Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Web 2.0 εργαλεία αναπαραστάσεις στη μάθηση & η συμβολή των ΤΠΕ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Web 2.0 εργαλεία αναπαραστάσεις στη μάθηση & η συμβολή των ΤΠΕ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Web 2.0 εργαλεία αναπαραστάσεις στη μάθηση & η συμβολή των ΤΠΕ
Κυπαρισσία Παπανικολάου Επίκουρη καθηγήτρια Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

2 Web 2.0 εργαλεία …σε τρεις διαστάσεις…
O ρόλος των αναπαραστάσεων στη μάθηση Ψηφιακή αφήγηση Εκπαιδευτικά παιχνίδια Αξιολόγηση

3 Ο ρόλος των αναπαραστάσεων στη μάθηση: συμβολή Web 2.0 εργαλείων

4 Η αναπαράσταση στη γνωσιακή & κοινωνική ψυχολογία
Γνωσιακή επιστήμη κατανόηση των λειτουργιών του εγκεφάλου και των διαδικασιών της μάθησης Κάθε γνωστική διαδικασία συνίσταται από αναπαραστάσεις και από επεξεργασίες. Κάθε υποκείμενο αναπτύσσει γνωστικές στρατηγικές που εξαρτώνται από τις γνώσεις του, την αναπαράσταση που έχει για τις καταστάσεις και τους τρόπου συλλογισμού Κοινωνική Ψυχολογία Οι αναπαραστάσεις µπορούν να θεωρηθούν ως κοινωνικές γνώσεις και παίζουν βασικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση του υποκειµένου.

5 Η έννοια της αναπαράστασης (1/2)
Η έννοια της αναπαράστασης τόσο στη γνωστική όσο και στην κοινωνική της διάσταση, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο χώρο της εκπαίδευσης εφόσον: αυτοί που μαθαίνουν, με βάση τις παρατηρήσεις και την προηγούμενη εμπειρία τους οικοδομούν μια «προσωπική εικόνα του κόσμου» ένα σύστημα αναπαραστάσεων με τη βοήθεια του οποίου αφομοιώνουν σταδιακά νέες γνώσεις και πραγματώνουν την προσωπική τους μάθηση.

6 Η έννοια της αναπαράστασης (2/2)
Η εκπαιδευτική σημασία των αναπαραστάσεων συνάδει τόσο με την κλασική εποικοδομιστική θεώρηση των διαδικασιών μάθησης, όπου πλέον η προσοχή εστιάζεται στη δραστηριότητα του υποκειμένου που μαθαίνει, όσο και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις της γνώσης και της μάθησης. 6 6

7 Αναπαραστάσεις στη Διδακτική
O εκπαιδευτικός οφείλει να λάβει υπόψη του τις πρότερες γνώσεις των µαθητών  προ-αναπαραστάσεις  Δεν εξαλείφονται εύκολα Βάση για οικοδόμηση νέων γνώσεων Λανθασμένες προ-αναπαραστάσεις Μπορούν να εξυπηρετήσουν στην οικοδόμηση της γνώσης Αντιμετώπιση αναπαραστάσεων Αρνητική στάση: πλήρη απόρριψη επειδή τα παιδιά δεν εκφράζονται σωστά Θετική στάση: σημείο αναφοράς οι αναπαραστάσεις των μαθητών Ουδέτερη στάση: ο εκπαιδευτικός βοηθά τους μαθητές να εκφράσουν τις αναπαραστάσεις ώστε να τις λάβει υπόψη του

8 Γνωστική σύγκρουση Αναπτύσσεται όταν στη σκέψη ενός ατόμου εμφανίζεται μια αντίφαση ή μια ασυμβατότητα ανάμεσα στις ιδέες του, τις αναπαραστάσεις του και τις πράξεις του. Η ασυμβατότητα αυτή που αρχικά μπορεί να είναι ασυνείδητη γίνεται πηγή έντασης και μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη στην ανάπτυξη νέων γνωστικών δομών.

9 Εννοιολογική αλλαγή Οι μαθητές έχουν πρότερες γνώσεις – διαφέρουν από τις επιστημονικές γνώσεις. Οι εννοιολογικές δομές αλλάζουν με την απόκτηση νέων γνώσεων. Συγκρούσεις  καταλυτικό στοιχείο της εννοιολογικής αλλαγής Πώς; Δημιουργία κατάλληλων ερωτημάτων  κατάλληλες συγκρούσεις  γνωστική πρόοδος

10 Κοινωνικογνωστική σύγκρουση
Αντίληψη της μάθησης ως διαδικασία προσωπικής οικοδόμησης μέσω γνωστικών συγκρούσεων κοινωνικής προέλευσης. Ο όρος αυτός τοποθετείται στο σημείο σύγκρουσης του κοινωνικού με το γνωστικό. Γόνιμη  διαδραματίζεται μεταξύ υποκειμένων διαφορετικών επιπέδων γνωστική ανάπτυξη  όχι εντελώς άσχετα Δημιουργία κατάλληλων ερωτημάτων  κατάλληλες συγκρούσεις  γνωστική πρόοδος Συνεργατική δραστηριότητα  κυρίαρχη

