Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ 2008 (Απόφαση αριθ / ΥΠΠΑΤ ΦΕΚ 840/τ.Β΄/ ) Βάσω Ζαφειροπούλου κτηνίατρος

2 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
περιλαμβάνονται οι ενέργειες και τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται σε υποψία ή εκδήλωση γρίπης των πτηνών στην Ελληνική Επικράτεια.

3 Περιεχόμενα του Σ.Ε.Α. Τμήμα 1: Ισχύουσα Νομοθεσία
Τμήμα 2: Πηγές χρηματοδότησης του Σ.Ε.Α. Τμήμα 3: Οργανόγραμμα – Ροή εντολών Τμήμα 4: Εθνικό Κέντρο Ελέγχου της Νόσου (N.D.C.C.) Τμήμα 5: Τοπικό Κέντρο Ελέγχου της Νόσου (L.D.C.C.) Τμήμα 6: Απαιτούμενα μέσα για την εφαρμογή του Σ.Ε.Α. Τμήμα 7: Ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της νόσου Τμήμα 8: Υποθέσεις για την εκδήλωση και εξάπλωση της νόσου Τμήμα 9: Επείγων εμβολιασμός Τμήμα 10: Εγχειρίδιο Οδηγιών (Contingency manual for A.I.) Τμήμα 11: Παρεκκλίσεις Τμήμα 12: Παραρτήματα

4 ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Προεδρικό Διάταγμα 33/2008 (ΦΕΚ Α΄ 59/ ) «Μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου». Απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε 2006/437/ΕΚ «για την έγκριση διαγνωστικού εγχειριδίου για τη γρίπη των πτηνών όπως προβλέπεται στην οδηγία 2005/94/ΕΚ». ΚΥΑ αριθ. 696/2008 «Έγκριση οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου, έτους 2008».

5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ-ΡΟΗ ΕΝΤΟΛΩΝ
Αλυσίδα Διαβίβασης Εντολών Υπουργός/Υφυπουργός/Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΥΠΑΑΤ (επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου της Νόσου) Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υγείας Ζώων του ΥΠΑΑΤ Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. (επικεφαλής του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου της Νόσου)

6 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ (N. D. C. C
Σε υποψία ή εκδήλωση της γρίπης των πτηνών στη χώρα, ο προϊστάμενος της Γ.Δ.Κ. συγκαλεί το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου της Νόσου. Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή της ΓΠ: συνιστάται στο ΥΠΑΑΤ ad-hoc όταν απαιτείται από τις εξελίξεις με απόφαση του υπουργού, μέλη της είναι κτηνίατροι, ιατροί, ορνιθολόγοι και άλλα πρόσωπα, τα οποία σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της γρίπης των πτηνών και έργο της είναι η απόκτηση και διατήρηση της αναγκαίας εμπειρογνωμοσύνης

7 ΤΟΠΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ της ΓΠ Τ.Κ.Ε.Ν. (L.D.C.Cs)
Σε υποψία ή εκδήλωση εστίας γρίπης των πτηνών → οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Ν.Α. με αποφάσεις τους συνιστούν ή ενεργοποιούν τα Τοπικά Κέντρα Ελέγχου της Νόσου (L.D.C.Cs) που έχουν ήδη συσταθεί, τα Τ.Κ.Ε.Ν. είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών στην περιοχή ευθύνης τους, Στην επικράτεια της χώρας συγκροτούνται τουλάχιστον πενήντα πέντε (55) Τοπικά Κέντρα Ελέγχου της Νόσου (L.D.C.Cs), ισάριθμα με τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Ν.Α. Με αποφάσεις των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των Ν.Α. είναι δυνατόν να συγκροτούνται περισσότερα του ενός Τοπικά Κέντρα Ελέγχου της Νόσου σε κάθε νομό, ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες.

8 ΤΟΠΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ της ΓΠ Τ.Κ.Ε.Ν. (L.D.C.Cs)-ΣΥΝΘΕΣΗ
ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. (επικεφαλής του Τ.Κ.Ε.Ν.), ο προϊστάμενος του Τμήματος Υγείας των Ζώων της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Ν.Α., ο προϊστάμενος του Αγροτικού Κτηνιατρείου ή Κτηνιατρικού Κέντρου της περιοχής που υπάρχουν υποψίες ή επιβεβαιώνεται η ύπαρξη της γρίπης των πτηνών, 1-2 κτηνίατροι της Δ/νσης Κτηνιατρικής με εμπειρία στην καταπολέμηση επιζωοτιών ή/και στην παθολογία πτηνών, το απαραίτητο βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό. Η σύνθεση του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου της Νόσου με τα πλήρη στοιχεία του προσωπικού που συμμετέχει σ΄ αυτό, γνωστοποιείται το ταχύτερο δυνατό μετά την έκδοση της απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Ν.Α., με fax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου της Νόσου, σε όλο το προσωπικό που υπηρετεί στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (πρότυπο που συμπληρώνεται στο Παράρτημα ΙΙ του σχεδίου).

9 ΤΟΠΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ της ΓΠ Τ.Κ.Ε.Ν. (L.D.C.Cs)-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Οι αρμοδιότητες των Τοπικών Κέντρων Ελέγχου της Νόσου είναι: → σε περιόδους απουσίας της γρίπης των πτηνών: διατήρηση της ετοιμότητας και ενημέρωσης για την αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών εντός του νομού σε υψηλό επίπεδο. η οργάνωση και η συμμετοχή σε ασκήσεις ετοιμότητας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. ο εντοπισμός και η καταγραφή των εκμεταλλεύσεων πουλερικών και των άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία. (συνέχεια στην επόμενη διαφάνεια) →

10 ΤΟΠΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ της ΓΠ Τ.Κ.Ε.Ν. (L.D.C.Cs)-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
(συνέχεια) → σε περιόδους υποψίας ή επιβεβαίωσης της γρίπης των πτηνών: άμεση κοινοποίηση των αναφερόμενων ύποπτων εστιών στο Ε.Κ.Ε.N. - άμεση διερεύνηση όλων των αναφερόμενων ύποπτων περιστατικών με επιτόπια επίσκεψη κτηνιάτρων του Τ.Κ.Ε.Ν. -λήψη και αποστολή των δειγμάτων που προβλέπονται στο διαγνωστικό εγχειρίδιο, στα τρία διαγνωστικά εργαστήρια της γρίπης των πτηνών ή στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών εφαρμογή και ο έλεγχος εφαρμογής (επιτόπιοι έλεγχοι και κυρώσεις) των μέτρων που προβλέπονται στο π.δ. 33/2008 και περιγράφονται αναλυτικά στο Εγχειρίδιο Οδηγιών για το προσωπικό (Τμήμα 10 ΣΕΑ) η συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές, την Αστυνομία, τον Στρατό, το Λιμενικό και άλλα Σώματα Ασφαλείας, τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, τις Διευθύνσεις Υγιεινής, τις οργανώσεις των παραγωγών (συνεταιρισμούς κλπ), τους υπεύθυνους των ζωαγορών, των πτηνοσφαγείων, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και καταστροφής νεκρών ζώων, με τους κτηνιάτρους που εξασκούν ιδιωτικό επάγγελμα και με κάθε άλλο φορέα που μπορεί να συμβάλει, ο έλεγχος της κατάστασης ετοιμότητας των υλικών και λοιπών μέσων που απαιτούνται για την διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου, (συνέχεια στην επόμενη διαφάνεια) →

