Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συγγενείς ανωμαλίες του γεννητικού συστήματος του θήλεος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συγγενείς ανωμαλίες του γεννητικού συστήματος του θήλεος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συγγενείς ανωμαλίες του γεννητικού συστήματος του θήλεος

2

3 Θήλυς ψευδερμαφροδιτισμός /Ανδρογενετικά σύνδρομα Φυσιολογική παρουσία ωοθηκών – Αναπαραγωγικό δυναμικό Υπάρχει αρρενοποίηση των έξω γεννητικών οργάνων Η πλειονότητα προκύπτει λόγω του Συνδρόμου Συγγενούς Υπερπλασίας των Επινεφριδίων Σπανιότατες αιτίες είναι η εξωγενής χορήγηση ανδρογόνων στη μητέρα κατά την διάρκεια της κυήσεως καθώς και η ύπαρξη κάποιου ανδρογονοπαραγωγού όγκου Engert J. Surgical correction of virilized female external genitalia. Prog Pediatr Surg 1989;23:151-164. Bailez MM, Gearhart JP, Migeon C, et al. Vaginal reconstruction after initial construction of the external genitalia in girls with salt-wasting adrenal hyperplasia. J Urol 1992;148:680. Engert J. Surgical correction of virilized female external genitalia. Prog Pediatr Surg 1989;23:151-164. Bailez MM, Gearhart JP, Migeon C, et al. Vaginal reconstruction after initial construction of the external genitalia in girls with salt-wasting adrenal hyperplasia. J Urol 1992;148:680.

4 Emans, S. Jean Herriot; Laufer, Marc R.; Goldstein, Donald P. Title: Pediatric & Adolescent Gynecology, 5th Edition Emans, S. Jean Herriot; Laufer, Marc R.; Goldstein, Donald P. Title: Pediatric & Adolescent Gynecology, 5th Edition Η τεχνική της χειρουργικής επέμβασης καθορίζεται από τον βαθμό της αρρενοποίησης και την ανατομία των έξω γεννητικών οργάνων

5 Ιστορικά, η χειρουργική αποκατάσταση των έξω γεννητικών οργάνων (κλειτοροπλαστική, πλαστική χειλέων αιδοίου και κολποπλαστική) πραγματοποιούταν με μία ή δύο επεμβάσεις στην βρεφική ηλικία Κατά την εφηβεία μπορούσε να προκύψει στένωση του κόλπου και να χρειαστεί επανεπέμβαση Εναλλακτικά, η κλειτοροπλαστική μπορεί να πραγματοποιηθεί στην βρεφική ή παιδική ηλικία και η κολποπλαστική κατά την εφηβεία Στοιχεία δείχνουν ότι η πραγματοποίηση της κολποπλαστικής στην εφηβεία σχετίζεται με καλύτερη ποιότητα σεξουαλικής ζωής Strickland JL, Cameron WJ, Krantz KE. Long-term satisfaction of adults undergoing McIndoe vaginoplasty as adolescents. Adolesc Pediatr Gynecol 1993;6:135. Costa EMF et al. Management of ambiguous gentalia in pseudohermaphrodites: new perspectives on vaginal dilation. Fertil Steril 1997;67:229. Strickland JL, Cameron WJ, Krantz KE. Long-term satisfaction of adults undergoing McIndoe vaginoplasty as adolescents. Adolesc Pediatr Gynecol 1993;6:135. Costa EMF et al. Management of ambiguous gentalia in pseudohermaphrodites: new perspectives on vaginal dilation. Fertil Steril 1997;67:229.

