Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 22 22.1 Ένα σκάφος που ιστιοδρομεί προς την πίσω πλευρά της γραμμής εκκίνησης ή μία των προεκτάσεων αυτής μετά το σήμα της εκκίνησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 22 22.1 Ένα σκάφος που ιστιοδρομεί προς την πίσω πλευρά της γραμμής εκκίνησης ή μία των προεκτάσεων αυτής μετά το σήμα της εκκίνησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 22 Ένα σκάφος που ιστιοδρομεί προς την πίσω πλευρά της γραμμής εκκίνησης ή μία των προεκτάσεων αυτής μετά το σήμα της εκκίνησης για να συμμορφωθεί με τον κανόνα 30.1 πρέπει να κρατιέται μακριά από ένα σκάφος που δεν κάνει το ίδιο μέχρι να ευρεθεί ολόκληρο στη προ της γραμμής εκκίνησης πλευρά.

2 Ένα σκάφος που ιστιοδρομεί προς την πίσω πλευρά της γραμμής εκκίνησης ή μία των προεκτάσεων αυτής μετά το σήμα της εκκίνησης Mέχρι το σκάφος να γυρίσει προς τη γραμμή διατηρεί τα διακιώματα και τις υποχρεώσεις σύμφωνα με τους κανόνες του Section A

3 Πρέπει να κρατιέται μακριά από ένα σκάφος που δεν κάνει το ίδιο μέχρι να ευρεθεί ολόκληρο στη προ της γραμμής εκκίνησης πλευρά Οι κανόνες του Section A δεν ισχύουν (Πρόοιμιο του μέρους 4). ** ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κανόνες των Section B και C συνεχίζουν να ισχύουν

4 Εάν 2 σκάφη συναντηθούν ενώ ιστιοδρομούν προς τη γραμμή για να εκκινήσουν, ανάμεσά τους ισχύουν κανονικά οι κανόνες του Section A

5 Εάν 2 σκάφη συναντηθούν ενώ ιστιοδρομούν προς τη γραμμή για να εκκινήσουν, ανάμεσά τους ισχύουν κανονικά οι κανόνες του Section A και Εάν συναντηθούν με σκάφος ή σκάφη που έχουν εκκινήσει κανονικά τότε αυτά αποτελλούν εμπόδια και ισχύει ο κανόνας 19

6 Το μπλέ σκάφος έχει εκκινήσει πρόωρο και ιστιοδρομεί προς τη γραμμή για να εκκινήσει οπότε πρέπει να κρατηθεί μακριά από το πράσινο που εκκινεί κανονικά ΜΠΛΕ Ή ΠΡΑΣΙΝΟΣ???? (Εκκίνηση με σημαία I)

7 ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 22 22.2 Ένα σκάφος που εκτελεί ποινή πρέπει να κρατιέται μακριά από σκάφος που δεν κάνει το ίδιο. Ποινή είναι : Ποινή 2 στροφών για παραβιάσεις κανόνα του μέρους 2 Ποινή 1 στροφής για παραβίαση κανόνα 31 Η διαδικασία της απομάκρυνσης του σκάφους που αναφέρεται στον κανόνα 44.2 δεν είναι μέρος της ποινής => το σκάφος διατηρεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σύμφωνα με τους κανόνες του μέρους 2 μέχρι να αρχίσει να εκτελεί ποινή

8 ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 23 Εφόσον είναι δυνατόν, ένα σκάφος πρέπει να αποφύγει ένα σκάφος που έχει ανατραπεί ή δεν έχει ανακτήσει τον έλεγχο μετά την ανατροπή του, είναι αγκυροβολημένο ή προσαραγμένο, ή προσπαθεί να βοηθήσει ένα άτομο ή σκάφος σε κίνδυνο. Ένα σκάφος έχει ανατραπεί όταν η κορυφή του ιστού του είναι στο νερό.

9 ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ο κανόνας λέει “shall avoid” και όχι “keep clear”.
Δεν ισχύουν οι κανόνες του Section A του μέρους 2, αλλά αυτοί των Section B και C μπορεί να ισχύουν Ο κανόνας λέει “if possible”. Κάποιες φορές μπορεί να μην είναι εφικτό Ένα σκάφος που έχει χάσει το κοντρόλ δεν ανήκει σε καμία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στον κανόνα (ISAF Case 99)

10 ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ RYA 1990/6 To laser μπήκε στη ζώνη καθαρά μπροστά από το Dart. Στη θέση 2 το laser έκανε υποστροφή και το Dart άρχισε τη μανούβρα για υποστροφή Το laser έχασε το κοντρολ και ανετράπη στη θέση δευτερόλεπτα μετά υπήρξε επαφή με ζημιά στο laser. To laser στη θέση 3 έγινε δεξήνεμο. Πρίν την ανατροπή παραβίασε τον κανόνα 16.1 καθώς άλλαξε πορεία χωρίς να δώσει χώρο στο Dart να κρατηθεί μακριά *** Το γεγονός ότι δεν έχει κοντρόλ δεν το δικαιολογεί για την παραβιάση*** Όταν το laser ανετράπει άρχισε να ισχύει ο κανόνας 22. Δεν ήταν εφικτό για το Dart να αποφύγει το laser

11 ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΜΕΡΟΣ 3 ΚΑΝΟΝΑΣ 27
27.1 Όχι αργότερα από το προειδοποιητικό σήμα η επιτροπή αγώνων πρέπει με σήμα ή με άλλο τρόπο να προσδιορίσει τη διαδρομή που θα χρησιμοποιηθεί εφόσον οι Οδηγίες Πλου δεν την καθορίζουν, και μπορεί να αντικαταστήσει ένα σήμα διαδρομής με ένα άλλο, και να σημάνει ότι οι αγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να φορούν ατομική συσκευή πλεύσης(αναρτώντας το σήμα Y με ένα ηχητικό). 27.2 Όχι αργότερα από το προπαρασκευαστικό σήμα η Επιτροπή Αγώνων μπορεί να μετακινήσει ένα σημείο εκκίνησης . 27.3 Πριν από το σήμα της εκκίνησης η Επιτροπή Αγώνων μπορεί για οποιοδήποτε αιτία να αναβάλει(αναρτώντας ΑΡ, ΑΡ πάνω από Η,ή ΑΡ πάνω από Α, με δύο ηχητικά) ή να εγκαταλείψει την ιστιοδρομία(αναρτώντας την σημαία Ν, Ν πάνω από Η, ή Ν πάνω από Α, με τρία ηχητικά)

