Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παναγιώτης Ζέρβας 1/77 Ενότητα 5.1 Διαδικασία Δημιουργίας Μαθησιακού υλικού Πολυμέσων και Υπερμέσων 2 ώρες Ε – Γιάννης Κωτσάνης (Επίβλεψη)/ Παναγιώτης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παναγιώτης Ζέρβας 1/77 Ενότητα 5.1 Διαδικασία Δημιουργίας Μαθησιακού υλικού Πολυμέσων και Υπερμέσων 2 ώρες Ε – Γιάννης Κωτσάνης (Επίβλεψη)/ Παναγιώτης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παναγιώτης Ζέρβας 1/77 Ενότητα 5.1 Διαδικασία Δημιουργίας Μαθησιακού υλικού Πολυμέσων και Υπερμέσων 2 ώρες Ε – Γιάννης Κωτσάνης (Επίβλεψη)/ Παναγιώτης Ζέρβας

2 Παναγιώτης Ζέρβας 2/77 CourseLab Εργαλείο Συγγραφής και Σχεδίασης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

3 Παναγιώτης Ζέρβας 3/77 CourseLab (1/2) •Το CourseLab παρέχει ένα εύχρηστο περιβάλλον (What You See Is What You Get) για τη δημιουργία διαδραστικών Ηλεκτρονικών Μαθημάτων χωρίς την απαίτηση γνώσεων προγραμματισμού. •Δημιουργήθηκε από τη WebSoft Ltd. εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού με έδρα τη Μόσχα της Ρωσίας, η οποία έχει ιδρυθεί από ομάδα αποφοίτων του Moscow State University, με σκοπό τη δημιουργία εύχρηστων εργαλείων για την υποστήριξη της Ηλεκτρονικής Μάθησης. •Στα περιβάλλοντα What You See Is What You Get (WYSIWYG) το περιεχόμενο κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του (editing) εμφανίζεται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο που θα εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της παράδοσης του μαθήματος. –Compact Oxford English Dictionary: WYSIWYG. Oxford University Press. http://www.askoxford.com/concise_oed/wysiwyg?view=uk http://www.askoxford.com/concise_oed/wysiwyg?view=uk

4 Παναγιώτης Ζέρβας 4/77 CourseLab (2/2) •Τα Ηλεκτρονικά Μαθήματα που δημιουργούνται με το CourseLab μπορούν να διατεθούν σε μορφές που είναι συμβατές με το Διαδίκτυο και τα Συστήματα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Τάξεων αλλά και σε μορφές που μπορούν να παραχθούν από ψηφιακά μέσα (CD-ROM). •Επιπλέον, τα Ηλεκτρονικά Μαθήματα που δημιουργούνται είναι συμβατά με τα διεθνή πρότυπα Ηλεκτρονικής Μάθησης: –AICC (http://www.aicc.org/ ) –SCORM 1.2 (http://www.adlnet.org/ ) –SCORM 2004 (SCORM 1.3) (http://www.adlnet.org/ ) •Υποστηρίζεται από ένα δικτυακό τόπο που αποτελείται από τους υποστηρικτές του και ονομάζεται Friends of CourseLab (http://www.friendsofCourseLab.info), ο οποίος παρέχει πληροφορίες και βοήθεια στους χρήστες του εργαλείου σχετικά με τις λειτουργίες του και τις δυνατότητές του.http://www.friendsofCourseLab.info

5 Παναγιώτης Ζέρβας 5/77 Βασικές Λειτουργίες •Οι Βασικές Λειτουργίες του Εργαλείου CourseLab συνοψίζονται ως εξής: –Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μαθήματος –Δημιουργία Ηλεκτρονικής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας –Εισαγωγή Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου –Εξαγωγή Ηλεκτρονικού Μαθήματος –Εισαγωγή Ηλεκτρονικού Μαθήματος

6 Παναγιώτης Ζέρβας 6/77 Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μαθήματος

7 Παναγιώτης Ζέρβας 7/77 Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μαθήματος (1/6) •Το CourseLab παρέχει έναν οδηγό (Wizard) δημιουργίας Ηλεκτρονικού Μαθήματος. •Η δημιουργία του Ηλεκτρονικού Μαθήματος με τη χρήση του οδηγού πραγματοποιείται σε έντεκα (11) βήματα. •Στις επόμενες διαφάνειες θα παρουσιαστεί αναλυτικά η διαδικασία χρήσης του οδηγού για τη δημιουργία ενός Ηλεκτρονικού Μαθήματος με τη χρήση του εργαλείου CourseLab.

