Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γαλαζούλας Χρήστος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ/AΠΘ Στυλ διδασκαλίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γαλαζούλας Χρήστος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ/AΠΘ Στυλ διδασκαλίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γαλαζούλας Χρήστος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ/AΠΘ Στυλ διδασκαλίας

2 Μεθοδική διδασκαλία ατομικής τεχνικής  Όλοι μας επιλέγουμε ένα στυλ διδασκαλίας που μπορεί ή όχι να ταιριάζει με το στυλ μάθησης των αθλητών μας.  Ως αποτέλεσμα της άγνοιας μας σχετικά με τις μαθησιακές ανάγκες των αθλητών μας, καθώς και η αδυναμίες επικοινωνίας, εμείς δεν μπορούμε να παρέχουμε σε όλους τους αθλητές την πληρέστερη ευκαιρία να μάθουν και το σημαντικότερο να εκτελούν την τεχνική.

3  Ο τρόπος λοιπόν που ο προπονητής παρουσιάζει τις πληροφορίες καθώς και διαρκής ανατροφοδότηση αυξάνει τις πιθανότητες μας να κατανοήσουν τις νέες έννοιες και δεξιότητες καθώς και τις νέες τεχνικές.  Ως εκ τούτου, η αποτελεσματικότητα αποτελεί βασική στρατηγική των προπονητών που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια μαθησιακή σχέση που επιταχύνει τη μάθηση στο αθλητικό τομέα και να έχουν την καλύτερη δυνατή κατανόηση των μαθησιακών στυλ, από τους αθλητές τους.

4  Ο τρόπος διδασκαλίας είναι το μοναδικό μέσο με το οποίο κάθε άτομο μπορεί να επικεντρωθεί, και να αφομοιώσει νέες και δύσκολες πληροφορίες ( Dunn, 1984).  Ο στόχος για τον προπονητή, ως εκ τούτου, είναι να βοηθήσει κάθε αθλητή να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα της μάθησης.  Όταν κωδικοποιήθηκαν οι επιμέρους στρατηγικές μάθησης προπονητές και αθλητές ανέφεραν σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση (Brunner & Hill, 1992) και την αυτοεκτίμηση.  Ωστόσο για να ευθυγραμμιστούν οι μαθησιακές ανάγκες των αθλητών τους με τους εκπαιδευτικούς στόχους στον αθλητικό τομέα είναι αναγκαίο ο κάθε προπονητής να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες και τις επιθυμίες των αθλητών.

5  Προπονητές και εκπαιδευτικοί, έχουν προτιμώμενο ύφος της διδασκαλίας, - ένα στυλ που μπορεί ή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μαθητών (Pettigrew & Heikkinen, 1985).  Πολλοί προπονητές στηρίζουν τη διδασκαλία τους με βάση την εμπειρία τους ως αθλητές. Που σημαίνει ότι είχαν διδαχθεί από τον/την "σοφό στη σκηνή" την απόλυτη μέθοδο.  Η ενσάρκωση αυτού του στυλ είναι ο προπονητής, ο οποίος διδάσκει τους αθλητές του σαν να είναι κενά δοχεία που περιμένουν να γεμίσουν με νέες γνώσεις!

6  Η ειρωνεία είναι, ωστόσο, ότι ενώ χρησιμοποιούμε πιθανά το ίδιο ύφος και τις ίδιες μεθόδους, αυτός ο τρόπος κατατάσσεται μεταξύ των λιγότερο αποτελεσματικών στρατηγικών για τη μάθηση και τη διατήρηση νέων πληροφοριών!  Ωστόσο, ότι ενώ χρησιμοποιούμε αυτό το στυλ, αυτό συγκαταλέγεται μεταξύ των λιγότερο αποτελεσματικών στρατηγικών για τη μάθηση και τη διατήρηση νέων πληροφοριών!

7  Ως εκ τούτου, βασική στρατηγική αποτελεί μια μαθησιακή σχέση που επιταχύνει τη μάθηση στον αθλητικό τομέα. Προϋπόθεση της μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας των προπονητών είναι να δημιουργήσουν μεγαλύτερη κατανόηση των μαθησιακών στυλ στους αθλητές τους.  Το πώς χρησιμοποιείτε τρόπους μάθησης στην προπόνηση….. Προκειμένου να διευκολυνθεί η μάθηση στυλ των αθλητών του προπονητή θα πρέπει να εξετάσει πρώτα την ολοκληρωμένη ή εκλεκτική προσέγγιση για την παρουσίαση πληροφοριών.  Με άλλα λόγια, να παρουσιάσουν πληροφορίες με την ενσωμάτωση της οπτικής, λεκτικής και κιναισθητικής προσέγγισης.