11 ΤΟΠΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ της ΓΠ Τ.Κ.Ε.Ν. (L.D.C.Cs)
(συνέχεια) → σε περιόδους υποψίας ή επιβεβαίωσης της γρίπης των πτηνών: Η διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων με τις οργανώσεις των παραγωγών και εκπροσώπους των τοπικών αρχών για την επικινδυνότητα της νόσου και για τα μέτρα που είναι αναγκαίο να ληφθούν, η διενέργεια επιδημιολογικών ερευνών σε συνεννόηση με το Ε.Κ.Ε.Ν. η οριοθέτηση ζωνών προστασίας και επιτήρησης και περαιτέρω απαγορευμένων ζωνών σε συνεργασία με το Ε.Κ.Ε.Ν. η τοποθέτηση των κατάλληλων ενημερωτικών πινακίδων στα όρια των ζωνών και στην εστία και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων στις ζώνες και ο έλεγχος εφαρμογής των μέτρων σ’ αυτές, η οργάνωση και η επίβλεψη όλων των διαδικασιών εξάλειψης των εστιών (εκτίμηση της εν ζωή αξίας των ζώων, θανάτωση και τήρηση των κανόνων ευθανασίας, καταστροφή των πτωμάτων, καθαρισμός και απολυμάνσεις των εκμεταλλεύσεων κλπ.), Η οργάνωση διενέργειας επείγοντος εμβολιασμού (εισήγηση για πρόσληψη προσωπικού, εκπαίδευση του προσωπικού που εφαρμόζει τον επείγοντα εμβολιασμό, κλπ).

12 Εργαστήρια για τη διάγνωση της γρίπης των πτηνών
A/A Κτηνιατρικά Εργαστήρια Ταχ. δ/νση Τηλ./fax 1. Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών (Κ.Κ.Ι.Θ.) 26ης Οκτωβρίου Θεσσαλονίκη / 2. Κέντ.Κτην.Ιδρ.Αθ.- Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν. Εργαστήριο Παθολογίας Πτηνών Νεαπόλεως 25 Αγ. Παρασκευή Αθήνα / 3. Ιωαννίνων Χρ. Κατσάρη 2 Ιωάννινα 4. Χαλκίδας Τ.Θ Τ.Κ

13 Τμήμα 8 Επιδημιολογικές υποθέσεις- Περιοχές με υψηλή πυκνότητα πουλερικών
Τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του Σ.Ε.Α. μπορούν να υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ΠΔ 33/2008 (Α 57) μέτρα, στη βάση υποθετικών επιζωοτιολογικών καταστάσεων. Οι υποθετικές επιζωοτιολογικές καταστάσεις περιλαμβάνουν ιδίως: α) περιοχές με υψηλή πυκνότητα πουλερικών στη χώρα, β) περιοχές με αυξημένο αριθμό οικοσίτων πουλερικών. Οι περιοχές με υψηλή πυκνότητα πουλερικών στη χώρα είναι οι περιοχές που ανήκουν στους παρακάτω νομούς: Ιωαννίνων, Ευβοίας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Βοιωτίας, Κορινθίας, Θεσσαλονίκης Άρτας

14 Τμήμα 9 Επείγων εμβολιασμός
Τμήμα 9 Επείγων εμβολιασμός Καταρτίζεται Σχέδιο Επείγοντος Εμβολιασμού από το Τμήμα Παθολογίας Πτηνών της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γ.Δ.Κ., Εγκρίνεται από το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου της Γρίπης των Πτηνών, Υποβάλλεται στην Επιτροπή της Ε.Ε. για έγκριση και πρέπει να είναι σύμφωνο με τη στρατηγική DIVA και τις διατάξεις των άρθρων 52, 53 και 54 του ΠΔ/τος 33/2008 (Α΄ 57). Βασική απαίτηση των κατευθυντήριων οδηγιών του νέου διατάγματος για την εκπόνηση του Σ.Ε.Α. είναι: κάθε Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Ν.Α. διαθέτει επικαιροποιημένο κατάλογο-μητρώο όλων των εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών και άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία που βρίσκονται στην περιοχή αρμοδιότητάς της (στοιχεία επικοινωνίας, ακριβή θέση εκμετάλλευσης, είδος και αριθμός πουλερικών ή πτηνών, μέγιστη χωρητικότητα), με στόχο να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην εκπόνηση και εφαρμογή του Σχεδίου Επείγοντος Εμβολιασμού.

15 Τμήμα 10 Εγχειρίδιο Οδηγιών για το προσωπικό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Συνοπτικό μνημόνιο σημαντικότερων ενεργειών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Αρχικές ενέργειες σε περιπτώσεις υποψίας Γ.Π ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Ανάλυση των ενεργειών σε περιπτώσεις πιθανών εστιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Επιβεβαίωση της ύπαρξης Γ.Π.Υ.Π. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Ζώνες Προστασίας, Επιτήρησης και Περαιτέρω Απαγορευμένες Ζώνες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο: Μέτρα για την αποτροπή διάδοσης της ΓΠ σε άλλα είδη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο: Ανασύσταση του σμήνους

16 Υποψία Γρίπης Πτηνών σε εκμετάλλευση πουλερικών
1. Αναφορά της νόσου οποιοσδήποτε αντιλαμβάνεται υπόνοια ΓΠ ή ΓΠ υποχρεούται να τη δηλώσει αμέσως → στις κτηνιατρικές αρχές της χώρας (μη συμμόρφωση από αμέλεια ή δόλο –ανάλογες κυρώσεις). οι κτηνιατρικές αρχές (ΔΚ των ΝΑ, ΣΥΚΕ) και τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια της χώρας γνωστοποιούν αμέσως την υποψία ή την ύπαρξη ΓΠ → στο Τμήμα Παθολογίας Πτηνών της Δ.Υ.Ζ. της του ΥΠΑΑΤ (τηλ , , φαξ ), τηλεφωνικά και εγγράφως με τηλεομοιοτυπία (υπόδειγμα AI.1). (συνέχεια στην επόμενη διαφάνεια) →

17 Υποψία Γρίπης Πτηνών σε εκμετάλλευση πουλερικών
(συνέχεια) 2. Κτηνιατρική διερεύνηση ύποπτου κρούσματος Αμέσως μετά τη δήλωση της υποψίας ή της εκδήλωσης ΓΠ εφαρμόζονται οι παρακάτω διαδικασίες: i. επίσημος κτηνίατρος της Δ.Κ. της Ν.Α. (ή του ΣΥΚΕ) της περιοχής αρμοδιότητας που ανήκει η εκμετάλλευση: 1) εφοδιάζεται με ΜΑΠ και ανάλογο εξοπλισμό (παρ. Α του Ε.Ο.) 2) μεταβαίνει στην εκμετάλλευση ή στον άλλο χώρο (κατάλληλο υπηρεσιακό όχημα), (συνέχεια στην επόμενη διαφάνεια) →

