Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ρωμαϊκή αρχιτεκτονική ΙI

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ρωμαϊκή αρχιτεκτονική ΙI"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ρωμαϊκή αρχιτεκτονική ΙI
ΜΑΘΗΜΑ 9ο Ρωμαϊκή αρχιτεκτονική ΙI Roman architecture II AARCH120 – Εαρινό Εξάμηνο

2 Βασιλική του Μαξεντίου και Κωνσταντίνου στη Ρώμη
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Βασιλική του Μαξεντίου και Κωνσταντίνου στη Ρώμη Maxentius and Constantine basilica - Rome

3 AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI»
Πάνθεον - Ρώμη 2ος αι. μ.Χ. Αδριανός, πάχος βάσης τοίχων 7m, διάμετρος θόλου 43m, κόγχες και οίκοι περιμετρικά. Pantheon - Rome 2nd cent. A.D., Hadrian, wall base width 7m, dome diameter 43m, semicircular recesses.

4 Πάνθεον - Ρώμη Pantheon - Rome
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Πάνθεον - Ρώμη Pantheon - Rome

5 AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI»
Αψίδες θριάμβου και πύλες Αψίδες αρχικά από ξύλο, fora, γέφυρες, όριο pomerium, τοξωτό άνοιγμα πλαισιωμένο με κίονες που υποβαστάζουν θριγκό, αττικόν με μεγάλη επιγραφή, χάλκινο τέθριππο με το άγαλμα του νικητή, μη χρηστική κατασκευή. Πύλες - τοξωτές είσοδοι πόλεων, ενίοτε διπλές με υπαίθρια αυλή, σταδιακά από χρηστικές κατασκευές μετατρέπονται σε μνημεία μεγαλοπρέπειας. Πρόπυλα ιερών. Gates and triumphal arches Arches. They were at first very simple symbolic temporary gateways to the city, being built of brick or stone with a semicircular arched heading and hung with trophies of captured arms. Later arches were built of high-quality marble with a large central arch in the middle, its ceiling treated as a barrel vault, and sometimes two smaller ones on each side, adorned with a complete Architectural order, of columns and entablature, enriched with symbolic or narrative bas-reliefs and crowned with bronze statues, often a quadriga. The festive Corinthian order was the usual one. Gates Propyla

6 Aψίδες και πύλες Arches and gates
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Aψίδες και πύλες Arches and gates

7 Ρώμη – η αψίδα της Leptis Magna Rome – Leptis Magna Arch
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Ρώμη – η αψίδα της Leptis Magna Rome – Leptis Magna Arch

8 H πύλη των Γεράσων Jerash Gate
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» H πύλη των Γεράσων Jerash Gate

9 Μαύρη Πύλη - Τρέβηροι Porta Nigra - Triers
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Μαύρη Πύλη - Τρέβηροι Porta Nigra - Triers

10 AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI»
Θέατρα και ωδεία Θέατρα: κτίζονται σε επίπεδα εδάφη, έχουν ημικυκλική ορχήστρα, υπερυψωμένη σκηνή απομονωμένη από ορχήστρα, λογείον ή προσκήνιον, υποδομή από ακτινοειδής οργάνωση θόλων με κεκλιμένες γενέτειρες, κλίμακες και έξοδοι για γρήγορη εκκένωση, τοξοστοιχίες – επάλληλοι όροφοι, αυξημένη κλίση κοίλου, κονίστρα, σκηνή με κόγχες ή σηκούς. Αμφιθέατρα. Gates and triumphal arches Theatre: build on flat surfaces, semicircular orchestra, elevated scene isolated from orchestra, loggia, radial barrel vaults with inclined generatrixes, stairs and exits for fast evacuation, arcades, increased “koilon” inclination, arena, scene with recesses and cellas. Amphitheatres.

11 Θέατρo του Μαρκέλλου - Ρώμη Marcellus Theatre - Rome
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Θέατρo του Μαρκέλλου - Ρώμη Marcellus Theatre - Rome

12 Θέατρο Ηρώδου του Αττικού Herodion Theatre - Athens
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Θέατρο Ηρώδου του Αττικού Herodion Theatre - Athens

13 Προσόψεις σκηνών Scene facades
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Προσόψεις σκηνών Scene facades

14 Θέατρο της Ασπένδου Aspendus Theatre
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Θέατρο της Ασπένδου Aspendus Theatre

15 AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI»
Κολοσσαίο Colosseum

16 AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI»
Κολοσσαίο Colosseum

17 AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI»
Κολοσσαίο Colosseum

18 Ρωμαϊκός Ιππόδρομος Roman Circus
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Ρωμαϊκός Ιππόδρομος Roman Circus

19 Βιβλιοθήκη του Αδριανού – Αθήνα Hadrian’s Library - Athens
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Βιβλιοθήκη του Αδριανού – Αθήνα Hadrian’s Library - Athens

