Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόταση καταγραφής & αξιοποίησης των ακινήτων του Δημοσίου Παρουσίαση Παντελής Πρέζας Βασίλειος Καζούκας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόταση καταγραφής & αξιοποίησης των ακινήτων του Δημοσίου Παρουσίαση Παντελής Πρέζας Βασίλειος Καζούκας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Πρόταση καταγραφής & αξιοποίησης των ακινήτων του Δημοσίου Παρουσίαση Παντελής Πρέζας (prezas@sch.gr )prezas@sch.gr Βασίλειος Καζούκας (kazoukas@gmail.com )kazoukas@gmail.com

3 Το δημόσιο διαθέτει σήμερα στην κυριότητά του πλήθος ακινήτων (κτίρια και δημόσια γη). •Σύμφωνα με το «Βήμα» η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου διαθέτει 71.000 ακίνητα, αξίας 272 δισ. ευρώ, τα οποία αποδίδουν κάθε χρόνο έσοδα μόλις 30 εκατ. ευρώ. •Ακόμα, το χαρτοφυλάκιό της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης περιλαμβάνει 370 ακίνητα-«φιλέτα», αποτίμησης 30 δισ. €, ουσιαστικά αναξιοποίητα. • Ενώ η Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ διαχειρίζεται (;) συνολικά 15 τίτλους σταδίων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

4 •Με την κτηματογράφηση το δημόσιο επιδιώκει να αποκτήσει για πρώτη φορά γνώση του συνόλου της δημόσιας γης και των δημόσιων ακινήτων. •Επειδή η διαδικασία αυτή (που λύνει οριστικά το πρόβλημα) είναι χρονοβόρα και πολυέξοδη, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια άμεσης πρώτης καταγραφής όλων των αστικών κτιρίων & των αστικών οικοπέδων (οικοπέδων εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού)

5 εξοικονόμηση ενοικίων 1. Πλήρους αξιοποίησης των ακινήτων για εξοικονόμηση ενοικίων. Συντήρηση 2. Συντήρηση των ακινήτων έγκαιρα και με διαφάνεια, ώστε να είναι ασφαλή για εργαζόμενους και συναλλασσόμενους πολίτες. προστασία του περιβάλλοντος 3. Παρεμβάσεις στα κτίρια για την προστασία του περιβάλλοντος. σχεδιασμού των εθνικών υποδομώνγια τις μελλοντικές ανάγκες στέγασης 4. Δυνατότητα σχεδιασμού των εθνικών υποδομών για τις μελλοντικές ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών του δημοσίου Η καταγραφή της ακίνητης περιουσίας μας παρέχει τη δυνατότητα:

6

7 Πεδίο εφαρμογής 1. Ακίνητα του στενού δημόσιου τομέα (κτίρια & οικόπεδα ΜΟΝΟ εντός σχεδίου ή οικισμού. Όχι εκτάσεις – αγροτεμάχια) 2. Ακίνητα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Τοπική αυτοδιοίκηση, ΔΕΚΟ, και γενικά ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ. (κτίρια & οικόπεδα ΜΟΝΟ εντός σχεδίου ή οικισμού. Όχι εκτάσεις – αγροτεμάχια) 3. Ακίνητα που δεν έχουν διεκδικηθεί από ιδιώτες, στις περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί. (ενεργοποίηση διαδικασιών που προβλέπει ο σχετικός νόμος για το κτηματολόγιο)

8 Θα πρέπει να καταγράφονται αναλυτικά τα ακίνητα που ανήκουν στο δημόσιο και εμφάνιση του ακινήτου σε διαδραστικούς ψηφιακούς χάρτες, είτε στεγάζουν υπηρεσίες του δημοσίου, είτε είναι ολοκληρωτικώς ή μερικώς κενά. Αντίστοιχα θα πρέπει να καταγραφούν αναλυτικά και οι υπηρεσίες που ενοικιάζουν ακίνητα ιδιωτών, με αναλυτική αναφορά των στεγαστικών τους αναγκών σε βάθος χρόνου. Σημαντική παρατήρηση

9 Φορέας υλοποίησης Το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων, μπορεί να αναλάβει την καταγραφή όλων των ακινήτων της χώρας. (ένταξη στο πρόγραμμα Δι@ύγεια) Παράλληλα προτείνουμε την Διαχείριση όλης της Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου να γίνεται από ένα ενιαίο φορέα. Εξειδικεύοντας προτείνουμε να την αναλάβει μια κεντρική υπηρεσία (π.χ. η «νέα» Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου)

10 1. να διαχειρίζεται τα υπάρχοντα ακίνητα αλλά και να είναι αρμόδιος για την κατασκευή των νέων ακινήτων όλων των υπουργείων. 2. να μπορεί να παραχωρεί τη χρήση ακινήτων (σε ΟΤΑ, ΔΕΚΟ,…), αλλά όχι την κυριότητα. Η κυριότητα να ανήκει πάντα στην κεντρική κυβέρνηση. Ερωτήματα: 1.Η εκκλησία μπορεί να κάνει κι αυτή μια ανάλογη δημόσια καταγραφή περιουσίας, ώστε να επωφεληθεί όπως το δημόσιο; (δανειζόμενη το έτοιμο λογισμικό καταγραφής ακινήτων του δημοσίου). 2. Μπορεί μελλοντικά όλα τα κτίρια του δημοσίου, ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ να ανήκουν στην κεντρική κυβέρνηση ; Ο ενιαίος αυτός φορέας προτείνουμε...

