Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προπαρασκευαστικό Σεμινάριο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προπαρασκευαστικό Σεμινάριο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προπαρασκευαστικό Σεμινάριο
Για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Δημόσιας Υγείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας

2 Εισαγωγή στις Βασικές Αρχές Μεθοδολογίας της Έρευνας
Έλλη Ιωαννίδη Ελένη Κορνάρου

3 Βιβλιογραφία Κορνάρου Ε., Ρουμελιώτη Α. (2007) Η Δημόσια Υγεία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Θέματα Επιδημιολογίας Μεθοδολογίας της Έρευνας και Στατιστικής, Εκδόσεις Παπαζήση. Σαχίνη-Καρδάση Α. (2003) Μεθοδολογία Έρευνας, Εφαρμογές στο Χώρο της Υγείας, Γ΄ Έκδοση, Εκδόσεις ΒΗΤΑ. Τριχόπουλος Δ. (2002) Επιδημιολογία, Αρχές Μέθοδοι Εφαρμογές, Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ. Δημητρόπουλος Γ. Ευστάθιος (2001) Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας, Ένα συστηματικό Δυναμικό Μοντέλο, Γ΄ Έκδοση, Εκδόσεις «ΕΛΛΗΝ». Σιδέρης Δ. (1984) Σχεδιασμός και Παρουσίαση της Ιατρικής Έρευνας, Εκδότης Γιαννακόπουλος Δημήτριος.

4 Brewer M., Crano W. (2002), Principles and Methods of Social Research, Lawrence Erlbum Associates, Mahwah, NJ. DeMarrais K., Lapan S. (2004) Methods of Inquiry in Education and the Social Sciences, Lawrence Erlbum Associates. Orme G. (2006) the SAGE Handbook of Quantitative Methodology for the Social Sciences, Journal of Sociology & Social Welfare, vol 33.

5 Ανθρώπινη Κοινωνία / Πολιτισμός
Επιστήμη Τέχνη Ηθική Η γνώση για να γίνει Επιστήμη πρέπει να δημοσιευτεί.

6 Η Έρευνα αρχίζει από μια Ιδέα:
Τυχαία παρατήρηση Ερευνητική συζήτηση Μελέτη βιβλιογραφίας Έμπνευση

7 Είδη Έρευνας Ανάλογα με τη μέθοδο έρευνας οι Έρευνες διακρίνονται:
Ανάλογα με τη μέθοδο έρευνας οι Έρευνες διακρίνονται: Περιγραφικές Αναλυτικές Αναδρομική (retrospective)‏ Διασκοπική (cross sectional)‏ Προοπτική (prospective)‏ Παρεμβατικές (πειραματικές ή κλινικές)‏

8 ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ - Επιλέξτε ένα θέμα για έρευνα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - Μελετήστε τις υπάρχουσες έρευνες για το θέμα ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - Τι θέλετε να εξετάσετε; Ποιες είναι οι σχέσεις των μεταβλητών; ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ – Επιλέξτε μια ή περισσότερες ερευνητικές μεθόδους (Χρήση υφιστάμενων πηγών, Παρατήρηση , Ποσοτική έρευνα, Ποιοτική κλπ)‏ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ – Συλλέξτε τα στοιχεία ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – Εξετάστε τι σημαίνουν τα στοιχεία που συλλέξατε ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ – Ποια είναι η σημασία των στοιχείων; Πώς συνδέονται με προηγούμενες έρευνες; Έλλη Ιωαννίδη

9 Τα Στάδια της Ερευνητικής Διαδικασίας
Εννοιολογική Διερεύνηση (σκέψη, ανάγνωση, εκ νέου σκέψη, διαλογισμό και ανασκόπηση ιδεών με συναδέλφους ή συμβούλους.)‏ 1: Διατύπωση και καθορισμός των ορίων του ερευνητικού προβλήματος. 2: Ορισμός του σκοπού της έρευνας. 3: Ανασκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας. 4: Διατύπωση υποθέσεων και ορισμός μεταβλητών.

