Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλεργειών Χάνδρα Μαρία ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ 2012 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλεργειών Χάνδρα Μαρία ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ 2012 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλεργειών Χάνδρα Μαρία ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ 2012 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ήταν δύο (2) μήνες. (01 Απριλίου 2012 – 31 Μαϊου 2012) Η πρακτική εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του καθηγητή κ. Χάρολντ Πάσσαμ. Το κτίριο Παπαδάκη όπου στεγάζεται το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Η δίμηνη πρακτική άσκηση περιελάμβανε : περιποίηση καλλιέργειας υπό κάλυψη δύο ποικιλιών κερασοτομάτας. (cherry) μέτρηση των μετασυλλεκτικών χαρακτηριστικών των καρπών (χρώμα, αναπνοή, αιθυλένιο) σε διάφορα στάδια. Προετοιμασία των δειγμάτων και εκπαίδευση της ασκούμενης σε μετρήσεις υγρής χρωματογραφίας (HPLC). Άποψη της καλλιέργειας στο θερμοκήπιο

4 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Η καλλιέργεια περιελάμβανε δύο υβρίδια τομάτας τύπου «cherry», τα Conchita F₁ και Cherelino F₁, με χαρακτηριστικό την υψηλή μετασυλλεκτική διάρκεια. Καλλιεργήθηκαν στο σύνολο τους 60 φυτά: 30 από κάθε υβρίδιο. Τα φυτά υποστυλώθηκαν και διαμορφώθηκαν σε διστέλεχο σύστημα.

5 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (2) Οι περιποιήσεις περιελάμ- βαναν ποτίσμα, λίπανση και κλάδεμα των φυτών. Η καρπόδεση έγινε φυσιολογικά, χωρίς ανάγκη τεχνητής υποβοήθησης. Επιπλέον έγινε και επιλεκτική ανάπτυξη παρθενοκαρπικών καρπών με ευνουχισμό των ανθέων και ψεκασμό τους με καρποδετική ορμόνη. Άποψη της καλλιέργειας

6 1. ΣΤΑΔΙΑ ΦΥΤΡΩΜΑΤΟΣ 2. ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ

7 3. ΣΤΑΔΙΟ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗΣ4. ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΠΟΔΕΣΗΣ

8 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Η συγκομιδή των καρπών έγινε σταδιακά. Οι καρποί που συγκομί- στηκαν περιελάμβαναν τα στάδια ωρίμανσης: – Ώριμου πράσινου (Mature Green) – Σπάσιμου χρώματος (Breaker) – Βαθύ Κόκκινου (Red Ripe) Συγκομισμένοι καρποί σε διάφορα στάδια

9 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ Κατά τη διάρκεια της πρακτική άσκησης έγινε εκτέλεση πειράματος που περιελάμβανε την συγκομιδή καρπών cherry δύο υβριδίων (Conchita, Cherelino) στο στάδιο ωρίμανσης “breaker”, και καταγραφή της φυσιολογικής κλιμακτηριακής ωρίμανσης. Για την πραγματοποίηση του πειράματος ελήφθησαν μετρήσεις : Χρώματος Βάρους Αναπνοής Αιθυλενίου

10 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Συγκομιδή και μεταφορά των καρπών στο εργαστήριο Καθαρισμός των καρπών από τυχόν υπολείμματα Αφαίρεση του κάλυκα Παραμονή στον εργαστηριακό πάγκο για 24h. Επιλογή αντιπροσωπευτικών καρπών της συγκομιδής. Διαχωρισμός σε επαναλήψεις. Το πείραμα περιελάμβανε 4 καρπούς/επανάληψη, 3 επαναλήψεις ανά ποικιλία.

11 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (2) Αρίθμηση των καρπών. Τοποθέτηση των καρπών σε πλαστικά δοχεία. Διατήρηση τους σε ειδικό θάλαμο. (20°C) Η διάρκεια της αποθήκευσης ήταν 21 ημέρες. Μετρήσεις λήφθηκαν καθημερινά τις πρώτες 9 ημέρες, με σκοπό την καταγραφή της κλιμακτηρίου στους καρπούς. Στη συνέχεια λήφθηκαν μετρήσεις την 15 η, 18 η και 21 η ημέρα του πειράματος.

12 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ Καθημερινή μέτρηση της μεταβολής του βάρους των καρπών. Χρήση εργαστηριακού ζυγού ακριβείας 0,01 g. (Mettler PE 600) Ο εργαστηριακός ζυγός που χρησιμοποιήθηκε.

13 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ Χρωματόμετρο Minolta CR 200. Λήψη 2 μετρήσεων αντιδιαμετρικά του καρπού, στο κέντρο του. Σήμανση των σημείων λήψης των μετρήσεων για μεγαλύτερη ακρίβεια μετρήσεων. Το χρωματόμετρο που χρησιμοποιήθηκε.

14 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΟΗΣ Προδιορισμός αναπνοής καρπών μετά την αποθήκευση. Μέτρηση του εκλυομένου CO₂ των καρπών. Αναλυτής αερίων Li-Cor LI-6252 CO₂ Analyzer. 4 καρποί / επανάληψη. Ροή οργάνου: 2 l/min

15 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΟΗΣ (2) Ο αναλυτής αερίων συνδεδεμένος με Η/Υ, για λήψη μετρήσεων. Θάλαμος διατήρησης σταθερών συνθηκών θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της μέτρησης

16 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Σκοπός: προσδιορισμός εκλυόμενου αιθυλενίου από τους καρπούς. Μέθοδος Αέριας Χρωματογραφίας (Gas Chromatography, GC) Αέριος Χρωματογράφος Perkin Elmer 8310B, με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (FID). Φέρον Αέριο: Άζωτο (N₂ ) 4 καρποί / επανάληψη Λήψη μέτρησης έπειτα από τρίωρη(3h) παραμονή των καρπών σε αεροστεγή δοχεία. Επιπλέον έγινε ανάλυση της ατμόσφαιρας των δοχείων σε CO₂ και O₂, μέσω του αναλυτή αερίων PBI Dansensor Checkmate II.

17 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (2) Ο αέριος χρωματογράφος σε λειτουργία για ανάλυση δείγματος. Τυπικές μικροσύριγγες αέριας χρωματογραφίας.

18 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (3) Η ασκούμενη πραγματοποιεί μέτρηση αιθυλενίου σε αέριο χρωματογράφο. Αναλυτής αερίων PBI Dansensor Checkmate II.

19 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS ΠΟΡΕΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 2 η ημέρα3 η ημέρα

20 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS ΠΟΡΕΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (2) 5 η ημέρα8 η ημέρα

21 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Η ασκούμενη εξοικειώθηκε σε καλλιεργητικές τεχνικές και στην καλλιέργεια τομάτας υπό κάλυψη. Εκπαιδεύτηκε σε τεχνικές μέτρησεις μετασυλλεκτικής ζωής καρπών τομάτας τύπου cherry. Πραγματοποίησε μέρος των μετρήσεων που θα ενσωματωθούν στην πτυχιακή της μελέτη.


Κατέβασμα ppt "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλεργειών Χάνδρα Μαρία ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ 2012 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google