Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκπαίδευση διερμηνέων: ζητήματα διαμορφωτικής αξιολόγησης M.Παππά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκπαίδευση διερμηνέων: ζητήματα διαμορφωτικής αξιολόγησης M.Παππά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκπαίδευση διερμηνέων: ζητήματα διαμορφωτικής αξιολόγησης M.Παππά

2 Αντικείμενο της παρουσίασης : Χαρακτηριστικά της απόδοσης των εκπαιδευόμενων διερμηνέων και σύγκριση της απόδοσης τους σε σχέση με χαρακτηριστικά δραστηριοτήτων διαμεσολάβησης οι οποίες πραγματοποιούνται από ομιλητές, οι οποίοι έχουν απλά άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας Ερώτημα: σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευόμενοι διερμηνείς μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της διερμηνείας και τα χαρακτηριστικά των ομιλιών οι οποίες αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση. Ερώτημα: σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευόμενοι διερμηνείς μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της διερμηνείας και τα χαρακτηριστικά των ομιλιών οι οποίες αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση.

3 Διαμεσολάβηση -Διερμηνεία Οι γραπτές ή /και προφορικές δεξιότητες διαμεσολάβησης καθιστούν δυνατή την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να επικοινωνήσουν απευθείας μεταξύ τους. Οι γραπτές ή /και προφορικές δεξιότητες διαμεσολάβησης καθιστούν δυνατή την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να επικοινωνήσουν απευθείας μεταξύ τους.

4 Δ ραστηριότητες Διαμεσολάβησης – Παραδείγματα δραστηριοτήτων διαμεσολάβησης περιλαμβάνουν την προφορική διερμηνεία καθώς και την περίληψη και την παράφραση κειμένων της ίδιας γλώσσας Προφορική διερμηνεία Προφορική διερμηνεία – Ταυτόχρονη διερμηνεία (συνέδρια, συναντήσεις, επίσημοι λόγοι) – Διαδοχική διερμηνεία (προσφωνήσεις, ξεναγήσεις κλπ) – Άτυπη διερμηνεία

5 Δεξιότητες διαμεσολάβησης- απαιτήσεις- δεξιότητες Προσχεδιασμό για να οργανωθούν και να μεγιστοποιηθούν τα διαθέσιμα μέσα Προσχεδιασμό για να οργανωθούν και να μεγιστοποιηθούν τα διαθέσιμα μέσα Συνυπολογισμό των αναγκών των συνομιλητών Συνυπολογισμό των αναγκών των συνομιλητών Eπιλογή της έκτασης των ενοτήτων Eπιλογή της έκτασης των ενοτήτων Ο διαμεσολαβητής χρειάζεται να κοιτά προς τα μπρος σε ό, τι πρόκειται να ακολουθήσει ενώ ταυτόχρονα διατυπώνει αυτά που έχουν ειπωθεί. Ο διαμεσολαβητής χρειάζεται να κοιτά προς τα μπρος σε ό, τι πρόκειται να ακολουθήσει ενώ ταυτόχρονα διατυπώνει αυτά που έχουν ειπωθεί.

6 Αξιολόγηση διαμεσολάβησης Η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα σε επικοινωνιακό επίπεδο και σε γλωσσικό επίπεδο Η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα σε επικοινωνιακό επίπεδο και σε γλωσσικό επίπεδο