8 Παναγιώτης Ζέρβας 8/77 Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μαθήματος (2/6) Βήμα 1: Με την επιλογή του “Create a New Course” ξεκινάει ο οδηγός (Wizard) δημιουργίας ενός νέου Ηλεκτρονικού Μαθήματος.

9 Παναγιώτης Ζέρβας 9/77 Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μαθήματος (3/6) Βήμα 2:το παράθυρο εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το CourseLab. Επιλέγοντας το κουμπί “Next” προχωράμε στο επόμενο βήμα. Βήμα 2: Σ το παράθυρο εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το CourseLab. Επιλέγοντας το κουμπί “Next” προχωράμε στο επόμενο βήμα.

10 Παναγιώτης Ζέρβας 10/77 Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μαθήματος (4/6) Βήμα 2:το παράθυρο εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το CourseLab. Επιλέγοντας το κουμπί “Next” προχωράμε στο επόμενο βήμα. Βήμα 2: Σ το παράθυρο εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το CourseLab. Επιλέγοντας το κουμπί “Next” προχωράμε στο επόμενο βήμα. Βήμα 3:Στο πλαίσιο εισαγωγής κειμένου “Name” πληκτρολογούμε το όνομα του αρχείου αποθήκευσης του Ηλεκτρονικού Μαθήματος. Βήμα 3: Στο πλαίσιο εισαγωγής κειμένου “Name” πληκτρολογούμε το όνομα του αρχείου αποθήκευσης του Ηλεκτρονικού Μαθήματος. Βήμα 4: Στο πλαίσιο εισαγωγής κειμένου “Folder” πληκτρολογούμε το όνομα του φακέλου αποθήκευσης του Ηλεκτρονικού Μαθήματος. Βήμα 5:Με τη χρήση του πλαισίου “Location” μπορούμε να καθορίσουμε την τοποθεσία αποθήκευσης του Ηλεκτρονικού Μαθήματος. Βήμα 5: Με τη χρήση του πλαισίου “Location” μπορούμε να καθορίσουμε την τοποθεσία αποθήκευσης του Ηλεκτρονικού Μαθήματος. Βήμα 6:Με τη χρήση του κουμπιού “Next” προχωράμε στο επόμενο βήμα της δημιουργίας του Ηλεκτρονικού Μαθήματος. Βήμα 6: Με τη χρήση του κουμπιού “Next” προχωράμε στο επόμενο βήμα της δημιουργίας του Ηλεκτρονικού Μαθήματος.

11 Παναγιώτης Ζέρβας 11/77 Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μαθήματος (5/6) Βήμα 7:Στο πλαίσιο εισαγωγής κειμένου “Module Name” πληκτρολογούμε το όνομα του Ηλεκτρονικού Μαθήματος. Βήμα 7: Στο πλαίσιο εισαγωγής κειμένου “Module Name” πληκτρολογούμε το όνομα του Ηλεκτρονικού Μαθήματος. Βήμα 8:Από τον πτυσσόμενο κατάλογο “Templates” επιλέγουμε τον τύπο της εμφάνιση που θέλουμε να έχει το Ηλεκτρονικό Μάθημα. Βήμα 8: Από τον πτυσσόμενο κατάλογο “Templates” επιλέγουμε τον τύπο της εμφάνιση που θέλουμε να έχει το Ηλεκτρονικό Μάθημα. Βήμα 9:Από τον κατάλογο με τα “Templates” επιλέγουμε την εμφάνιση που θέλουμε να έχει το Ηλεκτρονικό Μάθημα. Βήμα 9: Από τον κατάλογο με τα “Templates” επιλέγουμε την εμφάνιση που θέλουμε να έχει το Ηλεκτρονικό Μάθημα. Βήμα 10:Με τη χρήση του κουμπιού “Next” προχωράμε στο επόμενο βήμα της δημιουργίας του Ηλεκτρονικού Μαθήματος. Βήμα 10: Με τη χρήση του κουμπιού “Next” προχωράμε στο επόμενο βήμα της δημιουργίας του Ηλεκτρονικού Μαθήματος.

12 Παναγιώτης Ζέρβας 12/77 Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μαθήματος (6/6) Η τελευταία οθόνη του οδηγού δημιουργίας Ηλεκτρονικού Μαθήματος μας πληροφορεί για την επιτυχή δημιουργία του. Βήμα 11: Πατώντας το κουμπί “Finish” ολοκληρώνεται η δημιουργία του Ηλεκτρονικού Μαθήματος και κλείνει ο οδηγός.

