Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΕΡΟΣ 2 SECTION A:  RRS 10, RRS 11, RRS 12, RRS 13 Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν ποιό σκάφος έχει δικαίωμα πορείας και ποιό σκάφος πρέπει να κρατηθεί μακριά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΕΡΟΣ 2 SECTION A:  RRS 10, RRS 11, RRS 12, RRS 13 Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν ποιό σκάφος έχει δικαίωμα πορείας και ποιό σκάφος πρέπει να κρατηθεί μακριά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΕΡΟΣ 2 SECTION A:  RRS 10, RRS 11, RRS 12, RRS 13 Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν ποιό σκάφος έχει δικαίωμα πορείας και ποιό σκάφος πρέπει να κρατηθεί μακριά SECTION B:  RRS 14, RRS 15, RRS 16, RRS 17 Οι κανόνες αυτοί βάζουν περιορισμούς στις κινήσεις που μπορεί να κάνει ένα σκάφος, κυρίως ένα σκάφος με δικαίωμα πορείας SECTION C:  RRS 18, RRS 19, RRS 20, RRS 21 Οι κανόνες που ισχύουν σε σημεία και εμπόδια SECTION D:  RRS 22, RRS 23, RRS 24

2 ΜΕΡΟΣ 2 – SECTION A Κανόνας 10: «ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΠΛΕΥΣΕΙΣ Όταν σκάφη έχουν αντίθετες πλεύσεις το αριστερήνεμο σκάφος πρέπει να κρατιέται μακριά από το δεξήνεμο σκάφος.» Κανόνας 11: « ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΛΕΥΣΗ, ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ Όταν σκάφη έχουν τις ίδιες πλεύσεις και επικαλύπτονται, ένα προσήνεμο σκάφος πρέπει να κρατιέται μακριά από ένα υπήνεμο σκάφος.»

3 ΜΕΡΟΣ 2 – SECTION A Κανόνας 12: «ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΛΕΥΣΗ, ΜΗ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ Όταν σκάφη έχουν την ίδια πλεύση και δεν επικαλύπτονται, ένα σκάφος καθαρά πίσω πρέπει να κρατιέται μακριά από ένα σκάφος καθαρά μπροστά.» Κανόνας 13: « ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ Ένα σκάφος αφού ορθοπλωρίσει πρέπει να κρατηθεί μακριά από τα άλλα σκάφη μέχρι να βρεθεί στην εγγυτάτη. Κατά το διάστημα αυτό δεν εφαρμόζονται οι κανόνες 10, 11 και 12. Αν δύο σκάφη υπόκεινται ταυτόχρονα σ' αυτόν τον κανόνα, αυτό που είναι στην αριστερή πλευρά του άλλου ή αυτό που ευρίσκεται προς την πρύμη, πρέπει να κρατηθεί μακριά.»

4 ΜΕΡΟΣ 2 – SECTION A

5 ΚΑΝΟΝΑΣ 13

6 ΜΕΡΟΣ 2 – SECTION A ΚΑΝΟΝΑΣ 13

7 ΜΕΡΟΣ 2 – SECTION B Κανόνας 14: «ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΠΑΦΗΣ Ένα σκάφος πρέπει να αποφύγει επαφή με ένα άλλο εφόσον είναι λογικά εφικτό. Εντούτοις, ένα σκάφος με δικαίωμα πορείας ή έχον δικαίωμα χώρου ή χώρου σημείου. (a)δεν απαιτείται να ενεργήσει για να αποφύγει την επαφή μέχρις ότου είναι φανερό ότι το άλλο σκάφος δεν κρατιέται μακριά ή δεν δίνει χώρο ή χώρο σημείου και (b)Πρέπει να απαλλαγεί εάν παραβεί αυτόν το Κανόνα και η επαφή δεν προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμό.» Κανόνας 15: « ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΡΕΙΑΣ Όταν ένα σκάφος αποκτά δικαίωμα πορείας, πρέπει αρχικά να δώσει στο άλλο σκάφος χώρο για να κρατηθεί μακριά, εκτός αν αποκτά δικαίωμα πορείας εξ αιτίας χειρισμών του άλλου σκάφους.