10 «Σταθερά» και «Μεταβλητή»
Στις περισσότερες έρευνες, το ενδιαφέρον των ερευνητών επικεντρώνεται στη μελέτη χαρακτηριστικών, παραγόντων, καταστάσεων. Από αυτά, κάποια είναι σταθερά, ενώ κάποια άλλα δεν είναι. Σταθερά είναι ένας παράγων, ή ένα χαρακτηριστικό που παραμένει ή που διατηρείται στην ίδια κατάσταση για όλες τις παρατηρήσεις στην έρευνα. Μεταβλητή Είναι το χαρακτηριστικό που μεταβάλλεται, που δεν είναι το ίδιο για όλες τις παρατηρήσεις, παίρνει διάφορες τιμές για το ίδιο υποκείμενο ή για διάφορα υποκείμενα, ανάλογα με την έρευνα.

11 Πιο ειδικά, «Μεταβλητή είναι ένας παράγων που παίρνει δυο ή περισσότερες ευδιάκριτες ιδιότητες ή τιμές». Παράδειγμα Διεξάγουμε μια έρευνα, προκειμένου να διαπιστώσουμε τις επιπτώσεις που έχει η διάρκεια του χρόνου μελέτης στην επίδοση των μαθητών της Ε΄ τάξης σ’ ένα διαγώνισμα. Αφού χωρίσουμε τους μαθητές σε τυχαίες ομάδες, διαφοροποιούμε το χρόνο μελέτης της κάθε ομάδας και μετά τους εξετάζουμε όλους μαζί. Εδώ η τάξη των μαθητών είναι σταθερή, για όλους τους μαθητές είναι ίδια. Άρα, η πέμπτη τάξη είναι «σταθερά».

12 Και το σχολείο είναι ίδιο. Άρα, και αυτό είναι σταθερά
Και το σχολείο είναι ίδιο. Άρα, και αυτό είναι σταθερά. Αντίθετα, τόσο ο χρόνος μελέτης όσο και η επίδοση στην εξέταση είναι μεταβλητές, γιατί και ο χρόνος δεν είναι ίδιος για όλους τους μαθητές, και φυσικά οι επιδόσεις των μαθητών αναμένεται να είναι διαφορετικές.

13 Υποθέσεις, Ερευνητικές Ερωτήσεις, Μεταβλητές
Υποθέσεις, Ερευνητικές Ερωτήσεις, Μεταβλητές Μεταβλητές, δηλαδή, είναι έννοιες που ορίστηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η παρατήρηση ή μέτρηση τους. Μια μεταβλητή όπως δείχνει το όνομα , είναι κάτι που μεταβάλλεται. Π.χ. το βάρος, η διάγνωση, η αρτηριακή πίεση, το επίπεδο προεγχειρητικού άγχους και η θερμοκρασία σώματος. Δηλαδή, κάθε μια από αυτές τις ιδιότητες διαφέρει από άτομο σε άτομο. Οι μεταβλητές ταξινομούνται σε Ανεξάρτητες και Εξαρτημένες.

14 Ανεξάρτητες Μεταβλητές
Είναι οι αιτίες ή καταστάσεις, που ο ερευνητής χειρίζεται ή αναγνωρίζει για να προσδιορίσει τα αποτελέσματα. Οι τιμές τους καθορίζονται, ανεξάρτητα, από τον ερευνητή εκ των προτέρων. Ο λειτουργικός ορισμός των μεταβλητών είναι μια βήμα προς βήμα, σειρά οδηγιών που καθορίζουν τι πρέπει να κάνει ο ερευνητής για να παρατηρήσει και να μετρήσει την υπό μελέτη μεταβλητή. Π.χ. Η μεταβλητή είναι πρότυπο ύπνου. Ο λειτουργικός ορισμός είναι: «Θα καταγραφούν ηλεκτροκαρδιογραφήματα ύπνου για μια περίοδο οκτώ ωρών και ο τύπος τους θα εκτιμηθεί με βάση το Bann on Sleep Pattern Instrument.»

15 Εξαρτημένη Μεταβλητή Είναι η μεταβλητή που ερευνάται στη μελέτη. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι το αποτέλεσμα μιας πειραματικής διαδικασίας. Η μεταβλητότητα στην εξαρτημένη μεταβλητή λογικά εξαρτάται από τις συνθήκες που χειρίζεται ο ερευνητής στη μελέτη. Στις πιο πολλές μελέτες, οι εξαρτημένες μεταβλητές είναι εκείνες που ο ερευνητής στοχεύει να κατανοήσει, να εξηγήσει ή να προβλέψει. Αποτελούν εκείνο που ο ερευνητής μετρά στα άτομα μετά την έκθεση τους στην ανεξάρτητη μεταβλητή.