11 Πιθανά προβλήματα κατά την υλοποίηση (1) •Θεσμικό πλαίσιο •«Αμέλεια» στην Καταγραφή, από τους υπόχρεους •Ύπαρξη διάφορων άλλων παλαιοτέρων καταγραφών ακινήτων •Συγκρότηση διυπουργική ομάδας νομικής υποστήριξης,πρόσκληση σε διάλογο των εμπλεκομένων •Ποινικές και διοικητικές ευθύνες (παράβαση καθήκοντος) •Ανοιχτός κατάλογος ακινήτων στο διαδίκτυο (Δι@ύγεια), όπου ο κάθε πολίτης θα μπορεί να αναφέρει μη καταγεγραμμένα ακίνητα •Καταγραφή με την χρήση λογισμικού κώδικα με ανοιχτά πρότυπα και διασύνδεση με τις υπάρχουσες εφαρμογές του δημοσίου

12 Πιθανά προβλήματα κατά την υλοποίηση (2) •Ο μοναδικός αριθμός που θα λάβουν τα δημόσια ακίνητα, να απαιτείται για τη σύνδεση των ακινήτων με τα δίκτυα κοινωφελών υπηρεσιών (ΔΕΗ, νερό,…) •Το λογισμικό αυτό προτείνουμε να είναι «ανοικτό», ώστε να επιτρέπει στους πιστοποιημένους διαχειριστές να θέτουν στο μέλλον νέα ερωτήματα, για όλα τα ακίνητα που διαχειρίζονται (π.χ. το Υπ. Εθ. Αμύνης για τα ακίνητά του). •Διασφάλιση συμφερόντων του δημοσίου •Λειτουργικότητα του λογισμικού

13 Πρόταση για αποκεντρωμένη λειτουργία του συστήματος •Η παροχή λογαριασμών χρήστη μπορεί να είναι κλιμακωτή, ανά επίπεδο διοίκησης και υπηρεσία. •Ο βαθμός αποκέντρωσης στη διαχείριση ακινήτων μπορεί να είναι ο ανώτατα δυνατός ( 2 ος βαθμός Τοπικής Αυτ/σης ). Παράλληλα η κεντρική διοίκηση προτείνουμε να έχει διαρκώς πλήρη γνώση αυτής της διαχείρισης, ώστε να παρεμβαίνει με υποστηρικτικές πολιτικές, αλλά και για να προλαμβάνει περιπτώσεις κακοδιαχείρισης.

14 Φάσεις υλοποίησης 1 η φάση: καταγραφή ακινήτων μέσω διαδικτύου, με απόκτηση μοναδικού αριθμού αναγνώρισης. Ανάπτυξη διαδικασιών δυναμικού Υπολογισμού την αξίας ακινήτων με «web services». 2 η φάση: Για κάθε κτίριο αποθήκευση του σχεδίου του σε ψηφιακή μορφή με γεωαναφορά. Εμφάνιση του ακινήτου σε διαδραστικούς ψηφιακούς χάρτες, με δυνατότητα προβολής των σχεδίων. 3 η φάση: Διασύνδεση της βάσης ακινήτων με όλα τα έργα πληροφορικής του δημόσιου τομέα. Ψηφιακή καταγραφή όλων των χαρακτηριστικών του ακινήτου. (περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, υποδομή καλωδίων, σωληνώσεων, πυρασφάλειας, τμημάτων που χρήζουν επισκευή,…,…)

15 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ προτεινόμενες χρήσεις (1) •Όπως κάθε ιδιώτης έτσι και το δημόσιο πρέπει να φροντίζει και μέσα από την δημιουργία υποδομών την αύξηση της αξίας των ακινήτων του. •Να γίνεται άμεση αναζήτηση για ενοικίαση, μέσα από διαδραστικούς χάρτες, αδιάθετων δημόσιων ακινήτων για στέγαση δημ. υπηρεσιών και ( σε δεύτερη φάση ) ιδιωτών, μέσα από διαφανείς διαδικασίες. •Δικτυακός πλειστηριασμός κατασχεμένων (από το δημόσιο) ακινήτων μεγαλο-οφειλετών και φοροφυγάδων.

16 •Δημοπράτηση απαραίτητων ή προληπτικών έργων επισκευής και βελτίωσης κτιρίων (εργασίες μικρού, μεσαίου και μεγάλου προϋπολογισμού). •Άμεση πρόσβαση στα σχέδια κτιρίων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιά, φυσικές καταστροφές…). •κοστολόγηση υποδομών π.χ. Το κόστος ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών υποδομών. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ προτεινόμενες χρήσεις (2)

17 Κυβέρνηση Αυστραλίας

18 Κυβέρνηση Ιαπωνίας

19 πηγές •www.infrastructure.sa.gov.au/BuildingManagementwww.infrastructure.sa.gov.au/BuildingManagement •www.mlit.go.jp/english/2006/p_g_b_department/01_provision/index.htmlwww.mlit.go.jp/english/2006/p_g_b_department/01_provision/index.html •http://www.econews.gr/2010/07/07/news-kthmatikh-etaireia-dhmosioy/http://www.econews.gr/2010/07/07/news-kthmatikh-etaireia-dhmosioy/ •www.ktimatologio.grwww.ktimatologio.gr •apografi.gov.gr/

20 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας !!!


Κατέβασμα ppt "Πρόταση καταγραφής & αξιοποίησης των ακινήτων του Δημοσίου Παρουσίαση Παντελής Πρέζας Βασίλειος Καζούκας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google