8 ΜΕΡΟΣ 2 – SECTION B Κανόνας 16: «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ 16.1Όταν ένα σκάφος με δικαίωμα πορείας αλλάζει πορεία, πρέπει να δώσει στο άλλο σκάφος χώρο για να κρατηθεί μακριά. 16.2Επιπλέον, όταν μετά το σήμα της εκκίνησης ένα αριστερήνεμο σκάφος κρατείται μακριά για να περάσει από την πρύμη ενός δεξήνεμου σκάφους, το δεξήνεμο σκάφος δεν θα αλλάξει πορεία εάν αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα το αριστερήνεμο σκάφος να πρέπει αμέσως να αλλάξει πορεία για να εξακολουθήσει να κρατιέται μακριά. Κανόνας 17: « ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΠΛΕΥΣΗΣ, ΟΡΘΗ ΠΟΡΕΙΑ Εάν ένα σκάφος καθαρά πίσω δημιουργήσει υπήνεμο επικάλυψη μέσα σε απόσταση δύο δικών του μηκών με σκάφος στην ίδια πλεύση, πρέπει να μην ιστιοδρομήσει πάνω από την ορθή του πορεία όσο διατηρείται η ίδια πλεύση και η επικάλυψη σ’ αυτήν την μεταξύ τους απόσταση, εκτός εάν ιστιοδρομώντας πάνω από την ορθή του πορεία περάσει αμέσως από την πρύμη του άλλου σκάφους. Ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται εάν η επικάλυψη δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια που το προσήνεμο σκάφος ήταν υποχρεωμένο να κρατιέται μακριά σύμφωνα με τον κανόνα 13.

9 ΜΕΡΟΣ 2 – SECTION B ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΖΗΜΙΑ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ?  Το Case 19 της ISAF δίνει μία εξήγηση του όρου «ζημιά» Σύμφωνα με το case και σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ένα λεξικό ζημιά είναι... Κάτι που χειροτερεύει την αξία ή τη χρησιμότητα κάποιου αντικειμένου Πρέπει να αναρωτηθούμε τα εξης 1.Έγινε η εμπορική αξία κάποιου αντικειμένου ή του σκάφους ολόκληρου μικρότερη? 2.Κάποιο αντικείμενο ή εξοπλισμός του σκάφους έγινε λιγότερο λειτουργικό?  Ο όρος Ζημιά αναφέρεται σε καταστροφή σε σκάφος ή τον εξοπλισμό του  Ο όρος Τραυματισμός αναφέρεται μόνο σε σωματικό τραυματισμό

10 ΚΑΝΟΝΑΣ 15 - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

11

12

13 ΚΑΝΟΝΑΣ 16 - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

14 ΜΕΡΟΣ 2 – SECTION B ΚΑΝΟΝΑΣ 17 – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  Τα σκάφη να είναι επικαλυπτόμενα στη ίδια πλεύση  Τα σκάφη να βρίσκονται σε απόσταση 2 μήκη σκαφών του υπήνεμου σκάφους  Το σκάφος να έχει αποκτήσει την επικάλυψη από ΚΑΘΑΡΑ ΠΙΣΩ και ΥΠΗΝΕΜΑ  Το προσήνεμο σκάφος να υπόκειται στον κανόνα 13 όταν δημιουργήθηκε η επικάλυψη  Έχει δοθεί το σήμα εκκίνησης

15 ΚΑΝΟΝΑΣ 17 - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

16

17

18

19 ΜΕΡΟΣ 2 – SECTION C ΜΠΛΕ Ή ΚΙΤΡΙΝΟΣ????

20 ΜΕΡΟΣ 2 – SECTION C ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ SECTION C ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΕΥΣΙΜΑ ΝΕΡΑ ΟΤΑΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΤΟ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΟΥΝ • Πώς καθορίζεται η στιγμή που τα σκάφη πλησιάζουν τη γραμμή για να εκκινήσουν? Τα σκάφη πλησιάζουν τη γραμμή εκκίνησης για να εκκινήσουν; το Τμήμα C δεν ισχύει ΝΑΙ Το σκάφος καλεί για χώρο για να αναστρέψει; ΟΧΙ Περνούν, τα σκάφη, ένα συνεχές εμπόδιο; Τα σκάφη βρίσκονται ή πλησιάζουν σημείο στροφής; Τα σκάφη βρίσκονται σε εμπόδιο; ΟΧΙ ΝΑΙ R20 ισχύει R19.2(c) ισχύει R18 ισχύει R19 ισχύει

