Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Λουξεμβούργο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Λουξεμβούργο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κατάταξη Συστημάτων Υγείας, ανάλογα με τον τρόπο χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας
Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Λουξεμβούργο ● Χρηματοδότηση από Κοινωνική Ασφάλιση. ● Συμμετοχή δημόσιων & ιδιωτικών φορέων στη παραγωγή υπηρεσιών υγείας. Δανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Μεγ. Βρετανία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία, Φινλανδία ● Χρηματοδότηση από την φορολογία. ● Παραγωγή υπηρεσιών υγείας κατά κύριο λόγο από δημόσιους φορείς. Καναδάς ● Χρηματοδότηση, κυρίως, από φορολογία. Η.Π.Α. & Ελβετία ● Χρηματοδότηση από ιδιωτική ασφάλιση. ● Παραγωγή υπηρεσιών υγείας από ιδιωτικούς φορείς.

2 ● Υψηλή συμμετοχή ● Μέτρια συμμετοχή ● Μικρή συμμετοχή
Πηγές χρηματοδότησης του συστήματος υγείας «Ιδιωτικό» Η.Π.Α. ΔΗΜΟΣΙΟ Κρατικός Προϋπολογισμός (Άμεσοι + έμμεση φόροι) Κοινωνική ασφάλιση (Εργοδότες – εργαζόμενοι) Ιδιωτική ασφάλιση (Οργανωμένοι Ιδιωτικοί φορείς) Ατομικό εισόδημα του ασθενή (Ίδιοι πόροι) Μορφές συστημάτων υγείας Πηγές χρηματοδότησης Μοντέλο Beveridge (Μ. Βρετανία) Μοντέλο Bismark (Γερμανία) ● Υψηλή συμμετοχή ● Μέτρια συμμετοχή ● Μικρή συμμετοχή

3 Πηγές χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας
Κρατικός προϋπολογισμός -Γενική φορολογία άμεσοί έμμεσοι φόροι -Ειδική φορολογία ειδικών καταναλωτικών προϊόντων Κοινωνική ασφάλιση -Εισφορές εργαζομένων εργοδοτών -Εισφορές αυτοαπασχολούμενων -Ειδικές εισφορές προσώπων και επιχειρήσεων Ιδιωτικός τομέας -Οικογενειακό Εισόδημα -Ιδιωτική ασφάλιση -Εργοδοτικές εισφορές -Δωρεές, φιλανθρωπίες Εξωτερική βοήθεια -Βοήθεια σε χρήμα και είδος από άλλες χώρες ή και διεθνείς οργανισμούς(Π.Ο.Υ. Ευρωπαϊκή ένωση, Παγκόσμια τράπεζα)

4 Εισροές – Εκροές – Αποτελέσματα του συστήματος υγείας
Εισροές του συστήματος υγείας. •Υλικοί Πόροι Κτιριακός και τεχνολογικός εξοπλισμός •Ανθρώπινοι πόροι Γιατροί, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό κ.α. •Οικονομικοί πόροι Οι πόροι χρηματοδότησης του συστήματος Εκροές του συστήματος υγείας. •Διάρκεια νοσηλείας •Κάλυψη νοσηλευτικών κλινών •Εισαγωγές – Εξαγωγές •Αριθμός εργαστηριακών εξετάσεων •Αριθμός εγχειρήσεων κλπ Αποτελέσματα του συστήματος υγείας •Επίπεδο νοσηρότητας •Επίπεδο θνησιμότητας •Επίπεδο βρεφικής θνησιμότητας •Επίπεδο θνητότητας •Προσδόκιμο επιβίωσης

5 ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Όπως έχουμε ήδη αναφερθεί τα συστήματα υγείας θεωρούνται εντάσεως εργασίας αφού ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει το σημαντικότερο παράγοντα για την σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος. Το ανθρώπινο κεφαλαίο που απασχολείται στον τομέα της υγείας ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 5,3% του ενεργού πληθυσμού των χωρών του ΟΟΣΑ.