8  Από έρευνες γενικά για το προτιμώμενο στυλ μάθησης για τα περισσότερα άτομα είναι δεκτικότερα στο οπτικό στυλ μάθησης (65%), ακολούθως από το ακουστικό (30%) και απτικό / κιναισθητικό (5%) (Mind Tools, 2002). Δεδομένου ότι οι αθλητές είναι μαθητές, επίσης, εκ πρώτης όψεως θα έλεγε κανείς ότι οι προτιμήσεις τους θα αντικατοπτρίζονταν από αυτό του γενικού πληθυσμού.  Ωστόσο, όταν ο συγγραφέας είχε προπόνηση μαθητές της εκπαίδευσης, η πλειοψηφία των οποίων είναι αθλητές σχολείου, στην ολοκλήρωση της μεθόδου Barsch Learning Style Inventory (Συνεργάτες της Manitoba, 2002α), τα αποτελέσματα έδειξαν τα εξής:

9 LEARNING STYLE NORMS UW-W COACHING MINORS SUBJECTS Visual 65% 58%357 Auditory 30%24% 147 Kinesthetic 5%18% 109

10  Βλέπουμε ότι τα άτομα έχουν μια "περισσότερο" και "λιγότερο" προτίμηση στον τρόπο για την εκμάθηση και κάθε τρόπος έχει δικά του πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του. Όλοι οι μαθητές δείχνουν κάποιο συνδυασμό και το βαθμό των τριών στυλ, αλλά ένα ή δύο στυλ κυριαρχούν συνήθως προσέγγισή τους στη μάθηση.  Ως εκ τούτου, δύο αθλητές μπορούν να έχουν βιώσει ίδιες εμπειρίες μάθησης και να αποκόμισαν κάποιο όφελος αυτό όμως δεν μεταφράστηκε σε βελτίωση της απόδοσης. Ως εκ τούτου, ο προπονητής πρέπει να γνωρίζει ότι "Ένα στυλ μάθησης δεν ταιριάζει σε όλους!"

11  Η οπτικός μαθητής βασίζεται στο να βλέπει και προτιμά τη χρήση γραπτές πληροφορίες, σημειώσεις, διαγράμματα και πίνακες.  Ο ακουστικός μαθητής, από την άλλη πλευρά, εξαρτάται από τον προφορικό λόγο και κατανοεί πληροφορίες από ακρόαση και ανάγνωση δυνατά.  Ο κιναισθητικός μαθητής στηρίζεται σε δραστηριότητες και μαθαίνει μέσω συναισθημάτων, κάνει «τη μάθηση συναίσθημα». (Συνεργάτες της Manitoba, 2002β).  Όλοι οι προπονητές μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιούν πληροφορίες και στυλ μάθησης για την ενίσχυση αθλητών τους / τις επιδόσεις των ομάδων. Σύμφωνα με Coker, (1994) υπάρχουν πέντε διαδικασίες που θα βοηθήσουν το προπονητή ενίσχυση της εκμάθησης των αθλητών του.

12  Πρώτον, να γνωρίζετε καλά το δικό σας στυλ μάθησης, επειδή οι προπονητές έχουν την τάση να διδάσκουν με βάση το δικό τους στυλ μάθησης και όχι του αθλητή.  Δεύτερον, να γνωρίζετε το στυλ μάθησης που προτιμούν οι αθλητές σας.  Τρίτον, η χρήση αρχικά μιας ολοκληρωμένης / εκλεκτικής προσέγγισης στη διδασκαλία στο αθλητικό τομέα και στη συνέχεια να προσαρμόσετε το στυλ διδασκαλίας σας για να τους επιμέρους μαθητές.  Τέταρτον, τη δημιουργία λέξεων - σύνθημα για επικοινωνία με τους αθλητές.  Πέμπτον, τη δημιουργία στρατηγικών προπόνηση που να ενσωματώσει όλα τα παραπάνω.

13  Με άλλα λόγια, να παρουσιαστούν πληροφορίες με την ενσωμάτωση της οπτικής, λεκτικής και κιναισθητικής προσέγγισης.  Μια άλλη στρατηγική είναι να έχουν οι αθλητές σας να ολοκληρώσει μια μαθησιακή απογραφή στυλ ώστε να μπορούν να ταιριάζουν περισσότερο στο στυλ διδασκαλίας σας και να το προτιμούν για στυλ μάθηση τους.  Πολλά είναι διαθέσιμα on-line, έτσι ώστε δεν χρειάζεται να δαπανηθεί χρόνος για αυτή τη δραστηριότητα (Literacy Partners of Manitoba: Barsch Learning Style Inventory 2002A; Soloman & Felder, 1999A).  Μια δοκιμή είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να καθορίσουν το κυρίαρχο στυλ που μαθαίνουν αθλητές σας.  Μια δεύτερη μέθοδος για να εξετάσετε τους τρόπους μάθησης είναι μέσω της παρατήρησης.

