Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παγκόσμια Συμμόρφωση και Δεοντολογία και Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς Ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε, κάθε μέρα, παντού Αθήνα Απρίλιος 2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παγκόσμια Συμμόρφωση και Δεοντολογία και Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς Ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε, κάθε μέρα, παντού Αθήνα Απρίλιος 2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παγκόσμια Συμμόρφωση και Δεοντολογία και Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς Ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε, κάθε μέρα, παντού Αθήνα Απρίλιος 2013 DIAGEO INTERNAL

2 2 Γιατί είμαστε εδώ; •Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς καθορίζει κανόνες και ελάχιστα πρότυπα τα οποία πρέπει να τηρούμε όλοι μας •Οι διάφορες καταστάσεις είναι συχνά περίπλοκες και οι κανόνες, από μόνοι τους, δεν επαρκούν •Πρέπει να εκφράζουμε το σκοπό και της αξίες της Diageo σε όλες μας τις ενέργειες και να λειτουργούμε με τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα •Απαιτείται συχνά σκέψη, συζήτηση και καθοδήγηση από ειδικούς για τη λήψη σωστών αποφάσεων

3 3 DIAGEO INTERNAL Ευθύνη συμμόρφωσης και δεοντολογίας •Ευθύνη κάθε ατόμου και της επιχείρησης Υποστηρίζεται από: •Εκτελεστικά στελέχη της Diageo •Προϊσταμένους ομάδων •Ομάδα παγκόσμιας συμμόρφωσης και δεοντολογίας •Τμήματα

4 4 DIAGEO INTERNAL Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς Ανταγωνισμός και αντιμονοπωλιακή νομοθεσία Ειναι κρίσιμο οι οδηγίες του Δικαίου του Ανταγωνισμού της Diageo να ακολουθούνται πάντοτε. Οι παρακάτω συμπεριφορές είναι παράνομες: • Ανταγωνιστές  Κάθε συζήτηση, ανταλλαγή πληροφοριών ή συμφωνίες σχετικά με θέματα τιμών (ή άλλους εμπορικά ευαίσθητους όρους) • Πελάτες /διανομείς  οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με πολιτική τιμών /εμπιστευτικούς όρους ενός πελάτη με άλλον πελάτη  Επιδίωξη ελέγχου των τιμών μεταπώλησης των πελατών/διανομέων (οι συστάσεις επιτρέπονται αλλά δεν μπορούμε να τις επιβάλουμε με κανένα τρόπο  Παρεμπόδιση διακίνησης εμπορευμάτων μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης Οι συμπεριφορές αυτές εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο επιβολής προστίμων ύψους μέχρι 10% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου και ποινικών κυρώσεων στα φυσικά πρόσωπα Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή προβληματισμούς, απευθυνθείτε στο νομικό τμήμα ή στην ομάδα του ανταγωνισμού

5 5 DIAGEO INTERNAL Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς Δώρα και Ψυχαγωγία  Διαδραματίζουν ένα ρόλο στις συνήθεις επιχειρηματικές πρακτικές  Δεν πρέπει ποτέ να ασκούν ανάρμοστη επιρροή ή να προκαλούν υποχρεώσεις στον παραλήπτη, ή να δίνουν μια τέτοια εντύπωση  Δεν πρέπει να προσφέρονται ή να πληρώνονται δώρα ή ψυχαγωγία προς ή για λογαριασμό οποιουδήποτε κρατικού ή στρατιωτικού αξιωματούχου χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεση του νομικού τμήματος  Ψυχαγωγία (προσφορά και αποδοχή)  Πρέπει να είναι σε εύλογα πλαίσια και σχετική με επιχειρημα- τικές δραστηριότητες – δεν υπάρχουν καθορισμένα όρια  Απαιτείται εκ των προτέρων έγκριση του προϊσταμένου για οποιαδήποτε ψυχαγωγία που μπορεί να θεωρηθεί υπερβολική

6 6 DIAGEO INTERNAL Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς Δώρα και Ψυχαγωγία  Δώρα  Προσφορά – ελάχιστη αξία και κατά προτίμηση με προϊόν της Diageo  Αποδοχή – γενικά δεν συνιστάται εκτός εάν σχετίζεται συγκεκριμένα με επιχειρηματικό σκοπό  Όχι δώρα σε μετρητά ή ισοδύναμα με μετρητά  Ενημερώστε τον προϊστάμενος σας εάν σε διάστημα 12 μηνών έχετε πρόθεση να δώσετε ή να λάβετε δώρα που υπερβαίνουν αξία:  £100 προς ή από οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο  £250 συνολικά  Ή τα χαμηλότερα όρια ανά χώρα όπως καθορίζονται από τον τοπικό Γενικό Δ/ντή της Diageo

7 7 DIAGEO INTERNAL Δωροδοκία και διαφθορά Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς • Η προσφορά ή η αποδοχή δωροδοκιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ανάρμοστης πληρωμής, όπως οι λεγόμενες «πληρωμές διευκόλυνσης» δεν επιτρέπονται κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις • Μην προσφέρετε ή υπόσχεστε ο,τιδήποτε που αποτελεί, ή που θα μπορούσε να εκληφθεί ως προσπάθεια άσκησης επιρροής πάνω σε άλλους • Δεν πρέπει να προσφέρονται ποτέ και σε οποιονδήποτε δώρα σε μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών • Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τις συναλλαγές με κρατικούς αξιωματούχους • Απαιτείται γραπτή προέγκριση από το Νομικό Τμήμα για κάθε πληρωμή, δώρο ή ψυχαγωγία που δίδεται ή πληρώνεται προς ή για λογαριασμό κρατικού ή στρατιωτικού αξιωματούχου • Οδηγίες κατά των δωροδοκιών και της διαφθοράς παρέχουν περαιτέρω καθοδήγηση