16 Παράδειγμα Το τυπικό πείραμα αρχίζει με μια υπόθεση για ύπαρξη σχέσης ανάμεσα σε μια ανεξάρτητη και μια εξαρτημένη μεταβλητή. Υπόθεση «Το κράτημα νεογέννητου την ώρα της γέννησης (ανεξάρτητη μεταβλητή) θα επηρεάσει τις συμπεριφορές δεσμού πατέρας βρέφος σε άτομα που γίνονται για πρώτη φορά πατέρες, τις τρεις πρώτες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού (εξαρτημένη μεταβλητή)». Για τη διεξαγωγή αυτής της πειραματικής έρευνας, η ερευνήτρια χρησιμοποίησε ένα τυχαία επιλεγμένο δείγμα ανδρών που γίνονται για πρώτη φορά πατέρες με βάση ορισμένα κριτήρια, όπως: παντρεμένοι, ηλικίας ετών, χωρίς παραμορφώσεις, τοκετός του παιδιού τους χωρίς επιπλοκές κ.λπ.

17 Την ώρα του τοκετού, οι πατέρες που επιλέχτηκαν, με βάση τα κριτήρια δείγματος, τοποθετούνται τυχαία στην πειραματική ή στην ομάδα ελέγχου από την ερευνήτρια. Στους πατέρες της πειραματικής ομάδας δινόταν το νεογέννητο βρέφος για να το κρατήσουν 10 min στη διάρκεια της 1ης ώρας μετά τον τοκετό. Οι πατέρες της ομάδας ελέγχου δεν κρατούσαν τα παιδιά τους παρά μόνο μετά πάροδο 8 – 10 ωρών από τον τοκετό. Η άκυρη υπόθεση που δοκιμάστηκε στη μελέτη ήταν ότι δεν θα υπάρχει σημαντική διαφορά στις συχνότητες συμπεριφορών δεσμού πατέρας-βρέφος ανάμεσα στους πατέρες που είχαν πρώιμη επαφή με το παιδί και σε εκείνους που δεν είχαν.

18 Ανεξάρτητη μεταβλητή Η υποτιθέμενη αιτία (ανεξάρτητη μεταβλητή)‏
Το υποτ/νο αποτέλεσμα (εξαρτημένη μεταβλητή) Η ανεξάρτητη προηγείται, η εξαρτημένη έπεται. Τη σχέση αυτή την αποδίδει η διάταξη «εάν συμβαίνει τα Α, τότε ακολουθεί το Β», όπου Α= ανεξάρτητη και Β= εξαρτημένη μεταβλητή. Δεν συμβαίνει πάντοτε η ανεξάρτητη μεταβλητή να μπορεί να αποδειχτεί ότι είναι το αίτιο της εξαρτημένης.

19 Γι’ αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται λόγος για σχέση μεταξύ τους, όχι για αιτία και αποτέλεσμα (όχι δηλαδή για «αιτιώδη σχέση», αλλά απλώς για «σχέση»). Στις πειραματικές καταστάσεις επιδιώκεται η μεταβολή, ο έλεγχος, ο χειρισμός της ανεξάρτητης μεταβλητής από μέρους του πειραματιστή, για να παρατηρηθούν οι επιπτώσεις αυτής της μεταβολής στην εξαρτημένη μεταβλητή.

20 Παράδειγμα, (πειραματική μελέτη)
Διερευνάται η επίπτωση που έχει η μέθοδος διδασκαλίας στην επίδοση των μαθητών στην εξέταση που θα ακολουθήσει. Ανεξάρτητη μεταβλητή: μέθοδος διαδικασίας Εξαρτημένη μεταβλητή: επίδοση μαθητών στις εξετάσεις

21 Στις μη πειραματικές καταστάσεις , ο ερευνητής δε μπορεί να ελέγξει ο ίδιος την ανεξάρτητη μεταβλητή. Ο ερευνητής υπολογίζει τις επιπτώσεις, της όποιας μεταβολής, στην εξαρτημένη. Παράδειγμα, μελέτη της επίπτωσης της κοινωνικής προέλευσης (ανεξάρτητη) στην επίδοση των μαθητών (εξαρτημένη), η διαφοροποίηση στην κοινωνική προέλευση προφανώς συμβαίνει ανεξάρτητα απ’ τη θέληση του μελετητή.

