Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΟΜΗΛΙΚΟ ΔΑΣΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΟΜΗΛΙΚΟ ΔΑΣΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΟΜΗΛΙΚΟ ΔΑΣΟΣ
Χωρικό πρότυπο

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενας κανονικός πίνακας παραγωγής είναι ένα πρότυπο αύξησης (όγκου, κυκλικής επιφάνειας, διαμέτρου, ενδιαμέσων καρπώσεων, συνολικής παραγωγής κ.λπ) και περιγράφει την εξέλιξη ομηλίκων αμιγών συστάδων κάτω απο στατιστικά καθορισμένες συνθήκες αύξησης. Η λειτουργία του πίνακα δεν περιορίζεται μόνο στη πρόγνωση της εξέλιξης των συστάδων αλλα παρέχει προσανατολιστικές οδηγίες στον περιοδικό σχεδιασμό των καρπώσεων και έχει σημαντική σημασία στην υποστήριξη της εκμετάλευσης. Μια ιδιαίτερα σημαντική λειτουργία του π.π είναι η εκτίμηση των παραμέτρων των συστάδων . Κατα προσέγγιση διαχωρίζει ανάλογα με την παραγωγικότητα του σταθμού την εξέλιξη της συστάδας που παραμένει και αυτής που απομακρύνεται.

3 Κανονικό Ξυλαπόθεμα Το κανονικό ξυλαπόθεμα Vn στην ηλικία ti παίρνεται απο τη στήλη του πίνακα παραγωγής που αναφέρεται στον όγκο στο εκτάριο της παραμένουσας συστάδας. H εξέλιξή του μέσα στο χρόνο εκφράζεται απο μια δευτεροβάθμια εξίσωση y = ax2 + bx + c όπου η ανεξάρτητη μεταβλητή x είναι η ηλικία. Το Vn μιας διαχειριστικής κλάσης εκφράζεται με το εμβαδόν του χωρίου ΑΒΓΔ όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα και υπολογίζεται με το ορισμένο ολοκλήρωμα της δευτεροβάθμιας εξίσωσης με όρια απο την ηλικία των 20 ετών μέχρι την ηλικία των 120 ετών (περίτροπος χρόνος).

4 Γ Vn Εμβαδόν ΑΒΓΔ Β Δ Α Ηλικία

5 ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΡΠΩΣΕΙΣ
Οι ενδιάμεσες καρπώσεις Df αναφέρονται στη συστάδα που απομακρύνεται, εκφράζονται με τον ξυλώδη όγκο στο εκτάριο που απομακρύνεται μέσα σε μια 5ετία και παίρνονται απο τον πίνακα παραγωγής σε μια ηλικία ti . Αν προσθέσουμε τη στήλη των Df με τη στήλη του ξυλαποθέματος Vn στον π.π και απεικονίσουμε το άθροισμα αυτό στο διάγραμμα, παίρνουμε τότε μια νέα καμπύλη η οποία εκφράζει την εξέλιξη του ξυλαποθέματος αν δεν γινότανε καμμία επέμβαση (το διάγραμμα παρακάτω)

6 Df

7 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η Συνολική Παραγωγή ΣZv στην ηλικία ti αναφέρεται σε ξυλώδη όγκο στο εκτάριο και παριλαμβάνει το αρχικό ξυλαπόθεμα Vn και το συνολικό άθροισμα ΣDf των ενδιαμέσων καρπώσεων μέχρι την ηλικία ti . Η εξέλιξη της συνολικής παραγωγής απεικονίζεται με καμπύλη στο παρακάτω διάγραμμα.

8

9 Παράδειγμα: Συστάδα ερυθρελάτης έκτασης 8 εκτ. είναι ηλικίας 60 ετών και δίνει τα παρακάτω πραγματικά δεδομένα: Μέσο ύψος 23μ. και κυκλική επιφάνεια 32μ2/εκτ. Ερωτήματα: Με βάση τον πίνακα παραγωγής 1) Σε ποιά ποιότητα τόπου ανήκει? 2) Ποιό θα είναι το προβλεπόμενο ύψος και η προβλεπόμενη κυκλική επιφάνεια στην ηλικία των 65 ετών? (Waldwachstum seite 133) 3) Ποιό θα είναι το προβλεπόμενο κανονικό ξυλαπόθεμα στο εκτ. και συνολικά στην επιφάνεια των 8 εκτ. στη χρονική περίοδο έτη? 4) Ποιές θα είναι οι προβλεπόμενες συνολικές ενδιάμεσες καρπώσεις στην ηλικία των 65 ετών? 5) Ποιά θα είναι η προβλεπόμενη συνολική παραγωγή στην ηλικία των 65 ετών? 6) Ποιά θα είναι η προβλεπόμενη τρέχουσα αύξηση όγκου στην επόμενη 5ετία? 7) Ποιά θα είναι η προβλεπόμενη μέση αύξηση όγκου και συνολικής παραγωγής στην ηλικία των 65 ετών??


Κατέβασμα ppt "ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΟΜΗΛΙΚΟ ΔΑΣΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google