Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ IAΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ. 5η Ἐπιστημονική – Ἐνημερωτική ἐκδήλωση: Ὑπογονιμότητα – Ὑπογεννητικότητα: Σπάζοντας τό φαύλο κύκλο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ IAΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ. 5η Ἐπιστημονική – Ἐνημερωτική ἐκδήλωση: Ὑπογονιμότητα – Ὑπογεννητικότητα: Σπάζοντας τό φαύλο κύκλο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ IAΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ. 5η Ἐπιστημονική – Ἐνημερωτική ἐκδήλωση: Ὑπογονιμότητα – Ὑπογεννητικότητα: Σπάζοντας τό φαύλο κύκλο Δημογραφικό : Τό ὑπ΄ ἀριθμόν ἕνα πρόβλημα τῆς Ἑλλάδας ! Νομικές καί κοινωνικές προσεγγίσεις. Εὐστρατιάδης Χ. Ἰωάννης Δικηγόρος παρ΄ Ἀρείω Πάγῳ - Πτυχιούχος Θεολογίας ΑΠΘ Σέρρες 15 Μαΐου 2016

2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ Εἰσαγωγικά. 1. Στατιστικές διαπιστώσεις τῆς σχέσεως Δημογραφίας καί Οἰκονομικῆς Κρίσεως. 2. Ἡ δημογραφική αυτοκαταστροφή τῆς Χώρας μας μέσα ἀπό τά νομοθετήματά της 3. Ἡ ἀντιφατικότητα τοῦ Ἕλληνα Νομοθέτη στόν προσδιορισμό τῆς ἀρχῆς τῆς Ἀνθρώπινης ζωής καί οἱ ἀμβλώσεις. 4. Οἱ κοινωνικές ἐπιπτώσεις τῆς ὑπογεννητικότητας στήν Ἑλληνική οἰκογένεια καί στή νοοτροπία τῶν νέων. 5. Σπάζοντας τόν φαύλο κύκλο τῆς ὑπογεννητικότητας.

3 Ὁ δείκτης γεννητικότητας 2,1 παιδιά ἀνά γυναίκα ἀναπαραγωγικής ἡλικίας ἐξασφαλίζει ὁριακά τήν ἀνανέωση τῶν γενεῶν. Ἀπό ἐκεί καί κάτω ἔχουμε ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ὁ δείκτης γεννητικότητας 2,1 παιδιά ἀνά γυναίκα ἀναπαραγωγικής ἡλικίας ἐξασφαλίζει ὁριακά τήν ἀνανέωση τῶν γενεῶν. Ἀπό ἐκεί καί κάτω ἔχουμε ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. Σύμφωνα τόν ΟΗΕ, ἡ χώρα πού ἔχει ἡλικιωμένους πάνω ἀπό τό 7% τοῦ πληθυσμοῦ της, χαρακτηρίζεται ὥς γερασμένη. Σύμφωνα τόν ΟΗΕ, ἡ χώρα πού ἔχει ἡλικιωμένους πάνω ἀπό τό 7% τοῦ πληθυσμοῦ της, χαρακτηρίζεται ὥς γερασμένη.

4 Ἡ ραγδαία συρρίκνωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδας παίρνει τεράστιες Ἐθνικές διαστάσεις, πού ἀπειλοῦν κυρίως: Ἡ ραγδαία συρρίκνωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδας παίρνει τεράστιες Ἐθνικές διαστάσεις, πού ἀπειλοῦν κυρίως: τήν Ἐθνική μας ἀνεξαρτησία τήν Ἐθνική μας ἀνεξαρτησία τήν κοινωνική συνοχή τήν κοινωνική συνοχή τήν οικονομία τήν οικονομία

5  Υπάρχει μια «εκδικητική» στατιστική σχέση μεταξύ Υπογεννητικότητος και Δημοσίου Χρέους...

6 Τά πέντε χρόνια 2011- 2015 στήν Ἑλλάδα οἱ θάνατοι ξεπέρασαν τίς γεννήσεις κατά 88.000 ψυχές. Τά πέντε χρόνια 2011- 2015 στήν Ἑλλάδα οἱ θάνατοι ξεπέρασαν τίς γεννήσεις κατά 88.000 ψυχές. Ἡ μείωση αὐτή τοῦ πληθυσμοῦ ἰσοδυναμεῖ μέ τήν ἀπώλεια τῶν κατοίκων μίας μεγάλης πόλεως. Ἡ μείωση αὐτή τοῦ πληθυσμοῦ ἰσοδυναμεῖ μέ τήν ἀπώλεια τῶν κατοίκων μίας μεγάλης πόλεως. Στήν γειτονική μας Τουρκία, ἡ αὐξηση τοῦ πληθυσμοῦ φθάνει τό 1.000.000 περίπου ἐτησίως. Στήν γειτονική μας Τουρκία, ἡ αὐξηση τοῦ πληθυσμοῦ φθάνει τό 1.000.000 περίπου ἐτησίως.

7

8 Τό ποστοστό τ ῶ ν νέων μειώνεται συντριπτικά :

9 Ὁ ΟΗΕ ὑ πολογίζει ὅ τι ἡ Ἑ λλάδα θά ἔ χει τό 2050 μόνο 11.547 εκ. κατ. ὅ που ο ἱ μέσες ἡ λικίες θά φθίνουν συνέχεια.