12 ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΜΕΡΟΣ 3 ΚΑΝΟΝΑΣ 29 29.1 Ατομική (μερική) ανάκληση
Εάν, την στιγμή που δίδεται το σήμα εκκίνησης ενός σκάφους, οιοδήποτε μέρος της γάστρας, του πληρώματος ή του εξοπλισμού του, βρίσκεται από την πλευρά της διαδρομής της γραμμής εκκίνησης ή το σκάφος πρέπει να συμμορφωθεί με τον κανόνα 30.1, η Επιτροπή αγώνων πρέπει αμέσως να επιδείξει την σημαία Χ με ένα ηχητικό σήμα. Η σημαία πρέπει να παραμείνει αναρτημένη μέχρις ότου όλα τα σκάφη που αφορά έχουν πλεύσει ολόκληρα στην προ της γραμμής εκκίνησης πλευρά ή μια από τις προεκτάσεις της και έχουν συμμορφωθεί με τον κανόνα όταν εφαρμόζεται, αλλά όχι αργότερα από τέσσερα λεπτά μετά το σήμα της εκκίνησης ή ένα λεπτό πριν από ένα μεταγενέστερο σήμα εκκίνησης, οποιοδήποτε απ’ αυτά γίνει νωρίτερα. Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει εάν ισχύει ο κανόνας 30.3

13 ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΜΕΡΟΣ 3 ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 1 ΗΧΗΤΙΚΟ
Ο κανόνας δεν αναφέρει πουθενά ότι η ΕΑ πρέπει να φωνάξει τον αριθμό του ή των σκαφών που είναι πρόωρα. Μπορεί να αλλάξει από τις οδηγίες πλού. Απαιτείται τόσο η σημαία X όσο και το ηχητικό. Μία φωνή δεν αποτελεί ηχητικό σήμα Το σήμα πρέπει να δοθεί “άμεσα” (promptly). Πχ 40 δευτερόλεπτα μετά το σήμα της εκκίνησης δεν είναι άμεσα

14 ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ή ΟΧΙ??

15 ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΜΕΡΟΣ 3 ΚΑΝΟΝΑΣ 29 29.2 Γενική ανάκληση
Όταν κατά την στιγμή εκκίνησης η Επιτροπή Αγώνων αδυνατεί να αναγνωρίσει σκάφη που βρίσκονται προς την πλευρά της διαδρομής της γραμμής εκκίνησης ή για τα οποία εφαρμόζεται ο κανόνας 30, ή υπήρξε σφάλμα στην διαδικασία εκκίνησης, η Επιτροπή Αγώνων δύναται να σημάνει μία γενική ανάκληση (επιδεικνύοντας το Πρώτο Επαναληπτικό με δύο ηχητικά σήματα). Το προειδοποιητικό σήμα για μία νέα εκκίνηση της ανακληθείσας κλάσης πρέπει να δίνεται ένα λεπτό μετά την υποστολή του Πρώτου Επαναληπτικού(με ένα ηχητικό σήμα), και οι εκκινήσεις για τις τυχόν επόμενες κλάσεις πρέπει να ακολουθούν την νέα εκκίνηση.

16 ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΜΕΡΟΣ 3 ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 2 ΗΧΗΤΙΚΑ
Δίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις: Υπάρχουν σκάφη που δεν μπορούν να αναγνωριστούν στην πλευρά του στίβου στην εκκίνηση Οι κανόνες 30.1, 30.2 ή 30.3 ισχύουν και υπάρχουν σκάφη που δεν μπορούν να αναγνωριστούν στο λεπτό πριν την εκκίνηση Υπήρξε κάποιο λάθος στη διαδικασία εκκίνησης *** Η Μερική ανάκληση είναι υποχρεωτική (shall στον κανόνα) Όχι όμως και η γενική ανάκληση (may στον κανόνα)***

17 ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΜΕΡΟΣ 3 ΚΑΝΟΝΑΣ 31
Ένα σκάφος που αγωνίζεται δεν πρέπει να ακουμπήσει ένα σημείο εκκίνησης πριν εκκινήσει, ένα σημείο που αποτελεί αρχή, όριο ή τέλος ενός σκέλους της διαδρομής επί της οποίας ιστιοδρομεί ή ένα σημείο τερματισμού αφού τερματίσει. Βιντεο..... Στα πλαίσια του κανόνα ένα σκάφος ακουμπά ένα σημείο όταν οποιοδήποτε μέρος της γάστρας, του πληρώματος ή του εξοπλισμού έρθει σε επαφή με το σημείο (ISAF Case 77)

18 ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΜΕΡΟΣ 3 ΚΑΝΟΝΑΣ 32
Μετά το σήμα της εκκίνησης η επιτροπή αγώνων μπορεί να εγκαταλείψει τον αγώνα (επιδεικνύοντας την σημαία Ν, Ν πάνω από Η ή Ν πάνω από Α, με τρία ηχητικά σήματα) ή να επιβραχύνει την διαδρομή (επιδεικνύοντας την σημαία S με δύο ηχητικά σήματα) όπως αρμόζει, (a) λόγω ενός σφάλματος κατά την διαδικασία εκκίνησης (b) λόγω κακών καιρικών συνθηκών (c) λόγω ανεπαρκούς ανέμου πράγμα που καθιστά απίθανο τον τερματισμό οποιουδήποτε σκάφους εντός του χρονικού ορίου (d) λόγω απώλειας σημείου ή ευρισκομένου εκτός θέσεως (e) λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας που επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια ή τον δίκαιο συναγωνισμό. Ή μπορεί να επιβραχύνει τη διαδρομή ώστε να διεξαχθούν άλλες προγραμματισμένες ιστιοδρομίες. Εντούτοις, εφόσον υπάρχει ένα σκάφος που έχει διατρέξει την διαδρομή και έχει τερματίσει, η επιτροπή αγώνων πρέπει να μην εγκαταλείψει τον αγώνα χωρίς να λάβει υπόψη τις συνέπειες για όλα τα σκάφη του αγώνα ή της σειράς αγώνων.

