Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Microsoft Exchange Server 2000. Τι είναι ο Exchange Ο Exchange Server χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email service).

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Microsoft Exchange Server 2000. Τι είναι ο Exchange Ο Exchange Server χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email service)."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Microsoft Exchange Server 2000

2 Τι είναι ο Exchange Ο Exchange Server χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email service). Στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο η συγκεκριμένη υπηρεσία μπορεί να ενεργοποιηθεί για τις ανάγκες των μαθημάτων ενός εργαστηρίου, αλλά λειτουργεί μόνο μέσα στα όρια του domain που υποστηρίζει ο server.

3 Exchange και Active Directory Το Exchange 2000 αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του Windows 2000 Active Directory, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους διαχειριστές συστημάτων να δημιουργήσουν έναν εταιρικό κατάλογο, που θα αποτελεί ένα και μόνο σημείο διαχείρισης για όλους τους χρήστες, τις ομάδες, τα δικαιώματα, τα δεδομένα ρύθμισης παραμέτρων, τη σύνδεση δικτύου, τα αρχεία κλπ.

4 IMAP4 POP3 NNTP SMTP Instant Messaging Service Υπηρεσίες

5 Διαχείριση του πρωτοκόλλου IMAP4 Η ανάκτηση των μηνυμάτων πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικού για κάθε χρήστη που διαθέτει θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο συγκεκριμένο server. Ο κωδικός αυτός είναι ο ίδιος με τον κωδικό που χρησιμοποιείται και για την είσοδο στο domain του σχολικού εργαστηρίου. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να ελεγχθεί μέσα από τις ιδιότητες (Properties) του server και πιο συγκεκριμένα στο tab Access. Η πρώτη επιλογή σχετικά με τον έλεγχο πρόσβασης (Access Control  Authentication) μας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε τον τρόπο πρόσβασης στην ηλεκτρονική θυρίδα με τον τρόπο που προαναφέρθηκε.

6 Διαχείριση του πρωτοκόλλου IMAP4

7 Διαχείριση του πρωτοκόλλου POP3 Η διαδικασία διαχείρισης του πρωτοκόλλου POP3 είναι αντίστοιχη αυτής που αναφέρθηκε για το IMAP. Η βασική ρύθμιση που πρέπει να ενεργοποιηθεί είναι αυτή της πιστοποίησης ταυτότητας (authentication) κατά τη διαδικασία ανάκτησης των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο κωδικός πρόσβασης στην ηλεκτρονική θυρίδα είναι ίδιος με τον κωδικό πρόσβασης στο domain του σχολικού εργαστηρίου και μπορεί να ρυθμιστεί ακολουθώντας τα ίδια βήματα που αναφέρθηκαν και για το πρωτόκολλο IMAP.

8 Διαχείριση του πρωτοκόλλου SMTP Το πρωτόκολλο αυτό χρησιμοποιείται για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατά την αποστολή email υπάρχουν και κάποιες παράμετροι που μπορούν να ρυθμιστούν και έχουν σχέση με τον μέγιστο αριθμό μηνυμάτων που μπορεί να στείλει ένας χρήστης στη διάρκεια μίας σύνδεσης ή τον μέγιστο αριθμό παραληπτών σε ένα μήνυμα. Αυτές οι ρυθμίσεις γίνονται μέσα από το tab Messages στο παράθυρο ιδιοτήτων του server, σύμφωνα με την ακόλουθη εικόνα.

9 Διαχείριση του πρωτοκόλλου SMTP

10 Outlook Express Microsoft Outlook Netscape Mail & Newsgroups Email Clients

11 Exchange – System Manager

12

13 Ενεργοποίηση λογαριασμού (Exchange Tasks)

14 Ενεργοποίηση λογαριασμού (Exchange Tasks Wizard)

15 Ενεργοποίηση λογαριασμού (Exchange Properties)

16 Outlook Express

17

18 Δημιουργία νέου λογαριασμού

19 Όνομα χρήστη

20 Διεύθυνση Email

21 Email Server (Υπηρεσίες)

22 Στοιχεία λογαριασμού (username, password)

23 Τέλος δημιουργίας λογαριασμού

24 Αποστολή/Λήψη Email

25 Microsoft Outlook

26 Παράδειγμα σύνδεσης με Microsoft Outlook

27 1. 2. 3. Εισαγωγή νέου λογαριασμού

28 Microsoft Exchange Server

29 Στοιχεία Exchange Server (Όνομα λογαριασμού)

30 Τέλος δημιουργίας λογαριασμού

31 Αποστολή/Λήψη Email

32

33 Outlook Web Access

34 Outlook Web Access (Login) http:// /exchange

35 Outlook Web Access (Interface)

36 Outlook Web Access (Logoff)

37 Instant Messaging Service

38 Instant Messaging Service (Εγκατάσταση) Κάντε κλικ στο “Next” για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

39 Instant Messaging Service (Δημιουργία Virtual Server) Start->Programs->Exchange->System Manager->Server->Protocols->Instant Messaging (RVP)

40 Instant Messaging Service (IIS Web Site) Για κάθε Instant Messaging Home Server που δημιουργείται θα πρέπει να υπάρχει και ένας IIS Virtual Server.

41 Instant Messaging Service (DNS Name) Εδώ μπαίνει το DNS Name του υπολογιστή π. χ. server.school.edu

42 Instant Messaging Service Αν δεν γίνει επιλογή του “Allow this server to host user accounts” δεν ολοκληρώνετε η εγκατάσταση του Instant Messaging Service. Η επιλογή αυτή μπορεί και θα πρέπει να απενεργοποιηθεί αργότερα.

43 Instant Messaging Service (Ενεργοποίηση λογαριασμού) Η ενεργοποίηση λογαριασμού για χρήση του Instant Messaging γίνεται στο “Active Directory Users and Computers” κάνοντας δεξί κλικ στον χρήστη και επιλέγοντας στην συνέχεια “Exchange Tasks”.

44 Instant Messaging Service (Χρήση του MSN Messenger)


Κατέβασμα ppt "Microsoft Exchange Server 2000. Τι είναι ο Exchange Ο Exchange Server χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email service)."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google