6 Θέματα μεγάλης σημασίας στην παραγωγή και διαχείριση του προσωπικού:
√Η αριθμητική σύνθεση του προσωπικού υγείας σε μακρο-επίπεδο πρέπει να ακολουθούνται πολιτικές ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου που να ανταποκρίνονται στους προσανατολισμούς και στις ανάγκες του υγειονομικού συστήματος κάθε χώρας. Σε μικρο-επίπεδο ο αναμενόμενος όγκος εργασίας, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αλλά και το είδος της υγειονομικής μονάδας να καθορίζουν τον αριθμό του ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. √Η δυνατότητα της υποκατάστασης: Είναι ένα επιπλέον στοιχείο για την βελτίωση της αποδοτικότητας είναι η εξάντληση των δυνατοτήτων για υποκατάσταση μεταξύ των επαγγελμάτων υγείας,

7 χωρίς αυτό να βλάπτει την ποιότητα των υπηρεσιών ή να διαταράσσονται οι σχέσεις μεταξύ γιατρού και ασθενή. Παράδειγμα: πρωτοβουλίες που οδηγούν στην εκχώρηση εκ μέρους του ιατρού, αρμοδιοτήτων στη νοσηλεύτρια πρέπει να ενθαρρύνονται, εφόσον κρίνεται ότι μπορούν να εκτελεστούν ικανοποιητικά. √Ποιοτική σύνθεση του προσωπικού οι ειδικότητες στα επαγγέλματα υγείας πρέπει να καθορίζονται ανάλογα με την μονάδα υγείας στην οποία εργάζονται. Οι επαγγελματίες αυτοί πρέπει να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση και να υφίστανται την διαδικασία της συνεχούς επιμόρφωσης.

8 Οι ανάγκες σε νοσοκομειακές κλίνες, σε κέντρα υγείας, τα πολυϊατρεία, τα διαγνωστικά κέντρα και γενικά σε κάθε είδους μονάδες υγείας καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την μορφή, την φιλοσοφία, τον τρόπο οργάνωσης και την λειτουργίας του συστήματος. Νοσολογικό πρότυπο π.χ. εάν ο πληθυσμός μιας χώρας υποφέρει από μεταδοτικές ασθένειες ή από χρόνια και εκφυλιστικά νοσήματα, αναπηρίες και ατυχήματα προσαρμόζεται ανάλογα. Τεχνολογία δεν εννοούμε μόνο την ιατρική τεχνολογία αλλά και την τεχνολογία που αφορά τον τομέα της διοίκησης και διαχείρισης, όπως μηχανοργάνωσης του λογιστηρίου, του ιατρικού αρχείου των ασθενών, της αποθήκης, του φαρμακείου.

9 3 Μεγάλες κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της υγείας:
-Συστήματα που στηρίζουν τις διοικητικές και λειτουργίες δραστηριότητες -Συστήματα που βοηθούν το σχεδιασμό, τον έλεγχο και την οργάνωση -Συστήματα ιατρικά και νοσηλευτικά που προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας και μείωσης του κόστους.

10 Παράγοντες αύξησης των δαπανών για το σύστημα υγείας: ● Δημογραφικοί παράγοντες ηλικιακή δομή του πληθυσμού, δημογραφική γήρανση. ● Επιδημιολογικοί παράγοντες – σύγχρονος τρόπος ζωής νέο καταναλωτικό πρότυπο το οποίο οδηγεί σε νέα νοσήματα όπως καρδιοπάθειες, νεοπλάσματα, ψυχικές νόσους. ● Ψυχό-κοινωνικό-πολιτιστικοί παράγοντες πλέον εγκαταλείπονται οι παραδοσιακοί μηχανισμοί περίθαλψης υπάρχει συνεχείς τάση ιατρικοποίησης των κοινωνικών προβλημάτων.

