Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εφεδρική Ηλεκτρική Αντίσταση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εφεδρική Ηλεκτρική Αντίσταση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εφεδρική Ηλεκτρική Αντίσταση
Daikin Altherma HT Εφεδρική Ηλεκτρική Αντίσταση

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή Βασικά μέρη Ηλεκτρολογικά διαγράμματα
Λογική λειτουργίας (field settings) Έλεγχος λειτουργίας (συνθήκες λειτουργίας) Δοκιμαστική λειτουργία Λειτουργεί ?!

3 Ονοματολογία Σημερινό μοντέλο: AA W1

4 Γενικές πληροφορίες Απαιτεί την ύπαρξη της προαιρετικής πλακέτας EKRP1AHTA Μπορεί να λειτουργεί κατά την κανονική λειτουργία της αντλίας θερμότητας (σε περίπτωση έλλειψης απόδοσης) και κατά την λειτουργία έκτακτης ανάγκης (η αντλία θερμότητας δεν λειτουργεί) Χρησιμοποιείται μόνο για την θέρμανση χώρου

5 Τεχνικές προδιαγραφές

6 Γενική διάταξη συστήματος

7 Βασικά μέρη (1) Αυτόματο Εξαεριστικό Διακόπτης ροής S1L
-> τουλάχιστον 9 l/min Είσοδος (προς την Θ.Χ.) Ηλ. Αντίσταση (6kW) Έξοδος (Από την εσωτ. μονάδα)

8 Η ενεργοποίηση της αντίστασης είναι εφικτή
Βασικά μέρη(2) Διακόπτης χρονοκαθηστέρησης < 9l/min > 9l/min < 5seconds > 9l/min > 5seconds Η ενεργοποίηση της αντίστασης είναι εφικτή Ηλεκτρικές ασφάλειες: 20A

9 Βασικά μέρη (3) Ρελέ Αντίστασης: K1M & K2M V3-model (1-φασικό):
Βήμα 1 -> K1M on Βήμα 2 -> K1M on + K2M on W1-model (3-φασικό): Βήμα 2 -> K2M on Ρελέ «σφάλματος»(ΟΝ όταν δεν υπάρχει σφάλμα): V3-model: K5M + K6M W1-model: K5M + K2A

10 Βασικά μέρη(4) Θερμική ασφάλεια F1T Μέσα στην BUH Λιώνει >122°C
Θερμικό Q1L Χειροκίνητη επαναφορά Ενεργοποιείται >92°C Ασφάλεια F1U 5A Ηλεκτρική αντίσταση σε σειριά για τον διακόπτη ροής R1 Θερμικό Q2L Αυτόματη επαναφορά Ενεργοποιείται >75°C

11 Απαιτούμενα εξαρτήματα από το εμπόριο
Ανακουφιστική βαλβίδα (από το εμποριο) Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται βάνες BUH – IU και/ή BUH – Load Εγκαθίσταται στην είσοδο νερού στην αντίσταση Ρύθμιση πίεσης: maximum 3 bar

12 Ηλεκτρολογικό διάγραμμα – 1-φασικό
Daikin Altherma HT oktober 2010 Ηλεκτρολογικό διάγραμμα – 1-φασικό Training course S-XAM06-1

13 Ηλεκτρολογικό διάγραμμα – 3-φασικό

14 Διάγραμμα απαιτούμενης καλωδίωσης

15 Λογική λειτουργίας Εφεδρικής Αντίστασης για EKHBRD*ΑΑ
Τοπικές ρυθμίσεις [6-02] : Ενεργοποίηση εφεδρικής αντίστασης Όταν ρυθμιστεί στο 1, η μονάδα αναγνωρίζει την αντίσταση Όταν η αντίσταση λειτουργεί, στο χειριστήριο εμφανίζεται η ένδειξη (δεν υπάρχει ένδειξη βήματος 1 ή 2) [8-02] : Ενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης Η θέρμανση χώρου γίνεται μόνο με την αντίσταση Όταν είναι ενεργό: αντλία θερμότητας = OFF και κυκλοφορητής = ΟΝ [8-01] : Αυτόματη επανεκκίνηση

16 Λογική λειτουργίας Εφεδρικής Αντίστασης για EKHBRD*AB
Τοπικές ρυθμίσεις [6-02] : Ενεργοποίηση εφεδρικής αντίστασης Όταν ρυθμιστεί στο 1, η μονάδα αναγνωρίζει την αντίσταση Όταν η αντίσταση λειτουργεί, στο χειριστήριο εμφανίζεται η ένδειξη (δεν υπάρχει ένδειξη βήματος 1 ή 2) [8-01] : Προαιρετική ρύθμισης αντίστασης (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) [8-02] : Ενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης (χειροκίνητο) Η θέρμανση χώρου γίνεται μόνο με την αντίσταση Όταν είναι ενεργό: αντλία θερμότητας = OFF και κυκλοφορητής = ΟΝ Η λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης είναι μόνιμα ενεργοποιημένη (δεν απενεργοποιείται)

17 Έλεγχος λειτουργίας: Κανονική λειτουργία
Step 0 (no BUH operation) Step 1 Step 2 TM2 TM1 NORMAL OPERATION (BUH assistance) 8 Additional activation conditions: Pump speed > ~2500rpm (E-03: 1) When RT control: RT < RT setpoint - 2 Normal heat load (not too small) TM1: 5 minutes TM2: 10 minutes

