Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κάθε γνήσια και ουσιαστική μάθηση είναι δημιουργική Βασικές παραδοχές :  Η επινόηση του καινούριου, του διαφορετικού, η ανατροπή παλαιότερων αναπαραστάσεων,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κάθε γνήσια και ουσιαστική μάθηση είναι δημιουργική Βασικές παραδοχές :  Η επινόηση του καινούριου, του διαφορετικού, η ανατροπή παλαιότερων αναπαραστάσεων,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κάθε γνήσια και ουσιαστική μάθηση είναι δημιουργική Βασικές παραδοχές :  Η επινόηση του καινούριου, του διαφορετικού, η ανατροπή παλαιότερων αναπαραστάσεων, ιδεών, προσεγγίσεων των φαινομένων και πρακτικών είναι αυτή που κινεί την ιστορία της γνώσης και του πολιτισμού (Σταθμοί στην ιστορία της σκέψης)  Η εικονιστική, η κινητική ή δραματοποιημένη, η παιγνιώδης, η ηχητική ή μουσική αναπαράσταση νοημάτων για την κατανόηση και τον έλεγχο του περιβάλλοντος υπήρξαν οι πρώτοι εκφραστικοί και μαθησιακοί τρόποι, μαζί με τον προφορικό λόγο, στην ιστορία του ανθρώπου.  Παραμένουν και για το παιδί οι πιο οικείοι και ελκυστικοί τρόποι.  Όμως για το εκπαιδευτικό σύστημα, την αγορά εργασίας και τους μη προνομιούχους πολίτες, υπάρχει αρκετή υποτίμηση και αποξένωση (Αντίληψη του ορθολογισμού και της εξειδίκευσης)

2 Δημιουργικότητα Ορισμός: Ορισμός: πρωτοτυπία, αυθεντικότητα, ανοιχτή σκέψη και στάση, νοητική ευελιξία, αμφισβήτηση και υπέρβαση αυτονόητου, πειραματισμός και μετασχηματισμός ιδεών και εργαλείων, φαντασία, αναλυτική και συνθετική ματιά κ.ά Τομείς: Τομείς: γνωστικός, αισθητικός, ψυχολογικός, κοινωνικός Δδ Δημιουργικότητα: με μεγάλο Δ και μικρό δ Πολλαπλές νοημοσύνεςΜύθοι •Γεννιέσαι, δεν γίνεσαι (Μότσαρτ, Αϊνστάιν) •Δεν υπάρχουν κανόνες •Αποτέλεσμα στιγμιαίας έμπνευσης •Υπόθεση μοναχική, ατομική •Το ωραίο σχετίζεται μόνο με την αισθητική •Τα νεαρά άτομα πρέπει πρώτα να γνωρίσουν τα καταξιωμένα έργα και σε επόμενο στάδιο να προχωρήσουν στη δημιουργία δικών τους

3 Ο P. Freire είπε πολλά γι ’ αυτό: Ο P. Freire είπε πολλά γι ’ αυτό: http://www.comminit.com/en/node/27123/348 http://www.comminit.com/en/node/27123/348 •Η εμπειρική διαδικασία της μάθησης είναι κάτι που επηρεάζει προσωπικά τη ζωή μας. Και η εκπαίδευση σε αυτό αποσκοπεί •Διαλεκτική είναι η διαδικασία της εμπειρίας : μεταξύ δημιουργού και δημιουργήματος. Αναπαριστούμε τον κόσμο για να τον αλλάξουμε •Μέσα από το εκφραστικό έργο ο δημιουργός και ο ενεργός παρατηρητής συναντιούνται μεταξύ τους. Το φυσικό με το νοητικό και το πολιτιστικό τους περιβάλλον αλληλεπιδρούν και μετασχηματίζονται. Αυτή είναι μία διαφορετική διάσταση της παιδαγωγικής φιλοσοσοφίας. Φανερώνει τη σύνδεση της τέχνης με την καθημερινή εμπειρία του κόσμου και υπενθυμίζει τη σχέση ευθύνης για εκείνα που η τέχνη, η κοινωνία και το άτομο χρωστούν ο ένας στον άλλο

4 •εμπειρική και πολυαισθητηριακή διάσταση της μάθησης •παροχή κινήτρων (ικανοποίηση από τη διαδικασία, εγγενές ενδιαφέρον, προσωπικό και κοινωνικό νόημα) •αίτημα ολόπλευρης ανάπτυξης της προσωπικότητας: (προσωπική έκφραση και αυθεντική επικοινωνία, κοινωνικότητα, διαμοιρασμός της εμπειρίας, αυτογνωσία, διαμόρφωση ταυτότητας, «κάθαρση» ψυχής) •Αίτημα για ανθρώπινο σχολείο Με δυο λόγια: Με δυο λόγια: Η δημιουργική έκφραση, δράση και επικοινωνία στην εκπαιδευτική διαδικασία συνδέεται με:

