Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

RRS 2009-’12: New Section C RRS 2009-’12: ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ C Γραμμένο από την Ομάδα Εργασίας για το Τμήμα C της Επιτροπής Κανονισμών της ISAF Νοέμβριος2008.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "RRS 2009-’12: New Section C RRS 2009-’12: ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ C Γραμμένο από την Ομάδα Εργασίας για το Τμήμα C της Επιτροπής Κανονισμών της ISAF Νοέμβριος2008."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 RRS 2009-’12: New Section C RRS 2009-’12: ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ C Γραμμένο από την Ομάδα Εργασίας για το Τμήμα C της Επιτροπής Κανονισμών της ISAF Νοέμβριος2008

2 RRS 2009-’12: New Section C Σκοπός της παρουσίασης • Να παρουσιαστεί το νέο τμήμα C στον μεσαίου επιπέδου αθλητή • Να υπογραμμίσει μερικές ιδιαιτερότητες για ειδικούς και κριτές Αλλά να μη : • Συζητήσει τι ακριβώς εννοούσε το παλαιό Τμήμα C και γιατί έπρεπε να αλλάξει. • Κάνει ημιεπίσημες επεξηγήσεις των κανόνων

3 RRS 2009-’12: New Section C Θέματα 1.Στόχοι & Αρχές του Νέου Τμήματος C 2.Δομή 3.Πότε ισχύει ο κανόνας 18 (Χώρος - Σημείου )‏ 4.Κανόνας 18: Βασική εφαρμογή, Ορισμός Χώρος - Σημείου 5.Κανόνας 18: Άλλοι κανόνες Χώρου - Σημείου, Αναστροφή, Υποστροφή 6.Χώρος για να περάσει ένα εμπόδιο (Κανόνας 19)‏ 7.Συνεχές εμπόδιο (Κανόνας 19.2(c))‏ 8.Χώρος για αναστροφή σε ένα εμπόδιο (Κανόνας 20)‏ 9.Απαλλαγή Σημείωση: στα διαγράμματα, η διεύθυνση του ανέμου είναι πάντοτε από την κορυφή της σελίδας

4 RRS 2009-’12: New Section C Νέο Τμήμα C: Στόχοι & Αρχές • Πως κατανοούν το υπάρχον τμήμα C οι αθλητές και οι κριτές, ελαχιστοποίηση αλλαγών • Μικρότερο & ευκολότερο να κατανοηθεί από το υπάρχον • Όταν σκάφη συναντώνται, να είναι ξεκάθαρο πότε και πώς εφαρμόζεται ο κανόνας • Αποφυγή επαφής Στόχοι Αρχές • Όχι αλλαγές ή κατάργηση βασικών δικαιωμάτων πορείας ή του τμήματος B • Ελαχιστοποίηση εξαιρέσεων & ασαφειών Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το άρθρο του Dick Rose

5 RRS 2009-’12: New Section C Δομή του Τμήματος C Τμήμα C: Σημεία Στροφής & Εμπόδια • Κανόνας 18: Χώρος - Σημείου • Κανόνας 19: Χώρος για να περάσει ένα εμπόδιο • Κανόνας 20: Χώρος για αναστροφή σε ένα εμπόδιο

6 RRS 2009-’12: New Section C Δομή του Τμήματος C Τμήμα C: Σημεία Στροφής & Εμπόδια Προοίμιο ×δεν ισχύει σε σημείο εκκίνησης, κατά την εκκίνηση × όταν ισχύει ο R20, ο R18 και ο R19 δεν ισχύουν • Κανόνας 18: Χώρος - Σημείου • Κανόνας 19: Χώρος για να περάσει ένα εμπόδιο • Κανόνας 20: Χώρος για αναστροφή σε ένα εμπόδιο

7 Δομή του Τμήματος C Τμήμα C: At Σημαία & Εμπόδια RRS 2009-’12: New Section C Προοίμιο ×δεν ισχύει σε σημείο εκκίνησης, κατά την εκκίνηση × όταν ισχύει ο R20, ο R18 και ο R19 δεν ισχύουν • Κανόνας 18: Χώρος - Σημείου • Κανόνας 19: Χώρος για να περάσει ένα εμπόδιο • Κανόνας 20: Χώρος για αναστροφή σε ένα εμπόδιο Τα σκάφη πλησιάζουν τη γραμμή εκκίνησης για να εκκινήσουν; το Τμήμα C δεν ισχύει ΝΑΙ Το σκάφος καλεί για χώρο για να αναστρέψει; ΟΧΙ Περνούν, τα σκάφη, ένα συνεχές εμπόδιο; Τα σκάφη βρίσκονται ή πλησιάζουν σημείο στροφής; Τα σκάφη βρίσκονται σε εμπόδιο; ΟΧΙ ΝΑΙ R20 ισχύει R19.2(c) ισχύει R18 ισχύει R29 ισχύει

