Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 1 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 1 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 1 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος

2 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 2 Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σ ΧΟΛΗ Χ ΗΜΙΚΩΝ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ ΟΜΕΑΣ Χ ΗΜΙΚΩΝ Ε ΠΙΣΤΗΜΩΝ Μ ΟΝΑΔΑ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Ε ΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Διαχείριση απορριμμάτων με στόχο την πλήρη ανάκτηση υλικών: Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 2

3 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 3  Εισαγωγή  Διαχείριση ΑΣΑ στην Ευρώπη  Διαχείριση ΑΣΑ στην Κύπρο  Αποδοτικότητα των πόρων  Πετυχημένες πρακτικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες για την πλήρη ανάκτηση υλικών Σκελετός παρουσίασης

4 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 4  Εισαγωγή  Διαχείριση ΑΣΑ στην Ευρώπη  Διαχείριση ΑΣΑ στην Κύπρο  Αποδοτικότητα των πόρων  Πετυχημένες πρακτικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες για την πλήρη ανάκτηση υλικών Σκελετός παρουσίασης

5 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 5  Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο: o Καταναλώνουμε περίπου 7.3 δισ. τόνους φυσικών πόρων και o Παράγουμε περίπου 2.7 δισ. τόνους αποβλήτων, o Εκ των οποίων μόλις το 40% επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται, με το υπόλοιπο να καταλήγει για ταφή ή καύση Εισαγωγή: Απορρίματα και φυσικοί πόροι

6 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 6  Εάν ανακυκλώναμε αυτή την ποσότητα απορριμμάτων θα: o Αποφεύγαμε την παραγωγή 148 εκατομμυρίων τόνων CO 2 ετησίως; o Εξοικονομούσαμε ετησίως περίπου 5.25 δις €* από την πώληση πολύτιμων ανακυκλωμένων υλικών όπως αλουμίνιο, χαρτί, γυαλί, πλαστικό, σίδηρο, * Κατά μέσο όρο, ένας τόνος ανακυκλώσιμων απορριμμάτων συσκευασίας πωλείται προς 125€, Εισαγωγή: Απορρίματα και φυσικοί πόροι

7 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 7 Μέταλλα Αλουμίνιο0.3-0.4%850 €/τόνος Σιδηρούχα2.5-3.5%200 €/τόνος Πλαστικά PET3%300€/τόνος HDPE1%200 €/τόνος PP/PS1.5%250€/τόνος LDPE (φιλμ)5-6% 100 €/τόνος (Grade B) & 200-300 €/τόνος (Grade 60-40) Τελάρα<0.5%250 €/τόνος Χάρτινες συσκευασίες Χαρτόνι10-14%100 €/τόνος Mixed paper25-30%75 €/τόνος Tetrapak0.5-1%100 €/τόνος (επιδότηση) Γυαλί 1-3%100 €/τόνος (επιδότηση) Μέσος όρος125 €/τόνος Τιμές πώλησης ανακυκλωσίμων (ΚΔΑΥ Κορωπίου)

8 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 8 8 Η Ευρωπαϊκή πολιτική για τη διαχείριση των αποβλήτων διαμορφώθηκε σταδιακά κατά τα τελευταία 30 έτη. Σημαντική συνιστώσα, για την ανάπτυξη της εν λόγω πολιτικής, αποτέλεσαν τα Προγράμματα Δράσης για το Περιβάλλον (Environment Action Programme, EAP) καθώς και η διαμόρφωση του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου. Σημειώνεται ότι η πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων για την περίοδο μέχρι το 2020, εναρμονίζεται με την ευρύτερη στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Ευρώπη: Θεσμικό Πλαίσιο

9 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 9 9 40 χρόνια (1973-2012) Σημείωση: Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (ΠΔΠ) Environment Action Programme (EAP) Ευρώπη: Θεσμικό Πλαίσιο

10 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 10  Η κοινότητα θέτει ακόμη υψηλότερους στόχους για την ανακύκλωση με βάση τις επιδόσεις των προηγμένων Ευρωπαϊκών χωρών. Χώρες όπως η Αυστρία, η Ολλανδία, η Γερμανία και η Δανία, έχουν πετύχει ποσοστό ανακύκλωσης (σε απορρίμματα συσκευασίας) μεγαλύτερο του 70%,  Έτσι, η συζήτηση στην ΕΕ διαμορφώνει, πλέον, έναν συνολικό στόχο ανακύκλωσης σε ποσοστό 70% μέχρι το 2025,  Σημειώνεται, πως σύμφωνα με μελέτες, εάν το ποσοστό ανακύκλωσης φτάσει το 70%, εκτιμάται πως θα δημιουργηθούν περίπου 500,000 νέες θέσεις εργασίας. 7 ο Πρόγραμμα Δράσης για το περιβάλλον (7 th EAP)