22 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση είναι η εκτεταμένη, ολοκληρωμένη και συστηματική εξέταση άρθρων και βιβλίων που είναι σχετικά με το πρόβλημα μελέτης του ερευνητή. Γίνεται, συνήθως, σε δυο φάσεις: Στην πρώτη φάση, ο ερευνητής εντοπίζει το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό, σχετικών με τη μελέτη, άρθρων και βιβλίων. Στη δεύτερη, αναθεωρεί κριτικά εκείνες τις δημοσιεύσεις που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη μελέτη του. Ένας κοινός τρόπος για να αρχίσει ο ερευνητής τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, είναι η αναζήτηση μέσω Η/Υ.

23 Σχεδιασμός της μελέτης
5: Επιλογή ερευνητικού σχεδίου. 6: Επιλογή το πληθυσμού και του δείγματος. Υλικό της έρευνας είναι το δείγμα που θα μελετηθεί, π.χ. άνθρωποι, πειραματόζωα, αίμα κ.λπ. 7: Ορισμός μεθόδων για να μετρηθούν οι μεταβλητές της μελέτης. 8: Σχεδιασμός τρόπου δειγματοληψίας. 9: Συμπλήρωση και αναθεώρηση του ερευνητικού σχεδίου. 10: Εκτέλεση πιλοτικής μελέτης.

24 Εφαρμογή Ανάλυση 11: Συλλογή δεδομένων.
12: Προετοιμασία των δεδομένων για ανάλυση. Ανάλυση 13: Ανάλυση των δεδομένων. 14: Η κατάλληλη στατιστική μέθοδος για την επεξεργασία των στοιχείων. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

25 Δημοσίευση 15: Επικοινωνία των ευρημάτων.
16: Χρησιμοποίηση των ευρημάτων.

26 Γράψιμο της Έρευνας Γενικό μέρος (στοιχεία άλλων
ερευνητών/βιβλιογραφία)‏ Ειδικό μέρος (στοιχεία της έρευνας του ίδιου του ερευνητή)‏ Συζήτηση (σύνθεση στοιχείων του ερευνητή/συγγραφέα με τα στοιχεία άλλων ερευνητών)‏

27 Γενικό μέρος Ανασκόπηση Πρωτοτυπία Κριτική Παίρνει θέση Δομή κειμένου
Συμπέρασμα Μεταφορά κειμένου Άμεσα (ευθύνη)‏ Επώνυμα Χωρίς αλλοίωση νοήματος

28 Η παρουσίαση των πηγών των πληροφοριών είναι μια θεμελιώδης υποχρέωση των επιστημών.
Η πληροφορία πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο. Δεν επιτρέπεται η αυτούσια μεταφορά κειμένων ενός ξένου συγγραφέα στην ανασκόπηση.

29 Γενικό Μέρος Εισαγωγή Κυρίως Μέρος Συμπέρασμα

30 Τρόπος Γραψίματος Διάλεξε 3 κύριες λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με το θέμα σου. Από Index Medicus ή από το Citation Index ή από ηλεκτρονικό υπολογιστή στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, αναζήτησε τους τίτλους και τα στοιχεία άρθρων που αναφέρονται στις λέξεις κλειδιά. Επίλεξε τους τίτλους που σχετίζονται με το θέμα σου και αναζήτησε τα πλήρη άρθρα. Αναζήτησε τα τεύχη των 5 τελευταίων ετών από τα κυριότερα διεθνή περιοδικά της ειδικότητας που σε ενδιαφέρει και αναζήτησε στα περιεχόμενα τα άρθρα που σχετίζονται με το θέμα σου. Επισήμανε στη βιβλιογραφία των άρθρων, άλλους τίτλους που σε ενδιαφέρουν και βρες τα σχετικά άρθρα.

31 Κάνε το ίδιο με τα 3-4 συγγράμματα τα συναφή με το θέμα σου, που έχουν εκδοθεί την τελευταία 5ετία. Βρες από τη βιβλιογραφία τους τα σχετικά άρθρα. Διάβασε τη βιβλιογραφία. Κράτησε σημειώσεις Υποδιαίρεσε το Γενικό Μέρος σου σε κεφάλαια, υποκεφάλαια, παραγράφους. Η υποδιαίρεση υποδηλώνει τη ροή των συλλογισμών που καταλήγουν στο συμπέρασμα του Γενικού Μέρους: την ανάγκη να διεξαχθεί η ερευνά σου.