8 RRS 2009-’12: New Section C 3 μήκη Πότε ισχύει ο Κανόνας Χώρος-Σημείου (R18.1)‏ • Μεταξύ σκαφών που οφείλουν να παρακάμψουν ένα σημείο από την ίδια πλευρά… • …και τουλάχιστον ένα από αυτά ευρίσκεται μέσα στη ζώνη Ορισμός ζώνης Η περιοχή γύρω από ένα σημείο σε απόσταση 3 μηκών γάστρας του πλησιέστερου σε αυτό σκάφους Δεν ισχύει X μεταξύ σκαφών σε αντίθετες πλεύσεις όταν πλέουν την εγγυτάτη X μεταξύ σκαφών σε αντίθετες πλεύσεις όταν ή ορθή πορεία του ενός είναι να αναστρέψει στο σημείο X μεταξύ ενός σκάφους που πλησιάζει και ενός που απομακρύνεται από το σημείο X εάν το σημείο είναι ένα συνεχόμενο εμπόδιο (ισχύει ο R19.2(c) )‏

9 RRS 2009-’12: New Section C 3 μήκη Πρέπει να δώσει χώρο σε σημείο 3 μήκη Πρέπει να δώσει χώρο σε σημείο 3 μήκη Πρέπει να δώσει Χώρο σε σημείο 3 μήκη Πρέπει να δώσει Χώρο σε σημείο Χώρος-Σημείο: Βασική εφαρμογή (R18.2)‏ Όταν το πλησιέστερο σκάφος μπαίνει στη ζώνη: • το εξωτερικό επικαλυπτόμενο σκάφος πρέπει να δώσει χώρο-σημείου στο εσωτερικό (R18.2(b))‏ • Το καθαρά πίσω σκάφος πρέπει να δώσει χώρο-σημείου στο καθαρά εμπρός σκάφος (R18.2(b))‏ • Αν δεν ισχύουν τα παραπάνω, ή αν στη συνέχεια κάποιο σκάφος αναστρέψει, το εξωτερικό σκάφος πρέπει να δώσει χώρο- σημείου στο εσωτερικό (R18.2(a) & (c))‏

10 RRS 2009-’12: New Section C Τι είναι χώρος σε σημείο? 3 μήκη Πρέπει να δώσει χώρο σε σημείο από τώρα Σημείωση για ειδικούς Το “Προς” πρέπει να ερμηνεύεται με τη φυσική του έννοια. Η μετατροπή από την “πλεύση προς” στην “πλεύση στο” δεν οδηγεί σε σημαντικές αλλαγές στα δικαιώματα ενός σκάφους. Για περαιτέρω συζήτηση, βλέπε το έγγραφο του Dick Rose. Δεν πρέπει να δώσει χώρο για αναστροφή Ορισμός: χώρος σε σημείο Ο χώρος για ένα σκάφος να πλεύσει προς το σημείο, και έπειτα χώρος να πλεύσει την ορθή του πορεία ενώ βρίσκεται στο σημείο. Όμως ο χώρος σε σημείο δεν περιλαμβάνει χώρο για αναστροφή, εκτός αν το σκάφος επικαλύπτεται εσωτερικά και προσήνεμα από το σκάφος που απαιτείται να δώσει χώρο. Απ ευθείας πορεία στο σημείο Ορθή πορεία στο σημείο Πρέπει να δώσει χώρο για αναστροφή

11 RRS 2009-’12: New Section C Άλλοι κανόνες σε σημείο: 18.2(d) & (e) • Απαλλαγή (18.2(d)): “Αν υπάρχει λογική αμφιβολία για το αν ένα σκάφος δημιούργησε ή έσπασε μια επικάλυψη έγκαιρα, θα πρέπει να υποθέτουμε ότι δεν το έκανε.” • Πρόβλεψη (18.2(e)): “Αν ένα σκάφοςδημιούργησε επικάλυψη από καθαρά πίσω και, από την ώρα που άρχισε η επικάλυψη, το εξωτερικό σκάφος δεν ήταν δυνατόν να δώσει χώρο σε σημείο, τότε αυτό δεν απαιτείται να τον δώσει”. • Ο καν.18.2(e) επιβάλλει μια απαίτηση πρόβλεψης όταν υπάρχει πολλαπλή επικάλυψη : Δικαίωμα για χώρο σε σημείο Πρέπει να προβλέψει και να δώσει χώρο από τώρα