21 ΜΕΡΟΣ 2 – SECTION C 1.ΚΑΝΟΝΑΣ 18 • Ισχύει σε ΣΗΜΕΙΑ, συμπεριλαμβανομένων και των σημείων που είναι ΕΜΠΟΔΙΑ που τα σκάφη πρέπει να τα περάσουν από την ίδια πλευρά 2.ΚΑΝΟΝΑΣ 19 • Ισχύει σε εμπόδια, εκτός από την περίπτωση που το εμπόδιο είναι επίσης και σημείο 3.ΚΑΝΟΝΑΣ 20 • Ισχύει όταν ένα σκάφος ιστιοδρομεί την εγγύτατη ή πάνω από αυτήν και πρέπει να αναστρέψει για να αποφύγει ένα εμπόδιο

22 ΜΕΡΟΣ 2 – SECTION C ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ

23 ΚΑΝΟΝΑΣ 18  ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ? • Μεταξύ σκαφών που οφείλουν να παρακάμψουν ένα σημείο από την ίδια πλευρά… • …και τουλάχιστον ένα από αυτά ευρίσκεται μέσα στη ζώνη...ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ X μεταξύ σκαφών σε αντίθετες πλεύσεις όταν πλέουν την εγγυτάτη X μεταξύ σκαφών σε αντίθετες πλεύσεις όταν ή ορθή πορεία του ενός είναι να αναστρέψει στο σημείο X μεταξύ ενός σκάφους που πλησιάζει και ενός που απομακρύνεται από το σημείο X εάν το σημείο είναι ένα συνεχόμενο εμπόδιο (ισχύει ο R19.2(c) )‏

24 3 μήκη Πρέπει να δώσει χώρο σε σημείο 3 μήκη Πρέπει να δώσει χώρο σε σημείο 3 μήκη Πρέπει να δώσει Χώρο σε σημείο 3 μήκη Πρέπει να δώσει Χώρο σε σημείο Χώρος-Σημείο: Βασική εφαρμογή (R18.2)‏ Όταν το πλησιέστερο σκάφος μπαίνει στη ζώνη: • το εξωτερικό επικαλυπτόμενο σκάφος πρέπει να δώσει χώρο-σημείου στο εσωτερικό (R18.2(b))‏ • Το καθαρά πίσω σκάφος πρέπει να δώσει χώρο-σημείου στο καθαρά εμπρός σκάφος (R18.2(b))‏ • Αν δεν ισχύουν τα παραπάνω, ή αν στη συνέχεια κάποιο σκάφος αναστρέψει, το εξωτερικό σκάφος πρέπει να δώσει χώρο- σημείου στο εσωτερικό (R18.2(a) & (c))‏

25 Άλλοι κανόνες σε σημείο: 18.2(d) & (e) • Απαλλαγή (18.2(d)): “Αν υπάρχει λογική αμφιβολία για το αν ένα σκάφος δημιούργησε ή έσπασε μια επικάλυψη έγκαιρα, θα πρέπει να υποθέτουμε ότι δεν το έκανε.” • Πρόβλεψη (18.2(e)): “Αν ένα σκάφος δημιούργησε επικάλυψη από καθαρά πίσω ή αναστρέφοντας προσήνεμα του άλλου σκάφους και, από την ώρα που άρχισε η επικάλυψη, το εξωτερικό σκάφος δεν ήταν δυνατόν να δώσει χώρο σε σημείο, τότε αυτό δεν απαιτείται να τον δώσει”. • Ο καν.18.2(e) επιβάλλει μια απαίτηση πρόβλεψης όταν υπάρχει πολλαπλή επικάλυψη : Δικαίωμα για χώρο σε σημείο Πρέπει να προβλέψει και να δώσει χώρο από τώρα

26 Πρόσθετος κανόνας αναστροφής στη ζώνη (καν. 18.3) Σκοπός: για να εμποδίσει την καθυστερημένη εσωτερική παρεμβολή • Εάν ένα σκάφος ορθοπλωρίσει μέσα στη ζώνη και εν συνεχεία βρεθεί στην ίδια πλεύση με ένα σκάφος που είναι σε πορεία παράπλευσης για το σημείο X δεν πρέπει να αναγκάσει το άλλο σκάφος να πλεύσει πάνω απ την εγγυτάτη για να το αποφύγει X δεν πρέπει εμποδίσει το άλλο σκάφος απ το να περάσει το σημείο απο την απαιτούμενη πλευρά X πρέπει να δώσει χώρο σε σημείο άν το άλλο σκάφος επικαλυφθεί εσωτερικά του Υπόκειται στον Καν 18.3 Μπορεί μα παραπλεύσει το σημείο • Ο κανόνας 18.2 δεν εφαρμόζεται. Αντ’ αυτού το σκάφος που ανέστρεψε