13 Παναγιώτης Ζέρβας 13/77 Δημιουργία Ηλεκτρονικής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας

14 Παναγιώτης Ζέρβας 14/77 Δημιουργία Ηλεκτρονικής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας (1/6) •Οι Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες στο εργαλείο CourseLab δημιουργούνται υπό τη μορφή διαφάνειας (slide) ακολουθώντας την ίδια λογική με το εργαλείο Microsoft Powerpoint. •Αν υπάρχει ανάγκη ύπαρξης περισσότερων slides για τη δημιουργία μιας Δραστηριότητας τότε χρησιμοποιούνται τα frames. Επομένως, ένα slide μπορεί να αποτελείται από ένα ή πολλά διαφορετικά frames. •Στις επόμενες διαφάνειες θα παρουσιαστεί η διαδικασία δημιουργίας μιας νέας Ηλεκτρονικής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας με τη χρήση του εργαλείου CourseLab.

15 Παναγιώτης Ζέρβας 15/77 Δημιουργία Ηλεκτρονικής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας (2/6) Βήμα 1: Με τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Μαθήματος, η πρώτη δραστηριότητα εμφανίζεται αυτόματα. Για τη δημιουργία νέας, κάνουμε δεξί κλικ σε μια ήδη υπάρχουσα δραστηριότητα.

16 Παναγιώτης Ζέρβας 16/77 Δημιουργία Ηλεκτρονικής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας (3/6) Βήμα 2: Επιλέγουμε το “Νew Slide” για να δημιουργηθεί μια νέα Εκπαιδευτική Δραστηριότητα.

17 Παναγιώτης Ζέρβας 17/77 Δημιουργία Ηλεκτρονικής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας (4/6) Βήμα 3: Κάνουμε δεξί κλικ στη νέα δραστηριότητα.

18 Παναγιώτης Ζέρβας 18/77 Δημιουργία Ηλεκτρονικής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας (5/6) Βήμα 4: Επιλέγουμε το “Rename”.

19 Παναγιώτης Ζέρβας 19/77 Δημιουργία Ηλεκτρονικής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας (6/6) Βήμα 5: Στο πλαίσιο εισαγωγής κειμένου “Name” πληκτρολογούμε το όνομα της νέας Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας.

20 Παναγιώτης Ζέρβας 20/77 Εισαγωγή Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

21 Παναγιώτης Ζέρβας 21/77 Εισαγωγή Κειμένου (1/3) Βήμα 1: Επιλέγουμε το “Text Box” από την καρτέλα Insert.

22 Παναγιώτης Ζέρβας 22/77 Εισαγωγή Κειμένου (2/3) Βήμα 2: Κάνουμε διπλό κλικ στο Text Box για να εισάγουμε περιεχόμενο.

23 Παναγιώτης Ζέρβας 23/77 Εισαγωγή Κειμένου (3/3) Βήμα 3: Χρησιμοποιούμε το πλαίσιο εισαγωγής κειμένου και τα εργαλεία που παρέχονται για να εισάγουμε το περιεχόμενο που επιθυμούμε και να μορφοποιήσουμε τον τρόπο παρουσίασής του. Βήμα 4: Κάνουμε κλικ στο κουμπί “OK” για να ολοκληρώσουμε την εισαγωγή του κειμένου μας.

24 Παναγιώτης Ζέρβας 24/77 Εισαγωγή Εικόνας (1/2) Βήμα 1: Επιλέγουμε το “From File” από τον πτυσσόμενο κατάλογο “Picture”.

25 Παναγιώτης Ζέρβας 25/77 Εισαγωγή Εικόνας (2/2) Βήμα 2: Επιλέγουμε το αρχείο εικόνας που επιθυμούμε να εισάγουμε. Βήμα 3: Κάνουμε κλικ στο κουμπί “Open” για να εισάγουμε την εικόνα που επιλέξαμε.

26 Παναγιώτης Ζέρβας 26/77 Εισαγωγή Βίντεο (1/3) Βήμα 1: Επιλέγουμε το “Object” από την καρτέλα “Insert”.

27 Παναγιώτης Ζέρβας 27/77 Εισαγωγή Βίντεο (2/3) Βήμα 2: Επιλέγουμε κάποιον από τους διαθέσιμους τύπους αρχείων βίντεο και κάνουμε μεταφορά και εναπόθεση (drag and drop) μέσα στην οθόνη σχεδίασης της Ηλεκτρονικής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας.