5 (συνέχεια Freire) •«Τα έργα τέχνης είναι τα πιο προσωπικά και ενεργητικά μέσα που βοηθούν τα άτομα να μοιραστούν μεταξύ τους την τέχνη της ζωής». •«Ο πολιτισμός γίνεται απολίτιστος όσο τα ανθρώπινα όντα τοποθετούνται όσο τα ανθρώπινα όντα τοποθετούνται σε χωριστά τμήματα που δεν επικοινωνούν, σε χωριστά τμήματα που δεν επικοινωνούν, σε κάστες, αλλότρια έθνη, τάξεις σε κάστες, αλλότρια έθνη, τάξεις και κλίκες καλλιτεχνών…» και κλίκες καλλιτεχνών…»

6 μεγαλύτερη έμφαση:  στην αυθεντικότητα της προσωπικής εμπειρίας/ υποκειμενικότητα  στην ιδιοσυγκρασιακή φαντασία, αποκλίνουσα σκέψη,  στο συναίσθημα και τη διαίσθηση  στα αισθητικά κριτήρια, τα εργαλεία δημιουργίας και τους κώδικες επικοινωνίας Διαφορά: Δημιουργικής και κριτικής σκέψης και δράσης και δράσης

7 John Dewey Paulo Freire M. Montessori Carl Rogers Το δημιουργικό και παραγωγικό, το ανθρώπινο σχολείο Το σχολείο της ολόπλευρης ανάπτυξης για μια ανθρώπινη κοινωνία. Η απελευθερωτική και μετασχηματιστική λειτουργία της εκπαίδευσης Δημιουργική μάθηση. Προσωπική- κοινωνική εμπειρία σε σύνδεση με τον κόσμο και τη ζωή, Δραστηριότητα, Διερεύνηση, Ολόπλευρη συμμετοχή της προσωπικότητας, Πολυαισθητηριακή έκφραση, Προσωποκεντρική όροι επικοινωνίας – Ψυχοκοινωνικό κλίμα Η τέχνη ως διαδικασία είναι παραγωγή εμπειρίας και ο αναστοχασμός πάνω σε αυτήν. Είναι μια πράξη διαμοιρασμού των μοναδικών μας κόσμων. Η εμπειρία αυτή αλλάζει τη ζωή μας. Κάνει το σχολείο πιο ανθρώπινο Piaget Οι αισθήσεις, το χειροπιαστό, η εμπειρία γεφυρώνουν το συγκεκριμένο με το αφηρημένο

8 Σύγχρονοι παιδαγωγοί του κοινωνικού οικοδομισμού του κοινωνικού οικοδομισμού και της κριτικής παιδαγωγικής: και της κριτικής παιδαγωγικής:

9 Ενεργός διαχείριση δεδομένων για την υποβοηθούμενη ανακάλυψη νέας γνώσης, νέων σχέσεων ανάμεσα στα δεδομένα. (Παραγωγή, οικοδόμηση και όχι αναπαραγωγή της γνώσης) Εξωτερίκευση των προσωπικών ιδεών και αναπαραστάσεων Αυτονομία και σχετική ελευθερία στη σκέψη, την έκφραση τη δράση Πολλαπλές αναπαραστάσεις της γνώσης και των φαινομένων συνδεδεμένες με την εμπειρία των μαθητών Ανοιχτά προβλήματα – πολλαπλές προσεγγίσεις και ερμηνείες, αποδοχή της πολυσημίας και της σχετικότητας της γνώσης Αυθεντικότητα της δραστηριότητας (βίωμα, εμπειρία, κοινωνικό πλαίσιο, σύνδεση με τι πολυπλοκότητες του πραγματικού κόσμου, όχι προκατασκευασμένη, τεχνητά κερματισμένη γνώση) Σύνδεση με την ευρύτερη βάση της εμπειρίας: ολιστικές, διεπιστημονικές, διαθεματικές, διαπολιτισμικές προσεγγίσεις των φαινομένων ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΙΣΜΟΣ

10 Παροχή κινήτρων: εγγενές ενδιαφέρον, ικανοποίηση από τη διαδικασία, κοινοποίηση-δημοσιότητα, βαθύτερη γνωριμία με τον άλλον Συμμετοχή όλων των τομέων της προσωπικότητας : γνωσιακός, • γνωσιακός, • συναισθηματικός-διαπροσωπικός, • κοινωνικός- ηθικός, • πολυ-πολιτισμικός, αισθητικός… Πολύ σημαντική για τους εκπαιδευτικούς : Πολύ σημαντική για τους εκπαιδευτικούς :

