Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ECDL 5 Module 1 Dr. Stephanos Mavromoustakos 1. 2.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ECDL 5 Module 1 Dr. Stephanos Mavromoustakos 1. 2."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ECDL 5 Module 1 Dr. Stephanos Mavromoustakos 1

2 2

3  Τα προγράμματα (εντολές) που κάνουν τον Η/Υ να δουλεύει και εκτελούν διάφορες λειτουργίες.  Κατηγορίες (Types): ◦ System Software (Λογισμικό Συστήματος)  Yπεύθυνο για τις λειτουργίες και τον έλεγχο του Η/Υ  (e.g. Operating system, File Management, etc)  Λειτουργικό Σύστημα  Συντήρηση συστήματος  κ.α. ◦ Application Software (Λογισμικό Εφαρμογών)  Χρησιμοποιήται για διάφορες εργασίες που αφορούν τον χρήστη (e.g. Word processing, Spreadsheets, Presentations, Email, etc.)  Επεξεργασία κειμένου  Υπολογιστικά φύλλα  Παρουσιάσεις  E-mail  κ.α. 3

4  Φορτώνεται αυτόματα με την εκκίνηση του Η/Υ και είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του Η/Υ. (responsible for the operation of the system)  Σκοπός λειτουργικού συστήματος: (Purpose of the Operating System) ◦ Προσφέρει το περιβάλλων διασύνδεσης χρήστη – Η/Y (for user interface) και εκτέλεσης των προγραμμάτων. ◦ Διαχειρίζεται τη λειτουργία των πόρων (συσκευών) του Η/Y τόσο εσωτερικών (CPU, μνήμη) όσο και περιφερειακών. (for CPU, Memory, Peripherals management) ◦ Προσφέρει λειτουργίες διαχείρισης και προστασίας των αρχείων ◦ κ.α. (for File Management and security)  Παλαιότερα βασίζονταν σε εντολές κειμένου (CLI-Command Line Interface in the past), σήμερα είναι βασισμένα σε τεχνολογίες γραφικών - (Today, GUI-Graphical User Interface) Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας (παράθυρα, εικονίδια, μενού). Στο GUI οι εντολές δίνονται με το mouse. 4

5 5 CLI GUI

6  CLI ◦ DOS ◦ UNIX  GUI ◦ Windows XP ◦ Windows Vista ◦ Windows 7, 8 ◦ Mac OS ◦ Linux 6 DOS UNIX Windows 7 Mac OS Linux

7  Word processing (Eπεξεργασία κειμένου) ◦ Microsoft Word  Spreadsheet ◦ Microsoft Excel  Database ◦ Microsoft Access  Presentation ◦ Microsoft PowerPoint  E-mail ◦ Microsoft Outlook, Outlook express  Web-browsing ◦ Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. 7

8 2. Design (Σχεδιασμός) 3. Programming (Προγραμματ ισμός) 4. Testing (Έλεγχος) 1. Analysis (Ανάλυση) 8

9  Voice recognition software (Λογισμικό αναγνώρισης φωνής)  Screen reader (Ανάγνωση οθόνης)  Screen magnifier (Μεγεθυντικός φακός οθόνης)  On-screen keyboard (Πληκτρολόγιο στην οθόνη) 9

10 10

11  Δίκτυο: Δύο ή περισσότεροι Η/Υ ενωμένοι μεταξύ τους ώστε να ανταλλάζουν δεδομένα. (2 or more computers connected to each to share resources)  Σκοπός: (Purpose) ◦ Communication (Επικοινωνία) ◦ File sharing (χρήση κοινών αρχείων) ◦ Printer sharing (χρήση κοινών εκτυπωτών) ◦ Resource sharing (χρήση κοινών πόρων) 11

12  LAN - Local Area Network (Τοπικό Δίκτυο)  WAN – Wide Area Network (Δίκτυο Ευρείας Περιοχής) 12 WAN (Wide Area Network)

