Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ο ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ: “ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ο ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ: “ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ο ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ: “ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ” Παρουσίαση : Αθανασία ΦΟΥΝΤΑ Αστυνομικός Διευθυντής

2  Πνευματική ιδιοκτησία  1. Ν. 2121 της 3/4.3.1993 (ΦΕΚ 25, τ. Α΄), «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα». Άρθρο 66 «Ποινικές Κυρώσεις»:  Τυπικό έγκλημα (και όχι εκ του αποτελέσματος)  Αυτεπάγγελτη Δίωξη.  Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους.  Χρηματική ποινή 2.900 - 15.000 €.  Σε ιδιαίτερα δε επιβαρυντικές περιπτώσεις, η πράξη λαμβάνει κακουργηματικό χαρακτήρα και τιμωρείται ανάλογα.

3  Πνευματική ιδιοκτησία  2. Ν. 3524/2007  Τροποποιήθηκαν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2121/93.  Υιοθετήθηκε η επιβολή διοικητικού προστίμου (α. 65 Α Ν. 2121/1993), επιπλέον των ήδη υφισταμένων αστικών (α. 65 ν. 2121/1993) και ποινικών (α. 66 Ν. 2121/1993) κυρώσεων στους δράστες αδικημάτων του νόμου αυτού.

4 Απομιμητικά προϊόντα Ν. 2239/94 «Περί σημάτων ».  Ορισμός του σήματος.  Κτήση του δικαιώματος, ήτοι το δικαίωμα για αποκλειστική χρήση του σήματος από τον δικαιούχο.  Καθορισμός διαδικασιών καταχώρησης του σήματος από την Διοικητική Επιτροπή σημάτων, η ακολουθητέα διαδικασία (ήτοι η κατάθεση δήλωσης στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Εμπορίου), τα δικαιώματα του δικαιούχου.

5 Απομιμητικά προϊόντα Ν. 2239/94 «Περί σημάτων ». Ποινικές διατάξεις:  Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών  χρηματική ποινή τουλάχιστον 200.000 δρχ.  ή με μια από τις ποινές αυτές για όποιον: α) παραποιεί σήμα ή κάνει εν γνώσει χρήση παραποιημένου σήματος β) θέτει σε προϊόντα της επιχειρήσεώς του ή σε αντικείμενα του εμπορίου του εν γνώσει αλλότριο σήμα

6 Απομιμητικά προϊόντα Ν. 2239/94 «Περί σημάτων» γ)χωρίς παραποίηση απομιμείται εν’ όλω ή εν μέρει προς παραπλάνηση των αγοραστών αλλότριο σήμα ή κάνει χρήση εν γνώσει τέτοιου σήματος δ)εν γνώσει πωλεί ή εκθέτει προς πώληση ή κυκλοφορία προϊόντα ή «εμπορεύματα» που φέρουν σήμα που αποτελεί παραποίηση ή απομίμηση αλλότριου σήματος ε) κάνει χρήση σήματος κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 19 και στ)χρησιμοποιεί εν είδη σήματος τα εμβλήματα και τα σύμβολα του ελληνικού κράτους και πάσης αρχής, ως και τα θρησκευτικά σύμβολα

7 Απομιμητικά προϊόντα Ν. 2239/94 «Περί σημάτων»  Κατ’ έγκληση άσκηση ποινικής δίωξης για (α) έως και (ε) περιπτώσεις  Αυτεπάγγελτη άσκηση για την περίπτωση (στ).

8 Απομιμητικά προϊόντα  Εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου:  Πλαστογραφία  Απάτης  Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος  187 Π.Κ. «Εγκληματική Οργάνωση»  Ν.146/1914 «Περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού»,  Αγορανομικές διατάξεις κλπ.

9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2 ο ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ 3 ο ΤΜΗΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 4 ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

10 ΤΜΗΜΑ 2 ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Υ.Δ.Ο.Ε.Α.Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΕΙΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υ.Δ.Ο.Ε.Α.Η

11 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΗΦΘΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους Γενικούς Γραμματείς των συναρμοδίων για την καταπολέμηση της διανοητικής ιδιοκτησίας Υπουργείων:  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  Eσωτερικών  Προστασίας του Πολίτη  Οικονομικών  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και  Πολιτισμού και Τουρισμού

12 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΗΦΘΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Συγκρότηση Ομάδας εργασίας, υπό την αιγίδα του ΥΠ.ΕΞ, έργο της οποίας απετέλεσε: α) Η εξέταση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, β) Η καταγραφή προβλημάτων, που εντοπίζονται κατά την επιχειρησιακή καταστολή της πειρατείας, παραποίησης γ) Η εισήγηση προτάσεων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου και δ) Η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων.