18 Υποψία Γρίπης των πτηνών σε εκμετάλλευση πουλερικών
(συνέχεια) i. επίσημος κτηνίατρος της Δ.Κ. της Ν.Α. 3) διερευνά το περιστατικό και λαμβάνει τα αναγκαία δείγματα, με σκοπό την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της ύπαρξης της ΓΠ σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής (παρ. 8.1 του κεφ. IV) α) έλεγχος αρχείων παραγωγής και υγείας (καταγραφή τοποθετήσεων, ημερήσιων θνησιμοτήτων, κατανάλωσης τροφής και νερού) β) κλινική επισκόπηση σε κάθε μονάδα παραγωγής (ιστορικό, κλινική εξέταση άρρωστων, συμπλήρωση ΔΚΕ (υπόδειγμα ΑΙ.7) γ) λήψη τυποποιημένων δειγμάτων: -τυπικό σύνολο δειγμάτων για τις ιολογικές δοκιμές: πέντε (5) ασθενή/νεκρά πτηνά αν υπάρχουν τουλάχιστον 20 τραχειακά/στοματοφαρυγγικά επιχρίσματα και 20 επιχρίσματα κλοάκης - τυπικό σύνολο δειγμάτων για τις ορολογικές εξετάσεις: 20 δείγματα αίματος (συνέχεια στην επόμενη διαφάνεια) →

19 Υποψία Γρίπης Πτηνών σε εκμετάλλευση πουλερικών
(συνέχεια) δ) διάγραμμα κτιριακών εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης και απογραφή πουλερικών & άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία ανά θάλαμο, συμπλήρωση ΔΑ (υπόδειγμα ΑΙ.5) ε) συμπλήρωση ερωτηματολογίου Δελτίου Επιζωοτ. Διερεύνησης (υπόδειγμα ΑΙ.6) 4) αν από τη διερεύνηση προκύψουν υποψίες, ο επίσημος κτηνίατρος ενημερώνει άμεσα: → την αρμόδια Δ.Κ. της Ν.Α. → την Δ/νση Υγείας Ζώων (τηλεφωνικά) → τον ιδιοκτήτη της εκμετάλλευσης για τα μέτρα αποτροπής διάδοσης της ΓΠ και χρήσης των ΜΑΠ → συντάσσει έκθεση επιθεώρησης ύποπτης εκμετάλλευσης και την αποστέλλει μαζί με το ΔΕΔ στη Δ.Κ. της Ν.Α. και στη Δ.Υ.Ζ. (υπόδειγμα ΑΙ.10) (συνέχεια στην επόμενη διαφάνεια) →

20 Υποψία Γρίπης Πτηνών σε εκμετάλλευση πουλερικών
ii. η οικεία Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΝΑ αμέσως μετά την ενημέρωση προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 1) έκδοση απόφασης σύστασης του Τ.Κ.Ε.Ν.(υπόδειγμα AI.3), 2) έκδοση απόφασης λήψης μέτρων λόγω υποψίας ύπαρξης εστίας γρίπης των πτηνών με την οποία η εκμετάλλευση τίθεται σε επίσημη επιτήρηση (υπόδειγμα AI.4), 3) άμεση επίδοση στον ιδιοκτήτη ή στον υπεύθυνο της εκμετάλλευσης της απόφασης λήψης μέτρων λόγω υποψίας και γνωστοποίηση των ΜΑΠ με ταυτόχρονη συμπλήρωση του πρακτικού ενημέρωσης του ιδιοκτήτη (υπόδειγμα ΑΙ.2).

21 Υποψία Γρίπης Πτηνών σε εκμετάλλευση πουλερικών
iii. το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου της Νόσου, 1) αποστέλλει άμεσα τα δείγματα (σύμφωνα με παρ. Β του Ε.Ο.), στα 3 Κτηνιατρικά Εργαστήρια ή στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γ.Π. με διαβιβαστικό (υπόδειγμα ΑΙ.8). 2) ενημερώνει εγγράφως το Τμήμα Παθ. Πτηνών της Δ.Υ.Ζ. του ΥΠΑΑΤ και κοινοποιεί την απόφαση λήψης μέτρων λόγω υποψίας ύπαρξης εστίας γρίπης των πτηνών. 3)διενεργεί επιζωοτιολογική έρευνα με βάση το ερωτηματολόγιο του ΔΕΔ της ΓΠ (υπόδειγμα ΑΙ.6), ώστε να προσδιοριστούν με ακρίβεια όλες οι εκμεταλλεύσεις που συνδέονται επιζωοτιολογικά. Καταρτίζει πρόγραμμα διερευνητικών επισκέψεων στην ύποπτη εκμετάλλευση, στις γειτονικές εκμεταλλεύσεις και στις εκμεταλλεύσεις επαφής και συμπληρώνεται το ΔΕΔ. Αν από τα στοιχεία και την εξέταση της κατάστασης προκύψουν υπόνοιες μόλυνσης και για άλλες εκμεταλλεύσεις λόγω της θέσης τους ή των επαφών τους λαμβάνονται σ΄αυτές τα μέτρα λόγω υποψίας ύπαρξης ΓΠ και εισηγείται στη Δ.Κ. την έκδοση απόφασης λήψης μέτρων λόγω υποψίας ύπαρξης ΓΠ (υπόδειγμα ΑΙ.13)

22 Μέτρα σε εκμετάλλευση ύποπτη για ύπαρξη ΓΠ (άρθρο 7 του ΠΔ 33/2008) :
Μέτρα σε εκμετάλλευση ύποπτη για ύπαρξη ΓΠ (άρθρο 7 του ΠΔ 33/2008) : Με την απόφαση λήψης μέτρων λόγω υποψίας ύπαρξης εστίας γρίπης των πτηνών, επιβάλλονται τα παρακάτω μέτρα (Υπόδειγμα AI.4): →1) η καταμέτρηση πουλερικών, των άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία και όλων των κατοικιδίων θηλαστικών ανά είδος, →2) η κατάρτιση και καθημερινή ενημέρωση από τον κάτοχο της εκμετάλλευσης καταλόγου του κατά προσέγγιση αριθμού πουλερικών, άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία και όλων των κατοικίδιων θηλαστικών που πάσχουν από την νόσο, είναι νεκρά ή ενδέχεται να έχουν μολυνθεί σε κάθε κατηγορία → 3) η μεταφορά και φύλαξη όλων των πουλερικών και των άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία εντός κτιρίου στην εκμετάλλευσή τους, → 4) η απαγόρευση της εισόδου ή της εξόδου από την εκμετάλλευση σε πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, (συνέχεια στην επόμενη διαφάνεια) →

23 Μέτρα σε εκμετάλλευση ύποπτη για ύπαρξη ΓΠ (άρθρο 7 του ΠΔ 33/2008) :
Μέτρα σε εκμετάλλευση ύποπτη για ύπαρξη ΓΠ (άρθρο 7 του ΠΔ 33/2008) : (συνέχεια) → 5) η απαγόρευση της εξόδου από την εκμετάλλευση - πτωμάτων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, - κρέατος πουλερικών, συμπεριλαμβανομένων των εντοσθίων, - ζωοτροφών πουλερικών, - εργαλείων, υλικών, απορριμμάτων, - περιττωμάτων, κοπριάς πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, υδαρούς κοπριάς ή χρησιμοποιημένων απορριμμάτων και - οτιδήποτε άλλου ενδέχεται να μεταδώσει τη γρίπη των πτηνών, χωρίς την άδεια της Δ.Κ. → 6) η απαγόρευση της εξόδου αυγών από την εκμετάλλευση, → 7) η χρησιμοποίηση κατάλληλων μέσων απολύμανσης στις εισόδους και τις εξόδους της εκμετάλλευσης και των κτιρίων εντός αυτής που στεγάζουν πουλερικά και άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία.