11 Πως μελετάμε τις αναπαραστάσεις;
Διάφοροι τρόποι ανάδειξης και μελέτης των αναπαραστάσεων: Μέσω της γλώσσας: καλός τρόπος πρόσβασης στις γνωστικές αναπαραστάσεις - εξαρτάται όμως από τις γλωσσικές δεξιότητες του υποκειμένου. Συζητάμε με τους μαθητές, οι οποίοι εκφράζονται μέσω της γλώσσας Με τη μελέτη γραφικών αναπαραστάσεων και ζωγραφιών. Η μελέτη εστιάζει στην παρουσία ή απουσία ορισμένων χαρακτηριστικών του αντικειμένου που μελετάται. Ζητάμε από τους μαθητές να ζωγραφίσουν/κατασκευάσουν γραφικές αναπαραστάσεις Με την εννοιολογική χαρτογράφηση: συνδυάζει την έκφραση των ιδεών (με εικόνες, σχήματα και λέξεις) καθώς και τη σύνδεση ανάμεσα στις χρησιμοποιούμενες έννοιες. Οι μαθητές κατασκευάζουν εννοιολογικούς χάρτες, νοητικούς χάρτες 11 11

12 Διαγραμματικά/γραφικά Εργαλεία

13 Κατηγορίες διαγραμματικών εργαλείων
Εργαλεία κατασκευής χρονογραμμών (TimeRime , Dipity) Εργαλεία Δημιουργίας Word Clouds (Wordle, Tagxedo, Tagul) Εργαλεία Δημιουργίας Νοητικών Χαρτών (SpicyNodes, Text2Mindmap, Mindmeister, Mindomo) Εργαλεία Δημιουργίας Εννοιολογικών χαρτών (CmapTools)

14 TimeRime: Ιστορία των Υπολογιστών
Εργαλεία κατασκευής χρονογραμμών TimeRime: Ιστορία των Υπολογιστών

15 Εργαλεία Δημιουργίας Word Clouds
Οπτικοποιούν τη συχνότητα εμφάνισης λέξεων σε ένα κείμενο

16 Εργαλεία Δημιουργίας Word Clouds
Τίτλος;

17 Εργαλεία Δημιουργίας Word Clouds
Τίτλος;

18 Δείτε επίσης… Τρόποι αξιοποίησης του Wordle στην τάξη (Ελληνικά) ( 38 τρόποι αξιοποίησης του Wordle στην τάξη (Αγγλικά) (

19 Εργαλεία Δημιουργίας Νοητικών Χαρτών

20 Διαθέσιμο στο: http://www.slideboom.com/presentations/438185
Εργαλεία Δημιουργίας Νοητικών Χαρτών Έλενα Ελληνιάδου Διαθέσιμο στο:

21 Μυκηναϊκή Θρησκεία και Τέχνη
Εργαλεία Δημιουργίας Νοητικών Χαρτών Μυκηναϊκή Θρησκεία και Τέχνη

22 Ψηφιακή αφήγηση

23 Εργαλεία που επιτρέπουν…
δημιουργία δυναμικών παρουσιάσεων (prezi) δημιουργία κόμικ (pixton κ.α.) δημιουργία διαδραστικής αφίσας (glogster) επεξεργασία video

24 Κόμικ με pixton…

25 Tα 7 στοιχεία της ψηφιακής αφήγησης μέσω video
1. Point of view - Why do we tell stories? Εστίαση αφήγησης - Είναι ξεκάθαρος ο σκοπός και η εστίαση της αφήγησης; 2. Dramatic Question - Δραματικό ερώτημα - Κινητοποιεί το ενδιαφέρον; 3. Emotional Content - Συναισθηματικό Περιεχόμενο 4. The Gift of your voice - Ηχητική αφήγηση 5. Sound Track - Μουσική Επένδυση 6. Economy - Οικονομία (π.χ. επιλογή κατάλληλων εικόνων, χρήση εφέ) 7. Pacing - Ρυθμός Ας παρακολουθήσουμε ένα δείγμα… Θανατική Ποινή

26 Εκπαιδευτικά παιχνίδια

27 Χαρακτηριστικά ηλεκτρονικών παιχνιδιών
(Malone, 1980) Πρόκληση ενδιαφέροντος: προβάλει στόχους των οποίων η επίτευξη είναι αμφίβολη Φαντασία και Περιέργεια (Prensky, 2001) Κανόνες Στόχοι Αποτελέσματα και ανατροφοδότηση Σύγκρουση / διαγωνισμός / πρόκληση / αντιπαλότητα Αλληλεπίδραση Αναπαράσταση ιστορίας - σενάριο

28 Ιδιαίτερη προσοχή κατά τη σχεδίαση
Προκαθορισμένα σενάρια Ακρίβεια περιεχομένου Αποθήκευση κατάστασης Πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό Ήχος Προοδευτικότητα δυσκολίας Διασύνδεση με το χρήστη Πρόκληση για συνεργασία Πραγματικός κόσμος Χρόνος

29 ΜS-Kodu

30 Scratch

31 Aξιολόγηση

32 My Studiyo Quizrevolution
Πρόκειται για ένα εύχρηστο εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να κατασκευάσει γρήγορα και εύκολα ένα quiz επιλέγοντας ο ίδιος αν θα είναι κλειστού ή ανοιχτού τύπου. Μετά την είσοδο των προσωπικών στοιχείων, επιλέγετε ‘create quiz’, στην συνέχεια επιλέγετε τον τύπο του quiz που θέλετε να κατασκευάσετε (πολλαπλής επιλογής, επιλογή με σταθμισμένη βαρύτητα).