18 Έλεγχος λειτουργίας: Κανονική λειτουργία
Step 0 (no BUH operation) Step 1 Step 2 TM2 TM1 NORMAL OPERATION (BUH assistance) Συνθήκες για BUH on: Λειτουργία συμπιεστή: Συνεχής λειτουργία του συμπιεστή για 20 λεπτά & λειτουργία συμπιεστή στην υψηλότερη συχνότητα Κυκλοφορητής: Ταχύτητα > ~2500 rpm (με E-03 στο 1) Θερμοκρασία προσαγωγής: LWT < ~LWT setpoint – 8 => BUH βήμα 2 ~LWT setpoint – 8 < LWT < ~LWT setpoint – 4 => BUH βήμα 1 Θερμοκρασία χώρου: RT < RT setpoint – 2 (εάν το χειριστήριο είναι ορισμένο ως θερμοστάτης χώρου) Φορτίο θέρμανσης: Πρέπει να είναι κανονικό (όχι πολύ μικρό) TM1: 5 λεπτά TM2: 10 λεπτά

19 Έλεγχος λειτουργίας: Κανονική λειτουργία
Step 0 (no BUH operation) Step 1 Step 2 TM2 TM1 NORMAL OPERATION (BUH assistance) Συνθήκες για ενεργοποίησης εφεδρικής αντίστασης με από λειτουργία απόψυξης εφόσον ήταν ενεργοποιημένη πριν από αυτήν: Χρονικό: 10 λεπτά Λειτουργία συμπιεστή: Λειτουργεί για 5 λεπτά συνεχόμενα στην υψηλότερη συχνότητά του Κυκλοφορητής: Ταχύτητα > ~2500 rpm (με E-03 στο 1) Θερμοκρασία προσαγωγής: LWT < ~LWT setpoint – 8 => BUH βήμα 2 ~LWT setpoint – 8 < LWT < ~LWT setpoint – 4 => BUH βήμα 1 Θερμοκρασία χώρου: RT < RT setpoint – 2 (εάν το χειριστήριο είναι ορισμένο ως θερμοστάτης χώρου) Φορτίο θέρμανσης: Πρέπει να είναι κανονικό (όχι πολύ μικρό) TM1: 5 minutes TM2: 10 minutes

20 Έλεγχος λειτουργίας: Λειτουργία Emergency
Step 0 (no BUH operation) Step 1 Step 2 TM1 EMERGENCY OPERATION TM1: 5 minutes

21 Έλεγχος λειτουργίας: Λειτουργία Emergency
BUH on (Βήμα 1): Θερμοκρασία προσαγωγής: LWT < ~LWT setpoint – 15 LWT < 55°C Ζήτηση για θέρμανση BUH Βήμα 2 (από βήμα 1): LWT < ~LWT setpoint – 12 TM 1 up (5 λεπτά) Step 0 (no BUH operation) Step 1 Step 2 TM1 EMERGENCY OPERATION TM1: 5 minutes

22 Έλεγχος λειτουργίας: Λειτουργία απόψυξης
Υποβοήθηση εφεδρικής αντίστασης κατά τη διάρκεια της απόψυξης Εσωτ. Μονάδα HT AA-model – s/n < 3XXXXXX Δεν είναι δυνατό (πολύ μικρή ροή νερού) Εσωτ. Μονάδα HT AA-model – s/n > 3XXXXXX «Μερική» υποβοήθηση Εσωτ. Μονάδα HT AB-model Συνθήκες: Όχι στη λειτουργία Ζ.Ν.Χ. LWT < ~LWT setpoint – 15°C LWT < 55°C Αν η αντίσταση ήταν ενεργή στο Βήμα 2 πριν την έναρξη της απόψυξης -> κατά τη διάρκεια της απόψυξης το 2ο βήμα της αντίσταση θα χρησιμοποιηθεί

23 Δοκιμαστική λειτουργία
Τοπική ρύθμιση [6-02] = 1 Επιλογή θερμοκρασίας προσαγωγής (π.χ. 65°C) Επιβεβαίωση ότι υπάρχει ζήτηση για θέρμανση χώρου Τοπική ρύθμιση [8-02] = 1 (Λειτουργία έκτακτης ανάγκης) Ενεργοποίηση από το χειριστήριο Παρακολούθηση θερμοκρασιών νερού για 20 λεπτά Απενεργοποίηση ρύθμισης [8-02] = 0

24 Δεν λειτουργεί η εφεδρική αντίσταση?!
Σφάλμα AA: Έχει ενεργοποιηθεί το θερμικό Q1L? -> χειροκίνητη επαναφορά Καμένη ασφάλεια F1U? -> αντικατάσταση Λιωμένη θερμική ασφάλεια F1T? -> αντικατάσταση εφεδρ. αντίστασης

25 Δεν λειτουργεί η εφεδρική αντίσταση?!
Δεν υπάρχει σφάλμα AA και εμφανίζεται το σήμα : Έλεγχος αντίστασης: ροή > 9l/min για 5 δευτερόλεπτα? (έλεγχος του ρελέ χρονοκαθυστέρισης) Αέρας στο κύκλωμα? Βουλωμένο φίλτρο νερού? Έλεγχος παροχής ρεύματος στην αντίσταση Έλεγχος βασικών μερών Δεν υπάρχει σφάλμα AA και δεν εμφανίζεται το σήμα : Έλεγχος εσωτερικής μονάδας HT Τοπική ρύθμιση 6-02 =1 ? Οι συνθήκες λειτουργίας εκπληρούνται? Λόγω χαμηλής πτώσης πίεσης στο δίκτυο, ενδεχομένως η ταχύτητα του κυκλοφορητή να είναι πολύ χαμηλή (<~2500rpm) -> Θέτοντας τη ρύθμιση Ε-03 στο «0» μπορούμε να μειώσουμε την ελάχιστη απαιτούμενη ταχύτητα για την ενεργοποίηση της αντίστασης.


Κατέβασμα ppt "Εφεδρική Ηλεκτρική Αντίσταση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google