Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή Θεωρία Άσκηση Επίλυση Συζήτηση Θέμα “Υγρασία” Δημόκας Γεώργιος Μαρία Κόκκορα Εργαστήριο – Γεωργικές Κατασκευές TEI Πελοποννήσου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή Θεωρία Άσκηση Επίλυση Συζήτηση Θέμα “Υγρασία” Δημόκας Γεώργιος Μαρία Κόκκορα Εργαστήριο – Γεωργικές Κατασκευές TEI Πελοποννήσου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή Θεωρία Άσκηση Επίλυση Συζήτηση Θέμα “Υγρασία” Δημόκας Γεώργιος Μαρία Κόκκορα Εργαστήριο – Γεωργικές Κατασκευές TEI Πελοποννήσου

2 Υγρασία-Ορισμοί Εισαγωγή Θεωρία Άσκηση Επίλυση Συζήτηση Θέμα Σε ορισμένο χώρο ο αέρας, ανάλογα με τη θερμοκρασία, περιέχει μια ορισμένη ποσότητα νερού σε μορφή ατμού Aν ο αέρας, σε ορισμένη θερμοκρασία και πίεση, περιέχει τη μέγιστη ποσότητα νερού τότε λέγεται κορεσμένος Απόλυτη υγρασία (w u ): η ποσότητα των υδρατμών που περιέχεται σε 1 kg αέρα, σε συγκεκριμένη θερμοκρασία και πίεση (kg υδρατμών kg -1 αέρα) Μερική τάση υδρατμών (e)Μερική τάση υδρατμών (e): η μερική πίεση των υδρατμών στον ατμοσφαιρικό αέρα Εργαστήριο – Γεωργικές Κατασκευές TEI Πελοποννήσου

3 Υγρασία-Ορισμοί Εισαγωγή Θεωρία Άσκηση Επίλυση Συζήτηση Θέμα Σχετική Υγρασία (RH): ο λόγος της ποσότητας των Η 2 Ο(g) που περιέχει ο αέρας, σε συγκεκριμένη θερμοκρασία και πίεση, προς την ποσότητα των Η 2 Ο(g) που θα περιείχε ο αέρας, αν ήταν κορεσμένος, στην ίδια θερμοκρασία και πίεση ή… Σχετική υγρασία: ο λόγος της μερικής πίεσης των Η 2 Ο(g) στον ατμοσφαιρικό αέρα (e), με την μερική τάση κορεσμού των Η 2 Ο(g) στην ίδια θερμοκρασία και πίεση (e*) Εργαστήριο – Γεωργικές Κατασκευές TEI Πελοποννήσου

4 Έλλειμμα κορεσμού του αέρα (D): Εισαγωγή Θεωρία Άσκηση Επίλυση Συζήτηση Θέμα Είναι η διαφορά μεταξύ της μερικής τάσης των ατμών στον αέρα (e) με την μερική τάση ατμών στον κορεσμό (e*) στην ίδια θερμοκρασία Ισχύει δηλαδή η ακόλουθη σχέση: D = e* - e Εργαστήριο – Γεωργικές Κατασκευές TEI Πελοποννήσου

5 Πίεση Υδρατμών Εισαγωγή Θεωρία Άσκηση Επίλυση Συζήτηση Θέμα Σχέσεις που δίνουν τη μερική πίεση υδρατμών (e), και την τάση κορεσμού των υδρατμών (e*), συναρτήσει της θερμοκρασίας (Τ) Εργαστήριο – Γεωργικές Κατασκευές TEI Πελοποννήσου

6 Πίεση υδρατμών - Θερμοκρασία Εισαγωγή Θεωρία Άσκηση Επίλυση Συζήτηση Θέμα Εργαστήριο – Γεωργικές Κατασκευές TEI Πελοποννήσου

7 Συμπύκνωση Εισαγωγή Θεωρία Άσκηση Επίλυση Συζήτηση Θέμα Είναι η υγροποίηση των Η 2 Ο(g) που συμβαίνει όταν στο χώρο (ή στις εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου), η θερμοκρασία του χώρου (ή της επιφάνειας) γίνει μικρότερη της θερμοκρασίας δρόσου Θερμοκρασία δρόσου (Τ dew ): η θερμοκρασία στην οποία ο ατμοσφαιρικός αέρας με μια συγκεκριμένη υγρασία γίνεται κορεσμένος. Εργαστήριο – Γεωργικές Κατασκευές TEI Πελοποννήσου

8 Εισαγωγή Θεωρία Άσκηση Επίλυση Συζήτηση Θέμα Λύση Απόλυτη υγρασία Εργαστήριο – Γεωργικές Κατασκευές TEI Πελοποννήσου

9 Οριακές συνθήκες συμπύκνωσης Εισαγωγή Θεωρία Άσκηση Επίλυση Συζήτηση Θέμα Αν σε έναν τοίχο είναι ri: η αντίσταση εσωτερικού αέρα-επιφάνειας R: η συνολική αντίσταση του τοίχου (συμπεριλ. και της ri) τότε η απαιτούμενη R προκειμένου να μη γίνει συμπύκνωση στην επιφάνεια του τοίχου, υπολογίζεται συναρτήσει της θερμοκρασίας δρόσου, έτσι ώστε να ισχύει Τεπιφ ≥ Τδρόσου, από τη σχέση: Εργαστήριο – Γεωργικές Κατασκευές TEI Πελοποννήσου

10 Άσκηση Εισαγωγή Άσκηση Επίλυση Συζήτηση Θέμα Θεωρία Εργαστήριο – Γεωργικές Κατασκευές TEI Πελοποννήσου

11 Εισαγωγή Άσκηση Επίλυση Συζήτηση Θέμα Θεωρία Να υπολογιστεί η ελάχιστη αντίσταση ενός κτηρίου- πτηνοτροφείου, προκειμένου να αποφεύγεται η συμπύκνωση στα τοιχώματα. Οι επιθυμητές εσωτερικές συνθήκες είναι Τi= 22 ºC και RH = 70%. Η εξωτερική θερμοκρασία είναι Το= -20 ºC και η ri = 0.12 m 2 ºC/W Άσκηση 1 η Εργαστήριο – Γεωργικές Κατασκευές TEI Πελοποννήσου

12 Εισαγωγή Θεωρία Άσκηση Επίλυση Συζήτηση Θέμα Επίλυση Εργαστήριο – Γεωργικές Κατασκευές TEI Πελοποννήσου

13 Εισαγωγή Θεωρία Άσκηση Επίλυση Συζήτηση Θέμα Τ.Ε.Ι. Λάρισας – Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων

14 Εισαγωγή Θεωρία Άσκηση Επίλυση Συζήτηση Θέμα Λύση Από το ψυχρομετρικό διάγραμμα για Τ = 22ºC και RH = 70% => T δρόσου = 15 ºC Άρα για να είναι: Τ επιφ ≥ 15 ºC Θα πρέπει: R ≥ r i [(T i -T o )/(T i -T δρόσου )]=> R ≥ 0.12 [(22-(-20))/(22-15)]=> R ≥ 0.72 m 2 ºC / W Εργαστήριο – Γεωργικές Κατασκευές TEI Πελοποννήσου


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή Θεωρία Άσκηση Επίλυση Συζήτηση Θέμα “Υγρασία” Δημόκας Γεώργιος Μαρία Κόκκορα Εργαστήριο – Γεωργικές Κατασκευές TEI Πελοποννήσου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google