10 Ἡ ἀντιστρόφως ἀνάλογη σχέση μεταξύ: Γεννήσεωνκαί Δημοσίου Χρέους σέ πίνακες σέ πίνακες:

11 Μπορεῖ νά μήν εἶναι ἡ ὑπογεννητικότητα ἀποκλειστική αἰτία γιά τήν οἰκονομική κρίση. Τό σίγουρο εἶναι ὅμως ὅτι μία χῶρα ἡλικιωμένων δέν θά μπορέσει ποτέ νά συνέλθει ἀπό τήν κρίση Τό σίγουρο εἶναι ὅμως ὅτι μία χῶρα ἡλικιωμένων δέν θά μπορέσει ποτέ νά συνέλθει ἀπό τήν κρίση.

12 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : ἄν δέν γεννηθοῦν πολλά νέα παιδιά στήν Ἑλλάδα, πολλά περισσότερα ἀπό τόν δείκτη 2.1, δέν πρόκειται ποτέ νά ξεπεραστεῖ ἡ οἰκονομική κρίση, ἀλλά θά γίνεται χειρότερη !

13  Πριονίζοντας τό κλαδί πού καθόμαστε...

14 1. Ἡ οἰκογένεια ὡς θεμέλιο τῆς συντηρήσης καὶ προαγωγῆς τοῦ Ἔθνους, καθὼς καὶ ὁ γάμος, ἡ μητρότητα καὶ ἡ παιδικὴ ἡλικία τελοῦν ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ Κράτους. 2. οἱ Πολύτεκνες οἰκογένειες, …. ἔχουν δικαίωμα εἰδικῆς φροντίδας ἀπὸ τὸ Κράτος. 2. οἱ Πολύτεκνες οἰκογένειες, …. ἔχουν δικαίωμα εἰδικῆς φροντίδας ἀπὸ τὸ Κράτος. Ἑλληνικό Σύνταγμα (ἄρθ. 21 ) :

15 Πόρισμα Διακομματικῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδας (Φεβρουάριος 1993) ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ:

16 «Ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὰ παραδοσιακὰ πρότυπα ζωῆς καὶ ἡ κοινωνικὴ παρακμὴ μὲ τὴν ὑπονόμευση τῶν ἀξιῶν τοῦ γάμου, τῆς οἰκογένειας καὶ τῶν τέκνων ἔχουν σημαντικὴ ἐπίδραση στό δημογραφικό. » «Ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὰ παραδοσιακὰ πρότυπα ζωῆς καὶ ἡ κοινωνικὴ παρακμὴ μὲ τὴν ὑπονόμευση τῶν ἀξιῶν τοῦ γάμου, τῆς οἰκογένειας καὶ τῶν τέκνων ἔχουν σημαντικὴ ἐπίδραση στό δημογραφικό. »

17

18 Λόγος τοῦ Καθηγητοῦ Γεωργίου Μπαλῆ κατά τόν πανηγυρισμό τῆς Κυρώσεως τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα 15.3.1946 Καί ἔχει δίκαιο ὁ Καθηγητής, διότι καί στήν ἀκολουθία τοῦ γάμου ὑπάρχει εἰδική εὐχή : «Οἱ υἱοί σου ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν, κύκλῳ τῆς τραπέζης σου» διότι ἡ Ἑκκλησία προσφέρει στούς νεονύμφους τήν εὐλογία της νά ἀποκτήσουν πολλά παιδιά καί νά ξεπεραστοῦν ζητήματα ὑπογεννητικότητας καί ὑπογονιμότητας.

19 Πόρισμα πρός τή Βουλή ἔτους 2012: Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ Μιχάλης Παπαδάκης Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Μανόλης Κογεβίνας Καθηγητής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Δημήτριος Τριχόπουλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Πανεπιστημίου Harvard ΑΘΗΝΑ 2012

20 ΣτΕ : ΣτΕ : Ἡ Πολιτεία ὀφείλει νά ὑποστηρίζει τήν οἰκογένεια σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις της μέ θετικά καί ἐνεργητικά μέτρα…

21 Μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση για την άμβλυνση του Δημογραφικού Προβλήματος της χώρας

22 Ν. 1329/1983 : γίνεται ριζική ἀναθεώρηση τοῦ Οἰκογενειακοῦ Δικαίου. Ν. 1329/1983 : γίνεται ριζική ἀναθεώρηση τοῦ Οἰκογενειακοῦ Δικαίου. Ἡ ἔγγαμη σχέση ἀντιμετωπίζεται κυρίως ὥς σύμβαση δικαιωμάτων καί ὑποχρεώσεων. Ἡ ἔγγαμη σχέση ἀντιμετωπίζεται κυρίως ὥς σύμβαση δικαιωμάτων καί ὑποχρεώσεων. Παρατηρεῖται κατακόρυφη ἄνοδος τῶν διαζυγίων καί μείωση τῶν γάμων και τῶν γεννήσεων.... Παρατηρεῖται κατακόρυφη ἄνοδος τῶν διαζυγίων καί μείωση τῶν γάμων και τῶν γεννήσεων....

