Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 25 50 7272 6 6 Κύπρος Κάτω Χώρες 72 Ιταλία Ισπανία 12 Ιρλανδία Ην. Βασίλειο Εσθονία 22 Ελλάδα 1313 Δανία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 25 50 7272 6 6 Κύπρος Κάτω Χώρες 72 Ιταλία Ισπανία 12 Ιρλανδία Ην. Βασίλειο Εσθονία 22 Ελλάδα 1313 Δανία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 25 50 7272 6 6 Κύπρος Κάτω Χώρες 72 Ιταλία Ισπανία 12 Ιρλανδία Ην. Βασίλειο Εσθονία 22 Ελλάδα 1313 Δανία 99Γερμανία 72Γαλλία 1717 Βουλγαρία 2Βέλγιο 1717 Αυστρία  ΑΑποφασίζει για τους νόμους και τον προϋπολογισμό της ΕΕ μαζί με το Συμβούλιο Υπουργών  ΑΑσκεί δημοκρατικό έλεγχο σε όλο το έργο της ΕΕ σύνολο 736 22Τσεχ. Δημοκρ. 18Σουηδία 7Σλοβενία 13Σλοβακία 3 Ρουμανία 2 Πορτογαλία 5050Πολωνία 2 Ουγγαρία 5Μάλτα 6 Λουξεμβούργ ο 1212 Λιθουανία 8Λετονία Αριθμός ευρωβουλευτών που εκλέγει κάθε κράτος μέλος (Ιανουάριος 2010) Φινλανδία 13

14 Οι ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες στο Ευρωκοινοβούλιο Πράσινοι / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία 55 Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές 54 Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη 84 Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (Ευρωπαίοι Δημοκράτες) 265 Μη εγγεγραμμένοι 27 Σύνολο : 736 Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών 184 Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά- Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών 35 Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας 32 Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά πολιτική ομάδα (Ιανουάριος 2010)

15 2. Το Συμβούλιο Υπουργών: η φωνή των κρατών μελών  Ένας υπουργός από κάθε χώρα ΕΕ  Προεδρία: εκ περιτροπής ανά εξάμηνο  Αποφασίζει, από κοινού με το Κοινοβούλιο, για τους νόμους και τον προϋπολογισμό της ΕΕ  Διαχειρίζεται την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας

16 Αριθμός ψήφων των κρατών μελών στο Συμβούλιο Υπουργών 34 5 Σύνολο: 3Μάλτα 4 Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λουξεμβούργο και Σλοβενία 7 Δανία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Σλοβακία και Φινλανδία 10 Αυστρία, Βουλγαρία και Σουηδία 12 Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ουγγαρία και Πορτογαλία 13Κάτω Χώρες 14 Ρουμανία 27Ισπανία και Πολωνία 29Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο - για πολλές αποφάσεις απαιτείται «ειδική πλειοψηφία»: 255 ψήφοι και πλειοψηφία κρατών μελών - από το 2014: 55% των κρατών μελών με 65% του πληθυσμού

17 3. Σύνοδος κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σύνοδος κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων όλων των κρατών μελών της ΕΕ  συνέρχεται τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο  καθορίζει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές της ΕΕ  πρόεδρος: Herman Van Rompuy

18 4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 27 ανεξάρτητα μέλη, ένα από κάθε χώρα της ΕΕ  Προτείνει νέα νομοθεσία  Εκτελεστικό όργανο  Θεματοφύλακας των συνθηκών  Εκπροσωπεί την ΕΕ στη διεθνή σκηνή

19 5. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή: η φωνή της κοινωνίας των πολιτών 3344 μέλη  Εκπροσωπεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους εργοδότες, τους αγρότες, τους καταναλωτές, κ.λπ.  Γνωμοδοτεί για νέους νόμους και πολιτικές της ΕΕ  Προωθεί τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα της ΕΕ

20  Διασφαλίζει σταθερότητα των τιμών  Ελέγχει την προσφορά χρήματος και καθορίζει τα επιτόκια  Λειτουργεί α νεξάρτητα από τις κυβερνήσεις 6. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: διαχείριση του ευρώ Mario Draghi Πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας

21 7. Η Επιτροπή των Περιφερειών: η φωνή της τοπικής αυτοδιοίκησης  344 μέλη  Εκπροσωπεί πόλεις, περιφέρειες κ.λπ.  Γνωμοδοτεί για νέους νόμους και πολιτικές της ΕΕ  Προωθεί τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα της ΕΕ

22 Οι υπάλληλοι της ΕΕ Η Επιτροπή απασχολεί περίπου 23.000 μόνιμους υπαλλήλους και 11.000 έκτακτους εργαζομένους ή συμβασιούχους Σε άλλα όργανα της Ε.Ε. απασχολούνται 10.000 υπάλληλοι περίπου  Επιλέγονται με γενικούς διαγωνισμούς  Προέρχονται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ  Οι αμοιβές τους ορίζονται με νόμο  Η διοίκηση της ΕΕ κοστίζει 15 ευρώ το χρόνο σε κάθε ευρωπαίο πολίτη

