Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πορεία Έργων ΕΣΠΑ & Σχεδιασμός για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 Μάιος 2013 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πορεία Έργων ΕΣΠΑ & Σχεδιασμός για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 Μάιος 2013 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πορεία Έργων ΕΣΠΑ & Σχεδιασμός για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 Μάιος 2013 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (Πηγή Χρηματ/σης: ΕΣΠΑ)ΦΑΣΗΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κατασκευή νέου οδικού τμήματος κάτω Ροδάκινο-Άνω Ροδάκινο (γέφυρα Ροδακίνου) ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ (95%) 1.950.000 € (απορρόφηση: 85%) Ενίσχυση Προσπελασιμότητας - Επαρχιακό Δίκτυο 2 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (Πηγή Χρηματ/σης: ΕΣΠΑ)ΦΑΣΗΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Διάνοιξη νέου τμήματος Παλέ- Αγκουσελιανά- Κάνεβος - επαρχ. Οδού 4 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ (35%) 6.780.000 € (απορρόφηση: 35%)08/01/2014 Κατασκευή νέου τμήματος Φράγμα Ποταμών -Παντάνασσα επαρχιακής Παντάνασσα επαρχικής οδού 13 (τμήμα Πατσός-Παντάνασσα) ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ (75%) 6.850.000 € (απορρόφηση: 70%)31/05/2014 Ενίσχυση Προσπελασιμότητας - Επαρχιακό Δίκτυο 3 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (Πηγή Χρηματ/σης: ΕΣΠΑ) ΦΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης - Υποέργο 1ο Οριζόντια και κατακόρυφη ΣήμανσηΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 1.000.000 € (6.400.000 € Συνολικός Προϋπολογισμός για Περιφέρεια Κρήτης ) Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης -2ο Υποέργο Βελτίωση/Κατασκευή ΚόμβωνΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ 1.180.000 € Συνολικός Προϋπολογισμός για Περιφέρεια Κρήτης ) Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης - Υποέργο 3ο Βελτίωση Πρόσφυσης (Αντιολισθηρός Τάπητας) Αποκατάσταση/Αντικατάσταση Οδοστρωμάτων, Τεχνικά ΈργαΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ 2.400.000 € (16.000.000 € Συνολικός Προϋπολογισμός για Περιφέρεια Κρήτης ) Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης - Υποέργο 4ο Προστασία από τις πτώσεις βράχων και τις κατολισθήσεις με τα απαραίτητα κατά περίπτωση τεχνικά έργα ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ (ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 1.928.546 €(5.600.000 € Συνολικός Προϋπολογισμός για Περιφέρεια Κρήτης ) Ενίσχυση Προσπελασιμότητας - Επαρχιακό Δίκτυο 4

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (Πηγή Χρηματ/σης: ΕΣΠΑ) ΦΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αποκατάσταση κατολίσθησης με κατακόρυφη συστοιχία φρεατοπασσάλων στη θέση Καψαλές Σπηλίου της Επαρχιακής Οδού 3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 930.000 € (απορρόφηση: 80%) Ενίσχυση Προσπελασιμότητας - Επαρχιακό Δίκτυο 5 *Λόγω αλλαγής της μελέτης και του οικονομικού αντικειμένου θα γίνει απένταξη και επαναυποβολή στο ΕΣΠΑ με τα νέα οικονομικά και τεχνικά δεδομένα.

6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (Πηγή Χρηματ/σης: ΕΣΠΑ)ΦΑΣΗΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Βελτιώσεις κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών του Κέντρου Υγείας ΠεράματοςΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ220.000 € Βελτιώσεις κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών του Κέντρου Υγείας Αγίας ΦωτεινήςΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ220.000 € Βελτιώσεις κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών του Κέντρου Υγείας ΣπηλίουΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ282.000 € Βελτιώσεις κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών του Κέντρου Υγείας ΑνωγείωνΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ212.000 € ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υποδομές Υγείας 6 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ «ΑΜΑΡΙΩΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» ΦΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Διάνοιξη νέου τμήματος Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών Οδού 13 ΩΡΙΜΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ (ΕΠΙΚΑΙΡΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ) 12.300.000 € Διάνοιξη νέου τμήματος Απόστολοι- Φουρφουράς-επαρχ. Οδού 13 ΩΡΙΜΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ (ΕΠΙΚΑΙΡΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ) 21.000.000 € Διάνοιξη νέου τμήματος Φουρφουράς- Μάνδρες επαρχ. Οδού 13 ΩΡΙΜΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ (ΕΠΙΚΑΙΡΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ) 34.000.000 € Μελέτες Ώριμες 7