23 Ὁλικός δείκτης διαζυγίων, ἀνά 100 γάμους: μέχρι τὸ 1984 παραμένει στό ἐπίπεδο τῶν 8 διαζυγίων μέχρι τὸ 1984 παραμένει στό ἐπίπεδο τῶν 8 διαζυγίων ἀπὸ τὸ 1984 μέχρι καὶ τὸ 1992 κυμαίνεται στά 8 μὲ 10 διαζύγια. ἀπὸ τὸ 1984 μέχρι καὶ τὸ 1992 κυμαίνεται στά 8 μὲ 10 διαζύγια. τὸ 2005 ὁ δείκτης αὐξάνεται στά 24 διαζυγία ἀνὰ 100 γάμους τὸ 2005 ὁ δείκτης αὐξάνεται στά 24 διαζυγία ἀνὰ 100 γάμους Ἑ λληνική Στατιστική Ἀ ρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

24 Υπουργείο Οικονομικών:  Κατάργηση του αφορολογήτου πολυτέκνων  Αύξηση του ΦΠΑ των προϊόντων καθημερινής χρήσης  Επιδεικτική αγνόηση καθορισμό του ύψους έκτακτων εισφορών, ΕΤΗΗΔΕ, ΕΤΑΚ,  Άτακτη μείωση των συντάξεων πολυτέκνων  Καμια απαλλαγή σε τέλη κυκλοφορίας και επιβολή φόρου πολυτελείας πολυτεκνικών αυτοκινήτων  Ουδεμία πρόταξη στη χορήγηση του Εφάπαξ στους πολύτεκνους υπαλλήλους  τα «capital controls» επιτρέπουν στον πολύτεκνο των 4,7,8.. παιδιών να κάνει εβδομαδιαίως (από τα δικά του χρήματα) το ίδιο ποσό ανάληψης που κάνει και ο άγαμος ! Ὁ πόλεμος κατά τῆς οἰκογένειας και τῆς δημογραφικῆς ἀναπτύξεως από τις Ἑλληνικές Κυβερνήσεις 2011 -16 (... ἐνδεικτικά ) :

25 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  Επαναφορά ορίων εισοδήματος για τη λήψη του πολυτεκνικού επιδόματος, παρότι είναι αντισυνταγματικό  Κατάργησαν και την εφ΄ άπαξ παροχή των 2.000 ευρώ για κάθε μητέρα, που αποκτούσαν το 3ο και επί πλέον τέκνο τους.  Περιορισμός του επιδόματος στην πολύτεκνη μητέρα  Ουδεμία ελάφρυνση σε ασφαλστικές εισφορές  Ουδεμία πρόβλεψη συμμετοχής πολυτέκνων στο Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας

26 Υπουργείο Παιδείας:  Κατάργηση του διορισμού των πολύτεκνων εκπαιδευτικών  Κατάργηση υπηρεσιακών διευκολύνσεων πολυτέκνων εκπαιδευτικών.  Σαρωτική συρρίκνωση των μετεγγραφών των παιδιών πολύτεκνων οικογενειών που φθάνει σε κατάργηση  Καταργείται για πολυτέκνους η Κάρτα Πολιτισμού από 1/4/2016Κάρτα Πολιτισμού Υπουργείο Περιβάλλοντος:  Εξομοίωση των άγαμων και των πολύτεκνων στις ρυθμίσεις των αυθαιρέτων και των ημιυπαίθριων χώρων Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων :  Περιορισμοί σε ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα για τη χορήγηση των προϊόντων παρεμβάσεως της Ε.Ε.

27 Ὅταν τά κράτη προστατεύουν τήν ὕπαρξή τους: Τι αλλάζει στη Γερμανία το 2016: Επίδομα τέκνων Τι αλλάζει στη Γερμανία το 2016: Επίδομα τέκνων Νέα αύξηση στο επίδομα τέκνων το 2016. Για το πρώτο παιδί το ποσό θα είναι 190€ ενώ για το δεύτερο 196€. Για κάθε επόμενο παιδί 221€ το μήνα. Νέα αύξηση στο επίδομα τέκνων το 2016. Για το πρώτο παιδί το ποσό θα είναι 190€ ενώ για το δεύτερο 196€. Για κάθε επόμενο παιδί 221€ το μήνα.

28 ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ, ΠΙΕΖΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ... Μήπως πιέζουν καί τήν φθίνουσα Ἑλλάδα ; Ποιός ἐξουσιοδότησε τόν ΟΗΕ νά ἐπεμβαίνει γιά τό: «Τί θά χρειαστεῖ γιά νά ἐπιταχυνθεῖ ἡ μείωση τῆς γονιμότητας στίς λιγότερο ἀνεπτυγμένες χώρες ;» «Τί θά χρειαστεῖ γιά νά ἐπιταχυνθεῖ ἡ μείωση τῆς γονιμότητας στίς λιγότερο ἀνεπτυγμένες χώρες ;»

29 Το περιοδικό Time προωθεί την ζωή χωρίς παιδιά, ως το ιδανικό της "καλής ζωής" για τα ζευγάρια (τ. Αυγ. 2013) «Η Ζωή Χωρίς Παιδιά: Όταν το να τα έχεις όλα σημαίνει να μην έχεις παιδιά»