28 Παναγιώτης Ζέρβας 28/77 Εισαγωγή Βίντεο (3/3) Βήμα 3: Επιλέγουμε το αρχείο βίντεο που θέλουμε να εισάγουμε χρησιμοποιώντας το πλαίσιο “File”. Βήμα 4: Με τη χρήση του πτυσσόμενου καταλόγου “Display Mode” επιλέγουμε τον τρόπο εμφάνισης του βίντεο που εισαγάγουμε. Βήμα 5: Με τη χρήση του πλαισίου εισαγωγής κειμένου “Background color” εισάγουμε το χρώμα φόντου που επιθυμούμε. Βήμα 5: Κάνουμε κλικ στο κουμπί “OK” για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή βίντεο.

29 Παναγιώτης Ζέρβας 29/77 Εισαγωγή Αναδυόμενου Παραθύρου (1/4) Βήμα 1: Επιλέγουμε το “Object” από την καρτέλα “Insert”.

30 Παναγιώτης Ζέρβας 30/77 Εισαγωγή Αναδυόμενου Παραθύρου (2/4) 30/857 Βήμα 2: Επιλέγουμε τον τύπο του αναδυόμενου παραθύρου που επιθυμούμε και το μεταφέρουμε στην οθόνη σχεδίασης με μεταφορά και εναπόθεση (drag and drop).

31 Παναγιώτης Ζέρβας 31/77 Εισαγωγή Αναδυόμενου Παραθύρου (3/4) 31/857 Βήμα 3: Χρησιμοποιώντας τον πτυσσόμενο κατάλογο “Base color” επιλέγουμε το βασικό χρώμα που θα έχει το αναδυόμενο παράθυρο. Βήμα 4: Με τη χρήση του πλαισίου εισαγωγής κειμένου “Header Text” εισάγουμε τον τίτλο του αναδυόμενου παραθύρου. Βήμα 5: Με τη χρήση του πλαισίου εισαγωγής κειμένου “Header Text” εισάγουμε το περιεχόμενο του αναδυόμενου παραθύρου.

32 Παναγιώτης Ζέρβας 32/77 Εισαγωγή Αναδυόμενου Παραθύρου (4/4) Βήμα 6: Ενεργοποιούμε το πλαίσιο ελέγχου “Show close button” έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης του αναδυόμενου παραθύρου. Βήμα 7: Κάνουμε κλικ στο κουμπί “OK” για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή του αναδυόμενου παραθύρου.

33 Παναγιώτης Ζέρβας 33/77 Εισαγωγή Κουμπιών Ελέγχου Πλοήγησης(1/4) Βήμα 1: Επιλέγουμε το “Object” από την καρτέλα “Insert”.

34 Παναγιώτης Ζέρβας 34/77 Εισαγωγή Κουμπιών Ελέγχου Πλοήγησης(2/4) Βήμα 2: Επιλέγουμε τον τύπο του κουμπιού ελέγχου πλοήγησης που επιθυμούμε και το εισάγουμε την οθόνη σχεδίασης με μεταφορά και εναπόθεση (drag and drop).

35 Παναγιώτης Ζέρβας 35/77 Εισαγωγή Κουμπιών Ελέγχου Πλοήγησης(3/4) Βήμα 3: Επιλέγουμε τον τρόπο εμφάνισης του κουμπιού ελέγχου πλοήγησης. Βήμα 4: Κάνουμε κλικ στο κουμπί “OK” για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής του κουμπιού ελέγχου πλοήγησης.

36 Παναγιώτης Ζέρβας 36/77 Εισαγωγή Κουμπιών Ελέγχου Πλοήγησης(4/4) •Το εργαλείο δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής πολλών ειδών κουμπιών πλοήγησης εκτός από αυτό που παρουσιάστηκε, όπως: –Επόμενη δραστηριότητα. –Προηγούμενη δραστηριότητα. –Παρουσίαση και Πλοήγηση στη ροή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων. –Κλείσιμο Ηλεκτρονικού Μαθήματος.

37 Παναγιώτης Ζέρβας 37/77 Εισαγωγή Ενεργειών (1/6) •Το CourseLab επιτρέπει την εισαγωγή ενεργειών (actions) στα Μαθησιακά Αντικείμενα που περιέχονται στις Ηλεκτρονικές Δραστηριότητες, έτσι ώστε να ενισχυθεί η διαδραστικότητα του μαθήματος. •Για να καθοριστεί μια ενέργεια, πρέπει πρώτα να οριστεί το γεγονός (event) που θα την ενεργοποιήσει και ύστερα, να επιλεγεί ο τύπος της ενέργειας (type of action) που θα πραγματοποιηθεί. •Στις επόμενες διαφάνειες παρουσιάζεται η εισαγωγή των ενεργειών “DISPLAY” και “VARIABLE”.