6

7 Μη αποφρακτικές ανωμαλίες του παρθενικού υμένα Αποφύσεις παρθενικού υμένα Πολύ συχνό εύρημα Συνήθως υποχωρούν κατά την ανάπτυξη του παιδιού. Εκτομή ενδείκνυται μόνο επί συμπτωμάτων Ανατομικές παραλλαγές του παρθενικού υμένα Ηθμοειδής Δίθυρος Χειρουργική διάνοιξη αν οι σεξουαλικές επαφές δεν είναι δυνατές

8 Μη αποφρακτικές ανωμαλίες του παρθενικού υμένα

9

10 Είναι απαραίτητη η διάνοιξηΕίναι απαραίτητη η διάνοιξη Βλεννόκολπος Σύμμυση μικρών χειλέων Κολπική απλασία Δ/Δ

11 Πρωτοπαθής αμηνόρροια Περιοδικό κοιλιακό άλγος Αιματόκολπος, αιματόμητρα, αιμοπεριτόναιο Άμεση διάνοιξη Emans, S. Jean Herriot; Laufer, Marc R.; Goldstein, Donald P. Title: Pediatric & Adolescent Gynecology, 5th Edition Emans, S. Jean Herriot; Laufer, Marc R.; Goldstein, Donald P. Title: Pediatric & Adolescent Gynecology, 5th Edition Gidwani GP. Longitudinal study of risk factors for occurrence, duration and severity of menstrual cramps in a cohort of college women. Clin Pediatr (Phila). 1998 Jan;37(1):51.

12

13

14 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Γενική αναισθησία Διάνοιξη του Α.Π.Υ. με νυστέρι / διαθερμία Εκροή σοκολατοειδούς υγρού Εξαίρεση τμήματος του Π.Υ. και συρραφή με μεμονωμένα απορροφήσιμα ράμματα Αποτροπή επανασύγκλεισης του Π.Υ. ή στένωσης του πρόδομου του κόλπου ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Γενική αναισθησία Διάνοιξη του Α.Π.Υ. με νυστέρι / διαθερμία Εκροή σοκολατοειδούς υγρού Εξαίρεση τμήματος του Π.Υ. και συρραφή με μεμονωμένα απορροφήσιμα ράμματα Αποτροπή επανασύγκλεισης του Π.Υ. ή στένωσης του πρόδομου του κόλπου

15 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

16

17 Εγκάρσιο κολπικό διάφραγμα Συχνότητα : 1/2100 – 1/72000 Εντόπιση : 46% Άνω τριτημόριο 40% Μέσο τριτημόριο 14% Κάτω τριτημόριο Deligeoroglou E, Iavazzo C, Sofoudis C, Kalampokas T, Creatsas G. Management of hematocolpos in adolescents with transverse vaginal septum. Arch Gynecol Obstet. 2011 Oct 22.

18 Πλήρες εγκάρσιο διάφραγμα εκδηλώνεται κλινικά με: πρωτοπαθή αμηνόρροια κυκλική υπογαστραλγία Όσο υψηλότερο Ε.Κ.Δ. τόσο πιο πρώιμη εκδήλωση συμπτωμάτων, λόγω της μειωμένης χωρητικότητας του κόλπου Απεικονιστικές μέθοδοι U/S MRI Deligeoroglou E, Deliveliotou A, Makrakis E, Creatsas G. Concurrent imperforate hymen, transverse vaginal septum, and unicornuate uterus: a case report. J Pediatr Surg. 2007 Aug;42(8):1446-8. Gidwani GP. Longitudinal study of risk factors for occurrence, duration and severity of menstrual cramps in a cohort of college women. Clin Pediatr (Phila). 1998 Jan;37(1):51. Εγκάρσιο κολπικό διάφραγμα

19 Γενική αναισθησία Τοποθέτηση ουροκαθετήρα Χρήση μίας βελόνας μεγάλου διαμετρήματος → εκροή παλαιού αίματος Εξαίρεση του διαφράγματος με νυστέρι / διαθερμία μέχρι τα όρια του κολπικού βλεννογόνου Συρραφή των ορίων με μεμονωμένα απορροφήσιμα ράμματα Γενική αναισθησία Τοποθέτηση ουροκαθετήρα Χρήση μίας βελόνας μεγάλου διαμετρήματος → εκροή παλαιού αίματος Εξαίρεση του διαφράγματος με νυστέρι / διαθερμία μέχρι τα όρια του κολπικού βλεννογόνου Συρραφή των ορίων με μεμονωμένα απορροφήσιμα ράμματα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Εγκάρσιο κολπικό διάφραγμα

