεις) Μερική χρήση προγράμματος αρχειοθέτησης και ηλεκτρονικής καταχώρησης εγγράφων Μη αξιοποίηση όλων των “modules” των προγραμμάτων Μισθοδοσίας - Προσωπικού και Οικονομικής Διαχείρισης Απαξιωμένος μηχανογραφικός εξοπλισμός Μικρός αριθμός χρηστών με πρόσβαση στο INTERNET (με σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης ο αριθμός θα μπορούσε να αυξηθεί)

10 Κέντρο Διαφύλαξης της Αγιορείτικης Κληρονομιάς (ΚΕΔΑΚ)
Α.2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κέντρο Διαφύλαξης της Αγιορείτικης Κληρονομιάς (ΚΕΔΑΚ) Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς / Εθνική Χαρτοθήκη (ΕΚΕΧΧΑΚ) Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας, Πληροφόρησης & Πολιτισμού (ΕΚΕΠΠ) Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων (ΕΥΑΘ Παγίων)

11 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΥΜΑΘ
Α.2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΥΜΑΘ Υφίσταται εκτεταμένος προγραμματισμός σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης που προβλέπει την υλοποίηση πληθώρας δράσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων ο συντονισμός μεταξύ φορέων και η ενιαία προσέγγιση για την ανάπτυξη συστημάτων. Παρότι τα Επιχειρησιακά Σχέδια των τριών περιφερειών αλλά και των Υπουργείων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΚτΠ δεν έχουν μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί, είναι σαφές ότι θα αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και βελτίωσης του επίπεδου διαβίωσης των πολιτών μέσω της ευρείας αξιοποίησης των δυνατοτήτων της τεχνολογίας της πληροφορικής. Η διαθέσιμη τηλεπικοινωνιακή και πληροφοριακή υποδομή παρότι βαίνει βελτιούμενη, υπολείπεται αρκετά του μέσου όρου της χώρας. Υφίσταται σημαντική απόκλιση στο επίπεδο των υποδομών μεταξύ της Θεσσαλονίκης και των αστικών και αγροτικών περιοχών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Δυτικής Μακεδονίας Ο βαθμός προσαρμογής στη ψηφιακή εποχή παρουσιάζει σχετική διαφοροποίηση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι φορείς του δημοσίου, ειδικά στο επίπεδο της Αυτοδιοίκησης, διαθέτουν αυξημένη παρουσία στο Διαδίκτυο αναλογικά με το σύνολο της χώρας. Στον ιδιωτικό τομέα τα διαθέσιμα στοιχεία καταγράφουν έντονη ζήτηση για υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ).

12 Καλός στη Θεσσαλονίκη, κάποια υστέρηση στις άλλες περιοχές
Α.2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Στον τομέα της τηλεφωνίας εσωτερικού έχουν γίνει σημαντικά βήματα και η προσπάθεια συνεχίζεται προς τον πλήρη εκσυγχρονισμό της τηλεφωνίας εσωτερικού ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Μεγάλος αριθμός υπηρεσιών/οργανισμών με παρουσία στο INTERNET Σημαντική ανταπόκριση στο Πρόγραμμα «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΟΤΕ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΕΣ Για την περιοχή ευθύνης του ΥΜΑΘ οι δείκτες χρήσης Η/Υ και Internet είναι κοντά στο μέσο όρο της χώρας με το Νομό Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα το Δήμο να προηγούνται Οι καταναλωτές των δικτυακών υπηρεσιών έχουν περιθώρια επιλογής του παρόχου που ταιριάζει στις ανάγκες τους ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ: Καλός στη Θεσσαλονίκη, κάποια υστέρηση στις άλλες περιοχές

13 ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

14 ΦΑΣΗ Β’: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

15 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Σύνταξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου Συνέργια με το Ε.Π της ΚτΠ Επιλογή πρωτότυπων δράσεων οι οποίες δεν θα περιλαμβάνονται στα τομεακά Επιχειρησιακά Σχέδια των Υπουργείων Συμπληρωματικότητα με Επιχειρησιακά Σχέδια ΚτΠ των τριών περιφερειών

16 Τεχνική βοήθεια για την υλοποίηση του προγράμματος
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ Εσωτερικό περιβάλλον Εξωτερικό περιβάλλον Αναβάθμιση παρεχομένων υπηρεσιών προς το εξωτερικό περιβάλλον του ΥΜΑΘ Άρση των προβλημάτων των παραμεθόριων περιοχών και των μειονεκτουσών κοινωνικών ομάδων Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την ανάδειξη του άξονα «Εγνατία» σε επιλεγμένους τομείς Εισαγωγή ΤΠΕ & Διαδικτύου στη λειτουργία του ΥΜΑΘ Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού Ενίσχυση μέσω ΤΠΕ του συντονιστικού – επιτελικού ρόλου του ΥΜΑΘ Τεχνική βοήθεια για την υλοποίηση του προγράμματος

17

18

19


Κατέβασμα ppt "@ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google