11 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 11 Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ )

12 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 12  Καθιέρωση της χωριστής συλλογής χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού και μετάλλου τουλάχιστον μέχρι το 2015,  Ανακύκλωση 50% των ΑΣΑ ή μέρος αυτών μέχρι το 2020 (χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού και μετάλλου τουλάχιστον) Προσοχή: το ποσοστό δεν αναφέρεται στις συσκευασίες αλλά στο σύνολο των ανακυκλώσιμων υλικών,  Υποχρέωση κατάρτισης σχεδίων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων. Τα κράτη μέλη είχαν υποχρέωση να υποβάλλουν τα σχετικά σχέδια πρόληψης το αργότερο μέχρι τις 12 Δεκέμβρη του 2013. Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ )

13 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 13 Οδηγία για Χώρους Υγειονομικής Ταφής (1999/31/ΕΚ )  Στόχος της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ είναι ο καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την πρόληψη ή μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υγειονομική ταφή των αποβλήτων.  Τα κράτη μέλη οφείλουν να καταρτίσουν εθνική στρατηγική για την εφαρμογή μείωσης των βιοαποβλήτων που προορίζονται για ταφή.  Η Οδηγία θέτει στόχους σε βάθος χρόνου έως και 15 έτη, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, για τη σταδιακή εκτροπή των Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων (ΒΑΑ) από τους χώρους υγειονομικής ταφής.

14 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 14 Οδηγία για Χώρους Υγειονομικής Ταφής (1999/31/ΕΚ )  Σταδιακή εκτροπή των ΒΑΑ από τους ΧΥΤΑ ως εξής: o Μέχρι 16/07/2006 (5 πρώτα* έτη): Μείωση στο 75% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας ΒΑΑ που είχαν παραχθεί το 1995. o Μέχρι 16/07/2009 (8 πρώτα* έτη): Μείωση στο 50% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας ΒΑΑ που είχαν παραχθεί το 1995. o Μέχρι 16/07/2016 (15 πρώτα* έτη): Μείωση στο 35% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας ΒΑΑ που είχαν παραχθεί το 1995. * Από την ημερομηνία που ορίζεται από το Άρθρο 18(1)της Οδηγίας: Συμμόρφωση το αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της Οδηγίας (16/07/2001).

15 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 15  Εισαγωγή  Διαχείριση ΑΣΑ στην Ευρώπη  Διαχείριση ΑΣΑ στην Κύπρο  Αποδοτικότητα των πόρων  Πετυχημένες πρακτικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες για την πλήρη ανάκτηση υλικών Σκελετός παρουσίασης

16 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 16  Εισαγωγή  Διαχείριση ΑΣΑ στην Ευρώπη  Διαχείριση ΑΣΑ στην Κύπρο  Αποδοτικότητα των πόρων  Πετυχημένες πρακτικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες για την πλήρη ανάκτηση υλικών Σκελετός παρουσίασης

17 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 17 Διαχείριση ΑΣΑ (EE-27) Πηγή: Eurostat, press release 33/2013 (2011 data)

18 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 18 Πηγή: Eurostat, press release 33/2013 (2011 data) Διαχείριση ΑΣΑ (EE-27)

19 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 19 Ποσοστά ανακύκλωσης για τα απορρίμματα συσκευασίας- % (Eurostat: Κωδικός δεδομένων online [ten00063] )ten00063 Περιγραφή: Στα πλαίσια του Άρθρου 6(1) της Οδηγίας 94/62/ΕΚ ως ‘ποσοστό ανακύκλωσης' ορίζεται ο λόγος της ανακυκλωμένης ποσότητας προς τη συνολική ποσότητα ανακυκλωσίμων απορριμμάτων συσκευασίας. Πηγή: Deliverable A.3.1 (LIFE11 ENV/GR/000950)LIFE11 ENV/GR/000950

20 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 20 Αξιολόγηση της επίδοσης των χωρών (EE27) Πρόσφατη έκθεση της ΕΕ (Ιούλιος 2012) δημοσιεύει τον τρόπο με τον οποίο διαχείριζονται τα ΑΣΑ στα κράτη μέλη της ΕΕ και αξιολογεί την επίδοσή τους με χρήση 18 κριτηρίων. Χειρότερη επίδοσηΚαλύτερη επίδοση Εσθοανία (EE), Σλοβακία (SK), Ιταλία (IT), Λετονία (LV), Κύπρος (CY), Ρουμανία (RO), Λιθουανία (LT), Μάλτα (MT), Βουλγαρία (BG) και Ελλάδα (GR). Αυστρία (AT), Ολλανδία (NL), Δανία (DK), Γερμανία (DE), Σουηδία (SE) και Βέλγιο (BE)

