Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΝΟΜΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Α.Μ: 6157 ΕΤΟΣ: Ε ΄. Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα 2.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΝΟΜΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Α.Μ: 6157 ΕΤΟΣ: Ε ΄. Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα 2."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΝΟΜΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Α.Μ: 6157 ΕΤΟΣ: Ε ΄

2 Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα 2

3 V=0,5 VΒηματική είσοδος με Τ= 30 nsec R1=50 Ω R5=50 Ω C1=50 pF Στοιχείο Τ9:Ζ=50 Ω T D =5 nsec Στοιχείο Τ8:Ζ=50 Ω T D =5 nsec Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα 3

4 4

5  Για χρόνο t=0 nsec, η τάση στην είσοδο θα είναι ίση με τη τάση της βηματικής.  Μετά από χρόνο 5nsec το κύμα θα φτάσει στον πυκνωτή και θα ανακλαστεί ένα ποσοστό του, σύμφωνα με τη σχέση:  Όπου: Ζ είναι η αντίσταση που είμαστε και Ζ 0 η αντίσταση που βλέπουμε. Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα 5

6  Ο πυκνωτής αρχικά συμπεριφέρεται σαν βραχυκύκλωμα, δηλαδή για κάποια στιγμή παρουσιάζει μηδενική αντίσταση.  Οπόταν:  Μετά από 5 nsec, δηλαδή τη χρονική στιγμή t=10 nsec το ανακλώμενο σήμα υπερτίθεται με το αρχικό σήμα της πηγής και στιγμιαία η τάση τείνει να μηδενιστεί. Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα 6

7  Ακολούθως η αντίσταση του πυκνωτή αυξάνεται εκθετικά και το ποσοστό ανάκλασης μειώνεται αντίστοιχα, με αποτέλεσμα και το ανακλώμενο σήμα να μειώνεται εκθετικά.  Έτσι μετά από χρόνο τ, όπου:  Η τάση του κυκλώματος θα πάει στην αρχική τιμή της. Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα 7

8  Η τιμή της κορυφής (peak) τιμής της ασυνέχειας υπολογίζεται από τη σχέση:  Εφαρμογή της πιο πάνω σχέσης για T R = 2nsec προκύπτει: Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα 8

9  Εξομοίωση με την πηγή να έχει χρόνο ανόδου, T R = 2nsec. Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα 9


Κατέβασμα ppt "ΟΝΟΜΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Α.Μ: 6157 ΕΤΟΣ: Ε ΄. Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα 2."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google