20 Το συνηθέστερο πρόβλημα μετά την χειρουργική εξαίρεση του διαφράγματος, είναι η ουλοποίηση των ορίων και η στένωση του κόλπου Συνιστάται η εφαρμογή φαλλού ή ερωτικών επαφών προκειμένου να αποφευχθεί Στην περίπτωση όπου υπάρχει αμφιβολία για τα εγχειρητικά όρια, επιβάλλεται η ταυτόχρονη λαπαροσκόπηση Το συνηθέστερο πρόβλημα μετά την χειρουργική εξαίρεση του διαφράγματος, είναι η ουλοποίηση των ορίων και η στένωση του κόλπου Συνιστάται η εφαρμογή φαλλού ή ερωτικών επαφών προκειμένου να αποφευχθεί Στην περίπτωση όπου υπάρχει αμφιβολία για τα εγχειρητικά όρια, επιβάλλεται η ταυτόχρονη λαπαροσκόπηση Εγκάρσια κολπικά διαφράγματα Εγκάρσιο κολπικό διάφραγμα

21

22 Τα επιμήκη διαφράγματα του κόλπου, προκύπτουν από σφάλματα κατά την διάρκεια της συνένωσης του κατώτερου τμήματος των πόρων του Müller Μπορεί να συνδυάζονται, όπως προαναφέρθηκε, με ανωμαλίες της μήτρας Χωρίζουν τον κόλπο σε δύο κοιλότητες από τις οποίες συνήθως η μία καταλήγει στο τραχηλικό στόμιο Αν το διάφραγμα είναι πλήρες μπορεί να κατακρατείται το αίμα της εμμήνου ρύσεως και η ασθενής να παρουσιάζει συμπτωματολογία απόφραξης. Η θεραπεία είναι επίσης χειρουργική και συνίσταται στην εξαίρεση του διαφράγματος Κάθετο Κολπικό Διάφραγμα Emans, S. Jean Herriot; Laufer, Marc R.; Goldstein, Donald P. Title: Pediatric & Adolescent Gynecology, 5th Edition Emans, S. Jean Herriot; Laufer, Marc R.; Goldstein, Donald P. Title: Pediatric & Adolescent Gynecology, 5th Edition Gidwani GP. Longitudinal study of risk factors for occurrence, duration and severity of menstrual cramps in a cohort of college women. Clin Pediatr (Phila). 1998 Jan;37(1):51.

23 Κάθετο Κολπικό Διάφραγμα

24

25

26

27 Οι ασθενείς με Κ.Π.Κ.Δ. έχουν κανονική Ε.Ρ. αλλά με συνεχώς επιδεινούμενη δυσμηνόρροια Κατά την γυναικολογική εξέταση ύπαρξη ψηλαφητής μάζας στο πλάγιο κολπικό τοίχωμα Χρειάζεται υψηλός δείκτης υποψίας & ιδιαίτερη εξειδίκευση προκειμένου να τεθεί η διάγνωση Οι ασθενείς με Κ.Π.Κ.Δ. έχουν κανονική Ε.Ρ. αλλά με συνεχώς επιδεινούμενη δυσμηνόρροια Κατά την γυναικολογική εξέταση ύπαρξη ψηλαφητής μάζας στο πλάγιο κολπικό τοίχωμα Χρειάζεται υψηλός δείκτης υποψίας & ιδιαίτερη εξειδίκευση προκειμένου να τεθεί η διάγνωση Η χειρουργική αντιμετώπισή τους είναι παρόμοια με αυτή των Εγκαρσίων Κ.Δ. με ταυτόχρονη διενέργεια λαπαροσκόπησης Η χειρουργική αντιμετώπισή τους είναι παρόμοια με αυτή των Εγκαρσίων Κ.Δ. με ταυτόχρονη διενέργεια λαπαροσκόπησης Κάθετο Πλήρες Κολπικό Διάφραγμα

