Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΡΑΣΗ D.1. Δημοσιότητα, πληροφοριακό υλικό και ενέργειες διάδοσης Υπεύθυνος Υλοποίησης: Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΡΑΣΗ D.1. Δημοσιότητα, πληροφοριακό υλικό και ενέργειες διάδοσης Υπεύθυνος Υλοποίησης: Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΔΡΑΣΗ D.1. Δημοσιότητα, πληροφοριακό υλικό και ενέργειες διάδοσης Υπεύθυνος Υλοποίησης: Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡ.ΘΕ.)

3 Σκοπός Η ενημέρωση των ομάδων-στόχων και η δημοσιοποίηση των ενεργειών του ACCOLAGOONS καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του. Για τις προστατευόμενες Λιμνοθάλασσες Επανομής & Αγγελοχωρίου και την ευρύτερη παράκτια ζώνη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Αλλαγή νοοτροπίας Περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Αφύπνιση Ενεργοποίηση Περιβαλλοντική συνείδηση ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Έγκαιρη Ορθή Σύγχρονη Ολοκληρωμένη Συνεχής

4 Ειδικότερα, όσον αφορά στις ομάδες-στόχους: 1. Ενημέρωση, για την ισχύουσα κατάσταση της περιοχής και τη σημαντικότητα για τη διατήρηση της σε όσο το δυνατόν καλύτερο επίπεδο. 2. Πληροφόρηση, για τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί αλλά και θα υλοποιηθούν στην περιοχή από τους εμπλεκόμενους φορείς/ εταίρους του Έργου Life, προς την κατεύθυνση αυτή. Ειδικότερα πληροφόρηση για τα αποτελέσματα και τη συμβολή του Έργου Life, στην περιοχή. 3. Ευαισθητοποίηση, με στόχο την αλλαγή συμπεριφοράς ως προς την αντιμετώπιση της περιοχής, προβάλλοντας ένα αίσθημα προστασίας στον κάθε εμπλεκόμενο ή χρήστη, με τη δημιουργία ή την ενδυνάμωση της περιβαλλοντολογικής συνείδησης του. 4. Ενεργοποίηση, μετατρέποντας τους σε ενεργούς πόλους προστασίας και παρακολούθησης αλλά και σε πολλαπλασιαστές δημοσιότητας, για την ανάδειξη των ωφελειών (βραχυπρόθεσμων, μεσο/μακροπρόθεσμων), από την ύπαρξη της προστατευμένης περιοχής στο τόπο της διαμονής τους.

5 Ομάδες - στόχοι Τοπική Κοινωνία (κάτοικοι) Ομάδες που ασκούν δραστηριότητες (π.χ. ψαράδες, γεωργοί) Εμπλεκόμενοι με το Έργο φορείς & υπηρεσίες Δημόσιες υπηρεσίες και φορείς (Αποκεντρωμένη διοίκηση, Π.Κ.Μ.,ΟΤΑ κ.ά.) Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές/Οικολογικές Οργανώσεις Κινήσεις πολιτών / Σωματεία Επισκέπτες-τουρίστες και τουριστικοί πράκτορες Ειδικές ομάδες ενδιαφέροντος (σχολεία, ερευνητικά/εκπαιδευτικά κέντρα) Φορείς εμπλεκόμενοι σε παρόμοια έργα LIFE στη Μεσόγειο Μ.Μ.Ε. (τοπικά, περιφερειακά και εθνικά) Ευρύ κοινό

6 Ειδικοί στόχοι βάσει των παραπάνω:  Προβολή των παρεμβάσεων και των αποτελεσμάτων του Έργου και πληροφόρηση για τη σημασία του Έργου σε σχέση με την αποκατάσταση και την αειφορική διαχείριση των δύο περιοχών.  Προβολή της οικολογικής αξίας των λιμνοθαλασσών, με έμφαση στους οικοτόπους και τα είδη πτηνών προτεραιότητας.  Παρουσίαση των προβλημάτων/πιέσεων που ασκούνται στα σημαντικά αυτά οικοσυστήματα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.  Ενημέρωση για τα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που απορρέουν από την προστασία και διατήρησή τους.  Πληροφόρηση για την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία σχετικά με την προστασία τους.  Ενημέρωση για την αναγκαιότητα συναίνεσης της τοπικής κοινωνίας και συμμετοχής των χρηστών σε κάθε διαχειριστική προσπάθεια  Διαμόρφωση μιας πιο υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς.  Ενίσχυση δράσεων εθελοντισμού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αλλά και επιστημονικής έρευνας.  Ανάπτυξη ή/και ενίσχυση ήπιων μορφών τουρισμού (εναλλακτικός τουρισμός) στην περιοχή.