7 Κριτήρια τελικής αξιολόγησης Διαδοχική: ομιλία διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών. Διαδοχική: ομιλία διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών. Διερμηνεία της ομιλίας, με ακρίβεια αναπαράγοντας το περιεχόμενο της πρωτότυπης ομιλίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ορολογία και επίπεδο λόγου. Διερμηνεία της ομιλίας, με ακρίβεια αναπαράγοντας το περιεχόμενο της πρωτότυπης ομιλίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ορολογία και επίπεδο λόγου. Εύρος ασκήσεων όπως ανάλυση περιεχομένου και ασκήσεις μνήμης, διαδοχική διερμηνεία, χωρίς σημειώσεις, περίληψη, και τεχνική λήψης σημειώσεων. Εύρος ασκήσεων όπως ανάλυση περιεχομένου και ασκήσεις μνήμης, διαδοχική διερμηνεία, χωρίς σημειώσεις, περίληψη, και τεχνική λήψης σημειώσεων. Eπαφή με διάφορα θεματικά πεδία και επίπεδα ύφους και η έκταση των ομιλιών, η πυκνότητα των πληροφοριών, ο βαθμός του τεχνικού τους χαρακτήρα και η εξειδίκευσή τους αυξάνουν όσο το πρόγραμμα προχωρά. Eπαφή με διάφορα θεματικά πεδία και επίπεδα ύφους και η έκταση των ομιλιών, η πυκνότητα των πληροφοριών, ο βαθμός του τεχνικού τους χαρακτήρα και η εξειδίκευσή τους αυξάνουν όσο το πρόγραμμα προχωρά.

8 Ταυτόχρονη Με ευχέρεια και αποτελεσματικότητα ταυτόχρονη διερμηνεία σε ομιλίες διάρκειας τουλάχιστον 20 λεπτών, αναπαράγοντας με ακρίβεια το περιεχόμενο του πρωτοτύπου και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ορολογία και επίπεδο ύφους. Με ευχέρεια και αποτελεσματικότητα ταυτόχρονη διερμηνεία σε ομιλίες διάρκειας τουλάχιστον 20 λεπτών, αναπαράγοντας με ακρίβεια το περιεχόμενο του πρωτοτύπου και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ορολογία και επίπεδο ύφους. Οι ομιλίες προέρχονται από ποικίλους θεματικούς τομείς, ύφος και επίπεδα ύφους και η έκταση, η πυκνότητα και ο βαθμός εξειδίκευσης αυξάνουν όσο προχωρά το πρόγραμμα. Οι ομιλίες προέρχονται από ποικίλους θεματικούς τομείς, ύφος και επίπεδα ύφους και η έκταση, η πυκνότητα και ο βαθμός εξειδίκευσης αυξάνουν όσο προχωρά το πρόγραμμα.

9 Διαμορφωτική αξιολόγηση Διαμορφωτική αξιολόγηση: διαρκή διαδικασία συλλογής πληροφοριών σχετικά με την έκταση της εκμάθησης, τις αρετές και τις αδυναμίες. Διαμορφωτική αξιολόγηση: διαρκή διαδικασία συλλογής πληροφοριών σχετικά με την έκταση της εκμάθησης, τις αρετές και τις αδυναμίες. Ο διδάσκων μπορεί να ανατροφοδοτήσει το σχεδιασμό του μαθήματος. Ο διδάσκων μπορεί να ανατροφοδοτήσει το σχεδιασμό του μαθήματος.

10 Μοντέλο προσπάθειας Διαδοχική: προσπάθεια ακρόασης, παραγωγής σημειώσεων, βραχυπρόθεσμη μνήμη Διαδοχική: προσπάθεια ακρόασης, παραγωγής σημειώσεων, βραχυπρόθεσμη μνήμη Κατά την επαναδιατύπωση: ανάγνωση σημειώσεων, μακροπρόθεσμη μνήμη για την ανάκτηση πληροφοριών και την αναδόμηση του περιεχομένου Κατά την επαναδιατύπωση: ανάγνωση σημειώσεων, μακροπρόθεσμη μνήμη για την ανάκτηση πληροφοριών και την αναδόμηση του περιεχομένου Προσπάθεια παραγωγής της ομιλίας στη γλώσσα στόχο Προσπάθεια παραγωγής της ομιλίας στη γλώσσα στόχο Συχνά λειτουργία στα όρια δυνατοτήτων και προσπάθειας συντονισμού.(Giles) Συχνά λειτουργία στα όρια δυνατοτήτων και προσπάθειας συντονισμού.(Giles)