21 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 21

22 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 22 Κύπρος VS Αυστρία (Διαχείριση ΑΣΑ)

23 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 23 1.1 Αποσύνδεση οικονομικής ανάπτυξης από την παραγωγή αποβλήτων 1.2 Πρόγραμμα πρόληψης παραγωγής αποβλήτων 1.3 Ποσοστό ανακύκλωσης ΑΣΑ 1.4 Ποσοστό ανάκτησης από ΑΣΑ 1.5 Ποσότητα ΑΣΑ που καταλήγει σε υγειονομική ταφή 1.6 Ανάπτυξης ανακύκλωσης αστικών απορριμμάτων 2.1 Απαγόρευση ταφής αστικών απορριμμάτων σε χώρους υγειονομικής ταφής 2.2 Ρήτρα διάθεσης αστικών απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ 2.3 Ύπαρξη συστήματος ο «ρυπαίνων πληρώνει» για τα αστικά απορρίμματα

24 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 24 3.1 Κάλυψη συλλογής για τα αστικά στερέα απορρίμματα 3.2 Διαθέσιμη δυναμικότητα επεξεργασίας ΑΣΑ 3.3 Πρόβλεψη παραγωγής και επεξεργασίας ΑΣΑ στο Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων 3.4 Ποιότητα πρόβλεψης παραγωγής ΑΣΑ και αναγκών επεξεργασίας 3.5 Συμμόρφωση υφιστάμενων ΧΥΤΑ για τα μη επικίνδυνα απόβλητα 4.1 Εκπλήρωση στόχων αναφορικά με την εκτροπή των βιοαποδημίσιμων ΑΣΑ από ταφή 4.2 Ποσοστό βιοαποδομήσιμων ΑΣΑ που οδηγούνται προς ταφή 5.1 Αριθμός παραβάσεων (Οδηγίες πλαίσιο για τα απόβλητα & για Υγειονομική ταφή) 5.2 Αριθμός δικαστικών υποθέσεων (Οδηγίες 2008/98/ΕΚ & για 1999/31/EK)

25 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 25 Αυστρία: Δήμος Βιέννης Πληθυσμός Δήμου:1,714,000 κάτοικοι Σχήμα Συλλογής: Αποκομιδή & Προσκομιδή Αριθμός ρευμάτων: 5 (χαρτί, μέταλλο, γυαλί, πλαστικά, οργανικό) Χαρακτηριστικά δήμου:Υψηλή διαλογή στην πηγή Ποιοτική παρακολούθηση αποτελεσμάτων

26 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 26

27 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 27 Vienna GIS: http://www.wien.gv.at/stadtplan/en/http://www.wien.gv.at/stadtplan/en/ Σημεία απόρριψης αποβλήτων (Χαρτογράφηση GIS )

28 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 28 Γυαλί: από το 1977 Χαρτί: από το 1982 Μέταλλο: από το 1985 Οργανικό: από το 1988 Πλαστικό: από το 1989 Κάδοι χωριστής συλλογής απορριμμάτων

29 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 29 Γυαλί: από το 1977 Χαρτί: από το 1982 Μέταλλο: από το 1985 Οργανικό: από το 1988 Πλαστικό: από το 1989

30 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 30 Παρακολούθηση προόδου (Αναλυτική καταγραφή ροής υλικών) Το διάγραμμα αφορά το σύνολο της χώρας

31 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 31 Καμπάνια ενημέρωσης “Oida Trenn!” Key message: Sort your waste, dude! Target group: έφηβοι Περιγραφή: Ο διάσημος Αυστριακός ερμηνευτής Trackshittaz, διασκεύασε την δισκογραφική του επιτυχία “Oida Taunz!” (“Dance, dude!”) για τους σκοπούς της καμπάνιας και άλλαξε τον τίτλο σε “Oida Trenn!” (“Sort your waste, dude!”) Προγράμματα εκπαίδευσης (διαμόρφωση σύμφωνα με target groups)

32 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 32 Προγράμματα εκπαίδευσης (διαμόρφωση σύμφωνα με target groups)