28

29 Ανωμαλίες διάπλασης της μήτρας Διερεύνηση Γυναικολογική εξέταση Ultrasonography Υστεροσαλπιγγογραφία (εάν ενδείκνυται) MRI Εξέταση υπό αναισθησία Λαπαροσκόπηση Emans, S. Jean Herriot; Laufer, Marc R.; Goldstein, Donald P. Title: Pediatric & Adolescent Gynecology, 5th Edition Emans, S. Jean Herriot; Laufer, Marc R.; Goldstein, Donald P. Title: Pediatric & Adolescent Gynecology, 5th Edition

30 Ανωμαλίες διάπλασης της μήτρας The American Fertility Society. The American Fertility Society classifications of adnexal adhesions, distal tubal occlusion, tubal occlusion secondary to tubal ligation, tubal pregnancies, mΓΌllerian anomalies, and intrauterine adhesions. Fertil Steril 1988;49:944. Χειρουργική επέμβαση Υστεροσκόπηση

31 Ανωμαλίες διάπλασης της μήτρας Δίκερως μήτρα

32

33 Σύνδρομο Mayer-Rokitansky- Küster-Hauser Συχνότητα: 1/5000 γεννήσεις κοριτσιώνΑιτιολογία: ΆγνωστηΈξω γεννητικά όργανα θήλεος,Απλασία κόλπου,Μήτρα: απούσα / μητριαία ογκώματαΣάλπιγγες: φυσιολογικέςΩοθήκες: φυσιολογικές – λειτουργικέςΔευτερεύοντα χαρακτηριστικά φύλου: φυσιολογικάΟρμονικό προφίλ: φυσιολογικόΚαρυότυπος : θήλεος 46ΧΧ Aittomaki K et al. Fertility and Sterility 2001;76:624

34 – Συνοδές ανωμαλίες: Ουροποιητικού (μέχρι 40%) Μυοσκελετικό (μέχρι 12%) Μέσο ους, απώλεια ακοής (μέχρι 25%) Ενδομητρίωση Ινομυώματα μήτρας Σαλπιγγίτιδα – Συνοδές ανωμαλίες: Ουροποιητικού (μέχρι 40%) Μυοσκελετικό (μέχρι 12%) Μέσο ους, απώλεια ακοής (μέχρι 25%) Ενδομητρίωση Ινομυώματα μήτρας Σαλπιγγίτιδα E. Deligeoroglou et al. Development of leiomyomas on the uterine remnants of two women with mrkh syndrome. Fertil steril 2004;81(5):1385-1387 E.Deligeoroglou et al. A unique case of descending salpingitis and functioning endometrium in a müllerian remnant in a woman with mrkh syndrome. Fertil steril 2005;83(5):1547-1548. E. Deligeoroglou et al. Development of leiomyomas on the uterine remnants of two women with mrkh syndrome. Fertil steril 2004;81(5):1385-1387 E.Deligeoroglou et al. A unique case of descending salpingitis and functioning endometrium in a müllerian remnant in a woman with mrkh syndrome. Fertil steril 2005;83(5):1547-1548. Σύνδρομο Mayer-Rokitansky- Küster-Hauser

35 – Διερεύνηση: Εξέταση από το ορθό Υπερηχογράφημα πυέλου Ενδοφλέβια πυελογραφία Μαγνητική τομογραφία Καρυότυπος Ορθοπεδική και ΩΡΛ εκτίμηση Λαπαροσκόπηση – Θεραπευτικοί στόχοι: Δημιουργία λειτουργικού νεόκολπου Ψυχολογική υποστήριξη – Διερεύνηση: Εξέταση από το ορθό Υπερηχογράφημα πυέλου Ενδοφλέβια πυελογραφία Μαγνητική τομογραφία Καρυότυπος Ορθοπεδική και ΩΡΛ εκτίμηση Λαπαροσκόπηση – Θεραπευτικοί στόχοι: Δημιουργία λειτουργικού νεόκολπου Ψυχολογική υποστήριξη Σύνδρομο Mayer-Rokitansky- Küster-Hauser