27 Χώρος να περάσει ένα Εμπόδιο(R19) • Το σκάφος με δικαίωμα πορείας μπορεί να διαλέξει από ποιά πλευρά θα περάσει (R19.2(α)) • Πρέπει να δώσει σε οποιοδήποτε εσωτερικά επικαλυπτόμενο σκάφος χώρο (R19.2(β)) Ορισμοί: επικαλυπτόμενα, καθαρά μπροστά, καθαρά πίσω Νέο: Αυτοί οι όροι εφαρμόζονται πάντα σε σκάφη στην ίδια πλεύση. Δεν εφαρμόζονται σε σκάφη σε αντίθετες πλεύσεις, εκτός αν εφαρμόζεται ο κανόνας 18 ή και τα δύο σκάφη πλέουν υπό γωνία >90º από τον πραγματικό άνεμο Επιλέγει να περάσει προσήνεμα, το άλλο σκάφος πρέπει να κρατιέται μακριά Σημειώσεις: • Ο Κανόνας19 δεν εφαρμόζεται σε σημείο, εκτός αν το σημείο είναι συνεχές εμπόδιο (π.χ. η ακτή ενός νησιού), οπότε εφαρμόζεται επίσης ο κανόνας εξαίρεσης (R19.3). Η ίδια απαίτηση πρόβλεψης υπάρχει όπως σε σημείο Εμπόδιο Επιλέγει να περάσει υπήνεμα, πρέπει να δώσει χώρο στο εσωτερικό σκάφος Εμπόδιο

28 Κανόνας εξαίρεσης σε Συνεχές Εμπόδιο (R19.2(c)) Αν σκάφος που ήταν καθαρά πίσω και απαιτείτο να κρατιέται μακρυά δημιουργήσει επικάλυψη ανάμεσα από το άλλο σκάφος και ένα συνεχές εμπόδιο, και δεν υπάρχει χώρος για αυτό να περάσει, δεν δικαιούται χώρου. Ενόσω παραμένει επικαλυπτόμενο, πρέπει να κρατιέται μακριά. Ορισμός Εμποδίου : πρόσθετη διευκρίνιση: Ένα σκάφος σε πλεύση, συμπεριλαμβανομένου ενός σκάφους που αγωνίζεται, δεν είναι ποτέ συνεχές εμπόδιο Σημείωση για ειδικούς: αυτή είναι η μόνη υπέρβαση κανόνα του μέρους A A Όταν το Α ήταν καθαρά πίσω, απαιτείτο να κρατιέται μακριά. Γι αυτό εξακολουθεί να πρέπει να κρατιέται μακριά και δεν δικαιούται χώρου A Όταν το Α ήταν καθαρά πίσω, ήταν σκάφος με δικαίωμα πορείας. Γιαυτό δικαιούται χώρου

29 Χώρος για αναστροφή σε εμπόδιο (R20) 1.Το σκάφος Α φωνάζει (καλεί) και δίνει στο B χρόνο να απαντήσει (ίσως υπαρχουν σκάφη προσήνεμα του B) 2.Το B είτε αναστρέφει το ταχύτερο δυνατόν, είτε φωνάζει “συ αναστρέφεις” και δίνει χώρο 3.Το A αναστρέφει το ταχύτερο δυνατόν (R20.2(d)) Δε χρειάζεται κλήση εάν(R20.1): • Δεν απαιτείται σημαντική αλλαγή πορείας για το A (RRS 20.1(a)) • Το εμπόδιο είναι σημείο που το B μπορεί να παραπλεύσει. (RRS 20.1(c)) • Σημείωση: ακόμη και αν η κλήση του A είναι άκυρη, τα βήματα 1-3 πιο πάνω εξακολουθούν να εφαρμόζονται. (RRS 20.2(b)) AB Στην αγγυτάτη ή πιο πάνω AB ΣΗΜΕΙΟ Το A δεν δικαιούται να καλέσει, αφού το B μπορεί να παραπλεύ σει


Κατέβασμα ppt "ΜΕΡΟΣ 2 SECTION A:  RRS 10, RRS 11, RRS 12, RRS 13 Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν ποιό σκάφος έχει δικαίωμα πορείας και ποιό σκάφος πρέπει να κρατηθεί μακριά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google