33 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 33 Εκδήλωση ευαισθητοποίησης (Βιέννη, 2011) Key message: Everyone sort your waste Target group: Ενήλικες Ο διάσημος Αυστριακός δάσκαλος χορού Thomas Schäfer- Elmayer, συμμετείχε σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος της Βιέννης, δίνοντας σε 100 ζευγάρια το εναλλακτικό σύνθημα να χορέψουν “Alles trennt” αντί για “Alles Walzer” δηλαδή “Everyone sort your waste” αντί για “Everyone waltz” Προγράμματα εκπαίδευσης (διαμόρφωση σύμφωνα με target groups)

34 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 34 Ιταλία: Δήμος Cappanori

35 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 35 Τίτλος προγράμματος: Zero Waste Περίοδος εφαρμογής: 2004 μέχρι σήμερα Πληθυσμός:46,207 κάτοικοι Σχήμα Συλλογής: Πόρτα-Πόρτα Ποσοστό ανακύκλωσης: >80% (στοιχεία 2010) Αριθμός ρευμάτων: 4 (οργανικά, γυαλί, πλαστικό/μέταλλο, χαρτί/χαρτόνι) Επιτυχία:Υψηλό ποσοστό ανακύκλωσης Εφάρμοσε παράλληλα με την ανακύκλωση δράσεις ενημέρωσης για την πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων (πυραμίδα ιεράρχησης: πρώτο στάδιο) Ιταλία: Δήμος Cappanori (2)

36 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 36 Ιταλία: Δήμος Cappanori (3)

37 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 37 Ιταλία: Δήμος Cappanori (4) Στάδια Υλοποίησης του προγράμματος Zero Waste: Πιλοτική εφαρμογή:2005 Η εφαρμογή του προγράμματος ξεκίνησε πιλοτικά το 2005 με την μέθοδο πόρτα- πόρτα στο Guamo, ένα χωρίο 600 κατοίκων. Επέκταση της εφαρμογής:2007 Η νέα πρακτική συλλογής πόρτα-πόρτα επεκτάθηκε στις περιοχές Μάρλια και Λαμάρι 23% της έκτασης του Δήμου (10,000 κάτοικοι) Full-scale εφαρμογή:2010 Τον Ιούνιο του 2010, το σύστημα επεκτάθηκε στο σύνολο του Δήμου και η εφαρμογή του συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

38 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 38 Ποσοστό ανακύκλωσης (2006): ~40% Ποσοστό ανακύκλωσης (2010): >80% Συνολική μείωση (ΑΣΑ):21% (2005-2009) Μείωση απορριμμάτων: ~64% (2005-2009) (μη προδιαλεγμένων) Η κατά κεφαλήν παραγωγή ΑΣΑ μειώθηκε από 672 kg το 2006 σε 532 Kg το 2009 (πρόληψη), ενώ τα υπολειμματικά απορρίμματα μειώθηκαν από 340kg το 2006 στα 152kg το 2009. (Inclusive Cities Observatory, 2011) Ιταλία: Δήμος Cappanori (5) Αξιολόγηση

39 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 39 Ισπανία: Δήμος Verdú

40 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 40 Τίτλος προγράμματος: Porta-Porta Περίοδος εφαρμογής: 2008 μέχρι σήμερα Πληθυσμός:1,029 κάτοικοι Σχήμα Συλλογής: Πόρτα-Πόρτα Ποσοστό ανακύκλωσης: 70% Αριθμός ρευμάτων: 4 (οργανικά, γυαλί, πλαστικό/μέταλλο, χαρτί/χαρτόνι) Επιτυχία:Υψηλό ποσοστό ανακύκλωσης Εφάρμοσε παράλληλα με την ανακύκλωση δράσεις ενημέρωσης για την πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων (πυραμίδα ιεράρχησης: πρώτο στάδιο) Ισπανία: Δήμος Verdú (2)

41 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 41 Επιμέρους στόχοι του προγράμματος: Οργανικά:85% Γυαλί:90% Χαρτί/Χαρτόνι:60% Συσκευασίες:60% Ισπανία: Δήμος Verdú (3)

42 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 42 Ισπανία: Δήμος Verdú (4)

