Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΜΠ, Κτίριο Βιβλιοθήκης, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου, 16th Μαΐου 2011

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΜΠ, Κτίριο Βιβλιοθήκης, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου, 16th Μαΐου 2011"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΜΠ, Κτίριο Βιβλιοθήκης, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου, 16th Μαΐου 2011
«Ανάπτυξη γνωστικών διαδικτυακών υπηρεσιών για την προώθηση προηγμένων δικτύων βιομηχανικής συμβίωσης στην Ευρώπη eSYMBIOSIS» ΕΜΠ, Κτίριο Βιβλιοθήκης, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου, 16th Μαΐου 2011 DSGHJDJ

2 ΔΡΑΣΗ 1: Ενέργειες για τον καθορισμό των απαιτούμενων για την ανάπτυξη της εφαρμογής και την επιλογή των χρηστών Δραστηριότητα 1.1: Μελέτη της περιοχής εφαρμογής (Βοιωτία) σχετικά με τους βιομηχανικούς κλάδους και το είδος των διαθέσιμων δεδομένων. Επιλογή περιπτώσεων για έλεγχο/επαλήθευση Δραστηριότητα 1.2: Ανασκόπηση των πρακτικών του Εθνικού Βιομηχανικού Προγράμματος Συμβίωσης (ΕΒΠΣ) της Αγγλίας όσον αφορά στα απόβλητα και στην επίδειξη λύσεων Δραστηριότητα 1.3: Ανασκόπηση των πρακτικών του Εθνικού Βιομηχανικού Προγράμματος Συμβίωσης (ΕΒΠΣ) της Αγγλίας όσον αφορά στις αλληλουχίες εργασιών (workflows) και τους δείκτες (indicators) Δραστηριότητα 1.4: Αναγνώριση των απαιτήσεων χρηστών και της λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας DSGHJDJ

3 ATHENS Περιοχή μελέτης DSGHJDJ

4 Μεθοδολογία Αποτύπωσης των βιομηχανιών
Προγενέστερες μελέτες Περιβαλλοντικό μητρώο επιχειρήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Επισκέψεις στην ευρύτερη περιοχή Ερωτηματολόγια Επικαιροποίηση στοιχείων μέσω διαδικτύου και επαφών DSGHJDJ

5 Βιομηχανικές δραστηριότητες στην υπό μελέτη περιοχή
Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών Βιομηχανίες Υφασμάτων και Δερμάτων Βιομηχανίες Ξύλου Βιομηχανίες Χαρτιού, Εκδόσεων και Εκτυπώσεων Χημικές Βιομηχανίες Βιομηχανίες μη Μεταλλικών Ορυκτών Μεταλλουργικές Βιομηχανίες Εμπορικές Μονάδες Αποθήκες Κτηνοτροφικές Μονάδες Λοιπές Δραστηριότητες

6 Σύνολο Βιομηχανικών Μονάδων ανά Δραστηριότητα στη περιοχή μελέτης
Είδος Μονάδας ΣΤΑΚΟΔ 2008 Σύνολο ΒΜ Κτηνοτροφικές Μονάδες 01 11 Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών 10, 11 41 Βιομηχανίες Υφασμάτων και Δερμάτων 13, 15 20 Βιομηχανίες Ξύλου 16, 31 15 Βιομηχανίες Χαρτιού Εκδόσεων και Εκτυπώσεων 17, 18 17 Χημικές Βιομηχανίες 20, 21, 22 77 Βιομηχανίες μη Μεταλλικών Ορυκτών Προϊόντων 23 Μεταλλουργικές Βιομηχανίες 24, 25, 27, 28 96 Εμπορικές Μονάδες 46, 47 9 Αποθήκες 52 26 Λοιπές 32, 38, 45, 49, 96 46 Σύνολο: 378 ** Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ, 2008) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος σε διψήφια ανάλυση DSGHJDJ

7 Κατανομή των βιομηχανικών μονάδων ανά κλάδο βιομηχανικής δραστηριότητας
DSGHJDJ

8 Αποτύπωση Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Μονάδων
Αναλυτική περιγραφή των παραγωγικών διαδικασιών ανά κλάδο με καταγραφή των κύριων σταδίων παραγωγής Παραγόμενα προϊόντα, χρησιμοποιούμενες πρώτες και βοηθητικές ύλες Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των βιομηχανικών αποβλήτων (ρυπαντικά φορτία) Περιγραφή των συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων όπου εφαρμόζονται Ανάλυση των μεθόδων / τεχνικών διαχείρισης και διάθεσης των επεξεργασμένων ή μη βιομηχανικών αποβλήτων DSGHJDJ