38 Παναγιώτης Ζέρβας 38/77 Εισαγωγή Ενεργειών (2/6) Βήμα 1: Κάνουμε δεξί κλικ στο αντικείμενο που θέλουμε να προσδώσουμε μια ενέργεια.

39 Παναγιώτης Ζέρβας 39/77 Εισαγωγή Ενεργειών (3/6) Βήμα 2: Επιλέγουμε την εντολή “Actions” από την καρτέλα που εμφανίζεται.

40 Παναγιώτης Ζέρβας 40/77 Εισαγωγή Ενεργειών (4/6) Βήμα 3: Επιλέγουμε γεγονός που θα ενεργοποιεί την ενέργεια του αντικειμένου (π.χ. κάνοντας κλικ πάνω του). Βήμα 4: Επιλέγουμε την ενέργεια που θα πραγματοποιηθεί από το διαθέσιμο κατάλογο ενεργειών. Για λόγους επίδειξης δημιουργήθηκαν οι ενέργειες “DISPLAY” και “VARIABLE”.

41 Παναγιώτης Ζέρβας 41/77 Εισαγωγή Ενεργειών (5/6) Βήμα 5: Επιλέγουμε το αντικείμενο που θα επηρεάσει η ενέργεια “DISPLAY”. Βήμα 8: Κάνουμε κλικ στο κουμπί “OK” για να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή της ενέργειας. Βήμα 6: Καθορίζουμε τον τρόπο που θα επηρεαστεί το αντικείμενο (εμφάνιση ή απόκρυψη). Βήμα 7: Καθορίζουμε το χρόνο που θα διαρκέσει η εμφάνισης ή η απόκρυψη του αντικειμένου. Αν αφήσουμε 0 τότε το αποτέλεσμα θα είναι μόνιμο.

42 Παναγιώτης Ζέρβας 42/77 Εισαγωγή Ενεργειών (6/6) Βήμα 9: Στο πλαίσιο εισαγωγής κειμένου “Name” της ενέργειας “VARIABLE” πληκτρολογούμε το όνομα της μεταβλητής που ορίζουμε. Βήμα 12: Κάνουμε κλικ στο κουμπί “OK” για να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή της ενέργειας. Βήμα 10: Στο πλαίσιο εισαγωγής κειμένου “Value” της ενέργειας “VARIABLE” πληκτρολογούμε την τιμή της μεταβλητής που ορίζουμε. Βήμα 11: Από τον πτυσσόμενο κατάλογο “Scope” επιλέγουμε την ισχύ της μεταβλητής που ορίσαμε (ολόκληρο το μάθημα ή μόνο για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα).

43 Παναγιώτης Ζέρβας 43/77 Εισαγωγή Τεστ Αξιολόγησης (1/10) Βήμα 1: Επιλέγουμε το “Object” από την καρτέλα “Insert”.

44 Παναγιώτης Ζέρβας 44/77 Εισαγωγή Τεστ Αξιολόγησης (2/10) Βήμα 2: Επιλέγουμε το “Multiple Question Test” και το εισάγουμε στην οθόνη σχεδίασης με μεταφορά και εναπόθεση (drag and drop).

45 Παναγιώτης Ζέρβας 45/77 Εισαγωγή Τεστ Αξιολόγησης (3/10) Βήμα 3: Κάνουμε διπλό κλικ στο τεστ.

46 Παναγιώτης Ζέρβας 46/77 Εισαγωγή Τεστ Αξιολόγησης (4/10) Βήμα 4: Κάνουμε κλικ στο κουμπί “Add” για να προσθέσουμε νέα ερώτηση.

47 Παναγιώτης Ζέρβας 47/77 Εισαγωγή Τεστ Αξιολόγησης (5/10) Βήμα 5: Επιλέγουμε τον τύπο της ερώτησης από τον πτυσσόμενο κατάλογο “Question type”. Βήμα 6: Στο πλαίσιο εισαγωγής κειμένου “Question text” προσθέτουμε το κείμενο της ερώτησης. Βήμα 7: Κάνουμε κλικ στο κουμπί “Add” για να προσθέσουμε μια νέα απάντηση στην ερώτηση.

48 Παναγιώτης Ζέρβας 48/77 Εισαγωγή Τεστ Αξιολόγησης (6/10) Βήμα 8: Χρησιμοποιούμε το παράθυρο που εμφανίζεται για να εισάγουμε το κείμενο της απάντησης και να καθορίσουμε εάν αυτή είναι η σωστή απάντηση της ερώτησης. Βήμα 9: Κάνουμε κλικ στο κουμπί “OK” για να γίνει εισαγωγή μιας νέας απάντησης.