13 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΗΦΘΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης  Υφιστάμενη κατάσταση  Ισχύον νομικό πλαίσιο  Υπηρεσίες επιβολής του νόμου στην Χώρα μας  Ανακύπτοντα προβλήματα κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας,  Απολογισμός του μέχρι σήμερα έργου των συναρμοδίων Υπουργείων-φορέων.

14 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΗΦΘΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης  Νομοθετικές παρεμβάσεις,  Δράσεις οι οποίες εστιάζονται στον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των διωκτικών αρχών Αποτελεί το α΄ βήμα της Πολιτείας για την αντιμετώπιση του φαινομένου, αλλά κυρίως αποτελεί ένα κείμενο το οποίο θα βελτιώνεται διαρκώς, μέσω της υλοποίησης των προβλεπομένων σε αυτό δράσεων

15 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΗΦΘΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛ.ΑΣ.

16 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΗΦΘΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.

17 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΗΦΘΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

18 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΗΦΘΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  H καταπολέμηση της παραβίασης της νομοθεσίας περί διανοητικής ιδιοκτησίας: Προτεραιότητα στην αντεγκληματική πολιτική του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.  Διαβίβαση ανά 4μηνο στατιστικών στοιχείων για τις παραβάσεις της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, στις οποίες επιλήφθησαν οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας στην επικράτεια προς τον Ο.Π.Ι.  Ορισμός σημείων επαφής για τον συντονισμό των διωκτικών αρχών σε υποθέσεις παραβίασης της νομοθεσίας περί διανοητικής ιδιοκτησίας.

19 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΗΦΘΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  Διδακτέα ύλη στην Αστυνομική Ακαδημία (Σχολή Αξιωματικών-Σχολή Αστυφυλάκων), ως επίσης και στην Σχολή Μετεκ/σης & Επιμόρφωσης αστυνομικού προσωπικού, η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.  Ορισμός σημείων επαφής της Ελληνικής Αστυνομίας, αφ’ενός σε επίπεδο Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής-Θες/νίκης και αφ’ετέρου σε επίπεδο Αστυν. Διευθύνσεων Χώρας ( 51), για συνεργασία με εκπροσώπους των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης.  Ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα κ-μ της Ε.Ε. ή Τρίτα Κράτη

20 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΗΦΘΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  Υποστήριξη των εργασιών του Α.Φ.Ε. COPY που λειτουργεί στο πλαίσιο της ΕΥΡΩΠΟΛ, με αντικείμενο την καταπολέμηση της παραβίασης Διανοητικής ιδιοκτησίας, υπό την μορφή του οργανωμένου εγκλήματος.  Συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με τις Τελωνειακές Αρχές συμμετείχε σε τρεις (3) ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, υπό το συντονισμό του Κέντρου SECI.( South Eastern Co-operation Initiative).  Εκπόνηση εγκυκλίων διαταγές για τη διενέργεια σε καθημερινή βάση ελέγχων στην περιοχή ευθύνης κάθε υπηρεσίας.

21 YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας  Δράση εγχώριων ολιγομελών ομάδων  Επίπεδη δομή  Συστηματική απασχόληση με την παραγωγή μαζικών ποσοτήτων κλεψίτυπων ψηφιακών δίσκων  Διάθεση αυτών σε μεμονωμένους μικροπωλητές, οι οποίοι θα τα πωλήσουν στο κοινό, συνήθως σε υπαίθριες αγορές.  Σταθερή συμμετοχή υπόπτων-μελών εγκληματικών οργανώσεων αφρικανικής καταγωγής και κυρίως νιγηριανής υπηκοότητας καθώς και υπηκόων από χώρες της Ν/Α Ασίας (Πακιστάν, Κασμίρ).