13  WLAN Wireless Local Area Network (Ασύρματο Τοπικό Δίκτυο) 13

14  Network Topologies (Τοπολογίες Δικτύων) 14

15  The server provides “services” to the clients (ο διακομιστής παρέχει υπηρεσίες στους πελάτες). 15

16  Πλεονεκτήματα - Advantages ◦ Ανταλλαγή μηνυμάτων (επικοινωνία) – Exchange of messages (Communication) ◦ Χρήση κοινών αρχείων - File sharing ◦ Χρήση κοινών συσκευών (πόρων) - Share resources ◦ Χαμηλότερο κόστος αγοράς αδειών λογισμικού – low cost for software ◦ κ.α. - etc  Μειονεκτήματα - Disadvantages ◦ Κόστος δημιουργίας και συντήρησης – Setup and maintenance cost ◦ Μειωμένη ασφάλεια πληροφοριών – low security ◦ Κίνδυνος εξάπλωσης ιών - viruses ◦ κ.α. - etc 16

17  A global network of interconnected networks (Παγκόσμιο δίκτυο αλληλοσυνδεόμενων δικτύων)  WWW - World Wide Web (Παγκόσμιος Ιστός) ◦ All the web-sites on the Internet (Όλες οι ιστοσελίδες στο Internet) 17

18  Internet  WWW (World Wide Web)  Website / Webpage  Hypertext / Hyperlink  HTML (HyperText Markup Language)  HTTP (Hypertext Transfer Protocol)  Web browser  URL (Uniform Resource Locator) ◦ http://www.google.com http://www.google.com 18 http://www.walthowe.com/glossary http://www.netlingo.com/dictionary

19  WWW (World Wide Web)  E-mail  FTP (File Transfer Protocol)  Social Media (e.g. Facebook)  Chat (e.g. MSN)  Newsgroups  Forums  E-commerce (on-line shopping)  E-learning  … 19

20  Intranet (Ενδοδίκτυο) ◦ A small Internet accessed only from within an organization (Ένα μικρό Internet προσβάσιμο μόνο μέσα από κάποιον οργανισμό).  Extranet (Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης) ◦ Intranet accessible from outside the organization through a password (Ενδοδίκτυο προσβάσιμο και απ΄εξω από τον οργανισμό με κωδικό πόσβασης) 20

21  Downloading and Uploading (Λήψη και φόρτωση)  Transfer Rate (Ρυθμός Μεταφοράς) ◦ bps (bits per second) ◦ kbps (Kilobits per second) ≈ 1000 bps ◦ mbps (Megabits per second) ≈ 1 000 000 bps 21

22  PSTN – Public Switch Telephone Network ◦ Analog network (αναλογικό) ◦ Connection through dial-up modem (dial-up connection) ◦ Transfer rate 56kbps  ISDN – Integrated Services Digital Network ◦ Digital network (ψηφιακό) ◦ Transfer rate 128kbps  DSL – Digital Subscriber Line ◦ Large bandwidth (εύρος ζώνης) ◦ Connection through DSL modem (broadband connection) ◦ Transfer rate 40Mbps  ADSL – Asymmetric DSL (Ασύμμετρη DSL) ◦ Faster download than upload 22

23 23 Ethernet cables with RJ-45 plugs

24  High speed (Ψηλές ταχύτητες)  Always on (Μόνιμα συνδεδεμένη)  Flat cost (Σταθερό κόστος)  Increased danger for external attacks (Αυξημένος κίνδυνος για εξωτερικές επιθέσης) 24

25  Phone line (Τηλεφωνική γραμμή)  Mobile phone (Κινητό τηλέφωνο) ◦ Wi-Fi ◦ 3G ◦ Mobile phone modem  Cable connection (Καλωδιακή) ◦ Cytanet ◦ Cablenet ◦ Primetel etc.  Wireless (Ασύρματη) ◦ Wi-Fi  Satellite (Δορυφορική) 25

26 26

27 ICT = Information and Communication Technology (ΤΠΕ = Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνίας)  Προτερήματα χρήσης Η/Υ: (Advantages) ◦ Ταχύτητα - Speed ◦ Επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών - Processing large volumes of information ◦ Αποθήκευση μεγάλου όγκου πληροφοριών – Storage of large volumes of information ◦ Ακρίβεια – Accuracy ◦ Ευελιξία - Flexibility ◦ Συνέπεια και αξιοπιστία - Consistency and reliability ◦ Χαμηλότερο λειτουργικό κόστος – Lower operating cost  Περιορισμοί Η/Υ: (Limitations) ◦ Ανάληψη πρωτοβουλιών - Initiative ◦ Έλλειψη δημιουργικότητας – Lack of creativity ◦ Έλλειψη ανθρώπινης επαφής – Lack of Human Contact 27

