Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρίες

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρίες"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρίες
Διημερίδα e-Themis Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικου Δικαίου Αίθουσα Τελετών Εφετείου Αθηνών Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρίες Κατερίνα Πέρρου, ΔΝ Αθήνα, Ιανουαρίου 2014

2 Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρίες
Ενότητες Η Ελληνική ρύθμιση για τις ΕΑΕ Οι ΕΑΕ και οι κανόνες του ΟΟΣΑ Οι ΕΑΕ και οι κανόνες του Δικαίου ΕΕ Συμπεράσματα

3 1. Η Ελληνική ρύθμιση για τις ΕΑΕ
Νέα ρύθμιση: άρθρο 66 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν /2013) Εντάσσεται στην ενοτητα: Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Ειδική διάταξη σε σχέση με το Γενικό Κανόνα κατά της Φοροαποφυγής Αποτέλεσμα εφαρμογής κανόνων ΕΑΕ: Το μη διανεμηθέν εισόδημα της αλλοδαπής ελεγχόμενης εταιρίας περιλαμβάνεται στο φορολογητέο εισόδημα του φορολογικού κατοικου Ελλάδας

4 1. Η Ελληνική ρύθμιση για τις ΕΑΕ
Κάποια χαρακτηριστικά Σκοπός: η αποτροπή μεταφοράς εσόδων εκτός Ελλάδας Κριτήρια: (i) έλεγχος (ii) ικανοποιητικό επίπεδο φορολόγησης στη χώρα εγκατάστασης της ΕΑΕ και (iii) δραστηριότητα και τύπος εσόδων της ΕΑΕ ΕΑΕ = νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες Το εισόδημα φορολογείται στην Ελλάδα ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα (26%)

5 1. Η Ελληνική ρύθμιση για τις ΕΑΕ
Απαιτείται άνω του 50% του εισοδήματος της ΕΑΕ να έχει προκύψει από συγκεκριμένες συναλλαγές με τον φορολογούμενο στην Ελλάδα Τόκοι κλπ εισοδήματα από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Δικαιώματα κλπ εισοδήματα από πνευματική ιδιοκτησία Μερίσματα και εισόδημα από μεταβίβαση μετοχών Εισόδημα από κινητά περιουσιακά στοιχεία Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (υπό προϋποθέσεις) Εισόδημα από ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

6 1. Η Ελληνική ρύθμιση για τις ΕΑΕ
Προϋποθέσεις ενεργοποίησης (σωρευτικά): Άμεσος ή έμμεσος ελεγχος της ΕΑΕ > 50% Η ΕΑΕ είναι εγκατεστημένη σε χώρα που είναι χαρακτηρισμένη ως φορολογικος παράδεισος ή απολαμβάνει προνομιακού φορολογικού καθεστώτος ( Άρθρο 65 ΚΦΕ) Η ΕΑΕ αποκτά εισόδημα > 30% από συγκεκριμένες δραστηριοτητες Οι μετοχές της δεν είναι εισηγμένες σε (αναγνωρισμένη) χρηματιστηριακή αγορά Εξαιρέσεις ΕΑΕ εγκατεστημένες σε χώρα ΕΕ ΕΑΕ εγκατεστημένες σε χώρα ΕΟΧ με την οποία η Ελλάδα εχει συνάψει σύμβαση για την ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικο τομέα Εξαίρεση από την εξαίρεση ΕΚΤΌΣ αν πρόκειται για επίπλαστη κατάσταση με ουσιαστικό σκοπό την αποφυγή του αναλογούντος φορου

7 2. Οι ΕΑΕ και οι ρυθμίσεις του ΟΟΣΑ
Μελέτη του 1996 “Controlled Foreign Company Legislation” Οι ΕΑΕ και οι κανόνες των διμερών Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας Οι ΕΑΕ και το Σχέδιο Δράσης του ΟΟΣΑ για την Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης και τη Μεταφορά Κερδών (BEPS) του 2013

8 2. Οι ΕΑΕ και οι ρυθμίσεις του ΟΟΣΑ
Σύμφωνα με τη μελέτη του ΟΟΣΑ (1996): Τον Ιουνιο 1995: Κανόνες που να ρυθμίζουν θέματα ΕΑΕ υπήρχαν σε 14 χώρες μέλη του ΟΟΣΑ Η εισαγωγή κανόνων για τις ΕΑΕ εξετάζονταν ως προτεινόμενη πολιτική για τις γεωγραφικά ευέλικτες δραστηριότητες Σκοποί της Μελέτης του ΟΟΣΑ (1996): Να εντοπισθούν ομοιότητες και διαφοροποιήσεις μεταξύ των εθνικών κανόνων για τις ΕΑΕ Να εξετασθεί η απλοποίηση των κανόνων χωρίς να επηρεάζεται η αποτελεσματικότητά τους Να παρασχεθεί βοήθεια σχετικά με το σχεδιασμό των σχετικών διατάξεων στις χώρες που εξεταζουν την υιοθέτηση κανόνων για τις ΕΑΕ Να εξετασθεί κατά ποσόν είναι επιθυμητο ή εφικτο να επιτευχθεί ομοιομορφία στις επιμέρους εθνικές ρυθμίσεις για τις ΕΑΕ Να εντοπισθούν οι δυσκολιες που αντιμετώπισαν διαφορές φορολογικές αρχές στην εφαρμογή των διατάξεων για τις ΕΑΕ καθώς και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι φορολογούμενοι στη συμμόρφωση με τους κανόνες αυτούς