19 ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΜΕΡΟΣ 3 ΚΑΝΟΝΑΣ 32
Eπιβράχυνση ή εγκατάλειψη μπορεί να γίνει για έναν από τους 5 προαναφερθέντες λόγους, ΟΠΩΣ ΑΡΜΟΖΕΙ Πχ δεν αρμόζει να επιβραχυνθεί η διαδρομή για ένα λάθος στη διαδικασία εκκίνησης Για να πραγματοποιηθούν και άλλες προγραμματισμένες ιστιοδρομίες μπορεί να γίνει μόνο επιβράχυνση

20 ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΜΕΡΟΣ 3 ΚΑΝΟΝΑΣ 32
32.2 Εάν η επιτροπή αγώνων επιβραχύνει την διαδρομή(επιδεικνύοντας την σημαία S με δύο ηχητικά σήματα) η γραμμή τερματισμού θα είναι: Σε σημείο στροφής, ανάμεσα στο σημείο και ένα κοντό που θα επιδεικνύει τη σημαία S. σε μία γραμμή που τα σκάφη υποχρεούνται να διασχίσουν στο τέλος κάθε σκέλους, αυτή η γραμμή. (c) σε μία πόρτα, ανάμεσα στα σημεία της πόρτας. Η Επιτροπή αγώνων οφείλει να σημάνει την επιβράχυνση της διαδρομής πριν το πρώτο σκάφος περάσει την γραμμή τερματισμού. Βιντεο..... *** Πουθενά στον κανόνα δεν αναφέρεται ότι πρέπει να το σημάνει στο προηγούμενο σημείο ή κάτι ανάλογο***

21 ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΜΕΡΟΣ 4 ΚΑΝΟΝΑΣ 41
Ένα σκάφος δεν πρέπει να λάβει εξωτερική βοήθεια από οιονδήποτε εκτός από: (a) βοήθεια σε ένα άρρωστο, τραυματισμένο, ή σε κίνδυνο μέλος του πληρώματος. (b) ύστερα από σύγκρουση, βοήθεια από το πλήρωμα του άλλου πλωτού μέσου προκειμένου να απεμπλακούν. (c) βοήθεια υπό μορφή πληροφορίας παρεχόμενης ελεύθερα προς όλα τα σκάφη. (d) μια μη ζητηθείσα πληροφορία από μία μη ενδιαφερόμενη πηγή, που μπορεί να είναι ένα άλλο σκάφος του ίδιου αγώνα. Όμως ένα σκάφος που κερδίζει σημαντικό πλεονέκτημα λαμβάνοντας βοήθεια σύμφωνα με τον κανόνα 41(a) μπορεί να δεχθεί ένσταση και να τιμωρηθεί. Η ποινή μπορεί να είναι μικρότερη από ακύρωση. Παράδειγμα από SNIM 2012…..

22 ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΜΕΡΟΣ 4 ΚΑΝΟΝΑΣ 41
Στον κανόνα 41.2(b) ΠΡΟΣΟΧΗ στις λέξεις: After a collision Help from the crew (ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ) Εάν ένα σκάφος ζητήσει και λάβει συμβουλές τακτικής τότε λαμβάνει εξωτερική βοήθεια ακόμα και εάν τις ζητήσει μέσω VHF Windguru, Windfinder και προγράμματα καιρού? Παράδειγμα από SNIM 2012…..

23 ΕΙΔΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ? ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 41?
Ανάκτηση αγωνιζόμενου από το νερό όταν πιθανόν βρίσκεται σε κίνδυνο ΝΑΙ ΟΧΙ εάν ο αγωνιζόμενος είναι τραυματίας ή άρρωστος. Σε άλλη περίπτωση, ΝΑΙ Ανάκτηση αγωνιζόμενου από το νερό όταν δε βρίσκεται σε κίνδυνο ΟΧΙ ΝΑΙ, εάν δεν είναι άρρωστος ή τραυματίας Επιστροφή αγωνιζόμενου στο σκάφος ΟΧΙ, εκτός εάν το σκάφος βρίσκεται σε κίνδυνο χωρίς το πλήρωμα Βοήθεια για επαναφορά ενός σκάφους που έχει ανατραπεί Ιατρική βοήθεια που ζητείται μέσω VHF ή τηλεφώνου Βοήθεια από το άλλο σκάφος για να απεμπλακούν μετ΄ααπο σύγκρουση ΟΧΙ εάν η βοήθεια είναι χειροδύναμη από το πλήρωμα του άλλου σκάφους Χρήσιμες πληροφορίες που ζητούνται μέσω φωνής, , VHF ή τηλεφώνου Μη ζητηθήσα πληροφορία που ακούσαμε κατά λάθος μέσω VHF Ειδοποίηση μέσω VHF από την Επιτροπή Αγώνα ότι ένα σκάφος ήταν πρόωρο Μόνο εάν το αναφέρουν οι οδηγίες πλού

24 ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΜΕΡΟΣ 4 ΚΑΝΟΝΑΣ 42 42.1 Βασικός Κανόνας
Εκτός εάν επιτρέπεται από τον Κανόνα 42.3 ή 45, ένα σκάφος πρέπει να αγωνίζεται χρησιμοποιώντας μόνο τον άνεμο και το νερό για να αυξήσει, διατηρήσει ή μειώσει την ταχύτητά του. Τα μέλη του πληρώματος, επιτρέπεται να ρυθμίζουν τα πανιά και την γάστρα και να προβαίνουν σε άλλες ενέργειες ναυτοσύνης, αλλά με κανένα τρόπο δεν επιτρέπεται να κινούν το σώμα τους για να προωθήσουν το σκάφος.