30 Ἡ ἐξίσωση τοῦ Bill Gates γιά τήν περικοπή τῶν ἐκπομπῶν CO 2 μέ μείωση τοῦ παγκ. πληθυσμοῦ ἔως 15% μέσω ἐμβολιασμῶν. Θά πάρει τήν εὐθύνη γιά 1 δις ζωές ; Εἶναι σίγουρο ὅμως, ὅτι οἱ ἀνθρώπινοι ὑπολογισμοί εἶναι σωστοί ;

31 Καί ὅ μως ἡ Γ ῆ μπορε ῖ νά θρέψει μεγαλύτερο πληθυσμό τουλάχιστον 9 δις, ἔ ναντι τ ῶ ν 7 δις πού ε ἶ μαστε τώρα... Ἐ κθεση, Agrimonde1, (2011) του Εθνικού Ινστιτούτου Αγροτικών Ερευνών της Γαλλίας (INRA) και του Κέντρου Διεθνούς Συνεργασίας στην Αγρονομική Έρευνα για την Ανάπτυξη (CIRAD) Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς... (Γέννεσις α΄28)

32 Ο ἱ μορφές ἐ λευθέρων συμβιώσεων σχεδόν ποτέ δέ δημιουργο ῦ ν μεγάλες καί σταθερές ο ἰ κογένειες.

33 ΜΑΜΑ –ΜΠΑΜΠΑΣ -ΠΑΙΔΙ Πανευρωπαϊκή Πρωτοβουλία γιά τόν προσδιορισμό τ ῆ ς ο ἰ κογένειας μέ Ἑ λληνική ἐ κπροσώπηση ἀ πό τήν ΑΣΠΕ : ΜΑΜΑ –ΜΠΑΜΠΑΣ -ΠΑΙΔΙ http://www.mumdadandkids.eu/ Πανευρωπαϊκή Πρωτοβουλία γιά τόν προσδιορισμό τ ῆ ς ο ἰ κογένειας μέ Ἑ λληνική ἐ κπροσώπηση ἀ πό τήν ΑΣΠΕ :

34 Δικαιοσύνην ὑψοῖ ἔθνος, ἑλασσονοῦσι δε φυλᾶς αἱ ἁμαρτίαι (Παροιμίες Σολ. 14,34)

35 Ἡ μεγαλύτερη δημογραφική αὐτοκαταστροφή τῆς Χώρας μας εἶναι οἱ ἀμβλώσεις, οἱ ὁποῖες νόμιμες και παράνομες ὑπολογίζεται ὅτι ἀνέρχζονται στον τραγικό ἀριθμό τῶν 300.000 περίπου κάθε χρόνο. Ἐτήσιος ἀριθμός πού σπάνια συναντᾶται στίς πλέον φρικώδεις ἔνοπλες συγκρούσεις. Ἡ μεγαλύτερη δημογραφική αὐτοκαταστροφή τῆς Χώρας μας εἶναι οἱ ἀμβλώσεις, οἱ ὁποῖες νόμιμες και παράνομες ὑπολογίζεται ὅτι ἀνέρχζονται στον τραγικό ἀριθμό τῶν 300.000 περίπου κάθε χρόνο. Ἐτήσιος ἀριθμός πού σπάνια συναντᾶται στίς πλέον φρικώδεις ἔνοπλες συγκρούσεις. Ἄς σκεφτοῦμε μέ ἕναν ἁπλό πολλαπλασιασμό Χ 10 χρόνια ὅτι δέν γεννήθηκαν περίπου 3.000.000 νέα παιδιά! Ἄς σκεφτοῦμε μέ ἕναν ἁπλό πολλαπλασιασμό Χ 10 χρόνια ὅτι δέν γεννήθηκαν περίπου 3.000.000 νέα παιδιά! Εἶναι τρομακτικό… Εἶναι τρομακτικό… Ὅμως άντιφατικότητα χαρακτηρίζει καί τά νομοθετήματά μας ὥς προς το πότε προστατεύεται ἡ ζωή τοῦ κυοφορουμένου. Ὅμως άντιφατικότητα χαρακτηρίζει καί τά νομοθετήματά μας ὥς προς το πότε προστατεύεται ἡ ζωή τοῦ κυοφορουμένου.

36 Ἡ διπλή λειτουργία τοῦ Δικαίου : ἀντιλαμβάνεται τίς κοινωνικές μεταβολές καί τίς ρυθμίζει ἀντιλαμβάνεται τίς κοινωνικές μεταβολές καί τίς ρυθμίζει ἐπηρρεάζει τό ἦθος καί τήν κοινωνική συμπεριφορά

37 Η ΑΜΒΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:  Ὁ Ν 821/1978 (άρθ 5 παρ.3) ἐπέτρεψε τίς ἀμβλώσεις μέχρι καί τήν 20η ἑβδομάδα. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα τό ἔμβρυο θεωρεῖται ἄνθρωπος.  Μέ ποιά κριτήρια ἄραγε δέν εἶναι ἄνθρωπος λ.χ τήν 19 η ἑβδομάδα ;  Ὁ ἴδιος νόμος σέ περίπτωση κινδύνου τῆς ψυχικῆς ὑγείας τῆς μητέρας ἐπέτρεψε τίς ἀμβλώσεις μέχρι καί τήν 12η ἑβδομάδα.  Δηλαδή ἐδῶ τήν 11 η ἑβδομάδα δέν εἶναι ἄνθρωπος γιά τόν παλίμβουλο νομοθέτη μας.  Ἀνάλογες ρυθμίσεις ἰσχύουν σήμερα στό 304 παρ. 4 ΠΚ.