24 Διάρκεια των μέτρων σε ύποπτη εστία (άρθρο 9 του π.δ. 33/2008)
Τα μέτρα που επιβάλλονται σε εκμεταλλεύσεις λόγω υποψίας ύπαρξης ΓΠ, εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι η αρμόδια Δ.Κ. της Ν.Α. βεβαιωθεί (από τις κλινικές επιθεωρήσεις και τα αποτελέσματα των εξετάσεων στα τυποποιημένα δείγματα) ότι έχει εξαλειφθεί η υπόνοια παρουσίας της ΓΠ στην/στις εκμετάλλευση/εις, οπότε προβαίνει σε άρση των μέτρων (υπόδειγμα ΑΙ.11) Ειδικότερα: Η αρµόδια ΔΚ της ΝΑ µπορεί να θεωρήσει ότι η παρουσία ιού της ΓΠ µπορεί να αποκλειστεί όταν έχει υποβληθεί πρόσφορος αριθµός άρρωστων ή νεκρών πτηνών και έχουν ληφθεί και υποβληθεί επιχρίσµατα κλοάκης ή τραχειακά/στοµατοφαρυγγικά επιχρίσµατα, σύµφωνα µε την απόφαση 2006/437/ΕΚ «Διαγνωστικό εγχειρίδιο», για την ανίχνευση του ιού ή του γονιδιώµατός του και τα αποτελέσµατα των δοκιµών ήταν αρνητικά µε χρήση µιας από τις ειδικές µεθόδους ανίχνευσης του ιού που αναφέρονται στο διαγνωστικό εγχειρίδιο.

25 Πρόσθετα μέτρα με βάση την επιζωοτιολογική έρευνα (άρθρο 10 του π. δ
Πρόσθετα μέτρα με βάση την επιζωοτιολογική έρευνα (άρθρο 10 του π.δ. 33/2008) Με βάση τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Επιζωοτιολογικής Έρευνας και ιδίως αν η εκμετάλλευση βρίσκεται σε περιοχή με υψηλή πυκνότητα πουλερικών μπορεί να επιβάλλονται: Με απόφαση της Δ.Κ. της Ν.Α. (υπόδειγμα ΑΙ.12), i. στην εκμετάλλευση τα μέτρα θανάτωσης και καταστροφής που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ΠΔ 33/2008 (Κεφάλαιο 4ο του Ε.Ο.) ιδίως αν η υποψία αφορά εκμεταλλεύσεις οικόσιτων πουλερικών σε κατοικημένες περιοχές ii. ο καθορισμός προσωρινής ζώνης ελέγχου γύρω από την εκμετάλλευση και στις εκμεταλλεύσεις εντός της ζώνης ορισμένα ή όλα τα μέτρα που εφαρμόζονται σε ύποπτες εκμεταλλεύσεις Με απόφαση του υπουργού Αγρ. Αν. & Τρ., προσωρινοί περιορισμοί στις μετακινήσεις των πουλερικών, άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία και αυγών και στη μετακίνηση οχημάτων του τομέα των πουλερικών (standstill) -σε καθορισμένη περιοχή ή σε περισσότερους του ενός νομούς ή στο σύνολο της επικράτειας της χώρας, εφόσον η κατάσταση το δικαιολογεί.

26 Επιβεβαίωση ΓΠΥΠ σε εκμετάλλευση πουλερικών
Αμέσως μετά την επιβεβαίωση εστίας ΓΠΥΠ: i. η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΝΑ: 1) εκδίδει απόφαση σύστασης Τ.Κ.Ε.Ν. εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει συσταθεί ΤΚΕΝ (υπόδειγμα ΑΙ.3) 2) εκδίδει απόφαση λήψης μέτρων σε εκμετάλλευση με βεβαιωμένα κρούσματα ΓΠΥΠ (υπόδειγμα ΑΙ.14) 3) μεριμνά για την έκδοση απόφασης σύστασης τριμελούς επιτροπής εκτίμησης της εν ζωή αξίας των ζώων, αυγών και υλικών που θα καταστραφούν στην εστία 4) εκδίδει απόφαση καθορισμού ζώνης προστασίας σε ακτίνα τουλάχιστον τριών (3) χιλιομέτρων γύρω από την εστία και λήψης μέτρων εντός της ζώνης σε περιπτώσεις εμφάνισης εστιών ΓΠΥΠ (υπόδειγμα ΑΙ. 21) 5) εκδίδει απόφαση καθορισμού ζώνης επιτήρησης σε ακτίνα τουλάχιστον δέκα (10) χιλιομέτρων γύρω από την εστία και λήψης μέτρων εντός της ζώνης σε περιπτώσεις εμφάνισης εστιών ΓΠΥΠ (υπόδειγμα ΑΙ. 22) 6) ΔΥΝΑΤΑΙ να εκδίδει απόφαση καθορισμού περαιτέρω απαγορευμένων ζωνών λαμβάνοντας υπόψη επιζωοτιολογικά κριτήρια (επιζ. έρευνα, τη γεωγραφία της περιοχής-φυσικά όρια, την τοποθεσία και τη γειτνίαση των εκμεταλλεύσεων, τις μορφές των μετακινήσεων και του εμπορίου) και λήψης μέτρων εντός των ζωνών αυτών σε περιπτώσεις εμφάνισης εστιών ΓΠΥΠ (υπόδειγμα ΑΙ. 23) (συνέχεια στην επόμενη διαφάνεια) →

27 Επιβεβαίωση ΓΠΥΠ σε εκμετάλλευση πουλερικών Μέτρα σε εκμεταλλεύσεις επαφής (άρθρο 15 του π.δ. 33/2008) (συνέχεια) 7) καθορίζει τις εκμεταλλεύσεις επαφής λαμβάνοντας υπόψη τα πρώτα αποτελέσματα της επιζ. διερεύνησης και εφόσον βρίσκονται στην περιοχή αρμοδιότητάς της μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΚΕΝ, επιβάλλει: α) τα μέτρα του άρθρου 7 του π.δ. 33/2008 λόγω υποψίας ύπαρξης εστιών ΓΠΥΠ σ’ αυτές μέχρι η παρουσία της ΓΠΥΠ αποκλειστεί σύμφωνα με την παρ. 8.5 του Κεφ. IV του εγχειριδίου διαγνωστικής (υπόδειγμα ΑΙ.13) ή β) τα μέτρα του άρθρου 11 του π.δ. 33/2008 (θανάτωση, καταστροφή κλπ.) ιδίως σε περιοχές με υψηλή πυκνότητα πουλερικών μετά από εκτίμηση κινδύνου σύμφωνα με τα κριτήρια του Πίνακα 1 του Ε.Ο. (υπόδειγμα ΑΙ.15). (συνέχεια στην επόμενη διαφάνεια) →

28 Επιβεβαίωση ΓΠΥΠ σε εκμετάλλευση πουλερικών Μέτρα σε εκμεταλλεύσεις επαφής (άρθρο 15 του π.δ. 33/2008) (συνέχεια) γ) στην περίπτωση επιβολής μέτρων θανάτωσης και καταστροφής σε υποψία (γενικός κανόνας), η ΔΚ ή το ΤΚΕΝ μεριμνούν για τη λήψη δειγμάτων από τα πουλερικά ή τα άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία που θανατώνονται σύμφωνα με την παρ. 8.5 του Κεφ. IV του εγχειριδίου διαγνωστικής, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία του ιού της ΓΠΥΠ. Σε επιβεβαίωση της ΓΠΥΠ σε δείγματα εκμετάλλευσης που εφαρμόστηκε «προληπτική» θανάτωση, η ΔΚ με απόφασή της επιβάλλει σ’ αυτήν τα μέτρα καθαρισμού και απολυμάνσεων του άρθρου 48 του π.δ. 33/2008. δ) εφόσον από την επιζωοτιολογική διερεύνηση προκύπτουν εκμεταλλεύσεις επαφής που βρίσκονται σε άλλους νομούς, η ΔΚ ενημερώνει αμέσως τηλεφωνικά και εγγράφως τις αρμόδιες ΔΚ των ΝΑ σχετικά.