43 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 43 Εκστρατείες ενημέρωσης του προγράμματος Porta-Porta: Εκστρατεία «Προσδοκία»: 07 - 09/2009 Campanya “expectació (Δραστηριότητες σε σχολεία και δημοσιεύσεις σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο) Εκστρατεία «Αντίστροφη μέτρηση» :09 – 10/2009 Campanya “compte enrere”: Αποστέλλονται 2 ενημερωτικές επιστολές στα σπίτια του Δήμου. Εκστρατεία «Έναρξη»:31/10/2009 Campanya d’inici: Συνέντευξη τύπου/ Προβολή ταινίας/ Οργάνωση δύο ενημερωτικών συναντήσεων για τους κατοίκους του Δήμου. Στο τέλος των συναντήσεων δόθηκαν: ενημερωτικό υλικό, τσάντες και κάδοι ανακύκλωσης στους κατοίκους του Δήμου. Εκστρατεία Παρακολούθησης :11/2009-σήμερα Campanya de seguiment (Δράσεις παρακολούθησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος) Ισπανία: Δήμος Verdú (5)

44 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 44 Αξιολόγηση Ισπανία: Δήμος Verdú (6) Ποσοστό ανακύκλωσης (πριν): 12.5% (2008) Ποσοστό ανακύκλωσης (μετά):70%(2010)

45 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 45 Γιατί όχι και στην Κύπρο;

46 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 46  Εισαγωγή  Διαχείριση ΑΣΑ στην Ευρώπη  Διαχείριση ΑΣΑ στην Κύπρο  Αποδοτικότητα των πόρων  Πετυχημένες πρακτικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες για την πλήρη ανάκτηση υλικών Σκελετός παρουσίασης

47 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 47  Εισαγωγή  Διαχείριση ΑΣΑ στην Ευρώπη  Διαχείριση ΑΣΑ στην Κύπρο  Αποδοτικότητα των πόρων  Πετυχημένες πρακτικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες για την πλήρη ανάκτηση υλικών Σκελετός παρουσίασης

48 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 48  To 2010 στην Κύπρο παράχθηκαν 588,864 τόνοι αστικών στερεών αποβλήτων. Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται οι εκτιμήσεις για την παραγωγή ΑΣΑ ανά επαρχία της Κύπρου για τα έτη 2012, 2015, 2020, 2025 και 2030 (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης για τα οικιακά απόβλητα, Μάιος 2012): Έτος Λάρνακα - Αμμόχωστος ΛεμεσόςΛευκωσίαΠάφοςΚύπρος, τν/έτος 2010115,265165,256231,39373,950 585,864 2012118,828170,365238,54776,236 603,976 2015124,381178,326249,69479,799 632,200 2020134,272192,506269,54986,144 682,471 2025140,002200,722281,05389,821 711,597 2030145,999209,320293,09193,668 742,078 Κύπρος: παραγωγή ΑΣΑ (2010)

49 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 49 Κύπρος: ποιοτική και ποσοτική σύσταση ΑΣΑ (2010) Σημείωση: Τα υλικά συσκευασίας αποτελούν ποσότητα 215,500 τόνων ή ποσοστό 36.6 % των ΑΣΑ.

50 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 50 Κύπρος: σύσταση υλικών συσκευασίας

51 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 51 Κύπρος: Ανακυκλωθείσες ποσότητες (2010) Σημείωση: Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το Εθνικό Σχεδιασμό της Κύπρου, το 2010 ανακυ- κλώθηκαν 64,631 τόνοι από τους συνολικά 215,500 παραγόμενους τόνους απορριμμάτων συσκευασίας (~30%).

52 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 52  Στην Κύπρο η διαχείριση των ΑΣΑ στηρίζεται κυρίως στην ταφή και συνολικά έχει κατασκευαστεί μόνο μία μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στη Λάρνακα.  Η μονάδα αυτή περιλαμβάνει τη μηχανική προ-επεξεργασία των αποβλήτων για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και δευτερογενούς καυσίμου (RDF) και την αερόβια βιολογική επεξεργασία – κομποστοποίηση του οργανικού κλάσματος των οικιακών αποβλήτων για την παραγωγή υλικού τύπου κόμποστ (Compost Like Output – CLO). Η δυναμικότητα της μονάδας είναι της τάξης των 140,000 τν/έτος. Κύπρος: Διαχείριση ΑΣΑ

53 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 53 Κύπρος – ΕΕ-27: Ταφή: Κύπρος: 80% ΕΕ-27:37% Καυση: Κύπρος: 0% ΕΕ-27:23% Ανακύκλωση: Κύπρος: 11% ΕΕ-27:25% Κομποστοποίηση: Κύπρος: 9% ΕΕ-27:15% Ανακυκλ. & Κομποστ.: Κύπρος: 20% ΕΕ-27:40%

