Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος
ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Μ.Δασενάκης Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
"ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.", Μ.Σκούλλος, Σ.Καμπανί, Φ.Σακελλαριάδου και Μ.Δασενάκης. Α‘ΠανελλήνιοΣυμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Αθήνα 1984, Πρακτικά σελ "ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΡΦΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ" ,Μ.Σκουλλος, Α.Παυλίδου, Μ.Δασενάκης , 16ο Πανελ. Συνέδριο Χημείας, Αθήνα , Δεκέμβριος 1995, Πρακτικά, Τόμος Β, σελ "EVOLUTION OF TRACE METAL LEVELS AND MAGNETIC PROPERTIES IN SEDIMENTS OF THE ELEFSIS GULF, GREECE",M.Scoullos, E.Foufa and M.Dassenakis, Rapp.Comm.int.Mer.Medit.Vol. 34, 147, "MONITORING OF LEAD, GOPPER AND ZINC FROM LAND BASED SOURCES IN ELEFSIS GULF", S.Karavoltsos, M.Scoullos, M.Dassenakis, 6th International Conference on Environmental Science and Technology, Samos, 30/8-2/9/1999, Proceed. Vol 2, pp "METAL SPECIATION IN THE GULF OF ELEFSIS, GREECE : PRELIMINARY RESULTS ON THE ROLE OF ULVA RIGIDA"S.Karavoltsos, M.Dassenakis and M.Scoullos, 7th FECS Conference on Chemistry and the Environment, Oporto, Portugal, August 27-30, 2000, [PP 2.8.] - Environ. Sci. & Pollut Res. – Abstracts, p.55 "ZINC SPECIATION IN THE ELEFSIS GULF AND PIRAEUS. THE ROLE OF THE GREEN ALGAE Ulva Rigida" S. Karavoltsos, M.I. Dasenakis and M.J. Scoullos, 7th International Conference on Environmental Science and Technology, Syros 9/2001, Proceedings, Vol. A, pp ‘‘EΠΙΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΤΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΩΓΩΝ PCB ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ’’Κ.Χαλδέζος, Μ.Σκούλλος, Μ.Δασενάκης, 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, Ηράκλειο, Νοέμβριος 2002, Πρκ σελ ‘’TOTAL MERCURY AND METHYLMERCURY IN WATER SAMPLES OF ELEFSIS AREA, GREECE’’, E.Stathopoulou, M.Dassenakis, M.Scoullos, 13th International Symposium on Environmental Pollution and its impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), October 8-12,2005, Thessaloniki, Greece

3 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Ε. Σταθοπούλου : ‘‘Συμβολή στη χημική – περιβαλλοντική μελέτη του υδραργύρου σε θαλάσσια συστήματα και λεκάνες απορροής’’ Π.Μακρή : ‘’ Μελέτη της ρύπανσης από υδρογονάνθρακες των υπογείων υδάτων του Θριασίου Πεδίου’’ A.Παυλίδου : “Μελέτη μορφών μετάλλων σε μικροπεριβάλλοντα του Κόλπου της Ελευσίνας με χρήση Ανοδικής Αναδιαλυτικής Βολταμετρίας” Σ.Καραβόλτσος: “Μελέτη του ρόλου των μακροφυκών στη διαφοροποίηση των μορφών των μετάλλων στο θαλάσσιο περιβάλλον” Λ.Χαραλαμπίδης: “Γεωχημικές μελέτες στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου και στον κόλπο της Ελευσίνας” Α. Σακελλάρη: ‘‘Bιογεωχημική μελέτη μετάλλων: Μελέτη κύκλου ιχνοστοιχείων σε θαλάσσιο νερό και ίζημα και διερεύνηση των επιπτώσεών τους στην τροφική αλυσίδα’’ Σ.Μπόλκας “Μελέτη κατανομής θρεπτικών συστατικών και μετάλλων στην περιοχή του κόλπου της Ελευσίνας

4 Χρήσεις Γης ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΧΥΤΑ ΕΘΝΙΚΗ & ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟI ΟΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ(αποθήκες καυσίμων & αεροδρόμιο) ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΞΥΛΟΥ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ-ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ

5

6 συντελεστής Revelle Μέτωπο υφαλμύρωσης υπόγειων υδάτων παράλληλα με την ακτογραμμή, ακόμα και σε μεγάλη απόσταση προς το εσωτερικό του πεδίου

7 Νιτρικά(mmol/l) Πηγές:Γεωργία, Αστικά λύματα, Βιομηχανία
Έντονη νιτρορύπανση(δέκα φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο και διπλάσια αγροτικής ελληνικής περιοχής)

