Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 4 ο ΕΤΟΣ (Δ΄ΤΑΞΗ - S4)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 4 ο ΕΤΟΣ (Δ΄ΤΑΞΗ - S4)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 4 ο ΕΤΟΣ (Δ΄ΤΑΞΗ - S4)

2 Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση περιλαμβάνει τρεις κύκλους σπουδών: α) Ο πρώτος κύκλος περιλαμβάνει την 1 η, 2 η και 3 η τάξη. β) Ο δεύτερος κύκλος περιλαμβάνει την 4 η και 5 η τάξη. γ) Ο τρίτος κύκλος περιλαμβάνει την 6η και 7η τάξη.

3 ΦΕΚ 1758/3-09-2008 Το ΣΕΠ ακολουθεί: Τους κανονισμούς λειτουργίας του κύκλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Σχολείων. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά διδακτική ενότητα που έχει εγκριθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων και εφαρμόζεται στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

4 Δ΄ΤΑΞΗ ή 4 η ΧΡΟΝΙΑ Οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες διαχωρίζονται σε ΙΣΤΟΡΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (2 ώρες την εβδομάδα κάθε μάθημα) και διδάσκονται στη γλώσσα L2 επιλογής των μαθητών. Οι Φυσικές Επιστήμες διαχωρίζονται σε ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ (2 ώρες την εβδομάδα κάθε μάθημα) και διδάσκονται στη γλώσσα L1-Ελληνικά.

5 Εισαγωγή Μαθημάτων ΕΠΙΛΟΓΗΣ από τα οποία ο μαθητής θα πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον 4 ώρες. Το συνολικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει από 31 ώρες το ελάχιστο μέχρι 35 ώρες το μέγιστο. * Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1758/3-9-2008 « Με απόφαση του Δ/ντή του σχολείου είναι δυνατόν ο μαθητής να παρακολουθήσει πρόγραμμα 37 ωρών την εβδομάδα» Οι επιλογές της 4 ης τάξης είναι δεσμευτικές και για την 5 η τάξη.

6 Ώρες την εβδομάδα ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ώρες την εβδομάδα Μητρική Γλώσσα (L I) 4 L IV(γ) 4 Μαθηματικά 4 or 6 (α) Λατινικά 4 L II 3 Αρχαία Ελληνικά 4 L III 3 Οικονομικές και κοινωνικές Επιστήμες 4 Χημεία 2 Καλλιτεχνικά 2 Βιολογία 2 Μουσική 2 Φυσική 2 Πληροφορική 2 Γεωγραφία 2 Αρχαία Ελληνικά 2 (β) Ιστορία 2 Φυσική Αγωγή 2 Θρησκευτικά ή Ηθική 1 Αριθμός ωρών ανά εβδομάδα Min 31 max 35 ( σύνολο υποχρεωτικών ωρών 27) Ο κύκλος του προ-προσανατολισμού (4η και 5 η χρονιά)

7 Μαθηματικά 4 or 6 (α) (α) εξαρτάται από την επιλογή του μαθητή Αρχαία Ελληνικά 2 (β) (β) αν επιλεγούν τα Αρχαία Ελληνικά από τα μαθήματα επιλογής δεν μπορούν να συνεχίσουν να διδάσκονται τα Αρχαία Ελληνικά (2 ώρες) ως συμπληρωματική δραστηριότητα.

8 (γ) L IV (γ) δηλώνω γλώσσα που δεν είναι μητρική μου και που δεν τη διδάσκομαι σαν δεύτερη ή Τρίτη (L2,L3). Η μόνη δυνατή αλλαγή είναι αυτή των Μαθηματικών 6 ωρών σε Μαθηματικά 4 ωρών στο ι) τέλος του 1ου εξαμήνου ή ιι) στο τέλος της 4ης χρονιάς με απόφαση του Συμβουλίου Τάξης.

9 Scientific Calculator Χρησιμοποιείται υποχρεωτικά στα μαθήματα: Μαθηματικά Φυσική Βιολογία Χημεία Οικονομικές Επιστήμες και η χρήση του είναι απαραίτητη στις εξετάσεις του baccalauréat.

10 ΜΟΥΣΙΚΗ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ Οι μαθητές που δεν τα επιλέγουν στην Δ΄ τάξη, μπορούν να το επιλέξουν στην ΣΤ΄ τάξη και να το έχουν ως εξεταζόμενο μάθημα στο baccalauréat μετά από συζήτηση που θα έχουν με τον καθηγητή της Μουσικής- Καλλιτεχνικών ο οποίος θα κρίνει αν ο μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει. Years 6 and 7 Optional Course 4 Periods per week For students who have not taken music in years 4-5, a talk with a music teacher is obligatory before choosing the course. Pupils may not begin an optional subject in the 6th year which has not been studied in the 4 th and 5th, unless they can show that they are capable enough in that subject to follow it with success (Document 2010-D-246-en-1, p. 81).

11 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ TMHMATOΣ Το μάθημα οργανώνεται με την προϋπόθεση ότι θα συμπληρωθεί ο αναγκαίος αριθμός μαθητών που ορίζεται από τους κανονισμούς των Ε.Σ. και εφόσον μπορεί να βρεθεί εκπαιδευτικός με τα απαιτούμενα προσόντα για να το διδάξει. « Για τη διδασκαλία μαθήματος απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός των πέντε (5) μαθητών για τα μαθήματα επιλογής από την 4 η ως την 7 η τάξη » ΦΕΚ 1444 /23-7-2008.

12 ΛΑΤΙΝΙΚΑ Οι μαθητές που έχουν επιλέξει τα Λατινικά στην Γ΄ τάξη, έχουν τη δυνατότητα: - να μην το επιλέξουν εκ νέου στην Δ΄ τάξη - να το συνεχίσουν μέχρι το τέλος της Ε΄ τάξης ή - να το συνεχίσουν μέχρι το baccalauréat.

13 Οι μαθητές που δεν τα επιλέγουν στην Δ΄ τάξη δεν μπορούν να τα επιλέξουν στην ΣΤ΄ τάξη (S6) και να τα έχουν ως εξεταζόμενο μάθημα στο baccalauréat. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΛΩΣΣΑ IV – L4

14 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο μαθητής που θέλει να το έχει ως εξεταζόμενο μάθημα στο baccalauréat θα πρέπει να το επιλέξει στην Δ΄ τάξη ως 4ωρο.

15 COMPUTING Δεν είναι εξεταζόμενο μάθημα στο Ε.Β. Years 6 and 7 Complementary course 2 periods per week Preconditions for admission This course is open to all students. Students will be expected to have a computer at home, equipped with word processing, spreadsheet and database software. They will be expected to work on their computer at home.

16 ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι δηλώσεις θα πρέπει να επιστραφούν μέχρι Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου έχοντας υπόψη σας ότι ουδεμία αλλαγή θα γίνει αποδεκτή το Σεπτέμβριο.

17 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Υποδιευθύντρια δευτεροβάθμιου Κύκλου Κοκοτσάκη Αντωνία


Κατέβασμα ppt "ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 4 ο ΕΤΟΣ (Δ΄ΤΑΞΗ - S4)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google