Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Εγκατάλειψη: Μία ιστιοδρομία που μία επιτροπή αγώνων ή μία επιτροπή ενστάσεων εγκαταλείπει είναι άκυρη αλλά μπορεί να επαναληφθεί.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Εγκατάλειψη: Μία ιστιοδρομία που μία επιτροπή αγώνων ή μία επιτροπή ενστάσεων εγκαταλείπει είναι άκυρη αλλά μπορεί να επαναληφθεί."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Εγκατάλειψη: Μία ιστιοδρομία που μία επιτροπή αγώνων ή μία επιτροπή ενστάσεων εγκαταλείπει είναι άκυρη αλλά μπορεί να επαναληφθεί. Ποιός μπορεί να εγκαταλείψει μία ιστιοδρομία?

3 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Καθαρά πίσω και καθαρά μπροστά, Επικάλυψη: Ένα σκάφος είναι καθαρά πίσω από ένα άλλο όταν η γάστρα και ο εξοπλισμός του σε κανονική θέση ευρίσκονται πίσω από μία γραμμή εγκάρσια από το απώτερο πίσω σημείο της γάστρας και του εξοπλισμού του άλλου σκάφους σε κανονική θέση. Το άλλο σκάφος είναι καθαρά μπροστά. Τα σκάφη επικαλύπτονται όταν κανένα δεν είναι καθαρά πίσω. Όμως επικαλύπτονται επίσης όταν ένα σκάφος ανάμεσά τους επικαλύπτει και τα δύο. Αυτοί οι όροι εφαρμόζονται πάντοτε σε σκάφη στην ίδια πλεύση. Δεν εφαρμόζονται σε σκάφη σε αντίθετες πλεύσεις εκτός αν • εφαρμόζεται ο κανόνας 18 • ή και τα δύο σκάφη ιστιοδρομούν υπό γωνία μεγαλύτερη των ενενήντα μοιρών από τον αληθή άνεμο

4 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Καθαρά πίσω και καθαρά μπροστά, Επικάλυψη

5 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Fetching: Ένα σκάφος είναι σε πορεία παράπλευσης όταν ευρίσκεται σε θέση να περάσει προσήνεμα από αυτό και να το αφήσει από την απαιτούμενη πλευρά χωρίς να αλλάξει πλεύση.

6 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Τερματισμός: Ένα σκάφος τερματίζει όταν οποιοδήποτε τμήμα της γάστρας ή του πληρώματος ή του εξοπλισμού του σε κανονική θέση, περάσει την γραμμή τερματισμού από την πλευρά της. Όμως δεν έχει τερματίσει εάν αφού περάσει την γραμμή τερματισμού: a)Εκτελεί μία ποινή βάσει του κανόνα 44.2 b)Διορθώνει ένα σφάλμα που έγινε στην γραμμή τερματισμού σύμφωνα με τον κανόνα 28.2, ή c)Συνεχίζει να πλέει την διαδρομή

7 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Ενδιαφερόμενο μέρος: Κάθε άτομο που ενδέχεται να κερδίσει ή να χάσει ως αποτέλεσμα μιας απόφασης μιας επιτροπής ενστάσεων, ή που έχει σοβαρό προσωπικό ενδιαφέρον στην εν λόγω απόφαση. ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ?  ΓΟΝΕΙΣ  ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ  ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΧΟΡΗΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

8 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Κρατιέται μακριά: Ένα σκάφος κρατιέται μακριά από ένα άλλο που έχει δικαίωμα πορείας a)εάν το σκάφος που έχει δικαίωμα πορείας μπορεί να τηρήσει την πορεία του χωρίς να χρειαστεί να κάνει χειρισμό αποφυγής, και b)σε περίπτωση που τα σκάφη επικαλύπτονται, εάν το σκάφος με δικαίωμα πορείας μπορεί να μεταβάλει την πορεία του και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς ευθύς αμέσως να έλθει σε επαφή.