8 Αμμωνιακά(μmol/l) Πηγές: Βιομηχανικά απόβλητα, Λύματα
Αμμωνιακά πάνω του επιθυμητού ορίου και κάτω του ανώτατου επιτρεπτού σε συνδυασμό με χαμηλά νιτρώδη υψηλό TOC και σημεία μέγιστων τιμώνεπίδραση από στραγγίσματα

9 Νιτρώδη(μmol/l) Πηγές: Βιομηχανικά απόβλητα, Λύματα

10 «ουσία προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής υδάτων» «επικίνδυνης ουσίας προτεραιότητας»
Παράμετρος Μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο Νιτρικά 50mg/l Νιτρώδη 0,50 mg/l Αμμωνιακά χλωριούχα 250mg/l Hg 1μg/l

11 Υδράργυρος(ppt) υψηλότερη τιμή Hg στα ΕΛΠΕ αλλά κάτω από το όριο για το πόσιμο

12 Κάδμιο (ppb) χαμηλές συγκεντρώσεις για το Cd αλλά δείχνει επίδραση από ΧΥΤΑ

13 Μόλυβδος(ppb) υψηλότερη τιμή Pb στα ΕΛΠΕ πάνω από το όριο για άρδευση

14 Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (ng/l)

15 Χάρτης εκτίμησης κατανομής ΣΒΤΕΧ στον υδροφόρο ορίζοντα,
(γ) (β) (δ) (α)

16 Τα ΒΤΧ εντοπίστηκαν στο υπόγειο νερό του Θριασίου Πεδίου σε τρεις κύριες περιοχές:
Περιοχή (α): ΒΑ του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου Η μέγιστη συγκέντρωση ΣΒΤΧ της περιοχής (α) φτάνει τα 81 μg/L. Περιοχή (β): ΝΑ του Ασπρόπυργου, μεταξύ των ρεμάτων Γιαννούλας και Ρεματάκι Η μέγιστη συγκέντρωση ΣΒΤΧ στην περιοχή (β) είναι 126 μg/L. Περιοχή (γ): η ανατολική περίμετρος του Αεροδρομίου Ελευσίνας, Η μέγιστη συγκέντρωση ΣΒΤΧ στην περιοχή (γ) είναι 42 μg/L. Περιοχή (δ): οι εγκαταστάσεις της ΠΥΡΚΑΛ, νοτίως της παλαιάς Ε.Ο. Αθ.-Κορίνθου, H μέγιστη συγκέντρωση ΣΒΤΧ στην περιοχή (δ) είναι 249,81 μg/L. Για το βενζόλιο, η μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο πόσιμο νερό σύμφωνα με την Ε.Ε. είναι 1 μg/L και από την USEPA 5 μg/L. Για το τολουόλιο η USEPA έχει ορίσει μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο πόσιμο νερό τα 1000 μg/L, για το αιθυλοβενζόλιο τα 700 μg/L και για τα ολικά ξυλόλια τα μg/L.

17

18 ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ

19 ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ

20 Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στα επιφανειακά ιζήματα του παρατηρούνται κυρίως στους σταθμούς που χαρακτηρίζονται από τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση (Ελευσίνα, Κερατσίνι, Ψυττάλεια) . Σε σύγκριση με παλαιότερα έτη (1998, 1999, 2000) παρατηρείται γενικά αυξητική τάση του χαλκού, καδμίου, ψευδαργύρου και σιδήρου εντός του κόλπου της Ελευσίνας, στη περιοχήτου Κερατσινίου και στην περιοχή της Ψυττάλειας. Οι υψηλές συγκεντρώσεις αλειφατικών υδρογονανθράκων που ανιχνεύθηκαν στον κόλπο της Ελευσίνας και στην περιοχή πλησίον της Ψυτάλλειας φανερώνουν σημαντική ρύπανση από πετρελαιοειδή και είναι σε συμφωνία με παλαιότερα δεδομένα. Σχετικά αυξημένη ρύπανση από πολυχλωριωμένα διφαινύλια μετρήθηκε στους σταθμούς της Ελευσίνας οι σταθμοί του κόλπου της Ελευσίνας χαρακτηρίζονται εύτροφοι και η πλειοψηφία των υπολοίπων σταθμών του Σαρωνικού χαρακτηρίζονται ανώτεροι μεσότροφοιοι. Η παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων του Θριάσιου πρέπει να οργανωθεί σε μόνιμη και τακτική βαση για να υπάρξει σωστή διαχείριση του σημαντικού αυτού δυναμικού

21 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! 21


Κατέβασμα ppt "Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google