36 Το Αμερικανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων Γυναικολόγων προτείνει ως μέθοδο 1 ης εκλογής την χρήση κολπικών διαστολέων προ της εφαρμογής οποιασδήποτε χειρουργικής τεχνικής Διαστολές κόλπουΔιακεκομμένη Πίεση (Frank, 1938) Σεξουαλικές Επαφές (D’Alberton, 1972) Κολπικός διαστολέας σε σέλλα ποδηλάτου (Ingram, 1981) ACOG Committee Opinion. Number 355. Obstet Gynecol 2006; 108:1605-9 Σύνδρομο Mayer-Rokitansky- Küster-Hauser

37 Διάνοιξη του περινέου Χωρίς μόσχευμα Insertion of balsa wood form for continuous dilatation (Wharton, 1938) Λεπτό δερματικό μόσχευμα No mold use (Wharton, 1938) Use of mold (McIndoe, 1938) ΠεριτόναιοWith mold use (Davydov, 1969) ΆμνιοBrindeau, 1934 ΈντεροIleum (Baldwin, 1907) Sigmoid (Pratt, 1961) Μυοδερματικός Κρημνός Modified Singapor (Woods, 1992) Σύνδρομο Mayer-Rokitansky- Küster-Hauser

38 Αιδ ο ιοκολπικός Θύλακος Williams, 1964 Creatsas modification of Williams vaginoplasty, 1984 Έλξη στο κολπικό εντύπωμα (βοθρίο) Vecchietti, 1972 Σύνδρομο Mayer-Rokitansky- Küster-Hauser

39 Βάθος Κολπικού Εντυπώματος > 2,5 cm  μέθοδος Frank Ποσοστό επιτυχίας 43-89% Η μέθοδος McIndoe αποτελεί μία πολύπλοκη χειρουργική επέμβαση με πιθανότητα σοβαρών επιπλοκών Η χρήση του εντέρου ως υποκατάστατο του κόλπου αποτελεί μείζονα επέμβαση με πολλές σοβαρές επιπλοκές και πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις πολύ μικρής απόστασης μεταξύ ουρήθρας και πρωκτού Rock JA, Reeves LA, Retto H, Baramki TA, et al. Success following vaginal creation for müllerian agenesis. Fertil Steril 1983; 39: 809-13. Briadbent TR, Woolf RM. Congenital absence of the vagina, reconstruction without operation. Br J Plast Surg 1977; 30:118-22. Dewhurst J, ed. Practical Pediatric and Adolescent Gynecology. New York: Decher Inc, 1980. Burger RA, Riedmiller H, Knapstein PG. IIeocecal vaginal construction. Am J Obstet Gynecol 1989;16:162-7.

40 Πολύπλοκη τεχνική Αυξημένη νοσηρότητα λόγω περιτοναϊκής προσπέλασης Πολυήμερη νοσηλεία Πολύπλοκη τεχνική Αυξημένη νοσηρότητα λόγω περιτοναϊκής προσπέλασης Πολυήμερη νοσηλεία Τροποποιηθείσα με Λαπαροσκοπική τεχνική Μέσω της περιτοναϊκής κοιλότητας Εξωπεριτοναϊκή προσπέλαση Τροποποιηθείσα με Λαπαροσκοπική τεχνική Μέσω της περιτοναϊκής κοιλότητας Εξωπεριτοναϊκή προσπέλαση Τεχνική Vecchietti Brucker S et al. Gynecol Surg 2004; 1: 133-142

41

42 Πλαστική κόλπου κατά Κρεατσά Καυτηριασμός HPV αλλοιώσεων Διάνοιξη παρθενικού υμένα σε 4 σημεία Έλξη του αιδοίου με 4 λαβίδες Allis Deligeoroglou et al. The Creatsas Modification of Williams vaginoplasty. J Gynec Surgery 2003 Creatsas G.,Deligeoroglou E. Expert opinion: Vaginal aplasia: Creation of a neovagina following the Creatsas vaginoplasty Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2007

43 Διατομή σχήματος U στα μεγάλα χείλη Επιμελής αιμόσταση Σύγκλειση του δέρματος σε πρώτο επίπεδο Χρήση απορροφήσιμων ραμμάτων 2-0 Vicryl ή Dexon Πλαστική κόλπου κατά Κρεατσά Deligeoroglou et al. The Creatsas Modification of Williams vaginoplasty. J Gynec Surgery 2003 G.Creatsas, Ε.Deligeoroglou, G.Creatsas, Ε.Deligeoroglou, P. Christopoulos. Creation of a neovagina after Creatsas modification of Williams vaginoplasty for the treatment of 200 patients with Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser Syndrome. Fertil Steril. 2009 [Epub ahead of print].