11 ● Αύξηση της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών 24ωρες το 24ωρο και βελτίωση της προσπελασιμότητας στις υπηρεσίες υγείας. ● Το ανθρώπινο κεφάλαιο. Στο χώρο της υγείας απασχολείται το 5,3% του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας επίσης έχουμε αύξηση του επιπέδου των αμοιβών των επαγγελματιών υγείας τις τελευταίες δεκαετίες. ● Η ιδιομορφία της αγοράς των υπηρεσιών υγείας το φαινόμενο προκλητής ζήτησης και το φαινόμενο moral hazard ηθικός κίνδυνος του καταναλωτή επιβάρυνση του ασφαλιστικού ταμείου.

12 Διάρθρωση των δαπανών υγείας ως ποσοστό % των συνολικών δαπανών υγείας σε επιλεγμένες χώρες του ΟΟΣΑ
1980 1990 ΧΩΡΑ Νοσ/κη Εξων/κη Φαρμ/κη Εξων/κή Φαρμ/κή Καναδάς 52,6 22,1 8,9 49,2 21,9 13,3 Γαλλία 48,1 24,8 15,9 44,2 28,4 16,8 Γερμανία 36,1 26,6 18,7 37,8 28,9 22,0 Ιταλία 54,0 29,5 13,9 49,1 28,8 19,3 Ιαπωνία 30,7 44,3 31,1 40,5 17,3 Μ. Βρετανία 56,1 - 11,2 44,0 10,7 ΗΠΑ 48,9 26,5 8,6 46,4 29,7 8,2 Χώρες ΟΟΣΑ (μ.ο.) 47,3 27,9 14,5 45,0 27,7 14,0

13 Δαπάνες υγείας σε επιλεγμένες χώρες του ΟΟΣΑ και της Αφρικής το 1982
Χώρα Κατά κεφαλή δαπάνες σε $ Δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ ΗΠΑ 1388 10,3 Καναδάς 989 8,4 Σουηδία 1168 9,6 Δ. Γερμανία 874 8,6 Ελλάδα 256 7,0 Ζιμπάμπουε 19 2,6 Ακτή Ελεφαντοστού 13 1,4 Ζαϊρ 4 2,5 Κένυα 2,1 Μαλλί 1 1,2

14 Τι περιλαμβάνουν οι Δαπάνες Υγείας Βασικές κατηγορίες δαπανών υγείας
Ιατρικές Νοσοκομειακές Φαρμακευτικές Αμοιβές Ιατρών Δαπάνες για νοσηλεία Δαπάνες για φάρμακα Αμοιβές οδοντιάτρων Δαπάνες επεμβάσεων Δαπάνες για πρόσθετη περίθαλψη(οπτικά, ορθοπεδικά) Αμοιβές φυσιοθεραπευτών κλπ. Δαπάνες εργαστηριακών και παρακλινικών εξετάσεων Δαπάνες για εργαστηριακές και ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις Δαπάνες για διάφορες θεραπείες π.χ. λουτροθεραπείες

15 Δείκτες μέτρησης του νοσοκομειακού προϊόντος: Οι δείκτες αυτοί βοηθούν στην μέτρηση της παραγωγικότητας ενός νοσοκομείου εκροές. 1) Πληρότητα ή κάλυψη του Νοσοκομείου Π= Α/Κ Π=50/100=0,5 Α αριθμός των ασθενών Κ ο αριθμός των κλινών του νοσοκομείου

16 Δείκτης μέσης διάρκειας νοσηλείας ΜΔΝ είναι ο ποιο σημαντικός και αξιόπιστος δείκτης προσδιορισμού της παραγωγικότητας του νοσοκομείου, αποτελεί βασικό παράγοντα προγραμματισμού και αξιολόγησης της νοσοκομειακής λειτουργίας. ΜΔΝ=Η/Α Η=σύνολο ημερών νοσηλείας Α=αριθμός νοσηλευθέντων Υπολογισμός;