54 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 54 Υλικό% κ.β. Ποσότητα (τόνοι)ΧΥΤΑΑνακύκλωσηΚομποστ Οργανικά37.29%218,469 165,471052,998 Χαρτί συσκευασίας16.02%93,852 48,64145,2110 Χαρτί τυπωμένο0.45%2,622 00 Λοιπά χαρτιά8.12%47,570 30,57017,0000 Πλαστικά συσκευασίας11.31%66,233 62,1114,1220 Λοιπά Πλαστικά1.70%9,979 00 Μέταλλα συσκευασίας2.79%16,322 7,9218,4010 Λοιπά Μέταλλα0.71%4,137 00 Γυαλί Συσκευασίας3.73%21,872 16,7755,0970 Λοιπό Γυαλί0.06%378 00 Ξύλο2.94%17,220 15,4201,8000 Δ-Υ-Λ10.71%62,729 00 Αδρανή-Λοιπά4.18%24,479 00 Σύνολο100.00%588,864 451,23381,63152,998 76.63%13.86%9.00%

55 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 55 Υποχρεώσεις που απορρέουν για την Κύπρο από την Οδηγία για την ταφή των απορριμμάτων  Ως Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα – ΒΑΑ για το 1995, θεωρούνται το σύνολο των οργανικών και του χαρτιού/χαρτοπολτού.  Η ποσότητα ΒΑΑ για το 1995 είναι ίση με 271,290 τόνους, ή ποσοστό 70,1% επί των συνολικών οικιακών αποβλήτων που παράχθηκαν το 1995.

56 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 56  Σύμφωνα με την οδηγία 99/31 για την Υγειονομική Ταφή και την ΚΔΠ 562/2003, τα ΒΑΑ που μπορούν να οδηγηθούν σε χώρους ταφής στην Κύπρο, είναι: Υποχρεώσεις που απορρέουν για την Κύπρο από την Οδηγία για την ταφή των απορριμμάτων 75% x 271.290 τόνους = 203.467 τόνους το 2010 50% x 271.290 τόνους = 135.645 τόνους το 2012 35% x 271.290 τόνους = 94.951 τόνους το 2016

57 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 57  Εισαγωγή  Διαχείριση ΑΣΑ στην Ευρώπη  Διαχείριση ΑΣΑ στην Κύπρο  Αποδοτικότητα των πόρων  Πετυχημένες πρακτικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες για την πλήρη ανάκτηση υλικών Σκελετός παρουσίασης

58 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 58  Εισαγωγή  Διαχείριση ΑΣΑ στην Ευρώπη  Διαχείριση ΑΣΑ στην Κύπρο  Αποδοτικότητα των πόρων  Πετυχημένες πρακτικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες για την πλήρη ανάκτηση υλικών Σκελετός παρουσίασης

59 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 59 Πηγή: Material resources and waste — 2012 update (2012)  Το μεγαλύτερο ποσοστό από τα απορρίμματα που πετάμε μπορεί να ανακυκλωθεί. Η ανακύκλωση συμβάλει τόσο στην αποφυγή της ταφής των απορριμμάτων, όσο και στη μειωμένη χρήση πρώτων υλών από το φυσικό περιβάλλον.  Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, ειδικά για την Ευρώπη που βασίζεται σε μεγάλο ποσοστό στις εισαγωγές πρώτων υλών. Η ανακύκλωση μπορεί να προσφέρει στις Ευρωπαϊκές βιομηχανίες τις απαραίτητες πρώτες ύλες όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό και μέταλλο, αλλά και επίσης πολύτιμα υλικά από την ανακύκλωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Απορρίμματα και αποδοτικότητα των πόρων

60 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 60 Εμπόριο: Ευρώπη 27-υπόλοιπος κόσμος (2011)

61 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 61 Ελαχιστοποιήση στην Αποδοτικότητα των πόρων & κυκλική οικονομία Εξαγωγή πρώτων υλών Οικολογικός Σχεδιασμός προϊόντων Παραγωγή προϊόντων Διανομή προϊόντων Χρήση προϊόντων Διαλογή στην Πηγή & χωριστή συλλογή απορριμμάτων Επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση & πλήρης ανάκτηση υλικών Ταφή απορριμμάτων

62 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 62 Κοινωνίες Μηδενικών Απορριμμάτων: Ένα όνειρο ή ένα ρεαλιστικό όραμα;