33 Κubbu

34 Αξιολόγηση & Διαβαθμισμένα κριτήρια (Rubrics)
ορίζει βασικά κριτήρια αξιολόγησης των επιδιωκόμενων στόχων με ακριβείς περιγραφές των διαβαθμίσεων της κλίμακας αξιολόγησης Η χρήση της κλίμακας διαβαθμισμένων κριτηρίων, λόγω της κοινής και ομοιόμορφης ερμηνείας της επίδοσης των μαθητών ανά κριτήριο, μπορεί να αυξήσει την αξιοπιστία της αξιολογικής διαδικασίας, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και συνέπεια της διαδικασίας της αξιολόγησης

35 Πίνακας διαβαθμισμένων κριτηρίων για παρουσιάσεις μέσω υπολογιστή
Πολύ Καλή Καλή Μέτρια Ανεπαρκής Στόχοι Οι στόχοι της παρουσίασης είναι ξεκάθαροι για το κοινό στο οποίο απευθύνεται Οι προδιαγραφές & οι στόχοι της παρουσίασης είναι σε μεγάλο βαθμό ξεκάθαροι για το κοινό που απευθύνεται Περιορισμένος αριθμός στόχων δεν επιτεύχθηκε πλήρως Αρκετοί στόχοι δεν επιτεύχθηκαν πλήρως Περιεχόμενο Κάλυψη θέματος σε βάθος με ανάδειξη των σημαντικών σημείων και παροχή κατάλληλων πηγών. Πολύ καλή γνώση του θέματος. Περιλαμβάνει σημαντική πληροφορία για το θέμα ή παροχή σχετικών πηγών. Καλή γνώση του θέματος. Περιλαμβάνει σημαντική πληροφορία για το θέμα ή παροχή σχετικών πηγών αλλά υπάρχουν 1-2 λάθη στην τεκμηρίωση. Περιορισμένο περιεχόμενο/πηγές ή αρκετά λάθη στην τεκμηρίωση. Οργάνωση Καλά δομημένο υλικό με τη χρήση κατάλληλων επικεφαλίδων, συνδέσμων και ομαδοποίηση σχετικού υλικού. Χρησιμοποιεί επικεφαλίδες & συνδέσμους για την δόμηση του υλικού, αλλά υστερεί στη συνολική οργάνωση των θεμάτων Λογική οργάνωση περιεχομένου στο μεγαλύτερο μέρος Δεν υπήρχε καθαρή ή λογική δομή παρά μόνο πολλά επιμέρους γεγονότα Τεχνικά Η ποιότητα γραφικών, ήχου και βίντεο είναι εξαιρετική και όλες οι συνδέσεις λειτουργικές Η ποιότητα γραφικών, ήχου και βίντεο είναι ικανοποιητική και όλες οι συνδέσεις λειτουργικές Η ποιότητα γραφικών, ήχου και βίντεο είναι μέτρια ή/και κάποιες συνδέσεις μη λειτουργικές …. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

36 Εργαλεία δημιουργία κλίμακας διαβαθμισμένων κριτηρίων
Rcampus Rubistar RubricMaker RubricBuider

37 Πηγές Εκπαιδευτικού Πολυμεσικού Υλικού στο Διαδίκτυο
Εκπαιδευτικά video TeacherTube ( Υποστηρίζει μία online κοινότητα που διαμοιράζεται εκπαιδευτικά video [Τελευταία πρόσβαση: 25/5/2011] Ευρωπαϊκή πολυγλωσσική video-based υπηρεσία για σχολεία ( ? Παρατηρήστε ότι τα video στις παραπάνω πηγές συνοδεύονται από πληροφορίες όπως ποιος το έχει αναρτήσει, πότε, πόσοι το έχουν επισκεφθεί, πόσοι το έχουν αρχειοθετήσει… Dot SUB any video any language [Eπιλέγοντας την Ελληνική Γλώσσα – επιλογή μενού Language - θα δείτε μεταγλωττισμένα στα Ελληνικά video] Διαφάνειες Slideshare ( Υποστηρίζει την ανάρτηση και το διαμοιρασμό διαφανειών, αρχείων και video

38 Προτεινόμενες πηγές… Για περισσότερα Εργαλεία επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο Web 2.0: Cool Tools for Schools Εκπαιδευτικό υλικό ενότητας: Αρχείο Web2-0-Gallery.doc


Κατέβασμα ppt "Web 2.0 εργαλεία αναπαραστάσεις στη μάθηση & η συμβολή των ΤΠΕ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google