Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Investing in children: Promoting the right of children to participate Αθήνα / Athens, 9.5.2014 Επενδύοντας στα παιδιά: Προωθώντας το δικαίωμα της συμμετοχής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Investing in children: Promoting the right of children to participate Αθήνα / Athens, 9.5.2014 Επενδύοντας στα παιδιά: Προωθώντας το δικαίωμα της συμμετοχής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Investing in children: Promoting the right of children to participate Αθήνα / Athens, 9.5.2014 Επενδύοντας στα παιδιά: Προωθώντας το δικαίωμα της συμμετοχής

2 «Δικαίωμα συμμετοχής» Τι σημαίνει αλήθεια για μας, τα παιδιά; Πως το καταλαβαίνουν και πόσο το αναγνωρίζουν οι μεγάλοι; «The right to participate» What does it really mean to us, children? How do adults understand it? To what extend do they recognize it?

3 Αυτοπαρουσίαση!!! Self presentation!!! Ιωάννα Ioanna Δανάη Danai

4 Μάρτιος 2013: Ο Συνήγορος του Παιδιού προσκάλεσε εφήβους 13-18 χρόνων να πάρουν μέρος στην Κοινότητα Εφήβων Συμβούλων του και σε δράση με θέμα «Η συμμετοχή μας ως απάντηση στη βία, τη σιωπή και την ανασφάλεια» March 2013: The Children’s Ombudsman addressed an open invitation to adolescents aged 13-18 to become members of its Community of Young Advisors and to participate in an activity called “Our participation as a response to violence, silence and insecurity”

5 Αρχικά μαζευτήκαμε όλοι μαζί, με διάθεση να ακούσουμε… At first, we gathered all together with a view to listen… Συνάντηση Θεσσαλονίκης Meeting in Thessaloniki Συνάντηση Αθήνας Meeting in Athens

6 Έπρεπε όμως και να δεθούμε σαν ομάδα… We had also to create bonds as a team… Συνάντηση Αθήνας Meeting in Athens Συνάντηση Θεσσαλονίκης Meeting in Thessaloniki

7 Στη συνέχεια, ξεκινήσαμε να επικοινωνούμε, να συζητάμε και να συμμετέχουμε ενεργά σε ανταλλαγή απόψεων για θέματα που μας αφορούν. Μιλήσαμε για το δικαίωμα συμμετοχής σε διάφορες πτυχές της ζωής μας… Afterwards, we started communicating, discussing and actively participating in exchanging opinions on issues that concern us. We talked about our rights to participate in various aspects of our lives.

8 Τα θέματά μας H συμμετοχή και η έκφραση των παιδιών μέσα: στην οικογένεια, στο σχολείο, στις παρέες, στις υπηρεσίες στο διαδίκτυο, σε άλλους χώρους της κοινωνικής ζωής The issues we discussed: Children’s participation and expression in: the family school peer groups services internet other areas of social life

9 Όπως τονίστηκε στις συζητήσεις μας, «συμμετοχή» για μας σημαίνει: - να νοιώθεις ότι οι άλλοι σε υπολογίζουν - να μην φοβάσαι και να μη ντρέπεσαι να πεις τη γνώμη σου για θέματα που σε αφορούν ή σε προβληματίζουν - να μπορείς να μιλάς ελεύθερα αλλά και να ακούς τους άλλους, να μπαίνεις στη θέση τους - να μη νοιώθεις διαφορετική ή αποκλεισμένη - όταν πονάς ή δυσκολεύεσαι, να βρίσκεις στηρίγματα - να μπορείς να χαίρεσαι τη ζωή σου… As it was stressed in our discussions “participation” for us means: - to feel that the others count on you - not to be afraid, not to be ashamed to express your opinion on issues affecting or troubling you - to be able to speak free, as well as to listen to others, to understand how other people feel - not to feel different or excluded - when you are in pain or in difficulty, to find support - to be able to enjoy your life….

10 Καταλήξαμε σε συγκεκριμένες προτάσεις : Our meeting resulted to specific recommendations: Περισσότερες συναντήσεις διαλόγου μεταξύ εφήβων Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εφήβων και ενηλίκων σχετικά με τα δικαιώματα συμμετοχής Διασφάλιση κλίματος συνεργασίας, επικοινωνίας, διαλόγου, συμμετοχής και εμπιστοσύνης στο σχολείο Διεξαγωγή προγραμμάτων και ομαδικών δραστηριοτήτων στο σχολείο Περισσότερες ευκαιρίες και διαδικασίες συμμετοχής των εφήβων Εκπαίδευση και καθοδήγηση των επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με έφηβους Ίδρυση θεσμών από την πολιτεία, που να βρίσκονται κοντά στα παιδιά Δημιουργία «Οδηγού για τα Δικαιώματα Συμμετοχής» More dialogue meetings among adolescents Actions to raise public’s awareness of the rightsof participation Ensuring an environment of cooperation, communication, dialogue, participation and trust at school Conducting programs and group activities at school More opportunities and participation processes for adolescents Training and guidance of professionals who are in touch with teenagers Establishment of public institutions for children Creation of a “Guidebook about Participation’s Rights”

11

12 Τον Ιούνιο του 2013 συμμετείχαμε σε μια «συνάντηση διαγενεακής επικοινωνίας», στην οποία συζητήσαμε τις προτάσεις μας με πρόσωπα που παίρνουν αποφάσεις για τα παιδιά! In June 2013, we participated in an “intergenerational meeting” of dialogue on our proposals with persons who take decisions for children in our country!

13 Τι θεωρούμε ότι πρέπει να γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης: 1. Να θυμάστε ότι τα παιδιά όλων των ηλικιών έχουν γνώμη! 2. Να μας δίνετε καθημερινά χώρο, χρόνο και ευκαιρίες να λέμε τη γνώμη μας για όλα τα θέματα που μας αφορούν 3. Να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά που δεν μιλούν εύκολα, στα παιδιά με αναπηρίες, στα παιδιά των μειονοτήτων, στους μετανάστες και στα παιδιά που ζουν μακριά από τις φυσικές του οικογένειες 4. Να υποστηρίζετε τις οικογένειες και τους γονείς να βρίσκονται σωστά κοντά στα παιδιά τους, ιδίως όσους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 5. Όταν ένα παιδί έχει ένα πρόβλημα, να μπορεί να μιλήσει σε κάποιον ειδικό

14 6. Να κάνετε τα σχολεία μας πιο ζωντανά και διαδραστικά, βάζοντας στο πρόγραμμα ώρες επικοινωνίας και πολλές δραστηριότητες 7. Να διδάξετε τους δημόσιους υπαλλήλους τους γιατρούς, τους δικαστές, τους κοινωνικούς λειτουργούς και όλους όσους έρχονται σε επαφή με τα παιδιά να υπολογίζουν προσεκτικά τη γνώμη μας 8. Να μας δώσετε περισσότερες ευκαιρίες να συμμετέχουμε στην κοινωνική ζωή, στον πολιτισμό και στην ποιοτική ψυχαγωγία. Βοηθήστε ιδιαίτερα τα παιδιά που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτά!


Κατέβασμα ppt "Investing in children: Promoting the right of children to participate Αθήνα / Athens, 9.5.2014 Επενδύοντας στα παιδιά: Προωθώντας το δικαίωμα της συμμετοχής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google