29 Επιβεβαίωση ΓΠΥΠ σε εκμετάλλευση πουλερικών
Αμέσως μετά την επιβεβαίωση εστίας ΓΠΥΠ: ii. Ο επικεφαλής του Τοπικού Κέντρου Ελέγχ. της Νόσου (ΤΚΕΝ): 1) μεριμνά σε συνεργασία με το ΕΚΕΝ, για την άμεση ενεργοποίηση του ΤΚΕΝ και για τη συμπληρωματική στελέχωσή του με το απαραίτητο κτηνιατρικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και την ενίσχυσή του με τα απαραίτητα μέσα και οχήματα 2) μεριμνά για άμεση διεξαγωγή επιζωοτιολογικής διερεύνησης με σκοπό το προσδιορισμό της έκτασης της επιζωοτίας και των εκμεταλλεύσεων επαφής αν για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει ξεκινήσει (υπόδειγμα ΑΙ.6). Ανάλογα με τα πρώτα αποτελέσματα της επιζ διερεύνησης πρέπει να εκτιμήσει τον κίνδυνο και να εισηγηθεί αν απαιτείται στη ΔΚ πρόσθετα μέτρα στα πλαίσια του πδ 33/2008. 3) μεριμνά για την ύπαρξη χάρτη της περιοχής όπου απεικονίζονται τα σημεία στα οποία υπάρχουν οι εγκαταστάσεις των εμπορικών ή/και οικόσιτων εκμεταλλεύσεων με πουλερικά, άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία και άλλα ζώα των ευαίσθητων ειδών, τόσο στη ζώνη προστασίας όσο και στη ζώνη επιτήρησης 4) ενημερώνει καθημερινά το προσωπικό του ΤΚΕΝ, την αρμόδια ΔΚ και δια αυτής το ΕΚΕΝ για την πρόοδο της καταπολέμησης της νόσου και για κάθε πρόβλημα που προκύπτει

30 Επιβεβαίωση ΓΠΥΠ σε εκμετάλλευση πουλερικών
Αμέσως μετά την επιβεβαίωση εστίας ΓΠΥΠ: iii. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου της Νόσου (ΤΚΕΝ): 1) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της ΔΚ και των μέτρων εξάλειψης της εστίας (θανάτωση, καταστροφή και απολυμάνσεις) καθώς και των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί στις ύποπτες εκμεταλλεύσεις που γειτνιάζουν με την εστία ή στις εκμεταλλεύσεις επαφής που ανήκουν στην περιοχή αρμοδιότητάς του. Επίσης θέτει σ’ εφαρμογή τα περιοριστικά μέτρα στις ζώνες προστασίας, επιτήρησης και περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες 2) ενημερώνει εγγράφως τον ιδιοκτήτη της/των εκμεταλλεύσεων για την επιβεβαίωση ΓΠΥΠ για την επικείμενη εφαρμογή μέτρων θανάτωσης και καταστροφής, και για τα άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στην εκμετάλλευση (τα πουλερικά να παραμείνουν κλειστά εντός των κτιρίων της εκμετάλλευσης και για την υποχρέωση τήρησης των κανόνων ευζωίας των ζώων) (υπόδειγμα ΑΙ.16) 3) μέλος του Τ.Κ.Ε.Ν. συμμετέχει στις διαδικασίες εκτίμησης της αξίας των ζώντων ζώων της εκμετάλλευσης που θα θανατωθούν και των υλικών που θα καταστραφούν (υπόδειγμα ΑΙ.17) και (υπόδειγμα ΑΙ.18) (συνέχεια στην επόμενη διαφάνεια) →

31 Επιβεβαίωση ΓΠΥΠ σε εκμετάλλευση πουλερικών
(συνέχεια) 4) οργανώνει και επιβλέπει όλες τις διαδικασίες θανάτωσης, καταστροφής και απολυμάνσεων στην εστία. Οι επιβλέποντες την θανάτωση και καταστροφή κτηνίατροι του ΤΚΕΝ συντάσσουν το πρακτικό θανάτωσης και καταστροφής των πτωμάτων (υπόδειγμα ΑΙ.19). Όταν ολοκληρωθούν οι απολυμάνσεις (Παρ.΄ ΣΤ του Ε.Ο.) οι επιβλέποντες κτηνίατροι εκδίδουν τις σχετικές βεβαιώσεις απολυμάνσεων: -Βεβαίωση καθαρισμού και απολύμανσης των εκμ/σεων (υπόδειγμα ΑΙ.37) -Βεβαίωση καθαρισμού και απολύμανσης οχημάτων (υπόδειγμα ΑΙ.39) 5) μεριμνά για την τοποθέτηση απαγορευτικής ταινίας και πινακίδων σήμανσης γύρω από την εστία και στους δρόμους που οδηγούν σ’ αυτήν. Επίσης μεριμνά για την τοποθέτηση πινακίδων σε κεντρικά σημεία στα όρια των ζωνών προστασίας, επιτήρησης και περαιτέρω απαγορευμένων ζωνών 6) εκπαιδεύει το προσωπικό για την εφαρμογή του επείγοντος εμβολιασμού εφόσον αποφασιστεί 7) μεριμνά για την επιδημιολογική επιτήρηση του νοσήματος στην περιοχή αρμοδιότητάς του

32 Μέτρα σε εκμετάλλευση με βεβαιωμένα κρούσματα ΓΠΥΠ (άρθρο 11 του ΠΔ 33/2008)
Σε περίπτωση επιβεβαίωσης ΓΠΥΠ, με απόφαση της Δ.Κ. της Ν.Α., επιβάλλονται ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΨΙΑΣ τα παρακάτω μέτρα (υπόδειγμα ΑΙ.14) →1) η θανάτωση όλων των πουλερικών και των άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία της εκμετάλλευσης χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με την νομοθεσία για την καλή μεταχείριση των ζώων και με τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος εξάπλωσης της γρίπης ((Κεφ,4ο, Ζ. του Ε.Ο.). (-Έγγραφη ειδοποίηση του ιδιοκτήτη (υπόδειγμα ΑΙ.16) και κοινοποίηση της απόφασης επιβολής μέτρων σε εκμετάλλευση με βεβαιωμένα κρούσματα ΓΠΥΠ -Απόφαση σύστασης τριμελούς επιτροπής εκτίμησης της εν ζωή αξίας των ζώων και εκτίμηση της αξίας των ζώντων ζώων και αυγών, ζωοτροφών κ΄ υλικών που θα καταστραφούν (υπόδειγμα ΑΙ.17) και (υπόδειγμα ΑΙ.18). - Απόφαση ΔΚ ορισμού του/των κτηνιάτρων που θα επιβλέψουν την θανάτωση και των ατόμων που θα την διεξάγουν (δεν υπάρχει υπόδειγμα). - Μετά την ολοκλήρωση της θανάτωσης, συμπλήρωση από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του πρακτικού θανάτωσης (υπόδειγμα ΑΙ.19)). (συνέχεια στην επόμενη διαφάνεια) →