44 Πλαστική κόλπου κατά Κρεατσά Creatsas G, Deligeoroglou E. Creatsas modification of Williams vaginoplasty for reconstruction of the vaginal aplasia in Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome cases. Womens Health (Lond Engl). 2010. Creatsas G, Deligeoroglou E. Vaginal aplasia and reconstruction. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2010. Σύγκλειση των βολβοσηραγγωδών μυών προκειμένου να υποστηριχθεί το πρόσθιο τοίχωμα του νεόκολπου Συρραφή του δέρματος εξωτερικά Χρήση ουροκαθετήρα Folley

45 Αποφυγή αιμορραγίας κατά την 1 η επαφή Το νέο περίνεο δεν συγκαλύπτει το ουρηθρικό στόμιο Αποτρέπεται η διάσπαση του τραύματος & η δημιουργία αιματώματος Ταχύτατος χρόνος ανάρρωσης Δεν επέρχεται μετεγχειρητική στένωση ή άλλες επιπλοκές Δεν χρειάζονται διαστολές ή ανάγκη για άμεση έναρξη σεξουαλικών επαφών Έναρξη επαφών μετά από 2-3 μήνες Πλεονεκτήματα Κολποπλαστική κατά Κρεατσά Πλαστική κόλπου κατά Κρεατσά Creatsas G, Deligeoroglou E. Creatsas modification of Williams vaginoplasty for reconstruction of the vaginal aplasia in Mayer- Rokitansky-Küster-Hauser syndrome cases. Womens Health (Lond Engl). 2010. Creatsas G, Deligeoroglou E. Vaginal aplasia and reconstruction. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2010.

46 Χρόνος Διάγνωσης - Επέμβασης

47 Creatsas G, Deligeoroglou E. Creatsas modification of Williams vaginoplasty for reconstruction of the vaginal aplasia in Mayer- Rokitansky-Küster-Hauser syndrome cases. Womens Health (Lond Engl). 2010. Creatsas G, Deligeoroglou E. Vaginal aplasia and reconstruction. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2010. Πλαστική κόλπου κατά Κρεατσά

48 Μετεγχειρητική παρακολούθηση G.Creatsas, Ε.Deligeoroglou, G.Creatsas, Ε.Deligeoroglou, P. Christopoulos. Creation of a neovagina after Creatsas modification of Williams vaginoplasty for the treatment of 200 patients with Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser Syndrome. Fertil Steril. 2009 [Epub ahead of print].

49 G.Creatsas, Ε.Deligeoroglou, G.Creatsas, Ε.Deligeoroglou, P. Christopoulos. Creation of a neovagina after Creatsas modification of Williams vaginoplasty for the treatment of 200 patients with Mayer- Rokitansky-Kuster-Hauser Syndrome. Fertil Steril. 2009 [Epub ahead of print]. G.Creatsas, Ε.Deligeoroglou, G.Creatsas, Ε.Deligeoroglou, P. Christopoulos. Creation of a neovagina after Creatsas modification of Williams vaginoplasty for the treatment of 200 patients with Mayer- Rokitansky-Kuster-Hauser Syndrome. Fertil Steril. 2009 [Epub ahead of print]. Μετεγχειρητική παρακολούθηση

50 ΥπερηχογραφικήΜετεγχειρητική παρακολούθηση Υπερηχογραφική Μετεγχειρητική παρακολούθηση D.Botsis, E.Deligeoroglou, P.Christopoulos, L.Aravantinos, V.Papagianni, G.Creatsas. Ultrasound imaging to evaluate Creatsas vaginoplasty. Int J Gynecol Obstet 2005.