28  E-commerce (Ηλεκτρονικό Εμπόριο)  E-banking (Ηλεκτρονικές τράπεζικές συναλλαγές)  E-government (Ηλεκτρονική διακυβέρνηση)  E-learning (Ηλεκτρονική Μάθηση)  Teleworking (Τηλεργασία) 28

29  Πλεονεκτήματα - Advantages ◦ Πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων - Access to a wide variety of products ◦ Ψηλή διαθεσιμότητα – High Availability ◦ Χαμηλότερες τιμές – Lower Prices ◦ Ανεξαρτητοποίηση από γεωγραφική τοποθεσία - Independent of geographic location ◦ Αυξημένη πληροφόρηση – Increased information ◦ Σύγκριση τιμών – Price comparison ◦ Διεύρυνση κύκλου εργασιών – Expand turnover  Μειονεκτήματα - Disadvantages ◦ Έλλειψη ανθρώπινης επαφής - Lack of Human Contact ◦ Έλλειψη δυνατότητας δοκιμής – Lack of trial ◦ Κίνδυνος οικονομικής απάτης – Risk of financial fraud 29

30  Learning through electronic and usually on-line ways (μάθηση με ηλεκτρονικούς και συνήθος διαδυκτιακούς τρόπους)  E-learning platforms, e.g. www.moodle.com (πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης)www.moodle.com  http://moodle.euc.ac.cy/ http://moodle.euc.ac.cy/  Characteristics: ◦ Flexible time and location (Ευέλικτος τόπος και χρόνος) ◦ Use of multimedia (χρήση πολυμέσων) ◦ Cost effectiveness (χαμηλότερο κόστος) 30

31  Advantages (Πλεονεκτήματα) ◦ Less commuting (Λιγότερες μετακινήσεις) ◦ Increased concentration (Καλύτερη συγκέντρωση) ◦ Flexible schedule (Ευέλικτο πρόγραμμα) ◦ Reduced company space (Μειωμένες αναγκες χώρου)  Disadvantages (Μειονεκτήματα) ◦ Lack of human contact (Έλλειψη ανθρώπινης επαφής) ◦ Less teamwork (Λιγότερη ομαδική εργασία) ◦ More self-discipline needed (Χρειάζεται περισσότερη αυτοπειθαρχία) 31

32 32

33  E-mail (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο) ◦ Hotmail, Gmail, …  Instant Messaging (Άμεσο μήνυμα) ◦ MSN  Vo IP – Voice over Internet Protocol (Τηλεφωνία μέσω διαδικτύου) ◦ Skype (http://www.skype.com)http://www.skype.com  Internet posting (έκδοση στο διαδίκτυο)  RSS feed – Really Simple Syndication (Τροφοδοσία Ενημέρωσης Δημοσιεύσεων)  Blog (Ιστολόγιο)  Podcast (Εκπομπή κατ’ αίτηση) ◦ iPod + broadcast  Εικονικές κοινωνίες (Virtual Communities) 33

34  Social networking (Κοινωνική δικτύωση) ◦ Facebook, Twitter  Internet forums (Διαδυκτική δημόσια συζήτηση)  Chat rooms (δωμάτια συνομιλίας) ◦ Windows Live Messenger  Online computer games (διαδυκτιακά παιχνίδια)  Publishing and Content sharing (Δημοσίευση και διαμοιρασμός περιεχομένου) ◦ Facebook, YouTube 34

35 35

36  Θέματα υγείας - Health ◦ Σύνδρομο Επαναληπτικής Καταπόνησης (RSI – Repetitive Strain Injury) ◦ Καταπόνηση αυχένα και πλάτης - Neck and back strain ◦ Καταπόνηση ματιών και πονοκέφαλοι - Eye strain and headaches  Εργονομία - Ergonomics ◦ Κατάλληλος φωτισμός και εξαερισμός - Adequate lighting and ventilation ◦ Κατάλληλη στάση εργασίας - Proper work attitude  Προφυλάξεις - Precautions ◦ Τεχνικές ευεξίας (τεντώματα, εναλλασσόμενη εστίαση ματιών κ.α.) - Wellness techniques (Stretch, Alternating eye focus, etc) ◦ Συχνά διαλείμματα - Taking breaks 36