33 Μέτρα σε εκμετάλλευση με βεβαιωμένα κρούσματα ΓΠΥΠ (άρθρο 11 του ΠΔ 33/2008)
(συνέχεια) →2) η δέσμευση όλων των πτωμάτων και των αυγών και η απόρριψή τους στην εκμετάλλευση υπό την εποπτεία της Δ.Κ. (Κεφ,4ο, Η. του Εγχ. Οδηγ.) Συμπλήρωση του πρακτικού καταστροφής πτωμάτων και υλικών (υπόδειγμα ΑΙ.19). →3) η θέση υπό την εποπτεία της Δ.Κ. των πουλερικών που έχουν ήδη εκκολαφθεί από αυγά τα οποία συλλέχθηκαν από την εκμετάλλευση κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ της πιθανής ημερομηνίας εισόδου της ΓΠΥΠ και της εφαρμογής των μέτρων λόγω υποψίας ύπαρξης εστιών ΓΠ και η πραγματοποίηση ερευνών σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής (παράγραφος 8.3 του Κεφαλαίου IV) (συνέχεια στην επόμενη διαφάνεια) →

34 Μέτρα σε εκμετάλλευση με βεβαιωμένα κρούσματα ΓΠΥΠ (άρθρο 11 του ΠΔ 33/2008)
(συνέχεια) →4) Η αναζήτηση, η ανίχνευση, η δέσμευση και η απόρριψη υπό την εποπτεία της ΔΚ ή του ΤΚΕΝ, του κρέατος των πουλερικών που σφάχθηκαν και των αυγών που συλλέχθηκαν από την εκμετάλλευση κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ της ημερομηνίας της πιθανής εισόδου της ΓΠΥΠ και της ημερομηνίας της λήψης των μέτρων λόγω υποψίας. →5) Η καταστροφή ή η κατάλληλη, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΚ ή του ΤΚΕΝ, επεξεργασία που εξασφαλίζει την καταστροφή του ιού της ΓΠ, των υλικών και των αποβλήτων που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, όπως οι ζωοτροφές. →6) Η κατάλληλη επεξεργασία της κοπριάς, της υδαρούς κοπριάς και της στρωμνής που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, με μια από τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 48 του ΠΔ 33/2008 (συνέχεια στην επόμενη διαφάνεια) →

35 Μέτρα σε εκμετάλλευση με βεβαιωμένα κρούσματα ΓΠΥΠ (άρθρο 11 του ΠΔ 33/2008)
(συνέχεια) →7) Η εφαρμογή μιας ή περισσότερων από τις διαδικασίες του άρθρου 48 του ΠΔ 33/2008 (καθαρισμός-απολύμανση), μετά την απόρριψη των πτωμάτων, στα κτίρια που χρησιμοποιήθηκαν για τη στέγαση των πουλερικών/α.π.αι., στους βοσκότοπους ή στα κτήματα, στον εξοπλισμό που ενδέχεται να μολύνθηκε και στα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, πτωμάτων, κρέατος, ζωοτροφών, κοπριάς, υδαρούς κοπριάς, στρωμνής και κάθε άλλου υλικού ή ουσίας που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί. Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού και της απολύμανσης το ΤΚΕΝ εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις (υπόδειγμα ΑΙ.37) και (υπόδειγμα ΑΙ.39) →8) Η απαγόρευση εισόδου και εξόδου από την εκμετάλλευση άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία ή κατοικίδιων θηλαστικών χωρίς την άδειά της ΔΚ. Ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στα κατοικίδια θηλαστικά που έχουν πρόσβαση μόνο στους χώρους όπου διαμένουν άνθρωποι.

36 Κοινά μέτρα στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης (άρθρο 17 του π. δ
Κοινά μέτρα στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης (άρθρο 17 του π.δ. 33/2008) επιζωοτιολογική διερεύνηση με σκοπό να ανιχνευθεί οτιδήποτε ενδέχεται να εξαπλώσει τον ιό της γρίπης των πτηνών επιβάλλεται η υποχρέωση των ιδιοκτητών να παρέχουν στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, εφόσον τους ζητηθεί, οποιαδήποτε σχετική πληροφορία που αφορά τα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία και τα αυγά που εισέρχονται ή εξέρχονται από την εκμετάλλευση με τις αποφάσεις καθορισμού ζωνών και επιβολής μέτρων σ’ αυτές, η ΔΚ της ΝΑ λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα πρόσωπα στις ζώνες που υπόκεινται σε περιορισμούς γνωρίζουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους (έγγραφη γνωστοποίηση με αποδεικτικό παραλαβής) →Η ΔΚ της ΝΑ δύναται με βάση επιζωοτιολογικές πληροφορίες και μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΚΕΝ: 1) με απόφασή της να εφαρμόζει πρόγραμμα προληπτικής εξάλειψης (προληπτική σφαγή ή θανάτωση πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία) σε εκμεταλλεύσεις και περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του Παραρτήματος IV του π.δ. 33/2008

37 Μέτρα στις ζώνες προστασίας (τμήμα 3 του π.δ. 33/2008)
i. Απογραφή-επισκέψεις επίσημου κτηνιάτρου-επιτήρηση (άρθρο 18 του π.δ. 33/2008) 1) απογραφή όλων των εκμεταλλεύσεων το συντομότερο 2) καθημερινές επισκέψεις επίσημου κτηνιάτρου σε όλες τις εμπορικές εκμεταλλεύσεις το συντομότερο, για κλινική εξέταση των πουλερικών ή των άλλων πτ. σε αι. και αν είναι αναγκαίο η συλλογή δειγμάτων σύμφωνα με την παρ. 8.6 του Κεφ. IV του διαγνωστικού εγχειριδίου. Για τις επισκέψεις τηρείται αρχείο στη ΔΚ και πριν την άρση των μέτρων πρέπει να έχει προηγηθεί επίσκεψη επίσημου κτηνιάτρου σε όλες τις μη εμπορικές εκμεταλλεύσεις 3) εφαρμογή πρόσθετης επιτήρησης σύμφωνα με την παράγραφο 8.6 του Kεφ. IV του εγχειριδίου διαγνωστικής προκειμένου να εντοπιστεί περαιτέρω εξάπλωση της γρίπης των πτηνών στις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας και ειδικότερα: α) εάν κατά τον έλεγχο των αρχείων παραγωγής και υγείας της εκμετάλλευσης υπάρξουν ενδείξεις αύξησης της καθημερινής θνησιμότητας (> 3 φορές από τη φυσιολογική του σμήνους) ή πτώσης της ημερήσιας αυγοπαραγωγής (>5 %) ή μείωση στην ημερήσια πρόσληψης τροφής και/η νερού (>5 %) πρέπει να λαμβάνονται τα τυποποιημένα δείγματα από κάθε θάλαμο β) εάν στα εξεταζόμενα είδη των πουλερικών ή των άλλων πτ. σε αιχμ. δεν αναμένεται η σαφής εκδήλωση κλινικών συμπτωμάτων είτε λόγω του είδους είτε λόγω εφαρμογής εμβολιασμού κατά της ΓΠ, λαμβάνονται τα τυποποιημένα δείγματα από κάθε θάλαμο γ) βασιζόμενη η ΔΚ στα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου, μπορεί να αποφασίσει να πάρει τα τυποποιημένα δείγματα στοχευμένα από συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις, διαμερίσματα ή εκμεταλλεύσεις συγκεκριμένης παραγωγικής κατεύθυνσης (π.χ εκμεταλλεύσεις ελευθέρας βοσκής)