25 ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΜΕΡΟΣ 4 ΚΑΝΟΝΑΣ 42
Ο κανόνας 42 (όπως και όλοι οι κανόνες του Μέρους 4 ισχύουν σε σκάφη που αγωνίζονται) Ένα σκάφος που τερματίζει αλλά δεν έχει καθαρίσει τη γραμμή (ΑΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ) δεν μπορεί να κάνει κάποια κίνηση που να παραβιάζει τον κανόνα 42. Πχ. Να βάλει μπρος τη μηχανή

26 ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΜΕΡΟΣ 4 ΚΑΝΟΝΑΣ 42
Ο κανόνας 42 (όπως και όλοι οι κανόνες του Μέρους 4 ισχύουν σε σκάφη που αγωνίζονται) Αρχίζει να ισχύει από το Προπαρασκευαστικό σήμα. ***Η αδράνεια που έχει αποκτήσει ένα σκάφος από τη χρήση της μηχανής πριν από το προπαρασκευαστικό σήμα δεν παραβιάζει τον κανόνα 42, αρκεί το σκάφος να έχει σβήσει τη μηχανή στο 4λεπτο (ISAF Case 69)***

27 ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΜΕΡΟΣ 4 42.3 Εξαιρέσεις
ΚΑΝΟΝΑΣ 42 42.3 Εξαιρέσεις (a) Ένα σκάφος μπορεί να κάνει “rolling” προκειμένου να διευκολύνει το τιμόνεμα. (b) Τα μέλη του πληρώματος ενός σκάφους, μπορούν να κινήσουν τα σώματά τους για να ενισχύσουν το ρολαρισμά που διευκολύνει το τιμόνεμα ενός σκάφους στην διάρκεια μια αναστροφής ή υποστροφής, με την προϋπόθεση ότι, την στιγμή που ολοκληρώνεται η αναστροφή ή υποστροφή, η ταχύτητα του σκάφους δεν είναι μεγαλύτερη από αυτήν που θα ήταν εάν δεν γινόταν η αναστροφή ή υποστροφή. (c) Εκτός της περιπτώσεως που ένα σκάφος ιστιοδρομεί στην εγγυτάτη, εάν είναι δυνατόν να κάνει σερφινγκ (η γρήγορη επιτάχυνση κατεβαίνοντας την μπροστινή πλευρά ενός κύματος) ή πλανάρισμα, το πλήρωμα του σκάφους μπορεί με σκοπό να αρχίσει το σερφινγκ, ή το πλασάρισμα, να τραβήξει, οποιοδήποτε πανί αλλά μόνο μια φορά για κάθε κύμα ή ριπή ανέμου. (d) Όταν ένα σκάφος ευρίσκεται πάνω από την εγγυτάτη σταματημένο ή κινούμενο πολύ αργά επιτρέπεται να κάνει γουργούλα προκειμένου να επιστρέψει στην εγγυτάτη. (e) Εάν ένας πήχης (μπανέλα) έχει αναστραφεί, το πλήρωμα του σκάφους μπορεί να ανεμίσει το πανί μέχρις ότου ο πήχης παύει να είναι ανεστραμμένος. Η δράση αυτή δεν επιτρέπεται εάν εμφανώς προωθεί το σκάφος. (f) Ένα σκάφος επιτρέπεται να μειώσει την ταχύτητα του κινώντας συνεχώς το τιμόνι του. (g) Κάθε είδους πρόωση επιτρέπεται, προκειμένου να δοθεί βοήθεια σε άτομο ή σκάφος που κινδυνεύει. (h) Για να ελευθερωθεί από προσάραξη ή σύγκρουση με άλλο σκάφος, ή αντικείμενο, ένα σκάφος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δύναμη των πληρωμάτων και των δύο σκαφών, και κάθε εφόδιο πλην μιας μηχανής προώσεως. Όμως η χρήση μηχανής μπορεί να επιτραπεί βάσει του κανόνα 42.3(i). (i) Οι Οδηγίες πλου μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να επιτρέψουν την πρόωση με την χρήση μηχανής, ή κάποια άλλη μέθοδο, υπό την προϋπόθεση ότι το σκάφος δεν θα κερδίσει ένα σημαντικό όφελος στον αγώνα.

28 ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΜΕΡΟΣ 4 ΚΑΝΟΝΑΣ 42
42.3(g) Ο μόνος λόγος που επιτρέπεται να βάλεις μηχανή είναι για παροχή βοήθειας σε άτομο ή σε σκάφος που βρίσκεται σε κίνδυνο 42.3(h) Μετά από σύγκρουση ή προσάραξη, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δύναμη των πληρωμάτων και οποιδήποτε εξοπλισμό ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΩΣΗΣ. Η χρήση μηχανής μπορεί να επιτραπεί από τον κανόνα 42.3(i) 42.3(i) Οι οδηγίες πλού μπορούν να επιτρέψουν τη χρήση μηχανής σε ορισμένες περιπτώσεις (stated circumstances)=> ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ 42.3(i) Το σκάφος δεν πρέπει να ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ απο τη χρήση της μηχανής ??? Είναι Σημαντικό πλεονέκτημα εάν σε μία κατάσταση όπου οι οδηγιές πλου επιτρέπουν τη χρήση μηχανής και βρεθούν 2 σκάφη συγχρόνως, εάν το ένα βάλει μηχανή και το άλλο όχι??? ****Ο Κανόνας 42 δεν μπορεί να αλλάξει από τις Οδηγίες Πλού => ο Κανόνας 42.3(g) δεν μπορεί να αλλάξει και να επιτραπεί η χρήση της μηχανής μετά από σύγκρουση ή προσάραξη****

29 ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΜΕΡΟΣ 4 ΚΑΝΟΝΑΣ 49 49.2 Όταν απαιτούνται ρέλια ασφαλείας από τους κανόνες της κλάσεως ή τις Οδηγίες Πλου, θα πρέπει να είναι τεντωμένα και οι αγωνιζόμενοι δεν πρέπει να θέτουν οποιοιδήποτε μέρος του κορμού τους έξω από αυτά. Κατ’ εξαίρεση και για λίγο επιτρέπεται, για να εκτελέσουν μια απαραίτητη εργασία. Σε σκάφη εφοδιασμένα με άνω και κάτω συρμάτινα ρέλια, ένας αγωνιζόμενος που κάθεται στο κατάστρωμα με το πρόσωπο προς τα έξω και το στήθος μέσα από το κάτω ρέλι, μπορεί να έχει το πάνω μέρος του σώματός του έξω από το πάνω ρέλι. Εάν οι κανονισμοί της κλάσης δεν καθορίζουν το υλικό ή την ελάχιστη διάμετρο των ρελιών ασφαλείας αυτά θα είναι σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές των ISAF Offshore Special Regulations. Σημείωση: Οι ISAF Offshore Special Regulations ευρίσκονται στην ιστοσελίδα της ISAF.