7 Α’ Φάση: Δημιουργία μιας διακριτής ταυτότητας του Έργου Παραγωγή και διανομή ενημερωτικού και υποστηρικτικού υλικού. Διοργάνωση ενημερωτικών και άλλων εκδηλώσεων. Οργάνωση δικτύου πληροφόρησης. Γνωστοποίηση των στόχων/ενεργειών του Έργου μέσω διαδικτύου και ΜΜΕ. Β’ Φάση: Διάδοση των στόχων και των παρεμβάσεων του Έργου στο ευρύ κοινό. Παραγωγή και διανομή ενημερωτικού και υποστηρικτικού υλικού. Διοργάνωση ενημερωτικών και άλλων εκδηλώσεων. Ευαισθητοποίηση του κοινού και ενίσχυση του εθελοντισμού. Γ’ Φάση: Συστηματική ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα αποτελέσματα του Έργου ούτως ώστε να γίνει κατανοητή και αποδεκτή η χρησιμότητα και τα οφέλη που απορρέουν από αυτό κυρίως για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Φάσεις υλοποίησης του σχεδίου δράσεων επικοινωνίας

8 Υλικά μέσα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης Λογότυπο και σλόγκαν Accolagoons Αφίσα/Χάρτης περιοχής Οδηγός αναγνώρισης παράκτιων οικοτόπων και σημαντικών ειδών Οδηγός καλών πρακτικών διαχείρισης παράκτιων προστατευόμενων περιοχών (δίγλωσσο) 4 δίγλωσσα τρίπτυχα φυλλάδια για: Έργο, περιοχή, αποτελέσματα και οδηγίες ορθής συμπεριφοράς Μακέτα καταχώρησης στον Τύπο Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (ταινία, τηλεοπτικό & ραδιοφωνικό spot) Διαφημιστικό ατομικό σταχτοδοχείο παραλίας Λειτουργικά έντυπα (αυτοκόλλητα, μπλοκ σημειώσεων, φάκελοι) Αναμνηστικά δώρα (μπλουζάκια, καπέλα, σετ των 5 καρτ ποστάλ) Φωτογραφικό αρχείο

9 Λογότυπο και σλόγκαν Accolagoons

10 3πτυχο φυλλάδιο Περιοχής ACCOLAGOONS

11 3πτυχο φυλλάδιο για το Έργο ACCOLAGOONS

12 Λειτουργικά έντυπα (αυτοκόλλητα, φάκελοι)

13 Λειτουργικά έντυπα (μπλοκ σημειώσεων)

14 Δημιουργία ιστοσελίδας Έργου και συντήρησή της (www.accolagoons.gr) Ημερίδα ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας Ημερίδα για την ήπια τουριστική ανάπτυξη της περιοχής Εκστρατείες πληροφόρησης με διανομή υλικών μέσων και επισκέψεις ομάδων (1 Σ/Κ τον Ιούνιο και 2 Σ/Κ τον Ιούλιο) Δημοσιότητα και προβολή στα ΜΜΕ Συμμετοχή σε συναντήσεις/διασκέψεις/συνέδρια σχετικά με το Έργο Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής Εντυποδιανομές Διεξαγωγή έρευνας κοινού Μη Υλικά μέσα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης

15 Δημιουργία ιστοσελίδας Έργου και συντήρησή της (www.accolagoons.gr)

16 Μη Υλικά μέσα Α’ Ημερίδας (πρόσκληση Ημερίδας, φάκελος αλληλογραφίας)

17 Μη Υλικά μέσα Α’ Ημερίδας ( ενημερωτική αφίσα, μολύβι )

18 Μη Υλικά μέσα Α’ Ημερίδας ( πρόγραμμα ‘Α Ημερίδας )

19  Για να επιτευχθεί η ενίσχυση του επιπέδου διατήρησης μιας προστατευόμενης περιοχής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή όλο και περισσότερων κοινωνικών ομάδων.  Στις ομάδες στόχους εντάσσονται πρωτίστως αυτοί που κατοικούν μέσα ή κοντά στην περιοχή καθώς και οι λεγόμενοι χρήστες (ή εν δυνάμει χρήστες), δηλαδή όσοι ασκούν δραστηριότητες μέσα σε αυτήν. Σεβασμός στη γνώμη του κοινού