38 Μέτρα στις ζώνες προστασίας (τμήμα 3 του π.δ. 33/2008)
ii. Μέτρα που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις στις ζώνες προστασίας: Με απόφαση της ΔΚ της ΝΑ επιβάλλεται η εφαρμογή των παρακάτω μέτρων (άρθρο 19, 20, 21 & 22 του π.δ. 33/2008): (υπόδειγμα ΑΙ.21): 1) η μεταφορά και η φύλαξη εντός κτιρίου στην εκμετάλλευσή τους όλων των πουλερικών και των άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία 2) η απόρριψη των πτωμάτων το συντομότερο δυνατό (υγειονομική ταφή επιτόπου ή Καν (ΕΚ) 1774/2002) 3) η εφαρμογή των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης του άρθρου 48 του ΠΔ 33/2008 στα οχήματα και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πουλερικών άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, κρέατος ζωοτροφών, κόπρου, στρωμνής και οποιουδήποτε άλλου υλικού ενδέχεται να έχει μολυνθεί 4) η εφαρμογή των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης του άρθρου 48 του ΠΔ 33/2008 σε όλα τα μέρη οχημάτων που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό ή άλλα άτομα που εισέρχονται ή εξέρχονται από τις εκμεταλλεύσεις και ενδέχεται να έχουν μολυνθεί 5) η απαγόρευση εισόδου ή εξόδου από την εκμετάλλευση χωρίς την άδεια της Δ.Κ. της Ν.Α. πουλερικών, άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία ή κατοικίδιων θηλαστικών 6) η κοινοποίηση αμέσως οποιασδήποτε υψηλής νοσηρότητας ή θνησιμότητας ή σημαντικής μείωσης των στοιχείων παραγωγής στις εκμεταλλεύσεις, στην αρμόδια τοπική ή στην Δ.Κ. της Ν.Α. η οποία διενεργεί κατάλληλες έρευνες σύμφωνα με την παράγραφο 8.7 του Κεφαλαίου IV του εγχειριδίου διαγνωστικής (κλινική επιθεώρηση και λήψη των τυποποιημένων δειγμάτων από κάθε μονάδα παραγωγής) (συνέχεια στην επόμενη διαφάνεια) →

39 Μέτρα στις ζώνες προστασίας (τμήμα 3 του π.δ. 33/2008)
(συνέχεια) 7) η τήρηση κατάλληλων μέτρων βιοασφάλειας που έχουν ως σκοπό να εμποδίσουν την εξάπλωση της γρίπης των πτηνών από οποιοδήποτε άτομο εισέρχεται ή εξέρχεται από τις εκμεταλλεύσεις 8) η τήρηση, με ευθύνη του ιδιοκτήτη τους, αρχείων όλων των προσώπων που επισκέπτονται τις εκμεταλλεύσεις, πλην των κατοικιών, τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή στις κτηνιατρικές αρχές προκειμένου να διευκολυνθούν η επιτήρηση και ο έλεγχος της νόσου 9) η απαγόρευση της απομάκρυνσης ή της διασποράς χρησιμοποιημένων απορριμμάτων, κοπριάς ή υδαρούς κοπριάς από τις εκμεταλλεύσεις 10) η απαγόρευση στις ζώνες προστασίας εμποροπανηγύρεων, αγορών, εκθέσεων ή άλλων συγκεντρώσεων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία καθώς και της απελευθέρωσης πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία που προορίζονται για την ανανέωση των αποθεμάτων κυνηγιού 11) η απαγόρευση μετακίνησης και μεταφοράς πτηνών, αυγών, κρέατος πουλερικών και πτωμάτων. Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση οδικής ή σιδηροδρομικής διέλευσης από τη ζώνη προστασίας χωρίς εκφόρτωση ή στάση. Ωστόσο σύμφωνα με τα άρθρα 23, 24, 25, 26, 27 & 28 μπορούν μετά από εκτίμηση κινδύνου να επιτρέπονται ορισμένες παρεκκλίσεις από τις εν λόγω απαγορεύσεις.

40 Διάρκεια των μέτρων στις ζώνες προστασίας (άρθρο 29 του π.δ. 33/2008)
Τα μέτρα στις ζώνες προστασίας, εφαρμόζονται: → επί 21 ημέρες τουλάχιστον από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προκαταρκτικού καθαρισμού και απολύμανσης στην εκμετάλλευση που έχει μολυνθεί με μια ή περισσότερες διαδικασίες, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 48 του ΠΔ 33/2008 (Α΄ 59) έως ότου οι εκμεταλλεύσεις που ευρίσκονται εντός της ζώνης προστασίας ελεγχθούν σύμφωνα με την παράγραφο 8.11 του Κεφαλαίου IV του εγχειριδίου διαγνωστικής: Ειδικότερα: α) όταν όλες οι εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στις ζώνες προστασίας έχουν επιθεωρηθεί από επίσημο κτηνίατρο και όλοι οι έλεγχοι (εργαστηριακοί και κλινικοί) έχουν δώσει αρνητικά αποτελέσματα β) όλες οι εξακριβωμένες μη εμπορικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στις ζώνες προστασίας έχουν επιθεωρηθεί από επίσημο κτηνίατρο και ούτε οι κλινικές εξετάσεις, ούτε τυχόν εργαστηριακός έλεγχος έχουν οδηγήσει σε υποψία λοίμωξης από ΓΠ και γ) οποιαδήποτε πρόσθετη επιτήρηση έδωσε αρνητικά αποτελέσματα

41 Μέτρα στις ζώνες επιτήρησης (τμήμα 4 του π.δ. 33/2008)
Μέτρα που εφαρμόζονται στις ζώνες επιτήρησης (άρθρο 30 του π.δ. 33/2008): 1) απογραφή όλων των εκμεταλλεύσεων πουλερικών το συντομότερο 2) απαγόρευση μετακίνησης πουλερικών, πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία, νεοσσών μιας ημέρας και αυγών εντός της ζώνης επιτήρησης χωρίς την άδειά της ΔΚ και την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας. Η απαγόρευση δεν ισχύει για transit μεταφορές. 3) απαγόρευση μετακίνησης πουλερικών, πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία, νεοσσών μίας ημέρας και αυγών σε εκμεταλλεύσεις, σφαγεία και κέντρα συσκευασίας ή σε μονάδες για την παρασκευή προϊόντων αυγών που βρίσκονται εκτός της ζώνης επιτήρησης. Ωστόσο υπό προϋποθέσεις μπορεί η ΔΚ με απόφασή της να επιτρέψει την άμεση μεταφορά πουλερικών για σφαγή σε καθορισμένο σφαγείο, πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία σε εκμετάλλευση στην οποία δεν υπάρχουν πουλερικά, νεοσσών μιας ημέρας, αυγών προς εκκόλαψη σε καθορισμένο εκκολαπτήριο, επιτραπέζιων αυγών σε καθορισμάνο κέντρο συσκευασίας, αυγών σε μονάδα για παρασκευής αυγοπροϊόντων &αυγών για απόρριψη 4) τήρηση των κατάλληλων μέτρων βιοασφάλειας από κάθε άτομο που εισέρχεται και εξέρχεται από τις εκμεταλλεύσεις στις ζώνες επιτήρησης 5) καθαρισμός και την απολύμανση των οχημάτων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, πτωμάτων, ζωοτροφών, κοπριάς, υδαρούς κοπριάς και στρωμνής, και οποιονδήποτε άλλων υλικών ή ουσιών που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, σύμφωνα με το άρθρο 48 του π.δ. 33/2008