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (Πηγή Χρηματ/σης: ΕΣΠΑ) ΦΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κατασκευή Παράκαμψης οικισμού Αξού ΚΥΡΗΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ 7.330.000 € Μελέτη Αναβάθμισης επαρχιακής οδού Ρέθυμνο-Αγ.Γαλήνη.Τμήμα :Αρμένοι-Παλέ ΩΡΙΜΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ (ΕΠΙΚΑΙΡΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ) 15.750.000 € 8 *Λόγω αλλαγής της μελέτης και του οικονομικού αντικειμένου θα γίνει απένταξη και επαναυποβολή στο ΕΣΠΑ με τα νέα οικονομικά και τεχνικά δεδομένα. Μελέτες Ώριμες Συνολικός Προϋπολογισμός Ώριμων Έργων Οδοποιιας: 90.380.000 Ευρώ

9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ώριμες Μελέτες  Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πειραματικού Σχολειου Πανεπιστήμιου Κρήτης  Ώριμη Μελέτη – με τον Καλλικράτη μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα Υποδομές Εκπαίδευσης 9 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Μελέτες σε εξέλιξη  Μελέτη επαρχιακού δρόμου «Γαράζο – Ανώγεια»  Δημοπράτηση εκ νέου (Νεα προεκτιμηση δαπανης – προκυρηξη της μελετης αμεσα)  Δρόμος Αλώνες - Καλή Συκιά  Σε Εξέλιξη – εκπονείται γεωτεχνική- γεωλογικη μελέτη  Μελέτη Προστασίας από Βραχοπτώσεις Ε.Ο. Δρόμου στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι  ΦΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – Άνοιγμα Προσφορών  Μελέτη Κόμβων Σύνδεσης Παράκαμψης Σπηλίου  Σε εξέλιξη Ενίσχυση Προσπελασιμότητας - Επαρχιακό Δίκτυο 10 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΛΙΜΑΝΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  Προς Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Δήμου Ρεθύμνης και Λιμενικού Ταμείου για Εκπόνηση Μελέτης (Κάλυψη κόστους μελέτης από Περιφέρεια Κρήτης 872.000 Ευρώ από Π.Δ.Ε.) προς δημοπράτηση.  Πύλες Εισόδου 11 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΒΟΑΚ  Αναβάθμιση και Βελτίωση του οδικού τμήματος Πάνορμος - Εξάντης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (συνολικός Προϋπολογισμός 74.500.000 €)  Υπογραφή πράξης ένταξης στο ΕΣΠΑ 6/12/2012 από Υπουργό Ανάπτυξης ΝΟΑΚ  Προωθείται η έγκριση συγκριτικού πίνακα προκειμένου να ολοκληρωθεί η Μελέτη του κύριου Οδικού Άξονα Ρέθυμνο - Αγία Γαλήνη και ειδικότερα του τμήματος Σπήλι - Μέλαμπες ΛΙΜΑΝΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  Προς Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Δήμου Ρεθύμνης και Λιμενικού Ταμείου για Εκπόνηση Μελέτης (Κάλυψη κόστους μελέτης από Περιφέρεια Κρήτης 872.000 Ευρώ από Π.Δ.Ε.) προς δημοπράτηση.  Ενίσχυση Προσπελασιμότητας  Πύλες Εισόδου 12 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ • Προϋπολογισμός υποέργου 1: Εξωτερικό Δίκτυο Μεταφοράς Λυμάτων οικισμών Ευρύτερης Περιοχής Πλακιά 4.336.500,00 € • Προϋπολογισμός υποέργου 2: Εσωτερικά Δίκτυο Συλλογής Λυμάτων οικισμών Ευρύτερης Περιοχής Πλακιά 5.641.000,00 € • Προϋπολογισμός υποέργου 3: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ευρύτερης Περιοχής Πλακιά 3.680.000,00 € • Προϋπολογισμός υποέργου 4: Επισκευή συντήρηση υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης ΕΕΛ ευρύτερης περιοχής Πλακιά 45.300,00 € • Προϋπολογισμός υποέργου 5: Εργασίες σύνδεσης με δίκτυα ΟΚO 15.000,00 € • Προϋπολογισμός υποέργου 6: Εργασίες επίβλεψης ανασκαφών από Αρχαιολογία 51.000,00 € Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης 13.768.800,00 € Εντάξεις έργων ΕΣΠΑ από Δήμους του ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ (Προγραμματικές Συμβάσεις) 13 13