30 ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΜΕΡΟΣ 4

31 ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΜΕΡΟΣ 4 1 ---- Δεν παραβιάζει τον κανόνα
Δεν παραβιάζει τον κανόνα Δεν παραβιάζει τον κανόνα Παραβιάζει τον κανόνα Παραβιάζει τον κανόνα Σε σκάφη με μία σειρά από ρέλια παραβιάζει τον κανόνα. Σε σκάφη με δύο σειρές από ρέλια δεν παραβιάζει τον κανόνα

32 ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΜΕΡΟΣ 4 ISAF CASE 83
Assumed Facts Σε έναν αγώνα σκαφών sloop όπου οι κανόνες της κλάσης απαιτούν ρέλια, ο άνεμος είναι περίπου 15 κόμβους με σπιλιάδες που κρατούν 3 δευτερόλεπτα. Η θάλασσα είανι κυματώδης. Ο τρίμμερ του μπαλλονιού του σκάφους Α κάθεται στη σοφράνο πλευρά του deck κρατώντας τη σκότα που με δυσκολία μπορεί να τραβήξει. Αλλάζει τη τοποθέτηση του κορμίου του ώστε να εξισορροπήσει το κούνημα του σκάφους και να έχει περισσότερη δύναμη στη σκότα. Σε κάποιες από τις σπιλιάδες έσκυβε πίσω με μέρος του κορμού του έξω από τα ρέλια. Questions 1.Είναι σωστό να εξομοιώσουμε την ερμηνεία ‘position any part’ στον κανόνα 49.2 με μία στατική θέση? 2.Είναι το σκύψιμο για να εξισορροπήσω τη δύναμη στη σκότα ‘απαραίτητη εργασία’? Answers Ο κανόνας στοχεύει στο να επιτρέψει μία ενέργεια που σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα ήταν παράνομη. Η άδεια δεν επεκτείνεται σε τριμμάρισμα των πανιών ακόμα και εάν αυτό ήταν πιο αποτελεσματικό εάν γινόταν με τον κορμό έξω από τα ρέλια. Ο κανόνας 49.2 είανι για την ασφάλεια του πληρώματος. Οι ενέργειες του μέλους του πληρώματους παραβιάζουν τον κανόνα 49.2.

33 Ένας αγωνιζόμενος δεν θα αφήνει απορρίμματα στο νερό εκ προθέσεως.
ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΜΕΡΟΣ 4 ISAF Racing Rules Question and Answer Service N 002 Q&A Published: 17 June 2013 ΚΑΝΟΝΑΣ 55 Ένας αγωνιζόμενος δεν θα αφήνει απορρίμματα στο νερό εκ προθέσεως. Είναι σύνηθες σε πολλά σκάφη το spinnaker να είναι δεμένο με λάστιχα σε κάποια απόσταση μεταξύ τους, έτσι ώστε να αποτρέπεται στο spinnaker να φουσκώσει κατά το βιράρισμα του. Όταν το πανί βιραριστεί και τριμαριστεί, τα λάστιχα σπάνε, το spinnaker φουσκώνει και τα υπολλείμματα από τα λάστιχα καταλήγουν στο νερό. Ερώτηση 1 Η ενέργεια αυτή παραβιάζει το νέο κανόνα 55? Απάντηση 1 Ναι Ερώτηση 2 Εάν η απάντηση στην Ερώτηση 1 είναι «ναι», θα υπήρχε διαφοροποίηση στην περίπτωση που το χρησιμοποιούμενο υλικό ήταν βιοδιασπώμενο? Απάντηση 2 Όχι

34 ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΜΕΡΟΣ 4 ISAF Racing Rules Question and Answer Service N 003 Q&A Published: 5 August 2013 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Το Q&A N002 επιβεβαιώνει ότι η προετοιμασία του spinnaker με τη χρήση ελαστικών ή μάλλινων ταινιών για να αποτραπεί να φουσκώσει κατά το βιράρισμά του παραβιάζει τον Κανόνα 55 όταν το spinnaker τριμαριστεί και οι ταινίες σπάσουν και καταλήξουν στη θάλασσα, ακόμα και στην περίπτωση που το υλικό που χρησιμοποιηθεί είναι βιοδιασπώμενο.  ΕΡΩΤΗΣΗ Τι μπορεί να γίνει ώστε να αποφεύγονται οι ενστάσεις σε σκάφη για παραβίαση του κανόνα 55 κάθε φορά που βιράρουν το spinnaker?  ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ο κανόνας 55 εισήχθη με σκοπό να υποστηρίξει την ανάπτυξη της ιστιοπλοΐας σε μία κατεύθυνση περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον. Διοργανωτές και στελέχη επιτροπών πρέπει να συμμορφώνονται με αυτήν τη βασική αρχή περί περιβαλλοντικής συνείδησης. Μία απλή διαγραφή του Κανόνα 55 θα ήταν σε αντίθετη κατεύθυνση από τα προαναφερθέντα. Τα σκάφη μπρούν να χρησιμοποιούν διαφορετικά συστήματα για το βίρα του spinnaker από ελαστικές ή μάλλινες ταινίες (π.χ. κάλτσα ή snuffers). Παρόλα αυτά, εάν η Διοργανώτρια Αρχή ενός αγώνα θεωρεί ότι είναι συνετό να επιτρέψει τη χρήση ελαστικών ή μάλλινων ταινιών για λόγους ασφάλειας ή ναυτοσύνης, μπορεί να αλλάξει τον Κανόνα 55, περιλαμβάνοντας στην προκήρυξη του αγώνα λέξεις όπως: Ο RRS 55 αλλάζει με την προσθήκη της ακόλουθης φράσης στον κανόνα: «Εντούτοις, η ρίψη ελαστικών ή μάλλινων ταινιών κατά το βίρα ενός πανιού επιτρέπεται».