20 Παρουσίαση έρευνας κοινής γνώμης – Συμπεράσματα 1 η Φάση έργου Οκτώβριος 2012

21 Ταυτότητα της έρευνας Εταιρεία: interview Μεθοδολογία Προσωπικές συνεντεύξεις με κατοίκους των περιοχών Επανομής και Αγγελοχωρίου (Face to face), βάση δομημένου ερωτηματολογίου Τόποι διεξαγωγής : Επανομή, Αγγελοχώρι Μέγεθος δείγματος, περίοδος διεξαγωγής 200 ερωτηματολόγια Περίοδος διεξαγωγής : Οκτώβριος 2012 Σκοπός • Αποτύπωση του βαθμού γνώσης των κατοίκων της περιοχής για την περιβαλλοντική αξία της περιοχής • Γνώση των έργων που υλοποιούνται με στόχο την προστασία της περιοχής • Διερεύνηση επιθυμίας των κατοίκων για συμμετοχή σε δράσεις με σκοπό την προστασία της περιοχής

22 Ερώτηση 1: Γνωρίζετε τι είναι το δίκτυο περιοχών NATURA 2000 (περιοχή ενταγμένη σε ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών); ΗλικίαΦύλοΠεριοχή 16/3536/5556/65ΆνδραςΓυναίκαΕπανομήΑγγελοχώρι Ναι28,4%64,1%70,7%50,0%46,8%45,8%55,4% Όχι71,6%25,9%29,3%50,0%52,3%54,2%44,6%

23 Ερώτηση 2: Γνωρίζετε ότι η λιμνοθάλασσα Επανομής/Αγγελοχωρίου και οι παράκτιες ζώνες τους (Ποταμός, Ναυάγιο, Φάρος, Αλυκές Τούζλα) ανήκουν στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και προστατεύονται από εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία; ΗλικίαΦύλοΠεριοχή 16/3536/5556/65ΆνδραςΓυναίκαΕπανομήΑγγελοχώρι Ναι70,4%75,6%69,0%62,3%84,1%68,2%80,6% Όχι29,6%24,4%31,0%37,7%15,9%31,8%19,4%

24 Ερώτηση 3: Γνωρίζετε ότι εκπονείται έργο για την προστασία της περιοχής σας με την ονομασία life ACCOLAGOONS; ΗλικίαΦύλοΠεριοχή 16/3536/5556/65ΆνδραςΓυναίκαΕπανομήΑγγελοχώρι Ναι13,7%12,5%9,8%15,1%9,6%14,6%7,1% Όχι86,3%87,5%90,2%84,9%90,4%85,4%92,9%

25 Ερώτηση 4: Από που έχετε ενημερωθεί για το έργο; (ΜΟΝΟ σε όσους στην ερώτηση 3 απάντησαν ΝΑΙ) Ποσοστό Από την ιστοσελίδα του έργου13,6%13,6% Από δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί και υπάρχουν σημάνσεις στην περιοχή 27,3%27,3% Από συζητήσεις στο συγγενικό, φιλικό ή επαγγελματικό μου περιβάλλον 50,0% Από αλλού9,1%9,1%

26 Ερώτηση 5: Γνωρίζετε ότι η περιοχή σας είναι σημαντική για τα πουλιά και για τον λόγο αυτόν προστατεύεται; ΗλικίαΦύλοΠεριοχή 16/3536/5556/65ΆνδραςΓυναίκαΕπανομήΑγγελοχώρι Ναι 81,1%84,4%85,4%83,0% 78,5%94,6% Όχι 18,9%15,6%14,6%17,0% 21,5%5,4% Τι δουλειά κάνετε; ΟικιακάΣυνταξιούχοςΦοιτητής Σπουδαστής Μαθητής Αγρότης Κτηνοτρόφος Ψαράς Δ.Υ. Ι.Υ. ΆνεργοςΕλ. Επαγγελματίας Ναι 97,1%87,1%80,3%87,5%79,2%63,6%90,0% Όχι 8,3%12,9%19,7%12,5%20,8%36,4%10,0%