20 Βιβλιοθήκη του Αδριανού – Αθήνα Hadrian’s Library - Athens
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Βιβλιοθήκη του Αδριανού – Αθήνα Hadrian’s Library - Athens

21 Βιβλιοθήκη του Τιμγάδ Timgad Library
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Βιβλιοθήκη του Τιμγάδ Timgad Library

22 Το νυμφαίο των Γεράσων Jerashes’ nymphaeum
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Το νυμφαίο των Γεράσων Jerashes’ nymphaeum

23 Οι θέρμες του Καρακαλλά στη Ρώμη Caracalla’s Baths - Rome
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Οι θέρμες του Καρακαλλά στη Ρώμη Caracalla’s Baths - Rome

24 Τυπικό ρωμαϊκό λουτρό - βαλανείο
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Τυπικό ρωμαϊκό λουτρό - βαλανείο Typical Roman Bath

25 Τυπικό ρωμαϊκό λουτρό - βαλανείο
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Τυπικό ρωμαϊκό λουτρό - βαλανείο Typical Roman Bath

26 Τυπικό ρωμαϊκό λουτρό - βαλανείο
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Τυπικό ρωμαϊκό λουτρό - βαλανείο Typical Roman Bath

27 Γέφυρα Pondel στην Αόστα
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Γέφυρα Pondel στην Αόστα Pondel bridge - Aosta

28 Γέφυρα Fabricius στη Ρώμη Bridge of Fabricius - Rome
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Γέφυρα Fabricius στη Ρώμη Bridge of Fabricius - Rome

29 Έγχρωμη γραπτή διακόσμηση τοίχου.
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Ρωμαϊκές οικίες Atrium: στεγασμένο αίθριο, ισόγεια διάταξη, συμμετρική κάτοψη, δυο atria, xystus: κήπος, περιστύλιο, στέγες ξύλινες, cubicula (υπνοδωμάτια), triclinium (τρικλίνιο), tablinum (ανοικτό χωλ), prothyrum ή vestibulum (διάδρομος ή προθάλαμος). Πολυκατοικίες μεγίστου ύψους 70 ρωμαϊκών ποδών (20,72μ). Σχήματος π με καταστήματα στο ισόγειο και ακάλυπτο φωταγωγό, maeniana – εξώστες. Ρωμαϊκές επαύλεις. Έγχρωμη γραπτή διακόσμηση τοίχου. Roman houses Atrium: patio, flat houses, symmetric plan, two atria, xystus: garden, peristyle, wooden roofs, cubicula (bed rooms), triclinium (dining room), tablinum (open hall), prothyrum ή vestibulum (corridor or entrance hall). Multi-storey buildings max height 70 roman feet (20,72m). Roman villas. Interior walls color decoration.

30 displuviatum, testudinatum, toscanicum, tetrastylium, corinthium
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Τύποι atrium Atrium types displuviatum, testudinatum, toscanicum, tetrastylium, corinthium

31 Οικίες Πομπηία Houses Pompeii
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Οικίες Πομπηία Houses Pompeii

32 Οικία Faun - Πομπηία Faun house - Pompeii
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Οικία Faun - Πομπηία Faun house - Pompeii

33 Τυπική ρωμαϊκή οικία Typical roman house
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Τυπική ρωμαϊκή οικία Typical roman house

34 Εσωτερική διακόσμηση – νωπογραφία (Πομπηία) Interior frescos (Pompeii)
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Εσωτερική διακόσμηση – νωπογραφία (Πομπηία) Interior frescos (Pompeii)

35 Η έπαυλη του Αδριανού στο Τίβολι Villa Hadriana - Tivoli
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Η έπαυλη του Αδριανού στο Τίβολι Villa Hadriana - Tivoli

36 Η έπαυλη του Αδριανού στο Τίβολι Villa Hadriana - Tivoli
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Η έπαυλη του Αδριανού στο Τίβολι Villa Hadriana - Tivoli

37 Η έπαυλη του Αδριανού στο Τίβολι Villa Hadriana - Tivoli
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Η έπαυλη του Αδριανού στο Τίβολι Villa Hadriana - Tivoli

38 Η στήλη του Τραϊανού και το Μαυσωλείο του Αδριανού – Ρώμη
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Η στήλη του Τραϊανού και το Μαυσωλείο του Αδριανού – Ρώμη Trajan’s stele and the Hadrians mausoleum

39 Ταφικά μνημεία Πέτρας - Ιορδανία
AARCH 120 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 9η Διάλεξη – «Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική ΙI» Ταφικά μνημεία Πέτρας - Ιορδανία Petra tombs - Jordania


Κατέβασμα ppt "Ρωμαϊκή αρχιτεκτονική ΙI"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google