63 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 63 « Τα Μηδενικά Απορρίμματα είναι ένας στόχος ταυτόχρονα οραματικός και εφικτός, για την πλήρη ανάκτηση των υλικών. Προϋποθέτει το σχεδιασμό και τη διαχείριση των προϊόντων και των διεργασιών έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ελαχιστοποίηση του όγκου και της τοξικότητας των απορριμμάτων, αλλά και διατήρηση των υλικών, αποκλείοντας έτσι την ταφή ή την καύση τους. Η υλοποίηση της αρχής Μηδενικών Απορριμμάτων θα οδηγήσει στην εξάλειψη απόρριψης αποβλήτων στο φυσικό περιβάλλον (γή, νερό και αέρα), τα οποία μπορούν να αποτελέσουν απειλή τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την υγεία των ζώων και φυτών » Ορισμός της αρχής Μηδενικών Απορριμμάτων σύμφωνα με την Ένωση Zero Waste International Alliance Μηδενικά Απορρίμματα: Ορισμός

64 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 64 1.Υιοθέτηση και δέσμευση της αρχής Μηδενικών Απορριμμάτων 2.Σύνταξη ενός προκαταρκτικού σχεδίου Μηδενικών Απορριμμάτων (draft Zero Waste plan), 3.Καθιέρωση δεικτών και χρονοδιαγράμματος για την ελαχιστοποίηση των υπολειμμάτίκών απορριμμάτων: λιγότερο από 100kg για τα πρώτα 5 χρόνια και λιγότερο από 50kg για τα επόμενα 10 χρόνια (κατά κεφαλή), 4.Συνεργασία με εγκαταστάσεις Διαλογής Υπολειμματικών Απορριμμάτων, 5.Δέσμευση της τοπικής κοινωνίας για την επίτευξη των στόχων Μηδενικών Απορριμμάτων, Βήματα για να κάνετε το Δήμο σας Δήμο Μηδενικών Απορριμμάτων (1 /2)

65 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 65 6.Προώθηση της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης των φορέων πολιτικής και του βιομηχανικού κλάδου για την αρχή Μηδενικών Απορριμμάτων, 7.Δέσμευση για την υλοποίηση πολιτικών πράσινων προμηθειών 8.Επικοινωνία των πετυχημένων πρακτικών σας με το δίκτυο Κοινοτήτων Μηδενικών Απορριμμάτων, 9.Αναφορά ετήσιας προόδου στο Δίκτυο Κοινοτήτων Μηδενικών Απορριμμάτων. Βήματα για να κάνετε το Δήμο σας Δήμο Μηδενικών Απορριμμάτων (2/2)

66 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 66 Κοινότητες Μηδενικών Απορριμμάτων http://www.zerowasteeurope.eu/zw-municipalities/ ΗΠΑ:23 πόλεις Καναδάς:9 πόλεις Αυστραλία:7 πόλεις Ασία:8 πόλεις Ευρώπη:>40 πόλεις Στην Ευρώπη, περισσότερες από 200 Κοινότητες/Δήμοι έχουν δηλώση δέσμευση για την υλοποίηση σχεδίων Μηδενικών Απορριμμάτων.

67 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 67  Εισαγωγή  Διαχείριση ΑΣΑ στην Ευρώπη  Διαχείριση ΑΣΑ στην Κύπρο  Αποδοτικότητα των πόρων  Πετυχημένες πρακτικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες για την πλήρη ανάκτηση υλικών Σκελετός παρουσίασης

68 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 68  Εισαγωγή  Διαχείριση ΑΣΑ στην Ευρώπη  Διαχείριση ΑΣΑ στην Κύπρο  Αποδοτικότητα των πόρων  Πετυχημένες πρακτικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες για την πλήρη ανάκτηση υλικών Σκελετός παρουσίασης

69 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 69 Recycling@Home: Η πρώτη πιλοτική εφαρμογή χωριστής διαλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων (χαρτί, μέταλλο, πλαστικό) σε οικιακό επίπεδο. Στόχος Το σύστημα που αναπτύσσεται, οδηγεί σε ελαχιστοποίηση του όγκου των απορριμμάτων που παράγονται από επιλεγμένα νοικοκυριά των Δήμων Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας. Η ελαχιστοποίηση του όγκου πραγματοποιείται με χρήση ειδικά σχεδιασμένου συστήματος συμπίεσης. Οι κάτοικοι διαχωρίζουν τα απορρίμματά τους ανά κατηγορία και τύπο απορριμμάτων (3 είδη πλαστικού, 2 είδη χάρτινων συσκευασιών, 2 είδη μετάλλου). http://www.recyclingathome.eu

70 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 70 http://www.biowaste.gr Athens Biowaste: Η πρώτη πιλοτική διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων σε επιλεγμένες περιοχές των Δήμων Αθηναίων και Κηφισιάς και την επεξεργασία αυτών στη Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας (ΕΜΑΚ) του ΕΔΣΝΑ για την παραγωγή κόμποστ υψηλής ποιότητας. Στόχος η βιώσιμων μεθόδων διαχείρισης των βιοαποβλήτων Σε όλα τα νοικοκυριά θα διανεμηθούν: Μικροί κάδοι κουζίνας 7-10 lt Βιοδιασπώμενες & Κομποστοποιήσιμες σακούλες Η συλλογή θα γίνεται μέσω Ατομικών Κάδων είτε Κεντρικών Κάδων, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.