11 Χαρακτηριστικά εκπαιδευομένων Επίπεδο γλωσσομάθειας Γ1-Γ2 Επίπεδο γλωσσομάθειας Γ1-Γ2 Κάτοχοι ενός πανεπιστημιακού τίτλου Κάτοχοι ενός πανεπιστημιακού τίτλου Επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις επιλογής Επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις επιλογής Ομιλίες παρόμοιας έκτασης και το γλωσσικό ζεύγος γαλλικά ελληνικά. Ομιλίες παρόμοιας έκτασης και το γλωσσικό ζεύγος γαλλικά ελληνικά. Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούσαν την ποιότητα της απόδοσης σε σχέση με το σημασιολογικό περιεχόμενο των ομιλιών και τις στρατηγικές για την πληρέστερη απόδοση Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούσαν την ποιότητα της απόδοσης σε σχέση με το σημασιολογικό περιεχόμενο των ομιλιών και τις στρατηγικές για την πληρέστερη απόδοση Διερευνήθηκε η σχέση ανάμεσα στο κειμενικό είδος και στην ευελιξία στην επαναδιατύπωση των ιδεών Διερευνήθηκε η σχέση ανάμεσα στο κειμενικό είδος και στην ευελιξία στην επαναδιατύπωση των ιδεών

12 Κριτήρια αξιολόγησης(της απόδοσης των εκπαιδευόμενων) Συνέπεια στην απόδοση του νοήματος Συνέπεια στην απόδοση του νοήματος Συνεκτικότητα του νοήματος Συνεκτικότητα του νοήματος Πληρότητα της διερμηνείας Πληρότητα της διερμηνείας Ευχέρεια εκφοράς Ευχέρεια εκφοράς

13 Ενδεικτική θεματολογία ομιλιών διερμηνείας (απαιτήσεις πρόσθετης προσπάθειας) Πολιτικές προεκτάσεις διαγωνισμού τραγουδιού Πολιτικές προεκτάσεις διαγωνισμού τραγουδιού Λειτουργία εργοστασίου Λειτουργία εργοστασίου Εκλαϊκευμένες συμβουλές υγείας Εκλαϊκευμένες συμβουλές υγείας Φεστιβάλ για την προώθηση της πολυγλωσσίας Φεστιβάλ για την προώθηση της πολυγλωσσίας Παραίτηση μονάρχη Παραίτηση μονάρχη Βιογραφία πολιτικού ηγέτη Βιογραφία πολιτικού ηγέτη Καθημερινή ζωή (κατοικία, περιβάλλον, ελεύθερο χρόνο, εκπαίδευση) Καθημερινή ζωή (κατοικία, περιβάλλον, ελεύθερο χρόνο, εκπαίδευση) Κείμενα πολιτικο – κοινωνικο -οικονομικά – με πλήθος αφηρημένων εννοιών- μεγαλύτερη εξοικείωση- συνολικά μεγαλύτερη ευχέρεια εκφοράς, συνεκτικότητα, συνέπεια στην απόδοση, πληρότητα διερμηνείας (πχ. οικονομική κρίση, μετανάστευση, ευρωπαϊκές πολιτικές) Κείμενα πολιτικο – κοινωνικο -οικονομικά – με πλήθος αφηρημένων εννοιών- μεγαλύτερη εξοικείωση- συνολικά μεγαλύτερη ευχέρεια εκφοράς, συνεκτικότητα, συνέπεια στην απόδοση, πληρότητα διερμηνείας (πχ. οικονομική κρίση, μετανάστευση, ευρωπαϊκές πολιτικές)