49 Παναγιώτης Ζέρβας 49/77 Εισαγωγή Τεστ Αξιολόγησης (7/10) Βήμα 10: Επιλέγουμε την καρτέλα “Limitations”. Βήμα 11: Χρησιμοποιώντας το πλαίσιο εισαγωγής κειμένου “Number of attempts” καθορίζουμε τον αριθμό προσπαθειών για τη συγκεκριμένη ερώτηση. Βήμα 12: Χρησιμοποιώντας το πλαίσιο εισαγωγής κειμένου “Time Limit” καθορίζουμε εάν θα υπάρχει και πόσο θα είναι το χρονικό διάστημα για την απάντηση της ερώτησης. Βήμα 13: Κάνουμε κλικ στο κουμπί “OK” για να αποθηκευτούν οι αλλαγές.

50 Παναγιώτης Ζέρβας 50/77 Εισαγωγή Τεστ Αξιολόγησης (8/10) Βήμα 14: Επιλέγουμε την καρτέλα “Scoring”. Βήμα 15: Χρησιμοποιώντας το πλαίσιο εισαγωγής κειμένου “Base weight of a question” καθορίζουμε το συντελεστή της ερώτησης. Βήμα 16: Χρησιμοποιώντας την περιοχή “Objectives” μπορούμε να επιλέξουμε τους στόχους της ερώτησης. Βήμα 17: Κάνουμε κλικ στο κουμπί “ΟΚ”.

51 Παναγιώτης Ζέρβας 51/77 Εισαγωγή Τεστ Αξιολόγησης (9/10) Βήμα 18: Επιλέγουμε την καρτέλα “Feedback”. Βήμα 19: Διαμορφώνουμε την ανατροφοδότηση που λαμβάνει ο εκπαιδευόμενος. Βήμα 20: Κάνουμε κλικ στο κουμπί “OK”.

52 Παναγιώτης Ζέρβας 52/77 Εισαγωγή Τεστ Αξιολόγησης (10/10) Βήμα 21: Κάνουμε κλικ στο κουμπί “OK” για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή του Τεστ Αξιολόγησης.

53 Παναγιώτης Ζέρβας 53/77 Αλλαγή Εμφάνισης του Μαθήματος (1/5) •Το CourseLab ακολουθώντας τη λογική του Microsoft Powerpoint επιτρέπει τη δημιουργία κεντρικής διαφάνειας (Master Slide), με την οποία μπορεί να καθοριστεί η εμφάνιση ολόκληρου του μαθήματος. •Στην κεντρική διαφάνεια μπορούν να εισαχθούν αντικείμενα, τα οποία θα εμφανίζονται σε όλες τις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες του Ηλεκτρονικού Μαθήματος. •Στις επόμενες διαφάνειες παρουσιάζεται η διαδικασία πρόσβασης στην κεντρική διαφάνεια του μαθήματος.

54 Παναγιώτης Ζέρβας 54/77 Αλλαγή Εμφάνισης του Μαθήματος (2/5) Βήμα 1: Επιλέγουμε το “Master” από την καρτέλα “View”.

55 Παναγιώτης Ζέρβας 55/77 Αλλαγή Εμφάνισης του Μαθήματος (3/5) Βήμα 2: Επιλέγουμε το “Master Slide” που θέλουμε να του αλλάξουμε την εμφάνιση.

56 Παναγιώτης Ζέρβας 56/77 Αλλαγή Εμφάνισης του Μαθήματος (4/5) Βήμα 3: Πραγματοποιούμε τις αλλαγές που επιθυμούμε (π.χ. προσθήκη κουμπιών πλοήγησης, εικόνων, κειμένου κτλ).

57 Παναγιώτης Ζέρβας 57/77 Αλλαγή Εμφάνισης του Μαθήματος (5/5) Βήμα 4: Επιλέγουμε το “Normal” από την καρτέλα “View”.

58 Παναγιώτης Ζέρβας 58/77 Εξαγωγή Ηλεκτρονικού Μαθήματος

59 Παναγιώτης Ζέρβας 59/77 Εξαγωγή Ηλεκτρονικού Μαθήματος (1/5) •Το CourseLab επιτρέπει την εξαγωγή των Ηλεκτρονικών Μαθημάτων που δημιουργούνται με τη χρήση του σε διάφορες μορφές •Πιο συγκεκριμένα επιτρέπει εξαγωγή μαθημάτων σε μορφή: –Αρχείου εκτελέσιμου από CD –Scorm 1.2 –Scorm 2004 –AICC •Επιπλέον επιτρέπει την απευθείας εισαγωγή του Ηλεκτρονικού Μαθήματος στο δικτυακό τόπο του CourseLab, ο οποίος λειτουργεί και σαν Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Τάξεων (ΣΔΗΤ) •Στις παρακάτω διαφάνειες παρουσιάζεται η διαδικασία εξαγωγής ενός Ηλεκτρονικού Μαθήματος δημιουργημένου με CourseLab.

