Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ρόλος της Ε.Ε. στη διεθνή σκηνή πρωταγωνιστικός σημαντικός οικονομικός, εμπορικός και χρηματοδοτικός ρόλος κυριότερος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ρόλος της Ε.Ε. στη διεθνή σκηνή πρωταγωνιστικός σημαντικός οικονομικός, εμπορικός και χρηματοδοτικός ρόλος κυριότερος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

2 Ρόλος της Ε.Ε. στη διεθνή σκηνή πρωταγωνιστικός σημαντικός οικονομικός, εμπορικός και χρηματοδοτικός ρόλος κυριότερος εμπορικός εταίρος δεύτερο ισχυρότερο νόμισμα παγκοσμίως ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας – πάνω από 7 δις ευρώ ετησίως εμπορικές συμφωνίες με τις περισσότερες χώρες

3 2 απλοποιήσεις που επέφερε η Συνθήκη Λισαβόνας 1η: ά. 1 ΣΕΕ- «η Ένωση αντικαθιστά και διαδέχεται την Κοινότητα» 2η: συγχώνευση των τριών πυλώνων

4 ενισχυμένη συνεργασία μηχανισμός που επιτρέπει στα κ – μ που το επιθυμούν να προχωρήσουν πιο γρήγορα στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, με το να λάβουν μέτρα που θα ισχύουν μόνο για εκείνα εργαλείο ελαστικότητας προϋποθέσεις διαδικασία

5 Kοινή Εμπορική Πολιτική (ά. 206 – 207 ΣΛΕΕ) αποκλειστική αρμοδιότητα της Ε.Ε. 2 είδη μέτρων: α. μονομερή μέτρα β. εμπορικές συμφωνίες με τρίτα κράτη και δ.ο.

6 πεδίο εφαρμογής: πολύ ευρύ περιλαμβάνει τη σύναψη διεθνών συμφωνιών που αφορούν: α. το εμπόριο προϊόντων β. το εμπόριο υπηρεσιών γ. τις εμπορικές πτυχές της πνευματικής ιδιοκτησίας δ. τις άμεσες ξένες επενδύσεις

7 διαδικασία λήψης αποφάσεων α. ως προς τα μονομερή μέτρα: Κανονισμοί με συνήθη νομοθετική διαδικασία β. ως προς τις εμπορικές συμφωνίες με τρίτα κράτη και δ.ο.: διαδικασία του ά. 218 ΣΛΕΕ ενισχυμένος ρόλος του ΕυρΚοινβ

8 Συνεργασία για την ανάπτυξη ά. 208-211 ΣΛΕΕ α. Ε.Ε. : ο σημαντικότερος χορηγός βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες β. κύριος στόχος αναπτυξιακής πολιτικής της Ε.Ε.: ο περιορισμός και, μακροπρόθεσμα, η εξάλειψη της φτώχειας. Πάντως, όχι αυτοσκοπός. κεντρική ιδέα: οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (ΑΣΧ)

9 γ. αρμοδιότητα: η Ε.Ε. έχει αρμοδιότητα να ασκεί τη δική της αναπτυξιακή πολιτική – αυτόνομος τομέας. αρμοδιότητα της Ε.Ε. = συντρέχουσα ειδικής φύσης δ. διαδικασία θέσπισης νομοθετικών μέτρων: συνήθης νομοθετική διαδικασία

10 ε. χρηματοδοτικά μέσα: 1. μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας και 2. ΕΤΑ στ. μορφές βοήθειας από την Ε.Ε. : _γενικές (γενικές προτιμήσεις, επισιτιστική βοήθεια, βοήθεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, βοήθεια σε μη κυβερνητικές οργανώσεις) _ειδικές (Συμφωνία Cotonou)