38 Ἡ δικαιολόγηση τῆς νοµοθετικῆς αὐτῆς ρύθµισης ἀνάγεται σε παρερμηνείες διδασκαλίας τοῦ Ἀριστοτέλη περί τοῦ περὶ τοῦ «θύραθεν νοός» ἀπό τό Ρωμαιοκαθολικό Δίκαιο. Ἡ δικαιολόγηση τῆς νοµοθετικῆς αὐτῆς ρύθµισης ἀνάγεται σε παρερμηνείες διδασκαλίας τοῦ Ἀριστοτέλη περί τοῦ περὶ τοῦ «θύραθεν νοός» ἀπό τό Ρωμαιοκαθολικό Δίκαιο. Σύμφωνα μ΄ αὐτό το Δίκαιο πού ἐπέδρασε στό κοσµικὸ ποινικὸ δίκαιο τῶν Παπικῶν χωρῶν τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης: Σύμφωνα μ΄ αὐτό το Δίκαιο πού ἐπέδρασε στό κοσµικὸ ποινικὸ δίκαιο τῶν Παπικῶν χωρῶν τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης: Γινόταν δεκτὸ περίπου ὡς τὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰῶνα, ὅτι τὸ ἔµβρυο εἶναι ἄξιο ποινικῆς προστασίας µόνο ἀπὸ τὴ στιγµὴ ποὺ θὰ ἐµψυχωθεῖ διὰ τῆς ἀνθρώπινης «λογικῆς ψυχῆς», ἡ ὁποία «εἰσέρχεται», ὅπως πίστευαν, στὸ ἔµβρυο κατὰ τὸν τρίτο µῆνα µετὰ τὴ σύλληψη. Γινόταν δεκτὸ περίπου ὡς τὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰῶνα, ὅτι τὸ ἔµβρυο εἶναι ἄξιο ποινικῆς προστασίας µόνο ἀπὸ τὴ στιγµὴ ποὺ θὰ ἐµψυχωθεῖ διὰ τῆς ἀνθρώπινης «λογικῆς ψυχῆς», ἡ ὁποία «εἰσέρχεται», ὅπως πίστευαν, στὸ ἔµβρυο κατὰ τὸν τρίτο µῆνα µετὰ τὴ σύλληψη. Εἶναι ἄξιο ἀπορίας, πού παρά τήν ἐκπληκτική πρόοδο τῆς ἐπιστήμης, ὁ Ἕλληνας νομοθέτης βρίσκει φιλοσοφικά ἐρείσματα σέ μεσαιωνικές μή τεκμηριωμένες ἀντιλήψεις. … Εἶναι ἄξιο ἀπορίας, πού παρά τήν ἐκπληκτική πρόοδο τῆς ἐπιστήμης, ὁ Ἕλληνας νομοθέτης βρίσκει φιλοσοφικά ἐρείσματα σέ μεσαιωνικές μή τεκμηριωμένες ἀντιλήψεις.

39 Ὅμως δέν σταματᾶ ἐδῶ ἡ ἀντιφατικότητα τοῦ νομοθέτη, περί τοῦ πότε, ἐπιτέλους, κάποιος θεωρεῖται ἄνθρωπος ἄξιος προστασίας. Ὑπάρχει και συνέχεια …..

40  Ὁ ΑΚ στά ἄρθ. 35 καί 36 θεωρεῖ τό ἔμβρυο ὡς ὑποκείμενο ἐννόμων σχέσεων μόνο ἄν γεννηθεῖ ζωντανό, σέ ὁποιαδήποτε ἑβδομάδα. Ὁ Ν. 1650/1986 (ἄρθ. 28 παρ. 3), γιά τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος, ἀπειλεῖ μέ φυλάκιση καί χρηματική ποινή, ὅποιον ρυπαίνει τό περιβάλλον σέ σημεῖο πού νά ἐπέλθει βαρειά σωματική βλάβη ἤ θάνατος ἐμβρύου, ὁσωνδήποτε ἡμερῶν ἤ ἐβδομάδων καί ἄν εἶναι. Ὁ Ν. 1650/1986 (ἄρθ. 28 παρ. 3), γιά τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος, ἀπειλεῖ μέ φυλάκιση καί χρηματική ποινή, ὅποιον ρυπαίνει τό περιβάλλον σέ σημεῖο πού νά ἐπέλθει βαρειά σωματική βλάβη ἤ θάνατος ἐμβρύου, ὁσωνδήποτε ἡμερῶν ἤ ἐβδομάδων καί ἄν εἶναι. Τέλος, σύμφωνα μέ τόν Ν. 3305/2005 παρ. 11, ἐδ.3γ ἐπιτρέπονται τά πειράματα σέ ἔμβρυα πρίν τήν 14η ἡμέρα τῆς ζωῆς τους. Τέλος, σύμφωνα μέ τόν Ν. 3305/2005 παρ. 11, ἐδ.3γ ἐπιτρέπονται τά πειράματα σέ ἔμβρυα πρίν τήν 14η ἡμέρα τῆς ζωῆς τους.