11 Εμπλουτισμός με πόρους, γνωστικά εργαλεία και μέσα επικοινωνίας που μπορεί να αλλάξει την κουλτούρα της μάθησης στο σχολείο Κυρίως όμως π αρέχουν: Κυρίως όμως π αρέχουν: •ένα σύστημα μέσων (συνέργια) •μία σύζευξη γλωσσών (πολυγραμματισμός), μέσων και γνωστικών εργαλείων, που δημιουργεί νέα περιβάλλοντα μάθησης, νέα ατμόσφαιρα μέσα στην τάξη! νέα ατμόσφαιρα μέσα στην τάξη! ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

12 Εικόνα – μουσική1 Εικόνα – μουσική2 Αυθόρμητη γραφή Ποιήματος αναζήτηση Αξιοποίηση της εικόνας και του ήχου: Προσωποκεντρική προσέγγιση της δημιουργικής γραφής

13 ( Σε συνδυασμό με την ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας σε όλα τα μαθήματα, παρέχουν πολλές ευκαιρίες, αλλά και ένα σχεδόν συνωμοτικό άλλοθι, για την υπέρβαση της μεθοδολογικής ένδειας, του συγκεντρωτισμού, των συντηρητικών δυνάμεων και των αλλοτριωτικών συνθηκών του σχολείου). Ένα δημιουργικό σχολείο χρειάζεται απαραίτητα Ένα δημιουργικό σχολείο χρειάζεται απαραίτητα ένα δημιουργικό δάσκαλο! (Ας εφαρμόσουμε όσα ειπώθηκαν πιο πριν για τη δημιουργικότητα στη δουλειά του δασκάλου) Νέες προκλήσεις για τον εκπαιδευτικό ! Προϋπόθεση:

14 Αφορμή για υπέρβαση περιορισμών και αναπλήρωση ελλείψεων και αναπλήρωση ελλείψεων του αναλυτικού προγράμματος του αναλυτικού προγράμματος

15 και άλλων ανοιχτών περιβαλλόντων μάθησης, • ανοιχτών περιβαλλόντων μάθησης, θεωρίες της μάθησης που ευνοούν την εφαρμογή σημαντικών παιδαγωγικών αρχών και στρατηγικών, που απορρέουν από τις γνωστότερες θεωρίες της μάθησης προσομοίωσης φαινομένων και πραγματικών καταστάσεων • προσομοίωσης φαινομένων και πραγματικών καταστάσεων μοντελοποίησης προβλημάτων μοντελοποίησης προβλημάτων μοντελοποίησης προβλημάτων – και διαδικασιών επίλυσής τους μοντελοποίησης προβλημάτων που επιτρέπουν τον πειραματισμό και τη διερεύνηση, την αυτόνομη μάθηση, την αναθεώρηση και την εννοιολογική οικοδόμηση αφηρημένων σχέσεων ανάμεσα σε δεδομένα (που δίδονται παράλληλα με πολλαπλές αναπαραστάσεις) με υποβοηθούμενη ανακάλυψη σε ένα διαλογικό, συνεργατικό περιβάλλον • δημιουργίας γνωστικών «μικρόκοσμων» Επίσης, δυνατότητες: (Σχεδιάζονται περισσότερες ιστορίες, μελέτες περίπτωσης, παιχνίδια, που επιτρέπουν ανοιχτή πρόσβαση, ολική και ευέλικτη σκέψη)

16  δυναμικό εργαστήρι με επαναστατικά εργαλεία που υποστηρίζουν δημιουργικές και σύνθετες δραστηριότητες με πολλά στάδια (π.χ., στάδια project)π.χ., στάδια project  πολυδύναμο ιδιωτικό τυπογραφείο και  χώρος παιδαγωγικού παιχνιδιού με ολιστικές δραστηριότητες, που εξυπηρετούν ποικίλους στόχους κίνητρα (παιχνίδι με κάρτες)  διαμεσολαβητής για την ανάπτυξη τοπικών και οικουμενικών δικτύων επικοινωνίας, διαλόγου και συνεργασίας. (Επικοινωνία με ειδικούς) Ένας ακόμη….  σκηνοθετικό εργαστήρι παραγωγής πολυ/υπερ-μεσικού λόγου (Οι μαθητές- συγγραφείς, ποιητές, ακτιβιστές, παρουσιαστές)συγγραφείς, ποιητές  απέραντο εκθετήριο ποικίλων πηγών Χρησιμεύει ως:

17 Χώρος, χρόνος, εργαλεία για διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων, γνωστικών συγκρούσεων, διαλογικών αλληλεπιδράσεων, αντιπαραθέσεων, ανταλλαγής και σύνθεσης ιδεών. Άλλο κλίμα! ….. «διανοητικός εταίρος» δασκάλου και μαθητή. ….. «διανοητικός εταίρος» δασκάλου και μαθητή. Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη στην Ιστορία-Εννοιολογική οικοδόμηση της γνώσης. Ο δάσκαλος συνεργάτης και βοηθός, προσεγγίζει το επίπεδο σκέψης των μαθητών και προσφέρει σκαλωσιά για τη μετάβαση στην επικείμενη ζώνη ανάπτυξης.

18

19 Οι α π ελευθερωτικές δυνατότητες π ου υ π όσχονται οι ΤΠΕ Οι α π ελευθερωτικές δυνατότητες π ου υ π όσχονται οι ΤΠΕ δεν είναι αυτονόητες και δεν π ραγματώνονται μηχανικά και α π ρόσκο π τα, αλλά π ροϋ π οθέτουν ορισμένες αλλαγές νοοτρο π ιών και π ρακτικών στο σύνολο των φορέων π ου εμ π λέκονται στην εκ π αιδευτική διαδικασία. Όμως ….

20 Την τεχνολογική επανάσταση ή την ελέγχεις ή την υφίστασαι Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό….

21 Με τις ΤΠΕ..... •Ο εκπαιδευτικός δεν χρειάζεται απλώς να μάθει τις τεχνολογίες. Χρειάζεται να μάθει να δουλεύει αλλιώς!…. •Αυτό το αλλιώς χρειάζεται γνώσεις, πρακτικές εμπειρίες, αλλαγή νοοτροπιών και ευνοϊκές συνθήκες

22 Ευχαριστώ για την υ π ομονή σας....

23 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ • κατάλληλη εκπαίδευση και συνεχιζόμενη επιμόρφωση σε συνδυασμό με το σχεδιασμό, τις εφαρμογές και την αναστοχαστική ανάλυσή τους. •συστηματική συμμετοχή σε καινοτόμα προγράμματα με τη συνεργασία συναδέλφων, ακαδημαϊκών και συμβουλευτικών φορέων που θα μας βοηθήσουν να βιώσουμε με ικανοποίηση τη σταδιακή συνειδητοποίηση και αλλαγή των αντιλήψεών και πρακτικών μας πάνω στην πράξη •ενδυνάμωση των ικανοτήτων μας να κρίνουμε τα αναλυτικά προγράμματα, να χρησιμοποιούμε δημιουργικά τα μέσα που διαθέτουμε και να επινοούμε τις δικές μας παρεμβάσεις, που θα βασίζονται σε διεπιστημονικό θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο διεκδικώντας την ισοτιμία μας στο εκπαιδευτικό σύστημα και το ρόλο που μας αξίζει •Συμμετοχή σε ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα τεχνολογικής κατάρτισης που συνδυάζουν την τεχνολογία με τη διδακτική ενδυνάμωση (η χρήση μάλιστα των τεχνολογικών εργαλείων μαθαίνεται παράλληλα και με αφορμή τις παιδαγωγικές αναζητήσεις των εκπαιδευομένων), καθώς και με την πληρότητα της εμπειρίας που απαιτεί η εκπαίδευση ενηλίκων, ήτοι: συνδυασμός θεωρίας με εμπειρία - ενδοσχολική δράση – αναστοχασμός - θεωρητική επεξεργασία σε συνδυασμό με την εμπειρία κ.οκ. Μέσα από τα προγράμματα αυτά χρειάζεται να αποκτήσουν ετοιμότητα και επάρκεια στο να μπορούν να αρχίσουν από εκεί και πέρα να μαθαίνουν μόνοι τους μέσα από συνεργατικές δράσεις και αυτο-μορφωτικά στηρίγματα, τα αποτελέσματα των οποίων διαχέονται, απολαμβάνουν τη δημοσιότητα που τους αξίζει και πολλαπλασιάζονται. •Τεκμηριωμένη διεκδίκηση όλων των παραπάνω


Κατέβασμα ppt "Κάθε γνήσια και ουσιαστική μάθηση είναι δημιουργική Βασικές παραδοχές :  Η επινόηση του καινούριου, του διαφορετικού, η ανατροπή παλαιότερων αναπαραστάσεων,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google