42 Μέτρα στις ζώνες επιτήρησης (τμήμα 4 του π.δ. 33/2008)
(συνέχεια) 6) απαγόρευση εισόδου ή εξόδου πουλερικών, άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία ή κατοικίδιων θηλαστικών από εκμετάλλευση με πουλερικά χωρίς την άδειά της ΔΚ 7) άμεση κοινοποίηση οποιασδήποτε υψηλής νοσηρότητας ή θνησιμότητας ή σημαντικής μείωσης των στοιχείων παραγωγής στις εκμεταλλεύσεις, στην τοπική κτηνιατρική αρχή ή στη Δ.Κ. της Ν.Α., η οποία διενεργεί κατάλληλες έρευνες σύμφωνα με σύμφωνα με την παράγραφο 8.12 του Κεφαλαίου IV του εγχειριδίου διαγνωστικής (έλεγχος αρχείων παραγωγής, ιστορικό και κλινική επιθ. κάθε μονάδας παραγωγής και λήψη τυποποιημένων δειγμάτων) 8) απαγόρευση απομάκρυνσης ή διασποράς χρησιμοποιημένων απορριμμάτων, κοπριάς ή υδαρούς κοπριάς χωρίς την άδειά της ΔΚ 9) απαγόρευση εμποροπανηγύρεων, αγορών, εκθέσεων ή άλλων συγκεντρώσεων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία 10) απαγόρευση απελευθέρωσης πουλερικών για την ανανέωση των αποθεμάτων κυνηγιού.

43 Διάρκεια των μέτρων στις ζώνες επιτήρησης (άρθρο 31 του π.δ. 33/2008)
Τα μέτρα στις ζώνες επιτήρησης, εφαρμόζονται: επί 30 ημέρες τουλάχιστον από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προκαταρκτικού καθαρισμού και απολύμανσης στην εκμετάλλευση που έχει μολυνθεί, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΠΔ 33/2008

44 Τα μέτρα που εφαρμόζονται στις περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες:
Μέτρα σε περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες (τμήμα 5, άρθρο 32 του π.δ. 33/2008 Τα μέτρα που εφαρμόζονται στις περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες: 1) Η ΔΚ της ΝΑ μπορεί με την απόφαση καθορισμού περαιτέρω απαγορευμένων ζωνών (υπόδειγμα ΑΙ.23) να επιβάλλει την εφαρμογή ορισμένων ή όλων των μέτρων που προβλέπονται στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης (τμήμα 3 και 4 του π.δ. 33/2008) στο εσωτερικό των περαιτέρω απαγορευμένων ζωνών 2) Η ΔΚ της ΝΑ μπορεί μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΚΕΝ, με απόφασή της όταν αυτό υποδεικνύεται από επιζωοτιολογικές ή άλλες πληροφορίες να εφαρμόζει πρόγραμμα προληπτικής εξάλειψης, συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής σφαγής ή θανάτωσης πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία σε εκμεταλλεύσεις και περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του Παραρτήματος IV του π.δ. 33/2008.

45 Μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης της ΓΠ από πτηνά σε άλλα είδη (άρθρο 47 του π.δ. 33/2008)
Εργαστηριακές δοκιμές και άλλα μέτρα σχετικά με τους χοίρους και άλλα ζώα 1. Η Δ.Κ. της Ν.Α. με απόφασή της επιβάλλει, εφόσον επιβεβαιωθεί η ύπαρξη ΓΠ σε οιαδήποτε εκμετάλλευση, την πραγματοποίηση των κατάλληλων εργαστηριακών δοκιμών, σύμφωνα με την παράγραφο 8.21 του κεφαλαίου IV του εγχειριδίου διαγνωστικής, στους χοίρους που βρίσκονται στην εκμετάλλευση, ώστε να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η μόλυνση των χοίρων αυτών από τον ιό της γρίπης των πτηνών κατά το παρελθόν ή τώρα (υπόδειγμα ΑΙ.33). Απαγορεύεται η μεταφορά των χοίρων από την εκμετάλλευση όσο εκκρεμούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. 2. Αν από τις εργαστηριακές δοκιμές διαπιστωθούν θετικά ευρήματα της ΓΠ, τότε: α) με απόφαση της ΔΚ (υπόδειγμα ΑΙ.34) μπορεί να επιτραπεί η μεταφορά των χοίρων σε άλλες εκμεταλλεύσεις υπό τον όρο ότι η ΔΚ έχει παραλάβει απάντηση του εργαστηρίου με την οποία βεβαιώνεται ότι από τις εξετάσεις αποδείχτηκε ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης της ΓΠ είναι αμελητέος, ή β) αν από τις εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαιώνεται σοβαρή απειλή για την υγεία, τότε η ΔΚ με απόφασή της επιβάλλει την άμεση θανάτωση των χοίρων με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η διάδοση της ΓΠ (υπόδειγμα ΑΙ.35).

46 Ανασύσταση του σμήνους (άρθρο 49 του π.δ. 33/2008)
Η ανασύσταση του σμήνους επιτρέπεται με απόφαση της ΔΚ της ΝΑ, αφού περάσουν 21 ημέρες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του τελικού καθαρισμού και της απολύμανσης που προβλέπεται στο άρθρο 48 του π.δ. 33/2008 (υπόδειγμα ΑΙ.36). Με την απόφαση ανασύστασης για μια περίοδο 21 ημερών μετά την ημερομηνία ανασύστασης του σμήνους, στις εμπορικές εκμεταλλεύσεις πουλερικών εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα: α) κλινική εξέταση των πουλερικών από επίσημο κτηνίατρο όσο γίνεται πλησιέστερα προς το τέλος της περιόδου των 21 ημερών β) λήψη δειγμάτων και εργαστηριακές δοκιμές σύμφωνα με την παρ του κεφ. IV του διαγνωστικού εγχειριδίου γ) τον έλεγχο των πουλερικών που πεθαίνουν, κατά το στάδιο της ανασύστασης του σμήνους σύμφωνα με την παράγραφο 8.22 του κεφαλαίου IV του εγχειριδίου διαγνωστικής, δ) την τήρηση από κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται από την εμπορική εκμετάλλευση πουλερικών των κατάλληλων μέτρων βιοασφάλειας με σκοπό να αποτραπεί η εξάπλωση της γρίπης των πτηνών, ε) την απαγόρευση, κατά το στάδιο της ανασύστασης του σμήνους, εξόδου σε κάθε πουλερικό από την εμπορική εκμετάλλευση πουλερικών χωρίς την άδειά της ΔΚ, στ) την τήρηση από τον ιδιοκτήτη αρχείου σχετικά με τα δεδομένα της παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων της νοσηρότητας και της θνησιμότητας, το οποίο πρέπει να ενημερώνεται τακτικά, ζ) την άμεση κοινοποίηση οποιασδήποτε σημαντικής αλλαγής στα δεδομένα παραγωγής, όπως αναφέρεται στην περίπτωση στ), και άλλων ανωμαλιών στην Δ.Κ. της Ν.Α.


Κατέβασμα ppt "ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google