12 RRS 2009-’12: New Section C Πρόσθετος κανόνας αναστροφής στη ζώνη (καν. 18.3) Σκοπός: για να εμποδίσει την καθυστερημένη εσωτερική παρεμβολή • Αν δύο σκάφη πλησιάζουν σημείο σε αντίθετες πλεύσεις, και το ένα αναστρέψει στη ζώνη όταν το άλλο μπορεί να παραπλεύσει το σημείο : X δεν πρέπει να αναγκάσει το άλλο σκάφος να πλεύσει πάνω απ την εγγυτάτη για να το αποφύγει X δεν πρέπει εμποδίσει το άλλο σκάφος απ το να περάσει το σημείο απο την απαιτούμενη πλευρά X πρέπει να δώσει χώρο σε σημείο άν το άλλο σκάφος επικαλυφθεί εσωτερικά του Υπόκειται στον Καν 18.3 Μπορεί μα παραπλεύσει το σημείο • Ο κανόνας 18.2 δεν εφαρμόζεται. Αντ’ αυτού το σκάφος που ανέστρεψε Σημείωση για ειδικούς: • Επιλύει το “Κροατικό Πρόβλημα”. Ο καν. 18.3 εφαρμόζεται άν το σκάφος που αναστρέφει “υπόκειται στον καν. 13 στη ζώνη ”. • Καθορίζεται η “πορεία παράπλευσης”

13 RRS 2009-’12: New Section C Πρόσθετος κανόνας υποστροφής σε σημείο(18.4) •“Όταν ένα εσωτερικά επικαλυπτόμενο σκάφος με δικαίωμα πορείας πρέπει να υποστρέψει σε σημείο για να πλεύσει την ορθή του πορεία, μέχρι να υποστρέψει δεν πρέπει να πλεύσει πέραν του σημείου απ όσο απαιτείται για να πλεύσει αυτήν την πορεία. • Ο κανόνας 18.4 δεν εφαρμόζεται σε σημείο - πύλη” • Προ του σημείου: όταν το σκάφος που δικαιούται χώρου σε σημείο εγκαταλείπει τη ζώνη (καν. 18.2(c)) • Μετά το σημείο: όταν το σκάφος που δικαιούται χώρου σε σημείο, δεν τον χρειάζεται πλέον (σύγκρινε με το πότε ο καν. 10 παύει να εφαρμόζεται!) 3 μήκη Μέσα στη ζώνη, πρέπει να υποστρέψει για να πλεύσει ορθή πορεία Καμμία υποχρέωση σε σημείο - πύλη Για ειδικούς: Πότε παύει ο καν. 18 (απαίτηση για παραχώρηση χώρου) να εφαρμόζεται?

14 RRS 2009-’12: New Section C Χώρος να περάσει ένα Εμπόδιο(R19) • Το σκάφος με δικαίωμα πορείας μπορεί να διαλέξει από ποιά πλευρά θα περάσει (R19.1) • Πρέπει να δώσει σε οποιοδήποτε εσωτερικά επικαλυπτόμενο σκάφος χώρο (R19.2) Ορισμοί: επικαλυπτόμενα, καθαρά μπροστά, καθαρά πίσω Νέο: Αυτοί οι όροι εφαρμόζονται πάντα σε σκάφη στην ίδια πλεύση. Δεν εφαρμόζονται σε σκάφη σε αντίθετες πλεύσεις, εκτός αν εφαρμόζεται ο κανόνας 18 ή και τα δύο σκάφη πλέουν υπό γωνία >90º από τον πραγματικό άνεμο Επιλέγει να περάσει προσήνεμα, το άλλο σκάφος πρέπει να κρατιέται μακριά Σημειώσεις: • Ο Κανόνας19 δεν εφαρμόζεται σε σημείο, εκτός αν το σημείο είναι συνεχές εμπόδιο (π.χ. η ακτή ενός νησιού), οπότε εφαρμόζεται επίσης ο κανόνας εξαίρεσης (R19.3). Η ίδια απαίτηση πρόβλεψης υπάρχει όπως σε σημείο Εμπόδιο Επιλέγει να περάσει υπήνεμα, πρέπει να δώσει χώρο στο εσωτερικό σκάφος Εμπόδιο