27 Ερώτηση 6: Από αυτά που θα σας αναφέρω και είναι είδη προστατευόμενα, σημειώστε παρακαλώ ποια γνωρίζετε ή έχετε κάτι ακούσει (πολλαπλών επιλογών): ΣύνολοΠεριοχή ΕπανομήΑγγελοχώρι Φύκια – Ποσειδωνία 17,5%18,8%14,3% Λιμνοθάλασσα 72,5%62,5%98,2% Αμμοθίνες 19,0%19,4%17,9% Κρινάκι της θάλασσας 33,0%34,0%30,4% Δεν γνωρίζω τίποτε από τα παραπάνω 20,5%27,8%1,8%

28 Τι δουλειά κάνετε; ΟικιακάΣυνταξιούχοςΦοιτητής Σπουδαστής Μαθητής Αγρότης Κτηνοτρόφος Ψαράς Δ.Υ. Ι.Υ. ΆνεργοςΕλ. Επαγγελμ. Φύκια (Φυκιάδα)– Ποσειδωνία 16,7%12,9%22,4%12,5%16,7%18,2%13,3% Λιμνοθάλασσα 91,7%90,3%52,6%81,3%87,5%90,9%73,3% Αμμοθίνες 41,7%29,0%10,5%6,3%41,7%9,1%13,3% Κρινάκι της θάλασσας 41,7%45,2%23,7%31,3%54,2%27,3%26,7% Δεν γνωρίζω τίποτε από τα παραπάνω 8,3%9,7%32,9%12,5%8,3%9,1%23,3%

29 Ερώτηση 7: Ποιο κατά την άποψη σας είναι το σημαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής (Μέχρι τρεις επιλογές) ΣύνολοΠεριοχή ΕπανομήΑγγελοχώρι Καλλιέργειες8,5%9,0%7,1% Βοσκή6,0%4,9%8,9% Υδατοκαλλιέργειες6,0%7,6%1,8% Παραγωγή αλατιού6,0%3,5%15,5% Αλιεία (επαγγελματική, ερασιτεχνική) 9,5%7,6%14,3% Παράνομο κυνήγι38,5%33,3%51,8% Διέλευση οχημάτων μέσα από την υγρότοπο και τις αμμοθίνες 35,5%38,9%26,8% Θόρυβοι (πχ. Από μπαρ, αυτοκίνητα κλπ) 8,5%9,7%5,4% Οικοδομική δραστηριότητα (οικιστική επέκταση) 17,5%20,1%10,7% Ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων/λυμάτων 68,0%66,7%71,4% Ημερήσια τουριστική δραστηριότητα (κολύμβηση, εστιατόρια, beach bar) 10,5%14,6%0,0% Δεν γνωρίζω8,5%9,7%5,4%

30 Ερώτηση 8: Εσείς, σαν κάτοικος της περιοχής, πως κρίνετε την κατάσταση της λιμνοθάλασσας και των παράκτιων ζωνών (Επανομής και Αγγελοχωρίου αντίστοιχα) : Σύνολο Περιοχή ΕπανομήΑγγελοχώρι Καλή19,0%19,4%17,9% Ικανοποιητική17,5%21,5%7,1% Κακή47,5%45,1%53,6% Δεν γνωρίζω16,0%14,0%21,4% ΗλικίαΦύλο 16/3536/5556/65ΆνδραςΓυναίκα Καλή20,0%15,6%22,0%23,6%13,8% Ικανοποιητική23,2%10,9%14,6%19,8%14,9% Κακή38,9%54,7%56,1%42,5%53,2% Δεν γνωρίζω17,9%18,8%7,3%14,1%18,1%

31 Τι δουλειά κάνετε; ΟικιακάΣυνταξιούχοςΦοιτητής Σπουδαστής Μαθητής Αγρότης Κτηνοτρόφος Ψαράς Δ.Υ. Ι.Υ. ΆνεργοςΕλ. Επαγγελμ. Καλή8,3%25,8%23,7%12,5% 9,1%16,7% Ικανοποιητική 0,0%16,1%27,6%6,3%12,5%36,4%3,3% Κακή75,0%54,8%27,6%68,8%58,3%45,5%60,0% Δεν γνωρίζω16,7%3,2%21,1%12,5%16,7%9,1%20,0% Ερώτηση 8: Εσείς, σαν κάτοικος της περιοχής, πως κρίνετε την κατάσταση της λιμνοθάλασσας και των παράκτιων ζωνών (Επανομής και Αγγελοχωρίου αντίστοιχα) : Σύνολο Περιοχή ΕπανομήΑγγελοχώρι Καλή19,0%19,4%17,9% Ικανοποιητική17,5%21,5%7,1% Κακή47,5%45,1%53,6% Δεν γνωρίζω16,0%14,0%21,4%