41 Ὁ Ὅ ρκος το ῦ Ἱ πποκράτη καί ο ἱ διλημματικές καταστάσεις

42 ΟΡΚΟΣ Ἡ ἀπειλή διώξεως ἰατρῶν σέ δημόσια νοσοκομεῖα πού τυχόν ἀρνηθοῦν την ἄμβλωση γιά λόγους συνειδήσεως δημιουργεῖ μία ἀκόμη νομοθετική ἀντιφατικότητα μέ τό περιεχόμενο τοῦ Ὅρκου τοῦ Ἱπποκράτη, πού σέ κάποιους φέρνει κρίση συνειδήσεως. Ἡ ἀπειλή διώξεως ἰατρῶν σέ δημόσια νοσοκομεῖα πού τυχόν ἀρνηθοῦν την ἄμβλωση γιά λόγους συνειδήσεως δημιουργεῖ μία ἀκόμη νομοθετική ἀντιφατικότητα μέ τό περιεχόμενο τοῦ Ὅρκου τοῦ Ἱπποκράτη, πού σέ κάποιους φέρνει κρίση συνειδήσεως. Ὁ ὅρκος αὐτός ἀποτελεῖ πράξη δημοσίας Ἀρχῆς, διότι μέ βάση τήν Υ.Α. ΥΠΕΠΘ Αριθ. 1/230 ΦΕΚ Β'1482 /21.7.1999 ἄν δέν δοθεῖ αὐτός ὁ ὄρκος δέν μπορεῖ ὁ ἀπόφοιτος τῆς Ἰατρικῆς νά λάβη πτυχίο. Ὁ ὅρκος αὐτός ἀποτελεῖ πράξη δημοσίας Ἀρχῆς, διότι μέ βάση τήν Υ.Α. ΥΠΕΠΘ Αριθ. 1/230 ΦΕΚ Β'1482 /21.7.1999 ἄν δέν δοθεῖ αὐτός ὁ ὄρκος δέν μπορεῖ ὁ ἀπόφοιτος τῆς Ἰατρικῆς νά λάβη πτυχίο.

43 Νομολογιακά κρίθηκε σημαντικότατη ἡ ὑπ΄ ἀριθ. 452/1993 ἀπόφαση τοῦ ΤριμΠλημΦλωρίνης σύμφωνα μέ την ὁποία ἐπιτρέπεται γιά λόγους συνειδήσεως ἕνας ἰατρός ν΄ ἀπέχει ἀπό ἄμβλωση: Νομολογιακά κρίθηκε σημαντικότατη ἡ ὑπ΄ ἀριθ. 452/1993 ἀπόφαση τοῦ ΤριμΠλημΦλωρίνης σύμφωνα μέ την ὁποία ἐπιτρέπεται γιά λόγους συνειδήσεως ἕνας ἰατρός ν΄ ἀπέχει ἀπό ἄμβλωση: «…Με τη σύγκρουση αυτη καθηκόντων ο κατηγορούμενος περιήλθε σε ηθική αμηχανία περί του πρακτέου... και αίρει τον καταλογισμό…» «…Με τη σύγκρουση αυτη καθηκόντων ο κατηγορούμενος περιήλθε σε ηθική αμηχανία περί του πρακτέου... και αίρει τον καταλογισμό…»

44 Ἄ λλοι « Ἀ ντιρρησίες συνειδήσεως» κατά τ ῶ ν ἀ μβλώσεων : Ἔχουν αναφερθεῖ περιπτώσεις στή Σλοβακία, τήν Οὐγγαρία,στή Σλοβακία, τήν Οὐγγαρία, τή Ρουμανία, τήν Πολωνία,τή Ρουμανία, τήν Πολωνία, τήν Ἰρλανδία τήν Ἰταλία,τήν Ἰρλανδία τήν Ἰταλία, ὅπου σχεδόν τό 70% τῶν γυναικολόγων καί τό 40% τῶν ἀναισθησιολόγων προβάλλουν λόγους ἀντιρρήσεως συνειδήσεως γιά νά μήν παράσχουν ὑπηρεσίες ἐκτρώσεως.