9 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Υπήνεμη και Προσήνεμη: Υπήνεμη πλευρά ενός σκάφους είναι η πλευρά η οποία είτε δεν δέχεται τον άνεμο, ή όταν το σκάφος ορθοπλωρίσει, δεν δεχόταν τον άνεμο. Εντούτοις, όταν πλέει κατάπρυμα ή με τον άνεμο από την υπήνεμη πλευρά, υπήνεμη πλευρά είναι εκείνη που ευρίσκεται η μεγίστη. Η άλλη πλευρά είναι η προσήνεμη. Όταν δύο σκάφη στην ίδια πλεύση επικαλύπτονται, το σκάφος στην υπήνεμη πλευρά του άλλου είναι το υπήνεμο σκάφος. Το άλλο είναι το προσήνεμο σκάφος.

10 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Σημείο: Ένα αντικείμενο που οι οδηγίες πλου υποχρεώνουν ένα σκάφος να το αφήσει από μία καθορισμένη πλευρά και ένα σκάφος επιτροπής που περιβάλλεται από πλεύσιμα ύδατα από το οποίο επεκτείνεται η γραμμή εκκίνησης ή η γραμμή τερματισμού. Το αγκυροβόλιο του ή ένα αντικείμενο που είναι τυχαία προσκολλημένο σε ένα σημείο δεν αποτελεί μέρος του.

11 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Χώρος σημείου: Χώρος που χρειάζεται ένα σκάφος για να παρακάμψει ένα σημείο από την απαιτούμενη πλευρά. Επίσης a)χώρος πλεύσης προς ένα σημείο όταν η ορθή πορεία είναι να πλεύσει κοντά στο σημείο. b)χώρος απαιτούμενος για να παρακάμψει ένα σημείο προκειμένου να πλεύσει την πορεία του. Εντούτοις, ο χώρος σημείου δεν περιλαμβάνει χώρο για αναστροφή, εκτός αν το σκάφος έχει προσήνεμη επικάλυψη και ευρίσκεται προσήνεμο του σκάφους που απαιτείται να δώσει χώρο σημείου και που θα ευρίσκεται σε πορεία παράπλευσης μετά την αναστροφή.

12 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Εμπόδιο: Εμπόδιο είναι ένα αντικείμενο το οποίο ένα σκάφος δεν μπορεί να το περάσει χωρίς να μεταβάλει σημαντικά την πορεία του, εάν η πορεία του είναι ακριβώς προς αυτό και σε απόσταση ενός μήκους σκάφους από αυτό. Ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να προσπεράσει με ασφάλεια μόνο από μία πλευρά ή μια περιοχή που έτσι ορίζεται από τις οδηγίες πλου, αποτελούν εμπόδια. Εντούτοις, ένα σκάφος που αγωνίζεται δεν αποτελεί εμπόδιο σε άλλα σκάφη, εκτός εάν πρέπει να κρατηθούν μακριά του, να του παραχωρήσουν χώρο ή χώρο σημείου, ή εάν εφαρμόζεται ο κανόνας 22 να το αποφύγουν. Ένα σκάφος που ταξιδεύει, περιλαμβανομένου και ενός σκάφους που αγωνίζεται, δεν αποτελεί ποτέ συνεχές εμπόδιο.

13 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Διάδικοι: Ένας διάδικος σε μια ακροαματική διαδικασία είναι: a)Για ακροαματική διαδικασία ένστασης: ο ενάγων, ο εναγόμενος, b)Για αίτηση αποκατάστασης: ένα σκάφος που ζητά αποκατάσταση, ή για μια αποκατάσταση που έχει ζητηθεί η Επιτροπή Αγώνων βάσει του κανόνα 60.2(b). c)Για μία αίτηση αποκατάστασης βάσει του Κανόνα 62.1(a): Η Επιτροπή που ενδέχεται να έχει κάνει ένα λάθος, ή παράλειψη. d)ένα σκάφος ή ένας αγωνιζόμενος που ενδέχεται να τιμωρηθεί σύμφωνα με τον κανόνα 69.2. Όμως η Επιτροπή Ενστάσεων δεν είναι ποτέ διάδικος..

14 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Αναβολή: Αναβληθείσα ιστιοδρομία είναι αυτή που δεν εκκίνησε στην προγραμματισμένη ώρα της αλλά μπορεί να εκκινήσει ή να εγκαταλειφθεί αργότερα.