51

52 Συνύπαρξη με απλασία κόλπου / με φυσιολογικό κόλπο Πρωτοπαθής αμηνόρροια και κυκλική καταμήνια υπογαστραλγία Δυσγενεσία τραχήλου : όταν υπάρχει ανάπτυξη ενός μικρού τμήματος του τραχήλου (χωρίς τραχηλικό αυλό) Συνύπαρξη με απλασία κόλπου / με φυσιολογικό κόλπο Πρωτοπαθής αμηνόρροια και κυκλική καταμήνια υπογαστραλγία Δυσγενεσία τραχήλου : όταν υπάρχει ανάπτυξη ενός μικρού τμήματος του τραχήλου (χωρίς τραχηλικό αυλό)

53 Υπάρχει διχογνωμία ως προς την αντιμετώπισή της ΑΤ Στην αγενεσία τραχήλου προτείνεται υστερεκτομή Στην δυσγενεσία τραχήλου με φυσιολογικό κόλπο πρέπει να γίνεται προσπάθεια για δημιουργία νεοτραχήλου (canalization) Υπάρχει διχογνωμία ως προς την αντιμετώπισή της ΑΤ Στην αγενεσία τραχήλου προτείνεται υστερεκτομή Στην δυσγενεσία τραχήλου με φυσιολογικό κόλπο πρέπει να γίνεται προσπάθεια για δημιουργία νεοτραχήλου (canalization)

54 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

55

56 Υπερτροφία χειλέων αιδοίου Αυξημένο μέγεθος του ενός ή και των δύο μικρών χειλέων του αιδοίου μπορεί να οδηγησει σε: Τοπικό ερεθισμό Χρόνια φλεγμονή Πόνο Παρεμπόδιση σεξουαλικής επαφής Παρεμπόδιση αθλητικών δραστριοτήτων Άγχος για την εικόνα του σώματος Laufer MR, Galvin WJ. Labial hypertrophy: a new surgical approach. Adolesc Pediatr Gynecol 1995;8:39. Rouzier R, Louis-Sylvestre C, Bernard-Jean P, et al. Hypertrophy of labia minora: experience with 163 reductions. Am J Obstet Gynecol 2000;182:35.. Laufer MR, Galvin WJ. Labial hypertrophy: a new surgical approach. Adolesc Pediatr Gynecol 1995;8:39. Rouzier R, Louis-Sylvestre C, Bernard-Jean P, et al. Hypertrophy of labia minora: experience with 163 reductions. Am J Obstet Gynecol 2000;182:35..

57 Υπερτροφία χειλέων αιδοίου Σε ασυμπτωματικές ασθενείς χρειάζεται μόνο καθησυχασμός Εάν υπάρχουν συμπτώματα ή το επιθυμεί η ασθενής, μπορεί να γίνει πλαστική αποκατάσταση Η επέμβαση συνίσταται από εκτομή του πλεονάζοντος ιστούΠροσοχή πρέπει να δοθεί στην διατήρηση της συμμετρίας Laufer MR, Galvin WJ. Labial hypertrophy: a new surgical approach. Adolesc Pediatr Gynecol 1995;8:39. Rouzier R, Louis-Sylvestre C, Bernard-Jean P, et al. Hypertrophy of labia minora: experience with 163 reductions. Am J Obstet Gynecol 2000;182:35.. Laufer MR, Galvin WJ. Labial hypertrophy: a new surgical approach. Adolesc Pediatr Gynecol 1995;8:39. Rouzier R, Louis-Sylvestre C, Bernard-Jean P, et al. Hypertrophy of labia minora: experience with 163 reductions. Am J Obstet Gynecol 2000;182:35..

58 Υπερτροφία χειλέων αιδοίου Χειρουργική τεχνική

59 Υπερτροφία χειλέων αιδοίου

60

61

62


Κατέβασμα ppt "Συγγενείς ανωμαλίες του γεννητικού συστήματος του θήλεος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google