8 8 DIAGEO INTERNAL Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς Για ποιους ισχύει; •Για όλους τους υπαλλήλους διεθνώς, ανεξαρτήτως θέσης ή ιεραρχίας •Πλήρως ελεγχόμενες θυγατρικές •Όλους τους πράκτορες και αντιπροσώπους που εργάζονται εκ μέρους της Diageo •Συμβούλους •Εργαζόμενους με σύμβαση / προσωρινούς υπαλλήλους •Μη πλήρως ελεγχόμενες θυγατρικές και κοινοπραξίες (JVs) που ελέγχει η Diageo •Προμηθευτές •Κοινοπραξίες που δεν ελέγχουμε

9 9 DIAGEO INTERNAL Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς Τι πρέπει να κάνουμε σε περιπτώσεις παραβάσεων •Εάν πιστεύετε ότι συμβαίνει κάτι που είναι παράνομο ή αποτελεί παράβαση του Κώδικα, πρέπει να το αναφέρετε •Αναφέρετε το περιστατικό στο προιστάμενο, στην ομάδα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας ή στο Νομικό Τμήμα, ή επικοινωνήστε με την υπηρεσία SpeakUp •Εάν έχετε λάβει κάποια αναφορά ως προϊστάμενος, έχετε την ευθύνη να αναφέρετε το θέμα στην ομάδα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας •Η ομάδα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας θα καθορίσει τον κατάλληλο χειρισμό

10 10 DIAGEO INTERNAL SpeakUp •Ζητήματα σχετικά με πραγματικές ή ενδεχόμενες παραβάσεις του νόμου, των λογιστικών κανονισμών ή των κανόνων δεοντολογίας, όπου θα προτιμούσατε, λόγω των περιστάσεων, να μην χρησιμοποιήσετε τις άλλες μεθόδους αναφοράς •Η διαχείριση της υπηρεσίας αυτής γίνεται από εξωτερική εταιρεία, ανεξάρτητη από την Diageo •Η επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου, διαδικτύου, ή e-mail •H επικοινωνία μπορεί να είναι ανώνυμη, ωστόσο προτείνεται στους υπαλλήλους να δώσουν τα ονόματά τους, επειδή έτσι είναι πιο πιθανό να διεξαχθεί λεπτομερής έρευνα

11 11 DIAGEO INTERNAL SpeakUp •Το όνομα του ατόμου θα διατηρηθεί εμπιστευτικό όποτε είναι δυνατόν •Η αναφορά θα σταλεί στο Διευθυντή Παγκόσμιας Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας, ο οποίος θα ακολουθήσει την ίδια διαδικασία που ισχύει για τις αναφορές παραβάσεων με άλλες μεθόδους •Θα παρασχεθεί ένας μοναδικός αριθμός αναφοράς στο αναφερόμενο άτομο, που θα χρησιμοποιηθεί για να ελεγχθούν οι ενέργειες που θα αναληφθούν ως απόκριση στην αναφορά •Η Diageo δεν θα ανεχτεί οποιαδήποτε αντίποινα κατά οποιουδήποτε ο οποίος επικοινωνεί με την υπηρεσία SpeakUp με καλή πίστη

12 12 DIAGEO INTERNAL Οι ευθύνες σας •Διαβάστε και εφαρμόστε τον Κώδικα και τις πολιτικές της Diageo •Ενημερώστε όλους τους υφισταμένους σας για τα βασικά μηνύματα όσο το δυνατόν συντομότερα και ενημερώστε τους ότι θα παρασχεθεί επίσημη εκπαίδευση •Βεβαιωθείτε ότι οι άμεσα υφιστάμενοί σας γνωρίζουν πού μπορούν να λάβουν αντίγραφο του Κώδικα και πού μπορούν να λάβουν την καθοδήγηση και εκπαίδευση που χρειάζονται για τη συμμόρφωσή τους με τον Κώδικα •Βεβαιωθείτε ότι έχει δοθεί σε όλους τους προσωρινούς υπαλλήλους ένα αντίγραφο του Κώδικα και ότι υπογράφουν ένα Έντυπο Αποδοχής •Αναφέρετε οποιεσδήποτε παραβάσεις τις οποίες αντιλαμβάνεστε και αυξήστε την επίγνωση των διαθέσιμων μηχανισμών αναφοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας SpeakUp •Δημιουργήστε ένα περιβάλλον στο οποίο οι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις ή να εγείρουν ζητήματα χωρίς φόβο αντιποίνων

13 13 DIAGEO INTERNAL Βασικά μηνύματα •Η συμμόρφωση αποτελεί ευθύνη κάθε ατόμου και των αγορών και συνεισφέρει θετικά στην επιχείρηση •Ο Κώδικας θέτει τα ελάχιστα πρότυπα και παρέχει βοήθεια και καθοδήγηση, ωστόσο δεν μπορεί να καλύψει κάθε περίπτωση •Δεν αποτελεί υποκατάστατο της κρίσης και της σωστής λήψης αποφάσεων •Η προτροπή και η ενσωμάτωση των σωστών συμπεριφορών αποτελούν «κλειδιά» •Οι τοπικές ενέργειες μπορεί να έχουν παγκόσμια επίδραση •Αναμένεται από όλους να τηρούν τον Κώδικα και θα ληφθούν μέτρα κατά των παραβατών •Σκεφτείτε και εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε

14 14 DIAGEO INTERNAL Κλείσιμο •Ερωτήσεις, σχόλια, feedback


Κατέβασμα ppt "Παγκόσμια Συμμόρφωση και Δεοντολογία και Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς Ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε, κάθε μέρα, παντού Αθήνα Απρίλιος 2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google