17 Βασικοί δείκτες χρησιμοποίησης νοσοκομειακών υπηρεσιών
Βασικοί δείκτες χρησιμοποίησης νοσοκομειακών υπηρεσιών. Εισαγωγές ανά κλινική = Αριθμός εισαγωγών έτους Α / Αριθμός κλινών έτους Α Εισαγωγές ανά απασχολούμενο άτομο = Αριθμός εισαγωγών έτους Α / Συνολικό αριθμό απασχολούμενων στο νοσοκομείο Ειδικές εξετάσεις ανά ασθενή = Αριθμός ειδικών εξετάσεων έτους Α / Αριθμό ασθενών έτους Α Εργαζόμενοι ανά κλινική = Αριθμός εργαζομένων έτους Α / Αριθμός κλινών έτους Α

18 Μελέτη για την διαφθορά στον τομέα υγείας στην Ευρώπη Study on Corruption in the Healthcare Sector European Commission October 2013 Δαπάνες υγείας GREECE EU Οι συνολικές δαπάνες για την υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ 10,2% 9% Οι δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό των συνολικών δαπανών 59% 73% Ιδιωτικές πληρωμές ως ποσοστό των συνολικών δαπανών για την υγεία 38% 21% Ιδιωτική ασφάλιση ως ποσοστό των συνολικών δαπανών για την υγεία 2% 4%

19 Βασικοί κίνδυνοι του συστήματος υγείας στην Ελλάδα : Εμφανίζονται υψηλά επίπεδα διαφθοράς. Περιορισμένη διαφάνεια και ελλιπή γνώση για τα δικαιώματα των ασθενών. Χαμηλό επίπεδο μισθών το οποίο σχετίζεται με τις ανεπίσημες – άτυπες πληρωμές. Ανεπαρκείς μηχανισμοί όσο αναφορά και την υπεύθυνη λογοδοσία για τον έλεγχο των υπηρεσιών.

20 Υψηλός βαθμός ατιμωρησίας – αδυναμίες του δικαστικού συστήματος
Υψηλός βαθμός ατιμωρησίας – αδυναμίες του δικαστικού συστήματος. Νομοθεσία σχετικά με τις ανώτατες τιμές(πλαφόν) για τις φαρμακευτικές δαπάνες και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα ήταν αναποτελεσματική οι τιμές αυξήθηκαν 3 με 4 φορές προς τα πάνω. Πολύπλοκο κανονιστικό και νομικό πλαίσιο όσο αναφορά τις ιατρικές προμήθειες μέσος χρόνος σύναψης της σύμβασης 2 χρόνια στην Ελλάδα 120 ημέρες στις χώρες της Ευρώπης. Σημαντικό και για το τμήμα μας: Οι Διοικήσεις των νοσοκομεία δεν έχουν οριστεί με βάση τα τυπικά, ουσιαστικά και επαγγελματικά τους προσόντα.

21 Προτάσεις: Τήρηση των νομοθετικών πλαισίων που διέπουν το σύστημα υγείας ο νόμος να ισχύει για όλους ανεξαρτήτως θέσεως και ιεραρχικής βαθμίδας. Το ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης έχει δείξει θετικά δείγματα γραφής θα πρέπει να εφαρμοστεί στο 100% της υγειονομικής επικράτειας. Η σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία θα ελέγχει τις δημόσιες συμβάσεις.

22 Η δημιουργία του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει την παρακολούθηση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων του δημόσιου τομέα με την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού, βιοτεχνολογικών προϊόντων, φαρμακευτικών προϊόντων. Απογραφή όλων όσων λαμβάνουν συντάξεις από ασφαλιστικά ταμεία και επανέλεγχος των περιπτώσεων που λαμβάνουν αναπηρικές συντάξεις ή επιδόματα. Κεντρικός σχεδιασμός για καλύτερούς μηχανισμούς ελέγχου, ενίσχυση της υπεύθυνης λογοδοσίας.

23 Εισαγωγή του διπλού λογιστικού συστήματος παρακολούθηση έξοδα-έσοδα το σύστημα αυτό μπορεί να θέσει στόχους και να παρακολουθείται η εφαρμογή του. Εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα ανταποκρίνεται στις υγειονομικές ανάγκες και αύξηση του επιπέδου των μισθών.


Κατέβασμα ppt "Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Λουξεμβούργο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google