9 Πρώτες/ Βοηθητικές ύλες (tn/year) Παραγωγική Διαδικασία
ΣΤΑΚΟΔ: Παραγωγή Φυτικών και Ζωικών Ελαίων και Λιπών Προϊόντα (tn/year) Ελαιόλαδα 15.000 Μαγειρικά λίπη 3.000 Σπορέλαια 10.000 Μαργαρίνες 4 Πρώτες/ Βοηθητικές ύλες (tn/year) Φυτικά λίπη 7.000 Παραγωγική Διαδικασία - Παραγωγή παρθένου ελαιόλαδου Φιλτράρισμα, Διήθηση Τυποποίηση, Συσκευασία - Ραφινάρισμα ελαιόλαδου (Επεξεργασία διαφορετικών τύπων ελαιόλαδου) Εξουδετέρωση Μείωση οξύτητας με προσθήκη διαλύματος NaOH Αποκομμίωση Φυγοκεντρικός διαχωρισμός κόμμεων και σπορέλαιων Αποχρωματισμός Φίλτρανση με αποχρωστική γη για κατακράτηση χρώματος, μετάλλων, σαπώνων και υπεροξειδίων Απόσταξη Υπό κενό σε Τ >200ο C για δέσμευση οσμηρών ουσιών Υδρογόνωση Μετατροπή ακόρεστων τριγλυκεριδίων σε κορεσμένα Απομαργαρίνωση Κατακράτηση κήρων και μαργαρινών μέσω φιλτραρίσματος Τυποποίηση Τυποποίηση και συσκευασία σε δοχεία - Παρασκευή μαργαρινών και μαγειρικών λιπών - Ομογενοποίηση/ Παστερίωση Ομογενοποίηση και παστερίωση σε Τ= 72οC του μίγματος λιπαρής και υδαρής φάσης - Τυποποίηση Τυποποίηση και Συσκευασία Κατανάλωση νερού (m3/year) Στάδια παραγωγής υγρών βιομηχανικών αποβλήτων - Βαρομετρικό νερό για αντλίες νερού κατά το ραφινάρισμα - Στρατσώνες από πύργους ψύξης - Απορρίψεις αντίστροφης όσμωσης - CIP στην παρασκευή μαργαρινών - Πλύση εξοπλισμού και χώρων παραγωγής Μέγιστη ποσότητα υγρών βιομηχανικών αποβλήτων (m3/day) 180 Ποσότητα αστικών λυμάτων (m3/day) 10,5 Ποσότητα παραγόμενης ιλύος (tn / year) 150 DSGHJDJ

10 DSGHJDJ

11 DSGHJDJ

12 Παραγωγή υγρών βιομηχανικών
Κλάδοι βιομηχανίας Παραγωγή υγρών βιομηχανικών αποβλήτων (m3/day) Κτηνοτροφία 538,6 Βιομηχανία τροφίμων 767,1 Βιομηχανία ποτών 1.431 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 1.925 Βιομηχανία ξύλου 0,3 Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί 8,0 Εκδόσεις, εκτυπώσεις 0,1 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 96,1 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων 3,0 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες 55,0 Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά 908,0 Παραγωγή βασικών μετάλλων 1.260 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων 343,2 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών 1,5 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 9,8 Κατασκευή επίπλων 1,6 Ανακύκλωση 0,4 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων 1,0 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 254,6 Σύνολο 7.605 DSGHJDJ

13 Ποσοστιαία κατανομή παραγόμενων υγρών βιομηχανικών αποβλήτων ανά κλάδο
DSGHJDJ

14 Κατανομή υγρών αποβλήτων ανά κλάδο
DSGHJDJ

15 Ποσότητα παραγόμενης ιλύος ανά ΣΤΑΚΟΔ 2008
DSGHJDJ

16 Τρόποι διάθεσης παραγόμενης ιλύος
DSGHJDJ

17 Τρόποι διάθεσης παραγόμενης ιλύος (ποσότητα ιλύος, πλήθος ΒΜ)
DSGHJDJ

18 Επικίνδυνα στερεά απόβλητα βιομηχανικών μονάδων στη περιοχή μελέτης
Επικίνδυνα στερεά απόβλητα βιομηχανικών μονάδων στη περιοχή μελέτης Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός Μπαταρίες και συσσωρευτές μολύβδου (πόλοι και πλέγματα) Άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών Πανιά καθαρισμού μελανιών Υπολείμματα συσκευασιών που περιέχουν επικίνδυνα κατάλοιπα Λάσπη καθίζησης - φυσικοχημικές κατεργασίες DSGHJDJ

19 Ευχαριστώ για την προσοχή σας DSGHJDJ


Κατέβασμα ppt "ΕΜΠ, Κτίριο Βιβλιοθήκης, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου, 16th Μαΐου 2011"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google