22 YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας Δραστηριότητα Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2009:  1079 υποθέσεις παραβίασης της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, από τις οποίες εξιχνιάσθηκαν οι 994.  Κατασχέθηκαν 525.493 CD και 121.0152 DVD.  Εξαρθρώθηκαν 13 εργαστήρια παραγωγής κλεψίτυπων προϊόντων.

23 YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας Δραστηριότητα Ελληνικής Αστυνομίας Α΄τετραμήνου έτους 2010:  321 υποθέσεις, από τις οποίες εξιχνιάσθηκαν οι 311.

24 YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας  Ενδεικτικές σοβαρές υποθέσεις Τ.Α. Αγ. Παντελεήμονα:  18/12/09 υπήκοος Πακιστάν κατείχε σε αποθήκη 53.176 κλεψίτυπα cd.  7/9/09 υπήκοος Σομαλίας κατείχε σε διαμέρισμα 25.673 κλεψίτυπα CD Τ.Α. Ιλίου:  5/11/09 υπήκοος Πακιστάν, κατείχε σε αποθήκη 32.785 κλεψίτυπα cd

25 YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Παραβίαση της νομοθεσίας περί σημάτων - απομιμητικά προϊόντα Σημαντικές υποθέσεις έτους 2008 & 2009 α) Τμήματος Ασφαλείας Ηλιούπολης : Την 26-6-2008 κατασχέθηκαν σε αποθήκη ελληνικής εταιρείας συνολικά 182.928 απομιμητικά προϊόντα (γυαλιά ηλίου, γυναικεία πορτοφόλια, γυναικείες τσάντες, γυναικείες ζώνες και καπέλα). Συνελήφθησαν τρείς (3) αλλοδαποί υπήκοοι Σενεγάλης. Η αποθήκη είναι ιδιοκτησίας Ελληνικής εταιρείας. β) Τ.Α. Νεάπολης Θεσσαλονίκης: Την 7-11-2008 κατασχέθηκαν στην κατοχή τριών υπηκόων Βουλγαρίας, εντός τροχόσπιτου σε αγροικία, 4.440 ζεύγη γυαλιών ηλίου διαφόρων εταιρειών, αξίας 20.000 €.

26 YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Παραβίαση της νομοθεσίας περί σημάτων - απομιμητικά προϊόντα Σημαντικές υποθέσεις έτους 2008 & 2009  γ) Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης: Την 9-9-2008 κατασχέθηκαν εντός ατομικής επιχείρησης, ιδιοκτησίας ημεδαπού, συνολικά 12.418 στάμπες, πιστά αντίγραφα γνωστών εταιρειών.  δ) Υ.Α. Πειραιά: Την 27-2-2009 κατασχέθηκαν από βιοτεχνία ημεδαπού, (400) πιστά αντίγραφα προϊόντων της εταιρίας «DISNEY HELLAS Ε.Π.Ε.».

27 YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Παραβίαση της νομοθεσίας περί σημάτων - απομιμητικά προϊόντα Σημαντικές υποθέσεις έτους 2008 & 2009 ε ) Υ.Α. Ιωαννίνων: Την 11-5-2009 κατασχέθηκαν από αποθήκη ιδιοκτησίας ημεδαπού, συνολικά 6.635 απομιμητικά προϊόντα (γυαλιά ηλίου, ζώνες, τσαντάκια ώμου, τσάντες, πορτοφόλια, καπέλα), διαφόρων εταιρειών. στ) Α.Τ. Ιαλυσού: Την 20-8-2009 κατασχέθηκαν από κατάστημα ρουχισμού, ιδιοκτησίας ημεδαπού, (246) απομιμητικών προϊόντων, διάφορων εταιρειών.

28 YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Παραβίαση της νομοθεσίας περί σημάτων - απομιμητικά προϊόντα Σημαντικές υποθέσεις έτους 2008 & 2009 Από τη Δ/νση Ασφαλείας Αττικής /Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων το έτος 2009 κατασχέθηκαν στο σύνολο:  3.071 απομιμητικές τσάντες,  5.820 πορτοφόλια,  8.982 ρολόγια,  16.454 γυναικεία αξεσουάρ(εσάρπες κ.λ.π.) τα οποία αποτελούσαν απομιμήσεις διαφόρων εταιρειών.

29 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ο ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ: “ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google