Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Κων/νος Τσιμπούκας Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Κων/νος Τσιμπούκας Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Κων/νος Τσιμπούκας Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

2 Δημογραφική πυραμίδα απασχολούμενων στον γεωργικό τομέα

3 Επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολούμενων στον γεωργικό τομέα, στις κατηγορίες ηλικιών (2012)

4 Θέσης εργασίας που χαθήκαν στους τομείς της εθνικής οικονομίας, κατά την περίοδο 2008-2012 (σε χιλ.)

5 Νέες και χαμένες θέσεις απασχόλησης του γεωργικού τομέα, κατά την περίοδο 2008-2012 Αστικές Περιοχές Ημιαστικές Περιοχές Αγροτικές ΠεριοχέςΣύνολο Αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό -2,764-2,565-11,368-16,697 Αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό 7,065-10,1125,8622,815 Μισθωτοί1,770-187,1738,925 Βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση -373-7,985-18,055-26,413 Σύνολο 5,698-20,680-16,388-31,370

6 Εξέλιξη της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στους κλάδους της εθνικής οικονομίας (σε εκατομμύρια €) 20082009201020112012 Ρυθμός ετήσιας μεταβολής Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 6.3946.3726.3006.1755.751 -2,4% Ορυχεία και λατομεία, μεταποίηση, ενέργεια, παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων, εξυγίανση 25.40225.12726.37124.40224.404 -1,1% Κατασκευές 13.89010.5536.7724.5613.616 -33,7% Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευές οχημάτων και μοτοσικλετών, μεταφορά και αποθήκευση, υπηρεσίες παροχής καταλύματος και υπηρεσίες εστίασης 55.22751.22949.98045.72339.801 -7,5% Eνημέρωση και επικοινωνία 9.33810.2069.4648.8948.309 -3,6% Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 9.3849.2149.2458.9588.326 -2,6% Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 26.92328.82627.37128.92928.456 1,1% Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 11.41112.72911.0508.8348.227 -9,8% Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση, δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα 38.99642.64239.62837.46935.520 -3,1% Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία, επισκευές ειδών νοικοκυριού και άλλες υπηρεσίες 8.0709.0059.0419.1918.110 0,3% Σύνολο A10 205.035205.901195.222183.137170.521 -4,8%

7 Ενδιαφέρον για εκπαίδευση σε δραστηριότητες του γεωργικού τομέα • Σημαντικό μέρος του πληθυσμού παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον για την εκπαίδευσή του σε παραγωγικές δραστηριότητες του γεωργικού τομέα. • Μεγάλος αριθμός αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχει πραγματοποιηθεί (κυρίως) στις αστικές περιοχές από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΙΓΕ, ΑΕΙ κλπ), ενώ σταδιακά πραγματοποιείται και από ιδιωτικούς φορείς. • Το επίπεδο εκπαίδευσης, των ατόμων που εντάσσονται στην διαδικασία αυτή, είναι ήδη υψηλό (μεγάλο ποσοστό αποφοίτων Α.Ε.Ι.) • Το συγκεκριμένο ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό φορέα εισαγωγής καινοτομιών και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα.

8 Σημαντικά εργαλεία της νέας Κ.Α.Π. για την ανανέωση του γεωργικού πληθυσμού Αγροτική Ανάπτυξη (Κανονισμός)Νέο Μέτρο Άρθρο 20 (Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων) Ενισχύσεις εκκίνησης επιχειρήσεων για νέους γεωργούς (πρώην μέτρο εγκατάστασης νέων γεωργών) >> Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων Άρθρο 15 (Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης) Δράσεις που καλύπτουν την επαγγελματική κατάρτιση, την απόκτηση δεξιοτήτων, επίδειξη και ενημέρωση Άμεσες ενισχύσεις (Πυλώνας Ι) Πρόσθετη ενίσχυση νεοεισερχόμενων νέων γεωργών ( κάτω των 40 ετών) >>Καθεστώς μικρών εκμεταλλεύσεων

9 Κανονισμός Αγροτικής Ανάπτυξης (Άρθρο 16), με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση» Σκοπός : α) να βοηθήσει τους γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές και τις ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές να επωφεληθούν από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της εκμετάλλευσης, της επιχείρησης ή/και της επένδυσής τους αλλά και της φιλικότητας και ανθεκτικότητάς της ως προς το κλίμα β) να προωθήσει τη δημιουργία υπηρεσιών διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, αντικατάστασης στην εκμετάλλευση και παροχής συμβουλών στην εκμετάλλευση, καθώς και υπηρεσιών παροχής δασοκομικών συμβουλών γ) να προωθήσει την επιμόρφωση των συμβούλων

10 Κλαδική στόχευση των γεωργικών συμβουλών Eξειδικευμένη δομή συμβούλων στην κτηνοτροφία με: α) ζωοοτέχνη (κατάρτιση σιτηρεσίων-σύστημα βόσκησης, επιλογή ζώων αναπαραγωγής), β) κτηνίατρο (υπηρεσίες υγείας των ζώων, τεχνητή σπερματέγχυση), γ) γεωπόνο μεγάλων καλλιεργειών (για την παραγωγή ζωοτροφών), δ) γεωπόνο γεωργοοικονομολόγο (οικονομικές-χρηματοοικονομικές συμβουλές, διαχείριση εκμετάλλευσης), ε) βοηθό (γαλακτομέτρηση, εφαρμογή σπερματεγχύσεων). Η δομή των συμβούλων να απευθύνεται σε ομάδα κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων: α) με γεωγραφική γειτνίαση και β) με αντίστοιχο παραγωγικό σύστημα (ημιεκτατική κτηνοτροφία). Η δημιουργία της ομάδας των κτηνοτρόφων θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης του γάλακτος (θα μπορούσε να αφορά το προϊόν - το γάλα- που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές για παραγωγή τυριών ΠΟΠ-φέτα). Τέλος η δομή των γεωργικών συμβούλων πρέπει να έχει την διεπιστημονική υποστήριξη πανεπιστημιακών και ερευνητών εργαστηρίων, αντιστοίχων ειδικοτήτων Προτάσεις ερευνητικής εργασίας :

11 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Κων/νος Τσιμπούκας Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google