45 Διχασμένη η ΕΕ για το θέμα των αμβλώσεων Διχασμένη η ΕΕ για το θέμα των αμβλώσεων

46 Δέν εἶναι μόνο τό ζητούμενο νά προσανατολιστεῖ ὁ νομοθέτης σέ μία ξεκάθαρη θέση πού νά σέβεται τό ἀνθρώπινο πρόσωπο. Δέν εἶναι μόνο τό ζητούμενο νά προσανατολιστεῖ ὁ νομοθέτης σέ μία ξεκάθαρη θέση πού νά σέβεται τό ἀνθρώπινο πρόσωπο. Πρωταρχική σημασία ἔχει ἡ καλλιέργεια τῆς ἀγάπης πρός τήν νέα ζωή καί τῆς εὐθύνης πρός τό ἀγέννητο παιδί. Πρωταρχική σημασία ἔχει ἡ καλλιέργεια τῆς ἀγάπης πρός τήν νέα ζωή καί τῆς εὐθύνης πρός τό ἀγέννητο παιδί. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :

47 4. Οἱ κοινωνικές ἐπιπτώσεις τῆς ὑπογεννητικότητας στήν Ἑλληνική οἰκογένεια καί στή νοοτροπία τῶν νέων. Μπορεί νά σπάσει ὁ φαῦλος κύκλος ;

48 Ἀνεργία Ἀνεργία Φοροεπιδρομή Φοροεπιδρομή Περικοπές μισθῶν –παροχῶν Περικοπές μισθῶν –παροχῶν Μειωμένη κοινωνική πρόνοια Μειωμένη κοινωνική πρόνοια Άνασφάλεια, ἀπελπισία γιά τό μέλλον… Άνασφάλεια, ἀπελπισία γιά τό μέλλον… Τρομολαγνεία ἀπό ΜΜΕ Τρομολαγνεία ἀπό ΜΜΕ 4. Ο ἱ κοινωνικές ἐ πιπτώσεις τ ῆ ς ὑ πογεννητικότητας __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Σήμερα πολλοί νέοι ρωτο ῦ ν : Γιατί νά κάνω παιδιά ;

49 Γιατί ἄραγε παλαιότερα οἱ οἰκογένειες γεννοῦσαν πολλά παιδιά, μέ ἀσυγκρίτως μεγαλύτερες δυσκολίες; 4. Ο ἱ κοινωνικές ἐ πιπτώσεις τ ῆ ς ὑ πογεννητικότητας __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

50 Ὑποστήκαμε στόν τόπο μας: Ὀθωμανική κατοχή Ὀθωμανική κατοχή Μακεδονικό Ἀγώνα Μακεδονικό Ἀγώνα Βαλκανικούς καί Βαλκανικούς καί Παγκοσμίους Πολέμους Παγκοσμίους Πολέμους Μικρασιατική Καταστροφή Μικρασιατική Καταστροφή Ἐμφυλίους… Ἐμφυλίους… 4. Ο ἱ κοινωνικές ἐ πιπτώσεις τ ῆ ς ὑ πογεννητικότητας __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

51 Σέ ὅλες αὐτές τίς ἀσύληπτες καταστάσεις ὁ Ἑλληνισμός ἄντεξε, ἀναπτύχθηκε καί οἱ περισσότερες οἰκογένειες ἦταν ὑπερπολύτεκνες γιατί εἶχαν πίστη στό Θεό, ἀγάπη στό συνάνθρωπο, πνεῦμα θυσίας: 4. Ο ἱ κοινωνικές ἐ πιπτώσεις τ ῆ ς ὑ πογεννητικότητας __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

52 Ποιά ε ἶ ναι ἡ λάνθασμένη ἱ εράρχηση ἀ ναγκ ῶ ν τώρα καί δέν γεννο ῦ με τόσα παιδιά; Ἀπαίτηση γιά ἐξασφαλισμένη οἰκονομική ἄνεση Ἀπαίτηση γιά ἐξασφαλισμένη οἰκονομική ἄνεση Ἀπολυτοποίηση πολλῶν ἐξωσχολικῶν δραστηριοτήτων Ἀπολυτοποίηση πολλῶν ἐξωσχολικῶν δραστηριοτήτων Ἀγορά ἀκριβῶν κινητῶν τηλεφώνων καί ρούχων Ἀγορά ἀκριβῶν κινητῶν τηλεφώνων καί ρούχων Προσκολλημένη ἐξάρτηση ἀπό τή μόδα Προσκολλημένη ἐξάρτηση ἀπό τή μόδα Προαπαιτουμενη ἡ ἄνεση τῶν χώρων τοῦ σπιτιοῦ Προαπαιτουμενη ἡ ἄνεση τῶν χώρων τοῦ σπιτιοῦ Δαπάνη σημαντικῶν ποσῶν σέ ἐμπορική - βιομηχανοποιημένη διασκέδαση. Δαπάνη σημαντικῶν ποσῶν σέ ἐμπορική - βιομηχανοποιημένη διασκέδαση. Ἄκριτη ἐξάρτηση ἀπό τό καταλωτικό πρότυπο Ἄκριτη ἐξάρτηση ἀπό τό καταλωτικό πρότυπο

53 5. Σπάζοντας τόν φαῦλο κύκλο τῆς ὑπογεννητικότητας.