15 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Ορθή πορεία: Η πορεία που το σκάφος θα ακολουθούσε για να τερματίσει όσο το δυνατό ταχύτερα, εάν απουσίαζαν τα άλλα σκάφη που αναφέρονται στον κανόνα που χρησιμοποιεί τον όρο. Ένα σκάφος δεν έχει ορθή πορεία πριν του δοθεί σήμα εκκίνησης.

16 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Ένσταση: Ένσταση είναι ένας ισχυρισμός που γίνεται σύμφωνα με τον κανόνα 61.2 από ένα σκάφος, μια επιτροπή αγώνων ή μια επιτροπή ενστάσεων ότι ένα σκάφος έχει παραβεί ένα κανόνα.

17 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Αγωνιζόμενο: Ένα σκάφος αγωνίζεται από την στιγμή που του δίδεται το προπαρασκευαστικό του σήμα μέχρις ότου τερματίσει και απομακρυνθεί από την γραμμή τερματισμού και τα σημεία της ή να αποσυρθεί, ή μέχρις ότου ή επιτροπή αγώνων δώσει το σήμα γενικής ανάκλησης, αναβολής ή εγκατάλειψης του αγώνα.

18 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Χώρος: Χώρος είναι χώρος που χρειάζεται ένα σκάφος υπό τις επικρατούσες συνθήκες περιλαμβανομένου του χώρου που χρειάζεται για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του βάσει των κανόνων του Μέρους 2 και του κανόνα 31, καθώς εκτελεί ελιγμούς χωρίς καθυστέρηση και με ναυτικό τρόπο.

19 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Κανόνας: a)Οι κανόνες αυτού του βιβλίου, συμπεριλαμβανομένων των Ορισμών, των Σημάτων Αγώνων, των προοιμίων και των κανόνων στα σχετικά Παραρτήματα, αλλά όχι οι τίτλοι. b)ο Κανονισμός 19 της ISAF, Κώδικας Δικαιώματος Αγωνίζεσθαι, ο Κανονισμός 20, Κώδικας Διαφήμισης, ο Κανονισμός 21, Κώδικας κατά των Απαγορευμένων Ουσιών και ο Κανονισμός 22, Κώδικας Κατάταξης των Αθλητών. c)οι διατάξεις της «εθνικής αρχής», εκτός εάν έχουν αλλάξει από τις οδηγίες πλου συμμορφούμενες με τις διατάξεις της εθνικής αρχής, εάν υπάρχουν τέτοιες, για τον κανόνα 88. d)οι κανονισμοί της κλάσεως ( για ένα σκάφος που αγωνίζεται σύμφωνα με ένα σύστημα ισοζυγισμού, οι κανονισμοί αυτού του συστήματος είναι «κανονισμοί της κλάσης». e)η προκήρυξη του αγώνα. f)οι οδηγίες πλου g)οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που διέπουν την διοργάνωση.

20 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Εκκίνηση: Ένα σκάφος εκκινεί όταν ευρισκόμενο ολόκληρο στην πριν την εκκίνηση πλευρά της γραμμής εκκίνησης κατά ή μετά το σήμα εκκίνησης, και έχοντας συμμορφωθεί με τον κανόνα 30.1, εάν αυτός ισχύει, οποιοδήποτε τμήμα της γάστρας του, μέλους του πληρώματος ή του εξοπλισμού περάσει την γραμμή εκκίνησης προς την κατεύθυνση του πρώτου σημείου.

21 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Πλεύση, Δεξήνεμη ή Αριστερήνεμη: Ένα σκάφος είναι σε πλεύση δεξήνεμη ή αριστερήνεμη ανάλογα με την προσήνεμη πλευρά του.

22 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Ζώνη: Είναι η περιοχή γύρω από ένα σημείο σε απόσταση τριών μηκών της γάστρας του εκεί πλησιέστερου σκάφους. Ένα σκάφος βρίσκεται μέσα στην ζώνη, όταν οποιοδήποτε τμήμα της γάστρας του βρίσκεται μέσα στην ζώνη


Κατέβασμα ppt "DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Εγκατάλειψη: Μία ιστιοδρομία που μία επιτροπή αγώνων ή μία επιτροπή ενστάσεων εγκαταλείπει είναι άκυρη αλλά μπορεί να επαναληφθεί."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google