35 ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΜΕΡΟΣ 6 ΚΑΝΟΝΑΣ 78 78.1 Ο ιδιοκτήτης ενός σκάφους και κάθε άλλο εντεταλμένο πρόσωπο πρέπει να εξασφαλίζει ότι το σκάφος διατηρείται σε κατάσταση σύμφωνη με τους κανόνες της κλάσης του, και ότι το πιστοποιητικό καταμετρήσεως ή βαθμού ικανότητας του, αν αυτό απαιτείται από τους κανόνες της κλάσης, είναι σε ισχύ.

36 ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΜΕΡΟΣ 6 ΙSAF CASE 53
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 57 Κανόνας 60.2, Δικαίωμα Ένστασης; Δικαίωμα για Αίτηση για Αποκατάσταση ή Ενέργειες Βάσει του Κανόνα 69 Κανόνας 78.3, Συμμόρφωση με τους Κανονισμούς των Κλάσεων; Πιστοποιητικά Η επιτροπή αγώνα απαιτείται να κάνει ένσταση, μόνο ως αποτέλεσμα μίας αναφοράς που έλαβε από έναν επιθεωρητή εξοπλισμού ή έναν καταμετρητή διορισμένο σε ένα event. Όταν ένα εν ισχύ και έγκυρο πιστοποιητικό παρουσιαστεί από έναν ιδιοκτήτη που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανόνα 78.1,τα τελικά αποτελέσματα ενός αγώνα ή μιας σειράς αγώνων πρέπει να ισχύσουν, ακόμα κι εάν το πιστοποιητικό αργότερα αποσυρθεί. Περίληψη Δεδομένων Τα σκάφη A και B ήταν ανάμεσα στα σκάφη που συμμετείχαν σε μία σειρά αγώνων σύμφωνα με ένα σύστημα καταμέτρησης. Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, το Β ζήτησε αποκατάσταση, ισχυριζόμενο ότι η επιτροπή αγώνα είχε χρησιμοποιήσει ένα λανθασμένο πιστοποιητικό για το σκάφος Α, καθόλη τη διάρκεια των αγώνων. Μετά την υποβολή της αίτησης, η αρχή καταμέτρησης επιβεβαίωσε ότι υπήρξε ένα λάθος στο πιστοποιητικό του Α, το οποίο έγινε από την αρχή καταμέτρησης στην έκδοση του πρώτου πιστοποιητικού πρίν από μερικά χρόνια. Το σκάφος B ισχυρίστηκε ότι η επιτροή αγώνα έπρεπε να κάνει ένσταση στο σκάφος Α, όπως απαιτεί ο κανόνας Η επιτροπή ενστάσεων βρήκε ότι ο ιδιοκτήτης του σκάφους Α δεν ήταν υπεύθυνος για το λάθος στην καταμέτρηση, ούτε υπήρχε κάποια ένδειξη ότι παρέβει τον κανόνα Αποφάσισε ότι καμία ενέργεια ή παράλειψη της επιτροπής αγώνα ήταν υπεύθυνα για το λάθοε ή για το γεγονός ότι αυτό δεν αποκαλύφθηκε, και συνεπώς το σκάφος Β δεν είχε δικαίωμα για αποκατάσταση. Εν συνεχεία ζήτησε την επιβεβαίωση ή τη διόρθωση της απόφασής της σύμφωνα με τον κανόνα Απόφαση Η απόφση της επιτροπής ενστάσεων επιβεβαιώνεται. Το Β ισχυρίστηκε ότι η αποτυχία της επιτροπής αγώνων να κάνει ένσταση, όπως απαιτείται από την τελευταία φράση του κανόνα 60.2, ήταν επιζήμια για αυτό και τα άλλα σκάφη της κλάσης. Εντούτοις, ό όρος αυτού του κανόνα που αναφέρεται στον κανόνα 78.3 δεν ισχύει. Ο κανόνας 78.3 ισχύει σην περίπτωση που παραληφθεί μία αναφορά από έναν επιθεωρητή εξοπλισμού ή έναν καταμετρητή, διορισμένο για το event. Στη συγκεκριμένη περίπτωση , η αναφορά έγινε από την εθνική αρχή καταμέτρησης, στην οποία ούτε η οργανωτική αρχή, ούτε η επιτροπή αγώνων είχαν κάποια διακαιοδοσία. Όταν ένα έγκυρο πιστοποιητικό βρεθεί να έχει κάποιο λάθος, μπορεί να αποσυρθεί από την αρχή που το εξέδωσε, αλλά καμία αναδρομική ενέργεια δεν μπορεί να γίνει σε σχέση με μία ολοκληρωμένη σειρά αγώνων ή σε μία ολοκληρωμένη ιστιοδρομία μιας σειράς αγώνων που βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνεπώς, όταν ένα έγκυρο και εν ισχύ πιστοποιητικό έχει παρουσιαστεί με καλή θέληση, και ο αγώνας ή η σειρά αγώνων έχει ολοκληρωθεί, τα αποτελέσματα αυτού του αγώνα ή της σειράς αγώνων πρέπει να ισχύσουν, ακόμα κι αν αργότερα το πιστοποιητικό αποσυρθεί.