23 Ε.Ε. Κίνα Ιαπωνία Ρωσία ΗΠΑ 500 1.339 128 142 307

24 Ε.Ε. Κίνα Ιαπωνία Ρωσία ΗΠΑ 25.100 4.400 27.800 12.200 38.700

25 Έκταση των κρατών μελών της ΕΕ Έκταση σε 1 000 km² Γαλλία Ισπανία 544 km2 Σουηδία 506 km2 Γερμανία 410 km2 Πολωνία 357 km2 Φινλανδία 313 km2 Ιταλία 305 km2 Ηνωμ. Βασίλειο 295 km2 Ρουμανία 244 km2 Ελλάδα 131 km2 Βουλγαρία 111 km2 Ουγγαρία 93 km2 Πορτογαλία 83 km2 Αυστρία 83 km2 Τσεχ. Δημοκρατία 77 km2 Ιρλανδία 68 km2 Λιθουανία 63 km2 Λετονία 62 km2 Σλοβακία 49 km2 Εσθονία 43 km2 Δανία 43 km2 Βέλγιο 30 km2 Σλοβενία 20 km2 Κύπρος 9 km2 Λουξεμβούργο 3 km2 Μάλτα 0,3 km2

26 Η έκταση της ΕΕ στον παγκόσμιο χάρτη έκταση σε 1 000 km² Ε.Ε. Κίνα Ιαπωνία Ρωσία ΗΠΑ 4.234 9.327 365 16.889 9.159

27 έρευνα δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη το 2006 (% του ΑΕΠ) 1,8% 3,0% 1,3% 2,6% 3,4% ΕΕΣτόχος ΕΕ Κίνα Ιαπωνία ΗΠΑ

28 Αλληλεγγύη στην πράξη: η πολιτική συνοχής της ΕΕ 2007 – 2013: επενδύθηκαν 347 δις ευρώ σε υποδομές, σε επιχειρήσεις, στο περιβάλλον και στην κατάρτιση εργαζομένων σε λιγότερο ευημερούσες περιφέρειες ή ομάδες πολιτών  Περιφερειακό ταμείο  Κοινωνικό ταμείο  Ταμείο συνοχής Στόχος «Σύγκλιση»: Αφορά περιφέρειες με κατά κεφαλή ΑΕΠ κάτω του 75% του μέσου όρου της ΕΕ. Το 81,5% των κονδυλίων δαπανώνται γι αυτόν το στόχο. Στόχος «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση».

29 ευρώ το ενιαίο νόμισμα των Ευρωπαίων χώρες ΕΕ που χρησιμοποιούν το ευρώ χώρες ΕΕ που δεν χρησιμοποιούν το ευρώ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε σημείο της ευρωζώνης  κέρματα: μία όψη με εθνικά σύμβολα, μία όψη κοινή  χαρτονομίσματα: κοινές και οι 2 όψεις ΣλοβενίαΙρλανδία Γερμανία Ισπανία

30 Η ενιαία αγορά: ελευθερία επιλογών τέσσερις ελευθερίες κυκλοφορίας:  εμπορευμάτων  υπηρεσιών  ατόμων  κεφαλαίων Η ενιαία αγορά είχε ως αποτέλεσμα:  σημαντικές μειώσεις στις τιμές πολλών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως της πρόσβασης στο Διαδίκτυο και των αεροπορικών ναύλων.  40% πτώση της τιμής των τηλεφωνικών κλήσεων από το 2000-2006  2,8 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας

31 ελεύθερη κυκλοφορία χώρος Σένγκεν  κατάργηση των αστυνομικών και τελωνειακών ελέγχων στα σύνορα μεταξύ των περισσότερων κρατών μελών  ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ  μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ αστυνομικών αρχών των κρατών μελών  όταν ταξιδεύετε σε χώρες της ΕΕ μπορείτε να αγοράζετε και να φέρνετε στη χώρα σας είδη προσωπικής χρήσης © Corbis

32 σπουδές στο εξωτερικό Πάνω από 2 εκατ. νέοι έχουν σπουδάσει ή έχουν βελτιώσει τα προσόντα τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με τη βοήθεια προγραμμάτων της ΕΕ :  Comenius: δευτεροβάθμια εκπαίδευση  Erasmus: τριτοβάθμια εκπαίδευση  Leonardo da Vinci: επαγγελματική κατάρτιση  Grundtvig: εκπαίδευση ενηλίκων  Youth in Action: εθελοντισμός και άτυπη εκπαίδευση

33 Βελτίωση της υγείας και του περιβάλλοντος Η ρύπανση δεν γνωρίζει σύνορα: χρειάζεται κοινή δράση Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας εξασφάλισε:  καθαρότερα νερά κολύμβησης  πολύ λιγότερη όξινη βροχή  αμόλυβδη βενζίνη  δωρεάν και ασφαλή διάθεση παλαιού ηλεκτρονικού εξοπλισμού  αυστηρούς κανόνες ασφάλειας τροφίμων, από το αγρόκτημα στο τραπέζι  οικολογικότερη και ποιοτικότερη γεωργία  αποτελεσματικότερες επισημάνσεις στα τσιγάρα σχετικά με την υγεία  καταχώριση και έλεγχο όλων των χημικών ουσιών (REACH)

34 Η ΕΕ: χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης  Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων  Κοινή δράση κατά της τρομοκρατίας  Συνεργασία μεταξύ αστυνομικών και άλλων αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών  Συντονισμένες πολιτικές μετανάστευσης και παροχής ασύλου  Συνεργασία στο αστικό δίκαιο


Κατέβασμα ppt "1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 25 50 7272 6 6 Κύπρος Κάτω Χώρες 72 Ιταλία Ισπανία 12 Ιρλανδία Ην. Βασίλειο Εσθονία 22 Ελλάδα 1313 Δανία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google