Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ Ξεκινώντας από το κάθε παιδί και τις ανάγκες του... Δίνοντας του ποικιλία ερεθισμάτων, ευκαιριών και επιτυχιών... Θα βάλουμε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ Ξεκινώντας από το κάθε παιδί και τις ανάγκες του... Δίνοντας του ποικιλία ερεθισμάτων, ευκαιριών και επιτυχιών... Θα βάλουμε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ Ξεκινώντας από το κάθε παιδί και τις ανάγκες του... Δίνοντας του ποικιλία ερεθισμάτων, ευκαιριών και επιτυχιών... Θα βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι στην προσπάθεια για απόκτηση θετικών στάσεων για άσκηση και θετικών συνηθειών για δια βίου άσκηση.

2 Η Επιτυχία εξαρτάται από:  την Πολύ Καλή Προετοιμασία και Οργάνωση  τη Συνεργασία των δασκάλων Φυσικής Αγωγής  τη σωστή Ενημέρωση των συναδέλφων οι οποίοι αναλαμβάνουν καθήκοντα στους αγώνες  τη Συνέπεια στην εκτέλεση των καθηκόντων  τη σωστή Ενημέρωση των παιδιών για τους στόχους των αγώνων  την κατάλληλη Προετοιμασία των παιδιών τόσο στα αγωνισματα όσο και στον τρόπο διεξαγωγής τους π.χ.κυκλική εργασία σε σταθμούς

3 Λαμβάνουν μέρος:  Οι Αθλητικές Περιφέρειες των σχολείων όπως έχουν διαμορφωθεί από το Υ.Π.  Τουλάχιστον, όλα τα παιδιά της έκτης τάξης τα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν στους αγώνες (Εγκύκλιος, Φακ.:7.11.12.16.1/2) ( Θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα) Θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα

4 Το ΥΠΠ φροντίζει για: 1. το γήπεδο διεξαγωγής των αγώνων 2. τα βασικά υλικά τα οποία θα χρειαστούν π.χ. εμπόδια 3. τον εργάτη στο γήπεδο 4. την ιατρική κάλυψη: γιατρό και επισκέπτρια υγεία

5 1. Συνάντηση σχολείων της Αθλητικής Περιφέρειας Καλεί το Σχολείο Συντονιστής Παίρνει μέρος: α. ο δάσκαλος Φ.Α. του κάθε σχολείου, υπεύθυνος για τους αγώνες (απαραίτητα) β. ο διευθυντής των σχολείων (προαιρετικά) Ενέργειες για την Οργάνωση Αγώνων

6 ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:  Καλεί τα σχολεία της περιφέρειας σε συνάντηση ( βλ το σχετικό έντυπο στην ιστοσελίδα)( βλ το σχετικό έντυπο στην ιστοσελίδα)  Συντονίζει τη συζήτηση στη συνάντηση αυτή  Κρατεί πρακτικά της συνάντησης και τα αποστέλλει στα σχολεία και στον οικείο Επιθεωρητή ( βλ το σχετικά δείγματα στην ιστοσελίδα)( βλ το σχετικά δείγματα στην ιστοσελίδα)  Αναλαμβάνει να καταμεριστούν τα καθήκοντα  για την προετοιμασία των αγώνων στα σχολεία της περιφέρειας  Είναι ο συνδετικός κρίκος επικοινωνίας της περιφέρειάς του με τους Συντονιστές Φ.Α. και τον Επιθεωρητή.  Είναι υπεύθυνο για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

7 Ενέργειες για την Οργάνωση Αγώνων 2. Λαμβάνονται αποφάσεις για:  το είδος των αγώνων α.Συμμετοχή σε όλα τα αγωνίσματα (κυκλικά) β.Συμμετοχή σε ένα αγώνισμα γ.Συμμετοχή σε δύο ή τρία αγωνίσματα  τα αγωνίσματα (Εγκυκλίου και άλλα) α.Τρέξιμο (Δρόμος μέχρι 75μ., Εμπόδια 65μ. ύψους μέχρι 50εκ.) β.Ρίξιμο (Μπαλίτσα 200γρ., Ακόντιο, Σφύρα, Ιατρική μπάλα 1Κ) γ.Άλματα (Μήκος με φορά, Μήκος χωρίς φορά, Ύψος)

8 Ενέργειες για την Οργάνωση Αγώνων  τον αριθμό των ομάδων π.χ. 180 - 200 παιδιά  10 μικτές ομάδες  τον αριθμό των παιδιών σε κάθε ομάδα π.χ. 15 – 20 παιδιά η κάθε ομάδα  το χρόνο σε κάθε σταθμό π.χ. 12’ – 15΄ σε κάθε σταθμό, Συνολικός χρόνος:120’ – 150΄  τους σταθμούς ξεκούρασης π.χ. 2 – 3 σταθμούς ξεκούρασης

9 Ενέργειες για την Οργάνωση Αγώνων  Τα καθήκοντα των δασκάλων Ομαδάρχης Δάσκαλος (αριθμός ανάλογος ομάδων) Σταθερός Δάσκαλος (αριθμός ανάλογος με τα αγωνίσματα που χρειάζονται ΣΔ)  1 ΣΔ: Άλμα σε μήκος, Άλμα σε ύψος και στην μπαλίτσα  3 ΣΔ: Εμπόδια 65μ και 75μ. 2 χρονομέτρες 1 αφέτης  1ΣΔ: Ακόντιο, Μήκος χωρίς φοράς, Σφύρα ; Εκφωνητής