60 Παναγιώτης Ζέρβας 60/77 Εξαγωγή Ηλεκτρονικού Μαθήματος (2/5) Βήμα 1: Από την καρτέλα “File” επιλέγουμε την εντολή “Publish Course”.

61 Παναγιώτης Ζέρβας 61/77 Εξαγωγή Ηλεκτρονικού Μαθήματος (3/5) Βήμα 2:το παράθυρο εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό εξαγωγής μαθήματος του CourseLab. Επιλέγοντας το κουμπί “Next” προχωράμε στο επόμενο βήμα. Βήμα 2: Στο παράθυρο εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό εξαγωγής μαθήματος του CourseLab. Επιλέγοντας το κουμπί “Next” προχωράμε στο επόμενο βήμα.

62 Παναγιώτης Ζέρβας 62/77 Εξαγωγή Ηλεκτρονικού Μαθήματος (4/5) Βήμα 3: Επιλέγουμε τη μορφή που θα έχει το εξαγόμενο αρχείο του μαθήματος. Βήμα 4: Κάνουμε κλικ στο κουμπί “Next” για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα.

63 Παναγιώτης Ζέρβας 63/77 Εξαγωγή Ηλεκτρονικού Μαθήματος (5/5) Βήμα 6: Κάνουμε κλικ στο κουμπί “Next” για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαγωγής μαθήματος. Βήμα 5: Επιλέγουμε την τοποθεσία που θα αποθηκευτεί το αρχείο του μαθήματος.

64 Παναγιώτης Ζέρβας 64/77 Εισαγωγή Ηλεκτρονικού Μαθήματος

65 Παναγιώτης Ζέρβας 65/77 Εισαγωγή Ηλεκτρονικού Μαθήματος (1/3) •Το CourseLab επιτρέπει την εισαγωγή των Ηλεκτρονικών Μαθημάτων που δημιουργούνται με τη χρήση του και είναι σε μορφή.wcl •Στις παρακάτω διαφάνειες παρουσιάζεται η διαδικασία εισαγωγής ενός Ηλεκτρονικού Μαθήματος δημιουργημένου με CourseLab

66 Παναγιώτης Ζέρβας 66/77 Εισαγωγή Ηλεκτρονικού Μαθήματος (2/3) Βήμα 1: Από την καρτέλα “File” επιλέγουμε την εντολή “Open”.

67 Παναγιώτης Ζέρβας 67/77 Εισαγωγή Ηλεκτρονικού Μαθήματος (3/3) Βήμα 2: Επιλέγουμε το μάθημα (μορφή.wcl) που θέλουμε να εισάγουμε στο εργαλείο. που θέλουμε να εισάγουμε στο εργαλείο. Βήμα 3: Κάνουμε κλικ στο κουμπί “Open” για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή του μαθήματος.

68 Παναγιώτης Ζέρβας 68/77 Μειονεκτήματα του CourseLab •Το εργαλείο CourseLab ως σύστημα WYSIWYG, όπως και άλλα παρόμοια συστήματα WYSIWYG (π.χ. Dreamweaver) έχει ένα βασικό μειονεκτήματα: –Η χρήση συγκεκριμένων λειτουργιών όπως είναι τα Αυτόματα Σχήματα (Autoshapes) οδηγεί στη δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων που είναι συμβατά μόνο με το φυλλομετρητή Internet Explorer. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να ξεπεραστεί αν χρησιμοποιηθούν αρχεία εικόνων αντί για Αυτόματα Σχήματα. •Επίσης, το πακέτο Scorm που παράγει το εργαλείο κατά την εξαγωγή του μαθήματος (εάν επιλεγούν οι τρόποι εξαγωγής Scorm 1.2 ή Scorm 2004), τρέχει σε εργαλεία Scorm Player και σε Συστήματα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Τάξεων όπως το Moodle, εμφανίζοντας όμως ένα μήνυμα λάθους, λόγω ενός bug έλλειψης καταγραφής της βαθμολογίας του Ηλεκτρονικού Μαθήματος. Για την αποφυγή αυτού του προβλήματος προτείνεται η εξαγωγή του Ηλεκτρονικού Μαθήματος σε μορφή AICC.