14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου του Δήμου Αγίου Βασιλείου», (Άξονας Προτεραιότητας 7) με συνολικό προϋπολογισμό 2.450.000,00€ Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Κρήτης 1.ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ: ΑΚΟΥΜΙΩΝ – ΑΝΩ ΣΑΚΤΟΥΡΙΑ – ΜΕΛΑΜΠΩΝ 1.400.000,00€ 2. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΩ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ – ΚΕΝΤΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΛΑΤΑΝΕ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 450.500,00€ 3. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΙΣΣΟΥ, ΚΕΝΤΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΕ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΝΕ 342.000,00€ Εντάξεις έργων ΕΣΠΑ από Δήμους του ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ (Προγραμματικές Συμβάσεις) 14 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΟΣΑΠΥ (συνεχεία) 4. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΝΩ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ 157.500,00€ 5. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΑΣ ΣΤΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΓΡΕ ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΘΕΑΣ – ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΙΣΣΟΥ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΕΔΡΟΥΣ 100.000,00€ Εντάξεις έργων ΕΣΠΑ από Δήμους του ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ (Προγραμματικές Συμβάσεις) 15 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΟΣΑΠΥ (συνεχεία) 1. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ» • ΥΠΟΕΡΓΟ Α: οικοδομικές εργασίες στο ποσό των 71.000,00 Ευρώ • ΥΠΟΕΡΓΟ Β: προμήθεια εξοπλισμού στο ποσό των 36.100,00 Ευρώ • ΥΠΟΕΡΓΟ Γ: παροχή υπηρεσιών στο ποσό των 233.454,00 Ευρώ 2. «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΙΣΑΡΧΩΝ» • ΥΠΟΕΡΓΟ Α: Ύδρευση, αποχέτευση και βιολογικός οικισμού Σισάρχων Π/Υ 492.000,00 ευρώ • ΥΠΟΕΡΓΟ Β: Ανάπλαση κεντρικής οδού Σισάρχων με Π/Υ. 157.440,00 ευρώ • ΥΠΟΕΡΓΟ Γ:. Μεταφορά δικτύου ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση του βιολογικού με Π/Υ 1079,75 ευρώ Εντάξεις έργων ΕΣΠΑ από Δήμους του ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ (Προγραμματικές Συμβάσεις) 16 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

17 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΟΣΑΠΥ (συνεχεία) • ΥΠΟΕΡΓΟ Γ:. Μεταφορά δικτύου ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση του βιολογικού με Π/Υ 1079,75 ευρώ 3. «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» • Προϋπολογισμού 163.001,01€ 4. «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ» • ΥΠΟΕΡΓΟ Α: οικοδομικές εργασίες στο ποσό των 162.000,00 Ευρώ • ΥΠΟΕΡΓΟ Β: προμήθεια εξοπλισμού στο ποσό των 84.206,00 Ευρώ • ΥΠΟΕΡΓΟ Γ: παροχή υπηρεσιών στο ποσό των 54.120,00 Ευρώ Εντάξεις έργων ΕΣΠΑ από Δήμους του ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ (Προγραμματικές Συμβάσεις) 17 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

18 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΟΣΑΠΥ (συνεχεία) 5. «ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΥ» • ΥΠΟΕΡΓΟ Α: οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εργασίες στο ποσό των.. 874.502,76 • ΥΠΟΕΡΓΟ Β: προμήθεια λειτουργικού εξοπλισμού 36.000,00 • ΥΠΟΕΡΓΟ Γ: Υπηρεσίες δημιουργίας έκθεσης 49.500,00 6. «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ» • ΥΠΟΕΡΓΟ Α: οικοδομικές εργασίες διαμόρφωσης εκθεσιακού χώρου δημιουργίας νέου κτίσματος στο ποσό των 484.000,00 Ευρώ • ΥΠΟΕΡΓΟ Β: Υπηρεσίες γραφιστικής και εκτυπώσεων, παραγωγής ψηφιακού υλικού,ειδικών κατασκευών και ταμπελών για την ανάδειξη των εκθεμάτων το ποσό των 96.000,00 Ευρώ ΥΠΟΕΡΓΟ Γ: Εξοπλισμός για τη λειτουργία της έκθεσης 130.000,00 Εντάξεις έργων ΕΣΠΑ από Δήμους του ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ (Προγραμματικές Συμβάσεις) 18

19 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 7. «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΙΟΝΟΡΟΜΙΚΟΥ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΟΡΕΙΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ» ΥΠΟΕΡΓΟ Α: οικοδομικές εργασίες στο ποσό των 665.000,00 • ΥΠΟΕΡΓΟ Β: Προμήθεια λειτουργικού εξοπλισμού 80.000,00 Εντάξεις έργων ΕΣΠΑ από Δήμους του ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ (Προγραμματικές Συμβάσεις) 19 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020


Κατέβασμα ppt "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πορεία Έργων ΕΣΠΑ & Σχεδιασμός για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 Μάιος 2013 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google