Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νέα μονάδα γραφείων βιομηχανίας Αλουμινίου Στατική ανάλυση Ι. Λαβασάς Π.Ζέρβας Γ. Νικολαϊδης Χ.Κ. Μπανιωτόπουλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νέα μονάδα γραφείων βιομηχανίας Αλουμινίου Στατική ανάλυση Ι. Λαβασάς Π.Ζέρβας Γ. Νικολαϊδης Χ.Κ. Μπανιωτόπουλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νέα μονάδα γραφείων βιομηχανίας Αλουμινίου Στατική ανάλυση Ι. Λαβασάς Π.Ζέρβας Γ. Νικολαϊδης Χ.Κ. Μπανιωτόπουλος

2 Ο σκελετός του κτιρίου κατά τη φάση κατασκευής

3 Γενική διάταξη φέροντος οργανισμού Κάτοψη Οψη

4 Γενική διάταξη φέροντος οργανισμού Μέθοδος ανάλυσης Εγκάρσια τομή  Διάταξη διαγωνίων ράβδων σε όλες τις στάθμες και τα φατνώματα του κτιρίου για εξασφάλιση διαφραγματικής λειτουργίας  Ισχυρά πλαίσια στην εγκάρσια διεύθυνση Δυναμική συμπεριφορά  Μορφή ανεστραμμένου εκκρεμούς (inverse pendulum), q=2.00  Δυναμική φασματική ανάλυση  [ΕΑΚ 2000 §Γ] και EC8-1-3  Διερεύνηση αυτεντατικής κατάστασης προερχόμενης από διαμήκες σεισμικό κύμα μήκους αντίστοιχου με αυτό του κτιρίου

5  Υψος βάθρου 1.90 m  Εξωτ. διάμετρος : 1.60 m  Εσωτ. διάμετρος : 0.80 m  Πάχος κοιτόστρωσης : 1.40 m  Ποιότητα σκυροδέματος: Γενικά : C20/25 Βάθρα : C30/37  Πυλώνας : Σύνθετη διατομή από HEB700 Προσεγγιστικό μοντέλο  Παραλαβή Μ,V με ζεύγος δυνάμεων  Παραλαβή Ν από την συνάφεια χάλυβα- σκυροδέματος Μοντέλο χωρικών πεπερασμένων στοιχείων  Σύνδεσμοι μονόπλευρης επαφής ενεργής μόνο σε θλίψη.  Ελαστικές, απόλυτα ψαθυρές ράβδοι για την απόδοση της συνάφειας χάλυβα – σκυροδέματος Στατική λειτουργία βάθρου Υπολογιστικά μοντέλα

6 Ανάλυση με το πρόγραμμα Strand7 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων σ r (στέψη βάθρου) σ vm  Συγκέντρωση σ r,σ θ στο άνω τμήμα του βάθρου  Από το ζεύγος δυνάμεων που παραλαμβάνει τις V,M μόνον η δύναμη R1 στην στέψη εμφανίζει αιχμή ενώ η R2 στην βάση διαχέεται ομαλά στο βάθρο.  Στην βάση του βάθρου η κατανομή της s z είναι πρακτικά ίδια με αυτή της ενιαίας σύμμικτης διατομής. σ θ (στέψη βάθρου) σ z (βάση βάθρου)

7 Κατασκευαστική διάταξη βάθρων Πυκνοί συνδετήρες στο άνω τμήμα του βάθρου

8 Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων για την εξωτερική κλίμακα  Εδραση στο κτίριο με κυλίσεις για εξασφάλιση ανεξάρτητης δυναμικής απόκρισης  Μοντελοποίηση με χρήση επιφανειακών και χωρικών πεπερασμένων στοιχείων


Κατέβασμα ppt "Νέα μονάδα γραφείων βιομηχανίας Αλουμινίου Στατική ανάλυση Ι. Λαβασάς Π.Ζέρβας Γ. Νικολαϊδης Χ.Κ. Μπανιωτόπουλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google