9 2. Οι ΕΑΕ και οι ρυθμίσεις του ΟΟΣΑ
Σχέδιο Δράσης BEPS 2013: να αντιμετωπισθεί η δυνατότητα δημιουργίας συνδεδεμένων επιχειρήσεων σε άλλες χώρες και η μεταφορά εισοδημάτων που υπό κανονικές συνθήκες θα είχαν αποκτηθεί από τον φορολογούμενο Κανόνες ΕΑΕ  αντιμετωπίζουν τη μεταφορά κερδών αλλά είναι κανόνες εθνικοί άρα μονομερείς και αποσπασματικοί Θετικά Φορολόγηση στη χώρα κατοικίας της μητρικής εταιρείας Θετικά παράπλευρα αποτελέσματα στις χώρες πηγής Περιοχή την οποία ο ΟΟΣΑ δεν έχει μελετήσει επαρκώς ως τώρα

10 2. Οι ΕΑΕ και οι ρυθμίσεις του ΟΟΣΑ
Οι ΕΑΕ και οι ΣΑΔΦ: οι κανόνες ΕΑΕ είναι συμβατοί Σχόλια Άρθρου 1  παρ. 23, καταπολέμηση φοροδιαφυγής Σχόλια Άρθρου 7, παρ. 14: Art. 7(1) does not limit the right of a Contracting State to tax its own residents under CFC rules, even though such tax is computed on the profits of an enterprise in the other state – the tax so levied does not affect the foreign resident. Διαφωνία Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ιρλανδία: CFC rules are contrary to Art. 7 Σχόλια Άρθρου 10, παρ : η φορολόγηση του μη διανεμηθέντος δεν αντίκειται στο Άρθρο 10(5) γιατί έχουν διαφορετικό πεδίο εφαρμογής ΕΑΕ  φορολογείται ο μέτοχος Art. 10  αφορά την εταιρεία που προβαίνει σε διανομή ΕΑΕ  αφορά φορολογία στο κράτος κατοικίας Art. 10  αφορά το κράτος πηγής Προβληματισμός για την εφαρμογή του Άρθρου 23: χαρακτηρισμός εισοδήματος, πίστωση

11 2. Οι ΕΑΕ και οι ρυθμίσεις του ΟΟΣΑ
Σχέδιο Δράσης BEPS 2013 Δράση 3 Ενίσχυση των κανόνων για τις ΕΑΕ Συστάσεις σχετικά με τη σχεδίαση των κανόνων για τις ΕΑΕ (Develop recommendations regarding the design of controlled foreign company rules) Συντονισμός με άλλες Δράσεις του Σχεδίου Δράσης

12 3. Οι ΕΑΕ και οι κανόνες της ΕΕ
Είναι οι κανόνες για τις ΕΑΕ συμβατές με την ελευθερία εγκατάστασης εντός της ΕΕ; Cadbury-Schweppes, C-196/04 Οι κανόνες για τις ΕΑΕ αποτελεούν δικαιολογημένο περιορισμό της ελευθερίας εγκατάστασης δεδομένου ότι έχουν ως σκοπό την αποφυγή της δημιουργίας εξ ολοκλήρου επίπλαστων καταστάσεων (wholly artificial arrangements) και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή δεν εκτείνονται πέραν του αναγκαίου για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού Η κριση για την ύπαρξη αμιγώς επίπλαστων καταστάσεων πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια: Φυσική ύπαρξη (προσωπικό, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός) και άσκηση πραγματικής δραστηριότητας

13 3. Οι ΕΑΕ και οι κανόνες της ΕΕ
Απόφαση του Συμβουλίου της 8/6/2010 (2010/C 156/01) για το Συντονισμό των κανόνων για τις ΕΑΕ και την υποκεφαλαιοδότηση εντός της ΕΕ Ενδείξεις ότι έσοδα κατευθύνονται τεχνητά σε ΕΑΕ Έλλειψη οικονομικής ή επιχειρηματικής λογικής Έλλειψη πραγματικής εγκαταστάσης προοριζόμενη για την άσκηση πραγματικής δραστηριότητας Δυσαναλογία μεταξύ των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει και του μεγέθους της φυσικής παρουσίας Η ΕΑΕ είναι υπερκεφαλαιοδοτημένη Κύριος σκοπός της δομής: η αποφυγή του φόρου

14 4. Συμπεράσματα - Παρατηρήσεις
Απαιτείται στενή διασυνοριακή συνεργασία στο πεδίο της ανταλλαγής πληροφοριών – Σύγκρουση συμφερόντων κρατών; Πρακτικά προβλήματα: Πώς θα διαπιστωθεί ο έμμεσος έλεγχος της ΕΑΕ; Πώς θα υπολογισθεί το «μη διανεμηθέν» εισόδημα της ΕΑΕ; Ελληνική νομοθεσία; Πότε πρέπει να γίνει διανομή κερδών ώστε να μην θεωρηθεί ότι υπάρχουν κέρδη μη διανεμηθέντα; Κάθε χρόνο; Αν μεταγενέστερα λάβει χώρα πραγματική διανομή κερδών, το εισόδημα αυτό θα υπαχθεί πάλι σε φόρο στην Ελλάδα; Θα υπάρξει πίστωση του φόρου που τυχόν έχει πληρωθεί βάσει του άρθρου 66 ΚΦΕ; Τι θα γίνει αν η ΕΑΕ έχει ζημιές; Εφαρμόζεται μόνο σε νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή και σε φυσικά πρόσωπα; Σχεδιο Δράσης ΟΟΣΑ: Ενίσχυση κανόνων ΕΑΕ: αυστηροποίηση ή απλοποίηση;

15 Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρίες
Ευχαριστώ!


Κατέβασμα ppt "Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρίες"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google