54 Ἔ χουμε χρέος νά βοηθήσουμε τούς νέους νά διαλέξουν: Θά διατηρήσουν τίς δῆθεν προτεραιότητες πού μᾶς ἔθεσε τό ἰσχύον καταναλωτικό πρότυπο ; Θά διατηρήσουν τίς δῆθεν προτεραιότητες πού μᾶς ἔθεσε τό ἰσχύον καταναλωτικό πρότυπο ;Ἤ Θά ἐξασφαλίσουν ὑγειή κοινωνία, πολίτες μέ στόχους καί ἐξασφάλιση τῆς συνέχειας τοῦ Ἑλληνισμοῦ ; Θά ἐξασφαλίσουν ὑγειή κοινωνία, πολίτες μέ στόχους καί ἐξασφάλιση τῆς συνέχειας τοῦ Ἑλληνισμοῦ ;

55 Ἡ γέννηση κάθε παιδιο ῦ δημιουργε ῖ μία ἀ ναπόφευκτη δυναμική τάση στήν Κοινωνία Κινητικότητα στήν ἀγορά καί νέος κύκλος ἐργασιῶν Κινητικότητα στήν ἀγορά καί νέος κύκλος ἐργασιῶν Ἀνάγκη στέγης καί χώρων δραστηριοτήτων Ἀνάγκη στέγης καί χώρων δραστηριοτήτων Ἐκμετάλλευση πόρων, παραγωγή καί κατάναλωση ἀγαθῶν Ἐκμετάλλευση πόρων, παραγωγή καί κατάναλωση ἀγαθῶν Δυναμική τάση στά νέα μέλη νά δημιουργήσουν καί νά ἐκφραστοῦν Δυναμική τάση στά νέα μέλη νά δημιουργήσουν καί νά ἐκφραστοῦν Αὐξηση ἐργατικοῦ, σχολικοῦ δυναμικοῦ, ΕΔ κλπ Αὐξηση ἐργατικοῦ, σχολικοῦ δυναμικοῦ, ΕΔ κλπ Αὔξηση εἰσφορῶν σέ ἀσφαλιστικά ταμεία Αὔξηση εἰσφορῶν σέ ἀσφαλιστικά ταμεία Μεγαλύτερες πιθανότητες νά βγοῦν νέα ταλέντα καί χαρισματικοί ἄνθρωποι Μεγαλύτερες πιθανότητες νά βγοῦν νέα ταλέντα καί χαρισματικοί ἄνθρωποι 5. Σπάζοντας τόν φαύλο κύκλο της υπογεννητικότητας. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

56 Ὁ Γάλλος δημογράφος Αlfred Sauvy, ἔχει ὑπογραμμίσει ὅτι : "τα προβλήματα του πληθυσμού είναι τόσο θεμελιώδη που εκδικούνται τρομερά εκείνους που τα αγνοούν "τα προβλήματα του πληθυσμού είναι τόσο θεμελιώδη που εκδικούνται τρομερά εκείνους που τα αγνοούν...καμμιά χώρα δεν μπορεί να ζήσει αν δεν πιστεύει στη ζωή."...καμμιά χώρα δεν μπορεί να ζήσει αν δεν πιστεύει στη ζωή."

57 Ἡ πραγματική ἱ εράρχηση προτεραιτοτήτων ε ἶ ναι : Ἐργατικότητα Ἐργατικότητα Θάρρος Θάρρος Αὐξηση ἀντοχῆς καί ὑπομονῆς Αὐξηση ἀντοχῆς καί ὑπομονῆς Λιτότητα, ἐπινοητικότητα Λιτότητα, ἐπινοητικότητα Καταναλωτική συνείδηση Καταναλωτική συνείδηση Αὐτοθυσία Αὐτοθυσία Σεβασμός και συνεργασία μέ τίς μεγαλύτερες γενεές Σεβασμός και συνεργασία μέ τίς μεγαλύτερες γενεές Ἀγάπη γιά τήν οἰκογένεια καί τά παιδιά Ἀγάπη γιά τήν οἰκογένεια καί τά παιδιά

58 Πίστη στό Θεό, ὅτι δέν θά ἀφήσει ἀβοήθητη τήν οἰκογένεια πού φέρνει μέ εὐθύνη, ἀλλά χωρίς δισταγμό νέες ὑπάρξεις στόν κόσμο. Πίστη στό Θεό, ὅτι δέν θά ἀφήσει ἀβοήθητη τήν οἰκογένεια πού φέρνει μέ εὐθύνη, ἀλλά χωρίς δισταγμό νέες ὑπάρξεις στόν κόσμο. Εὔχομαι νά κάνουμε μία ἀρχή σήμερα, νά ἐναποθέσουμε τήν ἐλπίδα μας σ' Αὐτόν, γιά νά ξεφύγουμε ἀπό τόν ἐφιάλτη τοῦ δημογραφικοῦ, ἀλλά κυρίως, γιά νά ξαναγεμίσει ἡ πατρίδα μας μέ παιδιά, χαρούμενα χαμόγελα καί ἐλπίδα. Εὔχομαι νά κάνουμε μία ἀρχή σήμερα, νά ἐναποθέσουμε τήν ἐλπίδα μας σ' Αὐτόν, γιά νά ξεφύγουμε ἀπό τόν ἐφιάλτη τοῦ δημογραφικοῦ, ἀλλά κυρίως, γιά νά ξαναγεμίσει ἡ πατρίδα μας μέ παιδιά, χαρούμενα χαμόγελα καί ἐλπίδα.

59 ΤΕΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ Σᾶς εὐχαριστῶ


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ IAΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ. 5η Ἐπιστημονική – Ἐνημερωτική ἐκδήλωση: Ὑπογονιμότητα – Ὑπογεννητικότητα: Σπάζοντας τό φαύλο κύκλο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google