37 ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΜΕΡΟΣ 6 ΚΑΝΟΝΑΣ 78 78.3 Όταν ένας επιθεωρητής υλικών ή ένας καταμετρητής μιας διοργάνωσης αποφανθεί ότι ένα σκάφος ή η προσωπική εξάρτιση ενός αγωνιζόμενου δεν συμφωνούν με τους κανονισμούς της κλάσης, πρέπει να το αναφέρει εγγράφως στη Επιτροπή Αγώνων *** Όταν η επιτροπή Αγώνων λάβει μία τέτοια αναφορά ΠΡΕΠΕΙ να κάνει ένσταση στο σκάφος***

38 Δύο σκάφη πλησιάζουν το ένα το άλλο σε αντίθετες πλέυσεις
Δύο σκάφη πλησιάζουν το ένα το άλλο σε αντίθετες πλέυσεις. Το Δεξήνεμο απαιτείται να κρατήσει σταθερή πορεία? ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΧΙ Αρκεί το δεξήνεμο όταν αλλάζει πορεία να συμμορφώνεται με τον κανόνα 16.1 Ο κανόνας 16.2 λέει: «Επιπλέον, όταν μετά το σήμα της εκκίνησης ένα αριστερήνεμο σκάφος κρατείται μακριά για να περάσει από την πρύμη ενός δεξήνεμου σκάφους, το δεξήνεμο σκάφος δεν θα αλλάξει πορεία εάν αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα το αριστερήνεμο σκάφος να πρέπει αμέσως να αλλάξει πορεία για να εξακολουθήσει να κρατιέται μακριά.

39 2.Είναι τα σκάφη επικαλυπτόμενα?
Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Γ) ΝΑΙ Δ) ΟΧΙ Γ Δ Α Β

40 3. Σωστό ή Λάθος: Ένα σκάφος δεν έχει εκκινήσει μέχρι να καθαρίσει τη γραμμή της εκκίνησης? Ένα σκάφος δεν έχει τερματίσει μέχρι να καθαρίσει τη γραμμή τερματισμού? ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΛΑΘΟΣ

41 4. Η ζώνη περιλαμβάνει τα σπινακόξυλα?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΧΙ. Είναι μόνο “hull lengths” (Definition Zone) 5. Ποιές είναι οι απολύτως απαραίτητες προϋποθέσεις για μία ένσταση Να είναι ΓΡΑΠΤΗ και να ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ συμπεριλαμβανομένου του πότε και που έγινε το συμβάν

42 (c) (a) (b) (d) 6. Ποιό είναι το εσωτερικό σκάφος? ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΙΤΡΙΝΟ
ΜΠΛΕ ΠΡΑΣΙΝΟ 4:30 (b) (d) (a) (c)

43 7. Σωστό ή Λάθος: Μία αίτηση για αποκατάσταση πρέπει να είναι γραπτή Όταν μία ένσταση κατατεθεί δεν μπορεί να αποσυρθεί Ένα σκάφος δεν μπορεί να κάνει ένσταση στην Επιτροπή Αγώνα Οι εικόνες των σημαιών στο βιβλίο είναι Κανόνες Μία Επιτροπή Ενστάσεων δεν μπορεί να συγκαλέσει ακρόαση για να εξετάσει αποκατάσταση για ένα σκάφος που δεν την έχει ζητήσει ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

44 8(CASE 1). Ένα σκάφος Α φωνάζει “protest” και επιδεικνύει κόκκινη σημαία στο σκάφος Β που παραβίασε έναν κανόνα. Το σκάφος Β δεν εκτελεί ποινή. Αργότερα στον αγώνα το σκάφος Β κάνει ένσταση στο σκάφος Γ για ένα άλλο συμβάν Έχει δικαίωμα το σκάφος Β να το κάνει? Εάν αργότερα στην ακρόαση το Β ακυρωθεί απο την ΕΕ, ακυρώνεται η ένσταση του Β προς το Γ? ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ όσο ένα σκάφος αγωνίζεται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του καθορίζονται από τους κανόνες ΟΧΙ η ένσταση του Β πρέπει να εξεταστεί από την Επιτροπή Ενστάσεων

45 9(CASE 5). Ένα σκάφος που έχει ρίξει άγκυρα αγωνίζεται?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ Η λέξη ‘racing’ είναι γραμμένη με italics και άρα χρησιμοποιείται όπως αυτή ορίζεται από τους ορισμούς. Ο ορισμός δεν κάνει καμία αναφορά σε αγκυροβολημένο σκάφος 10. Ένα σκάφος πρέπει να σηκώσει άγκυρα για να συνεχίσει στον αγώνα. Παραβιάζει τον κανόνα 42 κάνοντας το? Ένα αγκυροβολημένο σκάφος αγωνίζεται άρα ισχύουν οι κανόνες 42.1 και 45. Ενέργειες που επιτρέπονται από τον κανόνα 45 αποτελλούν εξαιρέσεις του κανόνα 42.1. Ένα σκάφος για να συνεχίσει στον αγώνα πρέπει να σηκώσει την άγκυρα. Για να γίνει αυτό πρώτα θα πρέπει να σηκώσει τα παραπάνω μέτρα αλυσίδα που έχει αφήσει και η κίνηση αυτή θα φέρει το σκάφος σε μία θέση ακριβώς πάνω την άγκυρα. Η ενέργεια αυτή είναι «με ναυτοσύνη» οπότε ΟΧΙ δεν παραβίαζει τον κανόνα 42.1 Εάν όμως η ένέργεια αυτή γίνει βίαια ή απότομα έτσι ώστε αφου σηκωθεί η άγκυρα από τον πυθμένα, το σκάφος έχει προωθηθεί σε μία θέση διαφορετική από αυτή που έριξε άγκυρα τότε το σκάφος έχει συνεχίσει στον αγώνα πριν ανακτήσει την άγκυρα του και έχει παραβιάζει τον Κανόνα 42.1 και τον 45

46 11(CASE 15). ΤΟ ΜΠΛΕ και ΚΙΤΡΙΝΟ πλησίαζουν τη σημείο 1
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ Όσο τα δύο σκάφη είναι αριστερήνεμα το ΚΙΤΡΙΝΟ πρέπει να κρατιέται μακριά από το ΜΠΛΕ σύμφωνα με τον κανόνα 12 και να δίνει χώρο σημείου. Εάν συμμορφώνεται με αυτές τις δύο υποχρεώσεις, μπορεί να ακολουθήσει όποια πορεία θέλει. Ο χώρος-σημείου για το ΜΠΛΕ δεν περιλαμβάνει χώρο για αναστροφή

