Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ο ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΙΣΟΫΕΤΙΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ο ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΙΣΟΫΕΤΙΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ο ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΙΣΟΫΕΤΙΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ

2 Δίνoνται: Τα δεδομένα (γεωγραφική θέση, υψόμετρο και μέσα ετήσια ύψη βροχής για την τελευταία τριαντακονταετία (1981-2011). Βοηθητικός χάρτης με τα μέσα ετήσια ύψη βροχής σε συγκεκριμένα σημεία της λεκάνης απορροής.

3 Σταθμόςυψόμετρο Μέσο ετήσιο ύψος βροχής Α 150 m 450 mm Β 1000 m 920 mm Γ 300 m 605 mm Δ 600 m 810 mm Ε 1400 m 1390 mm Πίνακας με τους μετεωρολογικούς σταθμούς, το υψόμετρο στο οποίο βρίσκονται και το μέσο ετήσιο ύψος βροχής για τα τελευταία 30 έτη (1981-2011).

4

5

6 Ζητούνται: Να σχεδιαστούν οι ισοϋέτιες καμπύλες της λεκάνης απορροής ανά 200 mm. Να εκτιμηθεί ο όγκος νερού που δέχεται η λεκάνη με τη μορφή ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων με τη μέθοδο χάραξης των ισοϋετίων καμπυλών.

7

8

9 1,183km 2 81,76km 2 50,94km 2 51,37km 2 56,14km 2 26,97km 2

10 ΖΗΤEIΤΑΙ: Να εκτιμηθεί ο συνολικός όγκος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων που πέφτουν στην περιοχή με τη μέθοδο χάραξης των πολυγώνων Thiesses.

11

12

13 27,45 52,13 59,03 75,87 53,88

14 ΖΗΤEIΤΑΙ: Να εκτιμηθεί ο συνολικός όγκος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων που πέφτουν στην περιοχή με τη μέθοδο μετατροπής των ισοϋψών καμπυλών σε ισοϋέτιες.

15 Σταθμόςυψόμετρο Μέσο ετήσιο ύψος βροχής Α 150 m 450 mm Β 1000 m 920 mm Γ 300 m 605 mm Δ 600 m 810 mm Ε 1400 m 1390 mm Πίνακας με τους μετεωρολογικούς σταθμούς, το υψόμετρο στο οποίο βρίσκονται και το μέσο ετήσιο ύψος βροχής για τα τελευταία 30 έτη (1981-2011).

16 Με τον όρο βροχοβαθμίδα εννοούμε τη μεταβολή του ύψους βροχής ανά μονάδα μεταβολής του υψόμετρου. ΒΡΟΧΟΒΑΘΜΙΔΑ Για τον υπολογισμό της βροχοβαθμίδας απαιτούνται τα απόλυτα υψόμετρα των βροχομετρικών σταθμών και τα αντίστοιχα ύψη βροχών. Με αυτά κατασκευάζουμε την καμπύλη μεταβολής του ύψους βροχής συναρτήσει του υψομέτρου των σταθμών, τοποθετώντας στον άξονα των τετμημένων το υψόμετρο των σταθμών και στον άξονα των τεταγμένων το ύψος βροχής. Η κλίση της καμπύλης μας δίνει τη βροχοβαθμίδα (α) και υπολογίζεται γραφικά από το διάγραμμα. Η μαθηματική έκφραση της καμπύλης είναι μια εξίσωση της μορφής ψ=αx+β και παριστάνει μια ευθεία γραμμή όπου το ψ αντιπροσωπεύει το ύψος βροχής σε υψόμετρο x, το α τη βροχοβαθμίδα και το β το ύψος βροχής σε απόλυτο υψόμετρο μηδέν (0) επιφάνεια της θάλασσας.

17 υψόμετρο Μέσο ετήσιο ύψος βροχής 150450 1000920 300605 600810 14001390 Υψόμετρο (m) Ύψος βροχής (mm)

18 400m 800m 1200m

19 100,1 km 2 32,82 km 2 4,162 km 2 131,2 km 2

20 ΖΗΤEIΤΑΙ: Να σχολιασθούν τα αποτελέσματα από τη χρήση των τριών μεθοδολογιών υπολογισμού του όγκου των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων και να γίνει κριτική των μεθοδολογιών. Ποια μέθοδος κρίνεται η πλέον αξιόπιστη και γιατί;


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ο ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΙΣΟΫΕΤΙΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google