32 Γράψε το Γενικό Μέρος, συμπληρώνοντας με κείμενο τις παραγράφους, χωρίς να έχεις μπροστά σου τη βιβλιογραφία. Συμπλήρωσε τα βιβλιογραφικά κενά.

33 Ειδικό Μέρος Απόλυτα πρωτότυπο Ο συγγραφέας δημιουργός γνώση Υλικό
Αντιπροσωπευτικό Συγκρίσιμο Μέθοδος Αποτελέσματα Συζήτηση

34 Συζήτηση Είναι μια σειρά συλλογισμών που ξεκινάει από τα αποτελέσματα και καταλήγει με τη βοήθεια της βιβλιογραφίας στα συμπεράσματα. Είναι προς συζήτηση: Το κύρος των αποτελεσμάτων Ευαισθησία Ειδικότητα μεθόδου Αξιοπιστία μεθόδου Καταλληλότητα μεθόδου Το κύρος των κριτηρίων για ταξινόμηση Η στατιστική μέθοδος Ισχύς για το γενικό πληθυσμό

35 Περίληψη Αποτελεί συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων από τα μέρη της πρωτότυπης έρευνας, εισαγωγή, υλικό, μέθοδος, αποτελέσματα, συζήτηση.

36 Τρόποι Παρουσίασης Ευρημάτων Πίνακες
Παρέχουν αριθμητικά στοιχεία με τρόπο που να γίνεται ευκολότερα κατανοητή η πληροφορία. Κάθε πίνακας έχει ένα τίτλο που δείχνει το είδος της παρεχόμενης πληροφορίας, καθώς και τον τόπο και χρόνο (αν χρειάζονται). Ακολουθούν οι τίτλοι των στηλών (π.χ. φυσικά μεγέθη) και στίχων με τις μονάδες τους. Κάθε άλλη πληροφορία είναι καλύτερο να τοποθετηθεί σαν υποσημείωση (όσο λιγότερες υποσημειώσεις, τόσο το καλύτερο).

37 Πίνακες Η πηγή των πληροφοριών (αν δεν τις παρέχει ο ίδιος ο συγγραφέας, όπως π.χ. δεν τις παρέχει σε μια ανασκόπηση) εμφανίζεται στο τέλος του πίνακα (πριν από τις υποσημειώσεις). Η τελευταία στήλη και ο τελευταίος στίχος στους πίνακες μπορεί να αφορούν, συνολικά ή συνοπτικά αποτελέσματα. Μπορεί π.χ. να παρέχει το άθροισμα των αριθμών των αντίστοιχων στηλών και στίχων ή τους μέσους όρους με τις σταθερές αποκλίσεις κ.λπ. Τα συνοπτικά η συνολικά στοιχεία των πινάκων μπορούν να αναφέρονται μέσα στο κείμενο.

38

39

40 Εικόνες Εικόνες παρουσιάζουν περισσότερα στοιχεία από το κείμενο, αλλιώς είναι περιττές. Διαγράμματα Ιστογράμματα Καμπύλες συχνοτήτων Κυκλικά διαγράμματα (πίττες)‏

41 Γραφικές Παραστάσεις Κατανομής Συχνότητας Δεδομένων
Γραφικές Παραστάσεις Κατανομής Συχνότητας Δεδομένων Όταν ο ερευνητής προσπαθεί να συμπυκνώσει μεγάλες σειρές δεδομένων, σε εύκολα αφομοιώσιμες μορφές, είτε για δική του χρήση ή για να μεταδώσει πληροφορίες στους άλλους, οι γραφικές παραστάσεις προτιμώνται από τους πίνακες. Ένας καλός κανόνας είναι ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες για παρουσίαση αριθμών και γραφικές παραστάσεις για παρουσίαση πληροφοριών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις κατανομές συχνότητας.

42 Όλοι οι πίνακες μπορούν να μετατραπούν σε γραφικές παραστάσεις.
Οι γραφικές παραστάσεις, όπως και οι πίνακες, κατασκευάζονται σύμφωνα με μια σειρά αρκετά τυποποιημένων οδηγιών, που κατευθύνουν τον ερευνητή και διευκολύνουν την επικοινωνία ανάμεσα σε αυτόν και τον αναγνώστη της μελέτης του.

43 Ιστόγραμμα Το ιστόγραμμα, που χρησιμοποιείται για απεικόνιση διαστημικών / αναλογικών δεδομένων, αποτελείται από ορθογώνια παραλληλεπίπεδα, το καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει ένα διάστημα τάξης.

