Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αμινοξέα- Πεπτίδια- Πρωτεϊνες

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αμινοξέα- Πεπτίδια- Πρωτεϊνες"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αμινοξέα- Πεπτίδια- Πρωτεϊνες

2 Αμινοξέα α-αμινοξύ (alpha-amino acid) Αμινοξέα πρωτεϊνών
Πλευρική ομάδα (side- chain group)

3 Αμινοξέα

4 Αμινοξέα nonpolar and hydrophobic polar and hydrophilic acidic basic

5 Αμινοξέα Σύνθεση κατά Strecker αλδεϋδη αμινονιτρίλιο αμινοξύ

6 Αμινοξέα  Δομικά συστατικά των πρωτεινών  Νευροδιαβιβαστές L-dopamine Epinephrine Thyroxine Histidine  Σύνδεση με διαφορετικές αλληλουχίες  πληθώρα πρωτεϊνών  20 α-αμινοξέα συνθέτουν τις πρωτεϊνες  10 από τα 20 λαμβάνονται με την τροφή (απαραίτητα αμινοξέα)

7 Αμινοξέα

8 Αμινοξέα * Απαραίτητα αμινοξέα Ala = alanine CH3CH(NH2)COOH
Naturally occurring amino acids, their abbreviations, and structural formulas * Essential amino acids                                                                                                                                                       Αμινοξέα Ala = alanine CH3CH(NH2)COOH Arg = arginine H2N-C(=NH)NHCH2CH2CH2CH(NH2)COOH  Asn = asparagine H2N-C(=O)CH2CH(NH2)COOH Asp = aspartic acid HOOC-CH2CH(NH2)COOH Cys = cysteine HS-CH2CH(NH2)COOH Gln = glutamine H2N-C(=O)CH2CH2CH(NH2)COOH Glu = glutamic acid HOOC-CH2CH2CH(NH2)COOH  Gly = glycine H2N-CH2COOH His = histidine * Ile = isoleucine * CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH Leu = leucine * CH3CH(CH3)CH2CH(NH2)COOH Lys = lysine * H2N-CH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH Met = methionine * CH3-S-CH2CH2CH(NH2)COOH Phe = phenylalanine * Pro = proline Ser = serine HOCH2CH(NH2)COOH Thr = threonine * CH3CH(OH)CH(NH2)COOH Trp = tryptophan * Tyr = tyrosine Val = valine * CH3CH(CH3)CH(NH2)COOH * Απαραίτητα αμινοξέα

9 Αμινοξέα Οξεοβασική συμπεριφορά
pH > pKα της καρβοξυλικής ομάδας (pKα ~ 2,2)  -COO- pH < pKα της αμινομάδας (pKα ~ 9,4)  -ΝΗ3+ 2,2 < pH < 9,4  διπολικό ιόν ή εσωτερικό άλας (zwitterion) pH < 2,2  -ΝΗ3+ pH > 9,4  -COO-

10 Αμινοξέα Ισοηλεκτρικό σημείο
pI = ½(pKa1 + pKa2). Στο ισοηλεκτρικό σημείο:  Η κινητικότητα του μορίου είναι μηδενική Η διαλυτότητα είναι πολύ μικρή Μπορεί να γίνει διαχωρισμός με καθίζηση με ρύθμιση του pH στο ισοηλεκτρικό σημείο

11 Οπτική ισομέρεια D και L στερεοχημική διάταξη
OH αριστερά  L OH δεξιά  D * * L-glucose D-glucose

12 Αμινοξέα (D και L στερεοχημική διαμόρφωση)

13 Αμινοξέα Αντίδραση νινυδρίνης
Ιώδες προϊόν Ανίχνευση αμινοξέων Ποσοτικός προσδιορισμός φασματοφωτομετρικά

14 Πεπτίδια

15 Πεπτίδια ν αμινοξέα  ν-1 πεπτιδικούς δεσμούς
πεπτίδιο (< 50 αμινοξέα) πρωτεϊνη (> 50 αμινοξέα) ν αμινοξέα  ν-1 πεπτιδικούς δεσμούς καρβοξυ- τελικό αμινοξύ ή C- τελικό αμινοξύ αμινο- τελικό αμινοξύ ή Ν- τελικό αμινοξύ