71 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 71 Οικιακή Κομποστοποίηση Κεντρικές Μονάδες Κομποστοποίησης Κομποστοποίηση σε μικρές κοινότητες

72 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 72 Διαλογή οργανικού κλάσματος στο σπίτι – πηγή (0.5 κιλό/άτομο/ημέρα) http://www.uest.gr/comwaste

73 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 73 www.uest.gr/Morocomp  Διαλογή οργανικού στο σπίτι-πηγή  Χωρητικότητα 2-10 τόνοι  Παράλληλα συστήματα για μεγαλύτερη χωρητικότητα

74 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 74 www.uest.gr/drywaste Οικιακός Ξηραντήρας Αρχική Τελική Μάζα (%) Αρχικός Τελικός Όγκος (%) Ξήρανση οικιακών τροφικών υπολειμμάτων  Δεν εκλύει δυσάρεστες οσμές  Μείωση της μάζας και του όγκου μεγαλύτερη από 85% κ.β. και 60% κ.ο. αντίστοιχα  Μείωση δρομολογίων αποκομιδής >30%,  Χρήση βιομάζας για παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας (π.χ. βιοκαυσίμων & πράσινης ενέργειας)

75 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 75 ISWM-TINOS : Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων για την Τήνο, σε συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα 2008/98/ΕΕ και το Νόμο 4042/2012. Προβλέπεται η οργάνωση ξεχωριστής συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλαστικό, γυαλί και μέταλλο) καθώς και η ξεχωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων και η μετέπειτα αερόβια βιολογική επεξεργασία τους με κομποστοποίηση στην Τήνο. Παράλληλα, θα διερευνηθεί η δυνατότητα αναερόβιας επεξεργασίας «συνθετικού» δείγματος οργανικών αποβλήτων http://uest.ntua.gr/iswm-tinos

76 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 76  Τα απορρίμματα πρέπει να θεωρηθούν υλικά τα οποία στο μεγαλύτερο ποσοστό τους μπορούν να αξιοποιηθούν.  Η ανακύκλωση οδηγεί σε μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων που καταλήγουν σε ταφή, ενώ παράλληλα συνεισφέρει στην αποδοτικότητα των πόρων.  Η νέα τάση στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων δεν απαιτεί μόνο μηδενικά ποσοστά ταφής απορριμμάτων, αλλά επίσης και την πλήρη ανάκτηση των υλικών, μεταβαίνοντας έτσι σε πρότυπα κυκλικής οικονομίας (circular economy patterns). Συμπεράσματα

77 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 77  Ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης:  Ως φορέας διαχείρισης των απορριμμάτων επιβάλλεται να αναπτύξει τα κατάλληλα σχέδια έτσι ώστε να μειωθεί η παραγωγή των απορριμμάτων (σχέδια πρόληψης) αλλά και να αναπτύξει συστήματα ανάκτησης υλικών (αποδοτικότητα των πόρων).  Είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν οι βέλτιστες πρακτικές για την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης. Οι πρακτικές αυτές βασίζονται στη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής καθαρότητας.  Είναι σημαντικό να συνειδητοποίησουμε όλοι μας – επιχειρήσεις, ιδιώτες, πολίτες, τοπική αυτοδιοίκηση – την ατομική και συλλογική ευθύνη μας και να συνεργαστούμε με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των απορριμμάτων. Συμπεράσματα

78 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 78 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !

79 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 79  Communication (2011) 21: “A resource-efficient Europe – Flagship initiative under the Europe 2020 Strategy”  Communication (2011) 571: “Roadmap to a Resource Efficient Europe” and accompanying documents “Analysis associated with the Roadmap to a Resource Efficient Europe Part II”  Zero Waste conference “Beyond Recycling: Best practices on Resource and Waste management”, European Parliament, Brussels 7-8 March 2013 Zero Waste conference  European Environment Agency (2012) “Material Resources And Waste — 2012 Update” Additional information


Κατέβασμα ppt "«Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία, Κύπρος 1 «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» 20/02/2014, Λευκωσία,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google