14 Επίδραση της θεματολογίας στην προφορική διαμεσολάβηση Η θεματολογία και κυρίως η συγκεκριμένη μικροδομή (ορολογία η οποία ωστόσο συχνά εντάσσεται και θεματικούς άξονες επιπέδου Β2) επηρεάζει άμεσα την απόδοση. Διαπιστώνεται επίδραση της θεματολογίας στην απόδοση του περιεχομένου, σε παραλείψεις και σε μείωση της ευχέρειας και του ρυθμού εκφοράς. Επίσης συχνά παρατηρείται γενίκευση στο επίπεδο των νοημάτων, προσθήκη λανθασμένων πληροφοριών, επιτάχυνση της επανέκφρασης και αλλαγή της δομής. Η θεματολογία και κυρίως η συγκεκριμένη μικροδομή (ορολογία η οποία ωστόσο συχνά εντάσσεται και θεματικούς άξονες επιπέδου Β2) επηρεάζει άμεσα την απόδοση. Διαπιστώνεται επίδραση της θεματολογίας στην απόδοση του περιεχομένου, σε παραλείψεις και σε μείωση της ευχέρειας και του ρυθμού εκφοράς. Επίσης συχνά παρατηρείται γενίκευση στο επίπεδο των νοημάτων, προσθήκη λανθασμένων πληροφοριών, επιτάχυνση της επανέκφρασης και αλλαγή της δομής.

15 Συμπεράσματα Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία ακόμη και λεξιλόγιο το οποίο άπτεται της καθημερινότητας μπορεί να επιβαρύνει τη διαδικασία της διερμηνείας, επιβαρύνοντας το μοντέλο της προσπάθειας επηρεάζοντας είτε την πληρότητα της διερμηνείας, είτε την συνέπεια στην απόδοση του νοήματος είτε την ευχέρεια της εκφοράς. Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία ακόμη και λεξιλόγιο το οποίο άπτεται της καθημερινότητας μπορεί να επιβαρύνει τη διαδικασία της διερμηνείας, επιβαρύνοντας το μοντέλο της προσπάθειας επηρεάζοντας είτε την πληρότητα της διερμηνείας, είτε την συνέπεια στην απόδοση του νοήματος είτε την ευχέρεια της εκφοράς.

16 Επίδραση θεματολογίας στη γραπτή διαμεσολάβηση Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας ως προς τη γραπτή διαμεσολάβηση σε εξετάσεις πιστοποίησης (Stathopoulou) διαπιστώθηκαν υβριδικές δομές και διαφοροποίηση ανάλογα με τις ανάγκες επικοινωνίας, το κειμενικό είδος και το θέμα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας ως προς τη γραπτή διαμεσολάβηση σε εξετάσεις πιστοποίησης (Stathopoulou) διαπιστώθηκαν υβριδικές δομές και διαφοροποίηση ανάλογα με τις ανάγκες επικοινωνίας, το κειμενικό είδος και το θέμα. Στην εκπαίδευση διερμηνέων διαπιστώνουμε διαφοροποίηση της απόδοσης και ιδιαίτερη επιβάρυνση της απόδοσης όταν οι ομιλίες άπτονται των θεματικών αξόνων επιπέδου Β2 γλωσσομάθειας. Στην εκπαίδευση διερμηνέων διαπιστώνουμε διαφοροποίηση της απόδοσης και ιδιαίτερη επιβάρυνση της απόδοσης όταν οι ομιλίες άπτονται των θεματικών αξόνων επιπέδου Β2 γλωσσομάθειας.

17 Προτάσεις Τα εξειδικευμένα οικονομικά και κοινωνικά κείμενα είναι αναμενόμενα και μειώνουν ίσως την προσπάθεια των εκπαιδευομένων ενώ το ευρύ φάσμα δίνει το έναυσμα για διατάραξη του μοντέλου της προσπάθειας (Gile) και της συνολικής απόδοσης. Συνεπώς ανάγκη στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επικέντρωση σε ευρεία θεματολογία. Τα εξειδικευμένα οικονομικά και κοινωνικά κείμενα είναι αναμενόμενα και μειώνουν ίσως την προσπάθεια των εκπαιδευομένων ενώ το ευρύ φάσμα δίνει το έναυσμα για διατάραξη του μοντέλου της προσπάθειας (Gile) και της συνολικής απόδοσης. Συνεπώς ανάγκη στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επικέντρωση σε ευρεία θεματολογία.


Κατέβασμα ppt "Εκπαίδευση διερμηνέων: ζητήματα διαμορφωτικής αξιολόγησης M.Παππά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google