37 37

38 38

39 39

40  Φυσικές καταστροφές – Natural Disasters  Τρομοκρατικές ενέργειες - Terrorist actions  Ανθρώπινα λάθη – Human errors  Μηχανικές βλάβες - Mechanical damage  Διακοπές-ανωμαλίες στο ηλεκτρικό ρεύμα – Electricity problems  Ηλεκτρονικοί ιοί – Computer Viruses  Καταστροφή / Κλοπή από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες – Disaster / Theft from hackers 40

41  Username and password (Όνομα χρήστη και κωδικός)  Καλές πολιτικές κωδικών – Good practices ◦ Private and secure (Προωπικός και ασφαλισμένος) ◦ Regular change (Συχνή αλλαγή) ◦ Long (Μεγάλο μήκος) ◦ Use mixed letters, numbers and symbols (Χρήση γραμμάτων, αριθμών και άλλων συμβόλων μαζι) ◦ Combine uppercase and lowercase letters (Συνδυασμός κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων) ◦ Make sure you remember it (Σιγουρευτείτε ότι το θυμάστε) 41

42  Data backup (Εφεδρική αποθήκευση δεδομένων)  Internet firewall (Τείχος προστασίας διαδικτύου)  Theft prevention (Αποτροπή κλοπής) ◦ Locked doors (Κλειδωμένες πόρτες) ◦ Usernames / passwords (Κωδικοί) ◦ H/W Security cables (Καλώδια διασφάλισης H/W)  Anti-virus protection (Προστασία από ιούς) ◦ Know what you are downloading (Κατεβάζεται μόνο ότι γνωρίζετε τι είναι) ◦ Do not open unknown email attachments (Μην ανοίγεται συνημμένα που δεν ξέρετε τι είναι) ◦ Do not exchange storage devices (Μην ανταλλάζεται μέσα αποθήκευσης) ◦ Use updated anti-virus software (Χρησιμοποιείτε ενημερωμένο πρόγραμμα κατά των ιών). 42

43 43

44  Licensed software (Αδειούχο λογισμικό)  EULA – End User License Agreement (Συμφωνία Άδειας Τελικου Χρήστη) ◦ Single user license (Άδεια ενός χρήστη) ◦ Multi user license (Άδεια πολλών χρηστών) ◦ Site license (Άδεια τοποθεσίας)  Shareware (Δοκιμαστικό)  Freeware (Δωρεάν)  Open source (Ανοικτού κώδικα) 44

45  Προσωπικά δεδομένα - Privacy ◦ Ονοματεπώνυμο - Name ◦ Στοιχεία επικοινωνίας – Address ◦ Ημερομηνία γέννησης – Date of Birth ◦ Οικογενειακή κατάσταση – Family status ◦ κ.α. - etc  Προσωπικά δεδομένα ευαίσθητου χαρακτήρα – Personal Sensitive data ◦ Φυλετική / Εθνική προέλευση - Racial / Ethnic origin ◦ Πολιτικά φρονίματα - Political judiciously ◦ Υγεία - Health ◦ Ερωτικός προσανατολισμός – Erotic Orientation ◦ Ποινικές διώξεις - Prosecutions ◦ κ.α. - etc 45

46  Δικαιώματα υποκειμένου (ατόμου) - Rights ◦ The right to information (Δικαίωμα ενημέρωσης) ◦ The right to access (Δικαίωμα πρόσβασης) ◦ The right to correct or delete (Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής)  Υποχρεώσεις υπεύθυνου επεξεργασίας – Obligations of the Controller ◦ Principle of purpose (Αρχή του σκοπού) ◦ Principle of proportionality (Αρχή της αναλογικότητας) ◦ Principle of accuracy (Αρχή της ακρίβειας) ◦ Principle of conservation (Άρχη της διατήρησης) ◦ Principle of Security (Ο διαχειριστής των δεδομένων πρέπει να τα διασφαλίζει) 46


Κατέβασμα ppt "ECDL 5 Module 1 Dr. Stephanos Mavromoustakos 1. 2."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google