69 Παναγιώτης Ζέρβας 69/77 Παραδείγματα χρήσης του CourseLab (1/4) •Το εργαλείο CourseLab, με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που παρέχει, επιτρέπει τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. •Συγκεκριμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων που αφορούν την παρουσίαση ενός θέματος (π.χ. Μάθημα Ιστορίας), την απόκτηση ικανοτήτων, την εκμάθηση ξένης γλώσσας (language learning), την παρουσίαση λογισμικών (software simulation), κ.λπ. •Στις επόμενες διαφάνειες παρουσιάζονται τρία παραδείγματα χρήσης του CourseLab για τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων.

70 Παναγιώτης Ζέρβας 70/77 Παραδείγματα χρήσης του CourseLab (2/4) Τίτλος Μαθήματος Example. Alexander the Great Ιστότοπος http://www.CourseLab.com/clpics/Samples/HT010/1/start.html Περιγραφή Παράδειγμα χρήσης του CourseLab ως εργαλείου για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Μαθήματος που υποστηρίζει την παρουσίαση μαθημάτων Ιστορίας Ενδεικτικές Εικόνες Μαθήματος Τύπος Μαθήματος Διάλεξη (Παράδειγμα χρήσης του CourseLab ως εργαλείου για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Μαθήματος Διάλεξη (Παράδειγμα χρήσης του CourseLab ως εργαλείου για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Μαθήματος ) Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Μαθήματος • Παρουσίαση νέου θέματος • Αξιολόγηση Λειτουργίες CourseLab • Δημιουργία ενός Ηλεκτρονικού Μαθήματος • Δημιουργία Ηλεκτρονικής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας • Εισαγωγή Κειμένου • Εισαγωγή Εικόνας • Εισαγωγή Ενεργειών (actions) • Εισαγωγή Τεστ • Αλλαγή της εμφάνισης του μαθήματος

71 Παναγιώτης Ζέρβας 71/77 Παραδείγματα χρήσης του CourseLab (3/4) Τίτλος Μαθήματος Example. How the Space Shuttle works Ιστότοπος http://www.CourseLab.com/clpics/STS_narrated/3/start.html Περιγραφή Παράδειγμα χρήσης του CourseLab ως εργαλείου για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Μαθήματος που περιγράφει τα βασικά στοιχεία του Διαστημικού Συστήματος Μεταφορών (Space Transportation System) Ενδεικτικές Εικόνες Μαθήματος Τύπος Μαθήματος Διάλεξη (Παράδειγμα χρήσης του CourseLab ως εργαλείου για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Μαθήματος ) Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Μαθήματος • Εισαγωγή • Παρουσίαση νέου θέματος • Αξιολόγηση • Συμπεράσματα Λειτουργίες CourseLab • Δημιουργία ενός Ηλεκτρονικού Μαθήματος • Δημιουργία Ηλεκτρονικής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας • Εισαγωγή Κειμένου • Εισαγωγή Εικόνας • Εισαγωγή Βίντεο • Εισαγωγή Κουμπιών Πλοήγησης • Εισαγωγή Ενεργειών (actions) • Εισαγωγή Τεστ • Αλλαγή της εμφάνισης του μαθήματος

72 Παναγιώτης Ζέρβας 72/77 Παραδείγματα χρήσης του CourseLab (4/4) Τίτλος Μαθήματος Example. Language Teaching. Russian Alphabet Ιστότοπος http://www.CourseLab.com/clpics/Samples/RUS001/1/start.html Περιγραφή Παράδειγμα χρήσης του CourseLab ως εργαλείου για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Μαθήματος που υποστηρίζει την εκμάθηση της Ρώσικης Γλώσσας Ενδεικτικές Εικόνες Μαθήματος Τύπος Μαθήματος Διάλεξη (Παράδειγμα χρήσης του CourseLab ως εργαλείου για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Μαθήματος ) Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Μαθήματος • Εισαγωγή • Παρουσίαση νέου θέματος • Αξιολόγηση Λειτουργίες CourseLab • Δημιουργία ενός Ηλεκτρονικού Μαθήματος • Δημιουργία Ηλεκτρονικής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας • Εισαγωγή Κειμένου • Εισαγωγή Εικόνας • Εισαγωγή Αρχείων Ήχου • Εισαγωγή Κουμπιών Πλοήγησης • Εισαγωγή Ενεργειών (actions) • Εισαγωγή Τεστ • Αλλαγή της εμφάνισης του μαθήματος


Κατέβασμα ppt "Παναγιώτης Ζέρβας 1/77 Ενότητα 5.1 Διαδικασία Δημιουργίας Μαθησιακού υλικού Πολυμέσων και Υπερμέσων 2 ώρες Ε – Γιάννης Κωτσάνης (Επίβλεψη)/ Παναγιώτης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google