14  Συγκεκριμένα, παρατηρούν σε τι ο αθλητής επικεντρώνεται (Coker, 1994). Για παράδειγμα, ένα σχόλιο από έναν αθλητή για έναν προπονητή να «μου δείξει» θα έδειχναν την προτίμησή τους για το οπτικό στυλ της μάθησης.  Επίσης, ακούστε στις ερωτήσεις των μαθητών? "Δεν θεωρώ ότι" θα δείχνει κιναισθητικό στυλ.  Επίσης για παράδειγμα, «δες με", είναι ενδεικτικό ότι ο μαθητής επιλέγει το οπτικό στυλ.  Είναι επίσης δυνατό να προσδιοριστεί το μαθησιακό τους στυλ με την παρατήρηση του και διδασκαλία από ένα μέλος της ομάδας, δεδομένου ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα χρησιμοποιήσει την προτιμώμενη λειτουργία τους για να διδάξουν τους άλλους.

15  Παρακάτω αναφέρονται μερικές λέξεις-σύνθημα για την οπτικούς, ακουστικούς και κιναισθητικούς τρόπους μάθησης (Coker, 1994): VISUAL  Look  Watch  Show  Demonstrate  Observe  Imagine Κοιτάξτε Ρολόι Παρουσίαση Αποδεδειγμένη Προσέχετε Φανταστείτε AUDITORY  Hear  Sound  Repeat Ακούστε Ήχος Επανάληψη KINESTHETIC  Perform  Execute  Try  Feel  Touch  Move Εκτελέστε Εκτέλεση Προσπαθήστε Feel Touch Μετακίνηση

16  Προπονητικές στρατηγικές πρέπει επίσης να αναπτυχθούν και να είναι εξειδικευμένες με το άθλημα. Παρακάτω αναφέρονται μερικές στρατηγικές για τις τρεις στρατηγικές μάθησης (Manitoba, 1999b): Οπτικό στυλ  Films  Videos  Pictures  Chalkboard  Notes  Playbook  Imagery  Write  Diagrams  Statistics Ταινίες Βίντεο Εικόνες Πίνακας Σημειώσεις Playbook Εικόνες Γράψτε Διαγράμματα Στατιστικές  List  Checklist  Viewing  Charts  Cards  Reading  Quotes  Schedules  Handouts  Demonstration  Schedule Κατάλογος Checklist Προβολή Διαγράμματα Κάρτες Ανάγνωση Αποσπάσματα Χρονοδιαγράμματα Σημειώσεις Επίδειξη Πρόγραμμα

17  Προπονητικές στρατηγικές πρέπει επίσης να αναπτυχθούν και να είναι εξειδικευμένες με το άθλημα. Παρακάτω αναφέρονται μερικές στρατηγικές για τις τρεις στρατηγικές μάθησης (Manitoba, 1999b): Ακουστικό στυλ  Tapes  Talk to others  Lecture  Cue words  Encourage  Listening  Discussing Ταινίες Μιλήστε με τους άλλους Διάλεξη Συνθηματικές λέξεις Ενθάρρυνση Ακρόαση Συζήτηση  Self-talk  Repeat  Listen and respond  Narrative video  Music  Team meeting  Guest speaker Self-talk Επανάληψη ακούει και να ανταποκρίνεται Αφηγηματικό βίντεο Μουσική Συνεδρίαση Επισκέπτης ομιλητής

18 Κιναισθητικό στυλ  Take notes  Study sheets  Associate with real world  Examples  Role Play  Activities  Doing  Move the athlete through the skill  Goal setting  Κρατήστε σημειώσεις Μελετήστε τις σημειώσεις Επαφή με την πραγματικότητα Παραδείγματα Ρόλοι στο παιχνίδι Δραστηριότητες Μετακίνηση του αθλητή με επιδεξιότητα ρύθμιση στόχων  Repeat  Question  Touching  Simulations  Practice  Mirror/shadow  Task cards  Structured hands-on activities  Assessments  Guidance Επανάληψη Ερώτηση Αγγίζοντας Προσομοιώσεις Πρακτική Καθρέφτης / σκιά Επιφόρτιση με εργασίες Δόμηση των πρακτικών δραστηριοτήτων Εκτιμήσεις Καθοδήγηση

19  Προπονητές είναι σε συνεχή αναζήτηση μεθόδων για τη βελτίωση της απόδοσης των αθλητών τους. Μια μέθοδος που συχνά παραβλέπεται, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι αθλητές μαθαίνουν και να επεξεργάζεται νέες πληροφορίες.  Οι προπονητές που είναι σε θέση να προσαρμόσουν το στυλ της διδασκαλίας και καθοδήγησης για τη στήριξη της μάθησης σύμφωνα με τις ανάγκες των αθλητών τους, δημιουργούν ισχυρές σχέσεις μάθησης με τους αθλητές που δεν ενισχύουν μόνο την εμπειρία της μάθησης, αλλά και την επιταχύνουν.  Ένα από τα πιο σημαντικά διδάγματα για προπονητές, ωστόσο, είναι ότι... Ένα στυλ διδασκαλίας δεν ταιριάζει σε όλους!

20 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


Κατέβασμα ppt "Γαλαζούλας Χρήστος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ/AΠΘ Στυλ διδασκαλίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google