44 Οι διαδικασίες κατασκευής ιστογράμματος είναι οι εξής:
Κατασκευάστε έναν κατακόρυφο (τεταγμένη) και έναν οριζόντιο (τετμημένη) άξονα του ίδιου περίπου μήκους. Σημειώστε τα διαστήματα τάξης κατά μήκος του οριζόντιου άξονα. Όποτε είναι δυνατό, διατηρείτε τα διαστήματα τάξης ίσου πλάτους.

45 Σημειώστε τους αριθμούς ή τις εκατοστιαίες αναλογίες των περιπτώσεων κάθε τάξης κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα. Αρχίστε τον κατακόρυφο άξονα από το μηδέν Γράψτε καθαρά τι αντιπροσωπεύει ο κάθε άξονας και την πλήρη τίτλο όλου του ιστογράμματος.

46 Ιστόγραμμα Στο ιστόγραμμα και στις καμπύλες συχνοτήτων,
Στο ιστόγραμμα και στις καμπύλες συχνοτήτων, η τεταγμένη (κάθετος άξονας) παριστάνει συχνότητα (αριθμό παρατηρήσεων), η τετμημένη (οριζόντιος άξονας) παριστάνει το μετρούμενο μέγεθος.

47

48 Ραβδόγραμμα Είναι ο πιο χρήσιμος τρόπος γραφικής παράστασης κατανομής συχνότητας δεδομένων ονομαστικού και τακτικού επιπέδου, που δεν μπορεί να διαιρεθούν σε αριθμητικά διαστήματα τάξης. Αποτελείται από ορθογώνια παραλληλεπίπεδα ίσης βάσης, με ύψη ίσα με τις συχνότητες της κατηγορίας που αντιπροσωπεύουν.

49 Κυκλικό Διάγραμμα Διαιρείται σε τμήματα (φέτες). Το μέγεθος του κάθε τμήματος αντιπροσωπεύει την αναλογία των δεδομένων που εμπίπτουν μέσα σε αυτή την κατηγορία.

50

51

52 Τίτλος Εργασίας Τίτλος δίνει την πρώτη κρίσιμη εντύπωση. Ελκυστικός
Λίγες λέξεις με την ουσία της εργασίας Επιλογή 1-2 λέξεις των συμπερασμάτων που θυμίζουν όλη την εργασία Η μέρος του σκοπού

53 Επισημάνσεις Πιο ελκυστικός αν έχει ερωτηματικό
π.χ. Αντισύλληψη: Για τον άνδρα ή για τη γυναίκα; Ανταπόκριση του άρθρου στις προσδοκίες του τίτλου, (αμφισβήτηση σοβαρότητας συγγραφέα)‏ Αν τα συμπεράσματα ή η πρωτοτυπία μέτρια όχι υπερβολικός τίτλος Αποφυγή αλλεπάλληλων γενικών π.χ. «Συμβολή της στατιστικής ανάλυσης της ψηφιακής απεικόνισης της σπινθηρογράφησης κόπωσης και ηρεμίας της αριστερής κοιλίας της καρδιάς στη μελέτη της εκτίμησης της συσπαστικότητας του μυοκαρδίου.»

54 Πίνακας Περιεχομένων Ταξινόμηση της ύλης της εργασίας
Ο αναγνώστης παρακολουθεί, προετοιμάζεται Ο συγγραφέας βλέπει κενά, περιττές επαναλήψεις.

55 Ευχαριστίες Σε πρόσωπα που βοήθησαν στην έρευνα όχι τόσο ώστε να είναι συγγραφείς Τονίζεται ακριβώς για ποια συμβολή απονέμονται ευχαριστίες Αποδοχή από το πρόσωπο, αλλιώς φορτώνονται ευθύνες

56 Τρόποι Δημοσίευσης Επιστημονικής Έρευνας
Γραπτή Θέσεις και διατριβές Ερευνητικές εκθέσεις σε χρηματοδότες Ανακοινώσεις σε συναντήσεις Άρθρα περιοδικών Βιβλία Προφορική Έκθεση σε Πίνακα (Poster)‏

57 Περιεχόμενο Ερευνητικών Εκθέσεων
Περίληψη Εισαγωγή Μεθοδολογία Αποτελέσματα Συζήτηση Βιβλιογραφία


Κατέβασμα ppt "Προπαρασκευαστικό Σεμινάριο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google