15 RRS 2009-’12: New Section C Χώρος να περάσει ένα Εμπόδιο(R19) • Το σκάφος με δικαίωμα πορείας μπορεί να διαλέξει από ποιά πλευρά θα περάσει (R19.1) • Πρέπει να δώσει σε οποιοδήποτε εσωτερικά επικαλυπτόμενο σκάφος χώρο (R19.2) ` Αργό σκάφος Χώρο παρακαλώ! A B Αργό σκάφος A B Το A παραβιάζει τον κανόνα 19.2. Το Β δεν απαλλάσεται (βλέπε επόμενο slide) Χώρο παρακαλώ! A B Αργό σκάφος A B A B Δεν υπάρχει παραβίαση

16 RRS 2009-’12: New Section C Κανόνας εξαίρεσης σε Συνεχές Εμπόδιο (R19.3) Αν σκάφος που ήταν καθαρά πίσω και απαιτείτο να κρατιέται μακρυά δημιουργήσει επικάλυψη ανάμεσα από το άλλο σκάφος και ένα συνεχές εμπόδιο, και δεν υπάρχει χώρος για αυτό να περάσει, δεν δικαιούται χώρου. Ενόσω παραμένει επικαλυπτόμενο, πρέπει να κρατιέται μακριά. Ορισμός Εμποδίου : πρόσθετη διευκρίνιση: Ένα σκάφος σε πλεύση, συμπεριλαμβανομένου ενός σκάφους που αγωνίζεται, δεν είναι ποτέ συνεχές εμπόδιο Σημείωση για ειδικούς: αυτή είναι η μόνη υπέρβαση κανόνα του μέρους A A Όταν το Α ήταν καθαρά πίσω, απαιτείτο να κρατιέται μακριά. Γι αυτό εξακολουθεί να πρέπει να κρατιέται μακριά και δεν δικαιούται χώρου A Όταν το Α ήταν καθαρά πίσω, ήταν σκάφος με δικαίωμα πορείας. Γιαυτό δικαιούται χώρου

17 RRS 2009-’12: New Section C Χώρος για αναστροφή σε εμπόδιο (R20) 1.Το σκάφος Α φωνάζει (καλεί) και δίνει στο B χρόνο να απαντήσει (ίσως υπαρχουν σκάφη προσήνεμα του B) 2.Το B είτε αναστρέφει το ταχύτερο δυνατόν, είτε φωνάζει “συ αναστρέφεις” και δίνει χώρο 3.Το A αναστρέφει το ταχύτερο δυνατόν (R20.1) Η κλήση είναι άκυρη αν (R20.3): • Δεν απαιτείται σημαντική αλλαγή πορείας για το A • Το εμπόδιο είναι σημείο που το B μπορεί να παραπλεύσει. • Σημείωση: ακόμη και αν η κλήση του A είναι άκυρη, τα βήματα 1-3 πιο πάνω εξακολουθούν να εφαρμόζονται. AB Στην αγγυτάτη ή πιο πάνω AB ΣΗΜΕΙΟ Το A δεν δικαιούται να καλέσει, αφού το B μπορεί να παραπλεύ σει

18 RRS 2009-’12: New Section C Απαλλαγή (R18.5, 20.2 & 64.1(c)) Απαλλαγή μπορεί να δοθεί σε ένα σκάφος που παίρνει χώρο (ή χώρο σε σημείο) τον οποίο δικαιούται, ως ακολούθως: Κανόνας 18: οταν το σκάφος πρέπει να κρατιέται μακρυά, αν το αποτέλεσμα είναι να παραβιάσει τους κανόνες 10-13. • όταν είναι το σκάφος με δικαίωμα πορείας, αν παραβιάσει τον κανόνα 15 ή 16 κατά την παράπλευση του σημείου στην ορθή του πορεία. Κανόνας 20: • όταν είναι το καλών σκάφος, αν παραβιάσει τους κανόνες 10-13, 15 ή 16, κατά την διάρκεια αναστροφής μετά την απάντηση “Συ αναστρέφεις”. Κανόνας 19 η απαλλαγή είναι όπως στον κανόνα 64.1(c), (δηλ. μόνο αν έχει αναγκαστεί σε παραβίαση) Αν ένα σκάφος απαλλαγεί, αντιμετωπίζεται σαν η πράξη του να μην παραβίασε ένα κανόνα


Κατέβασμα ppt "RRS 2009-’12: New Section C RRS 2009-’12: ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ C Γραμμένο από την Ομάδα Εργασίας για το Τμήμα C της Επιτροπής Κανονισμών της ISAF Νοέμβριος2008."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google