11 4. Ανθρωπιστική βοήθεια (ά. 214 ΣΛΕΕ) α. στόχος ΕΕ : να παρέχει άμεση βοήθεια στα άτομα που την χρειάζονται, ανεξάρτητα από τη φυλή, τη θρησκεία ή τις πολιτικές πεποιθήσεις, ή από το κατά πόσον η κρίση προκλήθηκε από ανθρωπογενείς συγκρούσεις ή από φυσικές καταστροφές. β. καινοτομία = ΣΛ : θεσπίζει για πρώτη φορά μια συγκεκριμένη νομική βάση για την ανθρωπιστική βοήθεια (ά. 214 ΣΛΕΕ) – αυτόνομος τομέας πολιτικής

12 γ. διαφορά από συνεργασία για την ανάπτυξη: η βοήθεια από την Ε.Ε. δεν έχει ιδιαίτερους κοινωνικούς ή οικονομικούς σκοπούς δ. αρμοδιότητα Ε.Ε. : = συντρέχουσα ειδικής φύσης ε. διαδικασία θέσπισης νομοθετικών μέτρων: συνήθης νομοθετική διαδικασία

13 στ. μηχανισμοί παροχής βοήθειας: 1. έκτακτη βοήθεια 2. επισιτιστική βοήθεια 3. βοήθεια για τους πρόσφυγες που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων ζ. ο ρόλος της ECHO

14 Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτνίασης (ά. 8 ΣΕΕ) αφορά: τη συνεργασία με κράτη που έχουν ένα κοινό θαλάσσιο ή εδαφικό σύνορο με την Ε.Ε. για την ενίσχυση της ευημερίας, της σταθερότητας και της ασφάλειας των γειτόνων της Ε.Ε. στόχος: η δημιουργία ενός «δακτύλιου φίλων» σχέση με διεύρυνση: δεν υπόσχεται την ένταξη ενός κράτους στη Ε.Ε., αλλά ούτε την αποκλείει

15 τρόπος λειτουργίας ΕΠΓ: σε 2 στάδια Η ΕΠΓ ως προενταξιακός μηχανισμός Η ΕΠΓ ως εναλλακτικός μηχανισμός διάπλασης σχέσεων με τρίτα κράτη

16 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

17 Τη γνωρίζετε για την αρμοδιότητα και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην εξωτερική Κοινή Εμπορική Πολιτική της Ε.Ε.; Τι περιλαμβάνει μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας το πεδίο εφαρμογής της εξωτερικής Κοινής Εμπορικής Πολιτικής; Για ποιον λόγο θεωρείται ότι ενισχύθηκε ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας στον τομέα της εξωτερικής Κοινής Εμπορικής Πολιτικής; Ποιος είναι ο στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της Ε.Ε.; (γενικά και ειδικά σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες) Τι γνωρίζετε για την αρμοδιότητα και τη διαδικασία θέσπισης νομοθετικών μέτρων στους τομείς της αναπτυξιακής πολιτικής και της ανθρωπιστικής βοήθειας; Ποιες είναι οι μορφές βοήθειας που παρέχει η Ε.Ε. στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της πολιτικής και πώς γίνεται η χρηματοδότηση;

18 Τι γνωρίζετε για την ανθρωπιστική βοήθεια της Ε.Ε.; (στόχος – αρμοδιότητα – διαφορά από τη συνεργασία για την ανάπτυξη) Τι γνωρίζετε για τους μηχανισμούς παροχής βοήθειας στο πλαίσιο της πολιτικής ανθρωπιστικής βοήθειας και το ρόλο της ΕCHO; Τι γνωρίζετε για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτνίασης; (πεδίο εφαρμογής – στόχος – τρόπος λειτουργίας – χρηματοδότηση – σχέση με διεύρυνση) Με ποιον τρόπο η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτνίασης λειτουργεί ως προενταξιακός μηχανισμός για την ένταξη μιας χώρας στην Ε.Ε.;


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ρόλος της Ε.Ε. στη διεθνή σκηνή πρωταγωνιστικός σημαντικός οικονομικός, εμπορικός και χρηματοδοτικός ρόλος κυριότερος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google