32 Ερώτηση 9: Έχει η δική σας δραστηριότητα, αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις; ΗλικίαΦύλοΠεριοχή 16/3536/5556/65ΆνδραςΓυναίκαΕπανομήΑγγελοχώρι Ναι 21,1%10,9%9,8%21,7%8,5%19,4%5,4% Όχι 62,1%62,5%48,8%57,5%61,7%54,2%73,2% Δεν γνωρίζω 16,8%26,6%41,4%20,8%29,8%26,4%21,4%

33 Ερώτηση 9: Έχει η δική σας δραστηριότητα, αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις; Έχει η δική σας δραστηριότητα αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις; Τι δουλειά κάνετε; ΟικιακάΣυνταξιούχοςΦοιτητής Σπουδαστής Μαθητής Αγρότης Κτηνοτρόφος Ψαράς Δ.Υ. Ι.Υ. ΆνεργοςΕλ. Επαγγελμ. Ναι0,0%12,9%22,4%0,0%8,3%9,1%23,3% Όχι66,7%48,4%60,5%75,0%66,7%72,7%46,7% Δεν γνωρίζω 33,3%38,7%17,1%25,0% 18,2%30,0%

34 Ερώτηση 10: Εάν υποπέσει στην αντίληψη σας ότι κάποιος με την δραστηριότητα του (ψαράς, γεωργός, κτηνοτρόφος, τουρίστας, κλπ), επιβαρύνει τη λιμνοθάλασσα ή την παράκτια ζώνη, τι από τα παρακάτω κάνετε; ΣύνολοΠεριοχή ΕπανομήΑγγελοχώρι Τον ενημερώνω πως με την δραστηριότητα του βλάπτει το περιβάλλον και τον παρακαλώ να σταματήσει ή να διορθώσει 52,0%49,3%58,9% Τον καταγγέλλω 21,0%20,8%21,4% Δεν κάνω τίποτε 14,5%16,0%10,8% Δεν ξέρω τι να κάνω 12,5%13,9%8,9%

35 Ερώτηση 11: Σε ποιες από τις δράσεις που θα σας αναφέρω θα συμμετείχατε για την προστασία της λιμνοθάλασσας ; (μέχρι τρεις επιλογές) ΣύνολοΠεριοχή ΕπανομήΑγγελοχώρι Δράσεις εθελοντισμού (πχ. καθαρισμό ακτών σε τακτά χρονικά διαστήματα, φύλαξη) 50,0%47,2%57,1% Συμμετοχή σε συλλόγους ή φορείς που έχουν σκοπό την προστασία της λιμνοθάλασσας και των παράκτιων ζωνών 19,5%17,4%25,0% Συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης του κοινού για την αξία και την σημασία της λιμνοθάλασσας και των παράκτιων ζωνών 28,5%29,9%25,0% Μικρή οικονομική συνεισφορά (πχ. 1€, 2€) 26,5%23,6%33,9% Δεν θα συμμετείχα σε καμία δράση 13,0%16,0%5,4%

36 Ερώτηση 12: Με ποιο τρόπο θα επιθυμούσατε να ενημερώνεστε για τις δράσεις του έργου στην περιοχή; (μέχρι 2 επιλογές) ΣύνολοΠεριοχή ΕπανομήΑγγελοχώρι Ιστοσελίδα 26,0%26,8%23,9% Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( e mail) 15,5%16,7%12,5% SMS 9,0%11,1%3,6% Συμβατικό ταχυδρομείο 8,0%4,2%17,9% Ενημερωτικές ημερίδες 16,0% 16,1% Διαφημιστική καμπάνια (αφίσες) 49,5%50,0%48,2%

37 Σχόλια | Συμπεράσματα • Πάνω από ένας στους δυο κατοίκους των περιοχών Επανομή/Αγγελοχώρι δεν γνωρίζουν το δίκτυο NATURA 2000. • Περισσότερο ενημερωμένοι δείχνουν οι ηλικίες από 56 και άνω και οι κάτοικοι του Αγγελοχωρίου. • Από αυτούς που γνωρίζουν το δίκτυο NATURA 2000(49%), το 72% γνωρίζει ότι οι περιοχές Επανομή/ Αγγελοχώρι είναι ενταγμένες σε αυτό. • Περίπου εννέα στους δέκα κατοίκους και των δυο περιοχών δεν γνωρίζει για το έργο life ACCOLAGOONS. • Οι συζητήσεις στο φιλικό και συγγενικό περιβάλλον δείχνουν να είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ενημέρωσης για το έργο. Σίγουρα όμως είναι αποσπασματικός και με κενά.