16 Πεπτίδια Προστασία αμινομάδας Προστασία καρβοξυλομάδας

17 Πεπτίδια Ανίχνευση πεπτιδικού δεσμού Δοκιμή διουρίας
Ποσοτικός προσδιορισμός πρωτεϊνης φασματοφωτομετρικά (λmax=540 nm) Ανίχνευση mg/mL

18 Πεπτίδια- Ορμόνες Αριθμός αμινοξέων Ορμόνη Λειτουργία Insulin 51
  Ορμόνη Αριθμός αμινοξέων   Λειτουργία Insulin 51 Lowers blood glucose level, promotes glucose storage as glycogen and fat. Fasting decreases insulin production. Glucagon 29 Increases blood glucose level. Fasting increases glucagon production. Ghrelin 28 Stimulates release of Growth Hormone, increases feeling of hunger. Leptin 167 Its presence suppresses the feeling of hunger. Fasting decreases leptin levels. Growth Hormone 191 Human Growth Hormone (HGH), also called somatotropin, promotes amino acid uptake by cells and regulates development of the body. Growth hormone levels increase during fasting. Prolactin 198 Initiates and maintains lactation in mammals Human Placental Lactogen Produced by the placenta late in gestation Luteinizing Hormone 204 Induces the secretion of testosterone Follicle Stimulating Hormone Induces the secretion of testosterone and dihydrotestosterone Chorionic Gonadotropin 237 Produced after implantation of an egg in the placenta Thyroid Stimulating Hormone 201 Stimulates secretion of thyroxin and triiodothyronine Adrenocorticotropic Hormone 39 Stimulates production of adrenal cortex steroids (cortisol and costicosterone) Vasopressin 9 Increases the reabsorption rate of water in kidney tubule cells (antidiuretic hormone) Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly Oxytocin Causes contraction of mammary gland cells to produce milk and stimulation of uterine muscles during childbirth Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Leu-Gly Angiotensin II 8 Regulates blood pressure through vasoconstriction Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe Parathyroid Hormone 84 Increases calcium ion levels in extracellular fluids Gastrin 14 Regulates secretion of gastric acid and pepsin, a digestive enzyme consisting of 326 amino acids

19 Πρωτεϊνες Πρωτοταγής δομή
Αλληλουχία αμινοξέων bovine insulin Υδρόλυση με…  αραιό διάλυμα οξέος  πρωτεάσες (ένζυμα)

20 Αποικοδόμηση Edman Αντιδραστήριο Edman phenylisothiocyanate 20

21 Αποικοδόμηση μέσω C-τελικού
καρβοξυπεπτιδάση 21

22 Πρωτεϊνες Δευτεροταγής δομή
… περιγράφει τον τρόπο σύνδεσης της πρωτεϊνικής αλυσίδας, λόγω σχηματισμού ενδομοριακών δεσμών υδρογόνου 3-6 αμινοξέα α- έλικα (a-Helix) β- πτυχωτή δομή (β- sheet)

23 Πρωτεϊνες Τριτοταγής δομή
… περιγράφει το τρισδιάστατο σχήμα της πρωτεϊνης. Μέρη της πρωτεϊνικής αλυσίδας συνδέονται μεταξύ τους με … Ομοιοπολικούς δεσμούς Δεσμούς υδρογόνου Γέφυρες άλατος μεταξύ –NH2 και –COOH Υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις

24 Πρωτεϊνες Τεταρτοταγής δομή
Ο τρόπος που οργανώνονται μεταξύ τους πεπτιδικές αλυσίδες πρωτεϊνών με δύο ή περισσότερες πεπτιδικές αλυσίδες.

25 Sickle Cell Anemia In sickle cell anemia a glutamic acid is replaced by a valine in the amino acid sequence 25


Κατέβασμα ppt "Αμινοξέα- Πεπτίδια- Πρωτεϊνες"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google