47 12 (CASE 11). Το ΚΙΤΡΙΝΟ είναι εμπόδιο για τα σκάφη ΜΠΛΕ και ΠΡΑΣΙΝΟ? Ποιό σκάφος θα επιλέξει από ποιά πλευρά θα περάσει τον ΚΙΤΡΙΝΟ? Ποιές και πόσες είναι οι επιλογές? ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ Το ΜΠΛΕ γιατί είναι το σκάφος με δικαίωμα πορείας ΔΥΟ Να φωνάξει για χώρο να αναστρέψει Το πράσινο αναστρέφει και ΑΜΕΣΩΣ αναστρέφει και το μπλέ Το πράσινο να φωνάξει ‘You tack’ και να δώσει χώρο στο μπλέ να αναστρέψει. Το Μπλέ ΠΡΕΠΕΙ να αναστρέψει Το μπλέ να αποφασίσει να περάσει΄πίσω από το ΚΙΤΡΙΝΟ *** Πρέπει να δώσει χώρο και στο πράσινο να περάσει γιατί πλέον είναι εσωτερικά επικαλυπτόμενο σκάφος

48 13(CASE 12). Ποιό είναι το εσωτερικό σκάφος ΜΠΛΕ ή ΚΙΤΡΙΝΟ? ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΠΛΕ. Τα σκάφη είναι στην ίδια πλεύση και άρα επικαλυπτόμενα. Ο κανόνας 18 ισχύει. Το ΜΠΛΕ είναι εσωτερικό σκάφος και έχει δικαίωμα χώρου-σημείου. 14. Πότε παύει να ισχύει ο κανόνας 13? Πρέπει να κινείται ή να έχει τριμαρισμένα τα πανιά του? ΑΠΑΝΤΗΣΗ Όταν το σκάφος βρεθεί στην εγγυτάτη ΟΧΙ

49 14(CASE 103) Μπορεί ένα σκάφος (Farr 40) να ζητήσει από ένα υπήνεμο σκάφος περισσότερο χώρο για να κατεβάσει το μπαλόνι έτσι ώστε να κρατηθεί μακριά? ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΧΙ Η φράση ‘seamanlike way’ αναφέρεται σε χειρισμούς που θα εκτελούνταν από ένα ικανό, αλλά όχι έμπειρο, πλήρωμα του κατάλληλου αριθμού για το σκάφος 15.(CASE 107) Ένα σκάφος με δικαίωμα πορείας υποχρεούται να φωνάξει σε ένα σκάφος που πρέπει να κρατιέται μακριά Μπορεί η απουσία φωνής να θεωρηθεί ως αποτυχία του σκάφους να κάνει ό,τι είναι εφικτά δυνατό για να αποφύγει τη σύγκρουση? ΝΑΙ (κυρίως κατά την εκκίνηση)

50 16.(CASE 109) Πότε ισχύουν οι κανόνες του ΔΚΑΣ? ΑΠΑΝΤΗΣΗ Μόνο όταν το αναφέρουν οι οδηγίες πλού εκτός από: Όταν ένα σκάφος που αγωνίζεται συναντήσει ένα πλωτό μέσο που δεν αγώνιζεται Ένα σκάφος που αγωνίζεται πρέπει πάντα να συμμορφώνεται με τον κανόνα 10 του ΔΚΑΣ (RRS 48.2) Για λόγους ασφαλείας, ένα σκάφος που αγωνίζεται πρέπει να ηχεί κόρνες ομίχλης και να επιδεικνύει φώτα όπως απαιτείται από τον ΔΚΑΣ (RRS 48.1)

51 17(CASE 124). Ποιό σκάφος πρέπει να επιλέξει από ποιά πλευρά θα αφήσει το εμπόδιο? ΑΠΑΝΤΗΣΗ Το σκάφος με δικαίωμα πορείας. Στη θέση 1 είναι το AW για΄τί είναι καθαρά μπροστά Στη θέση 2 είναι το BL γιατί είναι υπήνεμο

52 18. Ένα σκάφος τερματίζει και πριν καθαρίσει τη γραμμή ακουμπάει τη σημαδούρα του τερματισμού. Δεν εκτελεί ποινή και πάει στο λιμάνι. Πώς θα το βαθμολογήσει η επιτροπή αγώνα? ΑΠΑΝΤΗΣΗ Πρέπει να το βαθμολογήσει στη θέση που τερμάτισε. Μετά μπορεί να του κάνει ένσταση. Μόνο η ΕΕ μπορεί να κάνει ένεργειες που να χειροτερεύουν τη βαθμολογία ενός σκάφος. Οι μόνες περιπτώσεις που μία Επιτροπή Αγώνα μπορεί να βαθμολογήσει χωρίς ακρόαση είναι Did not start Z Flag Black Flag Did not Finish Scoring Penalty Retires

53 19. Μπορεί ποτέ μία ένσταση να είναι υποχρεωτική
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ μόνο στην περιπτώση που η Επιτροπή Αγώνα λάβει μία αναφορά από έναν καταμετρητή ή ελεγκτή υλικού ότι ένα σκάφος έχει παραβιάσει τον κανόνα 43.1 (Ενδυμασία αγωνιζόμενου) ή τον κανόνα 78(Συμμόρφωση με τους κανόνες της κλάσης) Ο καταμετρητής ή ο ελεγκτής εξοπλισμού είναι μέρος της Επιτροπής Αγώνας? Κανονικά ΟΧΙ, αφού δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που να κάνει την Επιτροπή Αγώνα υπέυθυνη για τον έλεγχο του εξοπλισμού και των σκαφών. Έαν όμως η ΕΑ διορίσει ένα άτομο να εκτελέσει χρέη καταμετρητή ή ελεγκτή εξοπλιμσού τότε αυτό το άτομο είναι μέλος της ΕΑ. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί αυτό το άτομο να κάνει ένσταση σύμφωνα με την τελευταία φραάση του κανόνα 60.2? ΜΟΝΟ στην περίπτωση που η ΕΑ του αναθέσει αυτήν την αρμοδιότητα.


Κατέβασμα ppt "ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 22 22.1 Ένα σκάφος που ιστιοδρομεί προς την πίσω πλευρά της γραμμής εκκίνησης ή μία των προεκτάσεων αυτής μετά το σήμα της εκκίνησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google