10 Ενέργειες για την Οργάνωση Αγώνων 3. Καθορισμός Ε ντύπων ( βλ το σχετικά έντυπα στην ιστοσελίδα) ( βλ το σχετικά έντυπα στην ιστοσελίδα) που χρειάζονται και καταμερισμός ετοιμασίας τους στους δασκάλους Φ.Α.: Α)Δηλώσεις συμμετοχής μαθητών/τριών (σε ηλεκτρονική μορφή) Ονοματεπώνυμο μαθητή Καταγωγή Σχολείο  κατάλογοι μαθητών/τριών σε μικτές ομάδες για το κυκλικό μοντέλο  κατάλογοι μαθητών/τριών για τα αγωνίσματα για τα άλλα μοντέλα

11 Ενέργειες για την Οργάνωση Αγώνων Β) Πινάκια καταγραφής αποτελεσμάτων Καρτέλα Ατομικής Επίδοσης ( Θα το βρείτε στην ιστοσελίδα) ( Θα το βρείτε στην ιστοσελίδα) Καρτέλα Ομαδικής Επίδοσης (προαιρετικά) ( Θα το βρείτε στην ιστοσελίδα)

12 Ατομική επίδοση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Ι ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ Δημοτικών Σχολείων ----------- --- Μαρτίου 2007 Γυμνάζομαι γιατί θέλω... Να αποκτήσω ικανότητες σε διάφορες κινητικές κατα Στάσεις Να αποκτήσω κινητικές έννοιες και να αναπτύξω τις κινητικές δεξιότητες Να παρουσιάζω αθλητικό τρόπο ζωής Να αποκτήσω και να διατηρήσω ψηλό επίπεδο υγείας Να αποκτήσω ομαδικό πνεύμα και να ακολουθώ πιστά το fair play Να καταλαβαίνω και να σέβομαι την διαφορετικότητα μεταξύ των ανθρώπων στις κινητικές δεξιότητες Να καταλαβαίνω ότι η φυσική αγωγή προάγει την ευκαιρία για διασκέδαση, πρόκληση, ατομική έκφραση και κοινωνική αλληλεπίδραση ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ Αγωνίσματα 1η 1η 2η 2η 3η 3η Άλμα σε μήκος Ρίξιμο μπαλίτσας Άλμα σε Ύψος 85 εκ 95εκ 105 εκ. Δρόμος με εμπόδια 65 μέτρων Δρόμος 75 μ. Ονοματεπώνυμο: ………………………………………….

13 Ενέργειες για την Οργάνωση Αγώνων Γ) Δίπλωμα συμμετοχής στο πίσω μέρος της Καρτέλας Ατομικής Επίδοσης ( Βλ σχετικό δείγμα στην ιστοσελίδα) ή από το ΥΠΠ

14 Ενέργειες για την Οργάνωση Αγώνων Δ) Κατάλογος μαθητών/τριών κάθε ομάδας (κυκλικό) ή κάθε αγωνίσματος Δ.1)Ετικέτα κάθε παιδιού (χρώμα ομάδας, όνομα παιδιού)Ετικέτα κάθε παιδιού Ε) Σχεδιάγραμμα μετακίνησης στο γήπεδο για το κυκλικό μοντέλο Στ) Οδηγίες για το κάθε αγώνισμα (Υπάρχουν αναλυτικά στην ιστοσελίδα)

15 ΕΤΙΚΕΤΤΑ 8. ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΣΣΟΥ

16 Ενέργειες για την Οργάνωση Αγώνων Ζ) Πρόσκληση Περιφερειακών Αγώνων Στίβου (βλ ιστοσελίδα) Η) Πρόγραμμα Περιφερειακών Αγώνων Στίβου (βλ ιστοσελίδα) Θ) Υπευθυνότητες Δασκάλων (βλ ιστοσελίδα) Ι) Η κάθε περιφέρεια επιλέγει τους χορούς τους οποίους θα παρουσιάσει

17 Ενέργειες για την Οργάνωση Αγώνων 4. Ενημέρωση όλου του διδακτικού προσωπικού του σχολείου για: Φιλοσοφία των αγώνων (συμμετοχή όλων, ατομική επίδοση, ελαστικότητα κανονισμών δηλ. όχι ακύρωση παιδιών, κ.α.) Τρόπο διεξαγωγής Οδηγίες για κάθε αγώνισμα Καθήκοντα Συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα

18 Ενέργειες για την Οργάνωση Αγώνων 5. Ενημέρωση παιδιών για: τη φιλοσοφία των αγώνων (αθλητική εμπειρία, ατομική επίδοση, αθλητοπρεπή συμπεριφορά, κοινωνικότητα, φιλία, κ.α.) τον τρόπο διεξαγωγής (αγωνίσματα, μετακίνηση, πειθαρχία στον ομαδάρχη, πειθαρχία στις οδηγίες, κ.α.) την ομάδα τους (αριθμό ή όνομα και χρώμα της ομάδας)

19 Ενέργειες για την Οργάνωση Αγώνων 6. Προετοιμασία των παιδιών στο μάθημα Φ.Α.: στα αγωνίσματα που θα λάβουν μέρος στη μετακίνηση στο γήπεδο, από σταθμό σε σταθμό ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Κατέβασμα ppt "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ Ξεκινώντας από το κάθε παιδί και τις ανάγκες του... Δίνοντας του ποικιλία ερεθισμάτων, ευκαιριών και επιτυχιών... Θα βάλουμε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google