38 Σχόλια | Συμπεράσματα • Ικανοποιητικό κρίνεται το 83% των κατοίκων που δηλώνουν ότι γνωρίζουν πως η περιοχή τους είναι σημαντική για τα πουλιά. Καλύτερα ενημερωμένοι είναι και πάλι οι ηλικίες από 56+ και στο Αγγελοχώρι • Η λιμνοθάλασσα είναι το πιο γνωστό προστατευόμενο είδος. Η λέξη λιμνοθάλασσα συναντάται πιο συχνά και είναι γενικότερα πιο κοινόχρηστη λέξη. Ίσως και για τους λόγους αυτούς να έρχεται πρώτη σε ποσοστό. Ακολουθεί το κρινάκι και η Ποσειδωνία. • Ως σημαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής κρίνεται η ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων και λυμάτων. Πρόκειται προφανώς για πρόβλημα που συναντούν οι κάτοικοι των περιοχών σε καθημερινή βάση και εξελίσσεται μπροστά τους. Το παράνομο κυνήγι και διέλευση οχημάτων ακολουθούν. • Κοντά ένας στους δυο κατοίκους εκτιμούν την κατάσταση της λιμνοθάλασσας και των παράκτιων περιοχών σε κακή. Το υψηλό σχετικά ποσοστό αναγνώρισης του προβλήματος κρίνεται θετικά. Θα μπορούσε πιο εύκολα να προκαλέσει ευαισθητοποίηση.

39 Σχόλια | Συμπεράσματα • Περίπου έξι στους δέκα κρίνουν πως με την δραστηριότητα τους δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Αξιοσημείωτο είναι πως οι κατηγορίες αγρότης/ ψαράς/ κτηνοτρόφος σε ποσοστό 75% θεωρούν πως η δραστηριότητα τους δεν έχει καμία επιβάρυνση για το περιβάλλον. • Πάνω από ένας στους δυο θα παρατηρούσαν κάποιον που με την δράση του θα έβλαπτε το περιβάλλον. Το 21% θα προέβαινε σε καταγγελία, το 14,5% δεν θα έκανε τίποτε και το 12,5% δεν θα ήξερε τι πρέπει να κάνει. • Περίπου οι μισοί θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού και περίπου τρεις στους δέκα θα συμμετείχαν σε δράσεις ενημέρωσης του κοινού για την σημασία της λιμνοθάλασσας και των παράκτιων ζωνών. Τα ποσοστά αυτά είναι ενθαρρυντικά για την δημιουργία τέτοιων δράσεων και πρωτοβουλιών. • Ως προτιμώμενο τρόπο ενημέρωσης επιλέγουν οι κάτοικοι την διαφημιστική καμπάνια μέσω αφισών.

40 Συνοπτικά Οι κάτοικοι της Επανομής και του Αγγελοχωρίου δείχνουν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι και αρκετά ενημερωμένοι σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο περιβάλλον τους. Κάποια κενά που υπάρχουν, οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι πολλές δράσεις βρίσκονται ουσιαστικά σε αρχικό στάδιο και δεν έχουν ακόμα αφομοιωθεί από τις τοπικές κοινωνίες. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι επίσης το γεγονός ότι υπάρχει διάθεση από τους κατοίκους για συμμετοχή σε ενέργειες που συμβάλουν στην ενίσχυση της προστασίας τους περιβάλλοντος. Η διάθεση αυτή θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο όταν με τις επόμενες δράσεις και την ενημέρωση που θα γίνει, πολύ περισσότεροι θα μάθουν για την ανεκτίμητη αξία των περιοχών αυτών.

41 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΔΡΑΣΗ D.1. Δημοσιότητα, πληροφοριακό υλικό και ενέργειες διάδοσης Υπεύθυνος Υλοποίησης: Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google