Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

2

3 Εμβρυολογική εξέλιξη

4 Εσω βλαστικό δέρμα η ενδόδερμα=γαστρεντερικός σωλήνας,πνεύμονες και ηπαρ. Μέσο βλαστικό δέρμα η μεσόδερμα=αγγειακό σύστημα,μύες καίσυνδετικός ιστός Εξω βλαστικό δέρμα η εξώδερμα=νευρικό σύστημα 3η εμβρυϊκή εβδομάδα,το εξω βλαστικό δέρμα της ραχιαίας επιφάνειας του εμβρυϊκού δίσκου παχύνεται και σχηματίζεται η μυελική πλάκα,ακολούθως καθώς τά κύτταρα πολλαπλασιάζονται σχηματίζεται η μυελική αυλακα,οι μυελικές πτυχές,και ο μυελικός σωλήνας. Το κεφαλικό ακρο του μυελικού σωλήνα διευρύνεται και σχηματίζονται ,τα.ο πρόσθιο,μέσο και οπίσθιο εγκεφαλικό κυστίδιο Το υπόλοιπο τμήμα του μυελικού σωλήνα δεν παρουσιάζει τόσο μεγάλη κυτταρική δραστηριότητα και θα αποτελέσει τον νωτιαίο μυελό.

5

6 Νευρώνας=Νευρικό κύτταρο+αποφυάδες (δενδρίτες και νευρίτης η αξονας)

7

8 Αυτόνομο Νευρικό σύστημα Παρασυμπαθητικό και Συμπαθητικό

9 Περιφερικό Νευρικό Σύστημα

10

11 Νωπό παρασκεύασμα τελικού εγκεφάλου
Νωπό παρασκεύασμα τελικού εγκεφάλου

12 Τά δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου

13 ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ Ποιες ίνες διέρχονται από το πρόσθιο σκέλος της έσω κάψας; Οι μετωπογεφυρικές ίνες και οι θαλαμοφλοιώδεις ίνες προς το μετωπιαίο λοβό Ποιες φλοιονωτιαίες ίνες βρίσκονται πλησιέστερα στο γόνυ της έσω κάψας; Οι φλοιονωτιαίες ίνες για το άνω άκρο Η λευκή ουσία των ημισφαιρίων περιέχει κυτταρικούς πυρήνες; Ναι. Τους πυρήνες των νευρογλοιακών κυττάρων

14 Γάγγλια του Νευρικού Συστήματος.
Αισθητικά γάγγλια:Βρίσκονται εκτός του Κεντρικού Νευρικού συστήματος. Αισθητικά γάγγλια ΝΜ. η γάγγλια των οπισθίων ριζών,βρίσκονται στά μεσοσπονδύλια τρήματα του νωτιαίου σωλήνα. Αποτελούνται από μονόπολα κύτταρα όπως και τά γάγγλια των μεικτών εγκεφαλικών νεύρων π.χ.τριδύμου,προσωπικού γλωσσοφαρυγγικού και γλωσσοφαρυγγικού

15 Αισθητικά γάγγλια Μονόπολοι η ψευδομονόπολοι νευρώνες:
Το κυτταρικό σώμα εχει ένα μόνο μικρό νευρίτη(αξονα),ο οποίος υποδιαιρείται σε δύο κλάδους κλάδους ένα κεντρικό και ένα περιφερικό.

16

17 Γάγγλια του Αυτονόμου Νευρικού Συστήματος
Γάγγλια του συμπαθητικού και του παρασυμπαθητικού συστήματος. Οι νευρώνες είναι πολύπολοι

18 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ-ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ-ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ********************************************* ΠΡΟΣΘΙΟΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ,ΔΙΑΜΕΣΟΣ) ΜΕΣΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΕΣΧΑΤΟΣ

19 Τελικός εγκέφαλος:Εγκεφαλικά ημισφαίρια
Μέρη των εγκεφαλικών ημισφαιρίων Πλάγιες κοιλίες,Σύνδεσμοι των ημισφαιρίων,πυρήνες των ημισφαιρίων Φλοιός και λευκή ουσία των ημισφαιρίων

20 Λοβοί των ημισφαιρίων Μετωπιαίος Βρεγματικός Ινιακός Κροταφικός

21 Λοβοί των ημισφαιρίων Εξωτερική άποψη του ημισφαιρίου

22 Αυλακες και σχισμές Εξωτερική επιφάνεια=Κεντρική αυλακα,Πρόσθια κεντρική,Οπίσθια κεντρική,διαβρεγμάτιος αυλακα βρεγματοϊνιακή αύλακα,Πλάγια σχισμή,ανω,μέση κροταφική αύλακα Εσωτερική επιφάνεια=Πληκτραία σχισμή,βρεγματοϊνιακή σχισμή,υπερμεσολόβια αυλακα,μεσολόβια αυλακα Κάτω επιφάνεια=Παράπλευρη αυλακα,ινιοκροταφική αυλακα,οσφρητική αύλακα

23

24 Εσωτερική άποψη του ημισφαιρίου

25 Ελικες και λόβια Εξωτερική επιφάνεια=Πρόσθια κεντρική ελικα,ανω μετωπιαία ελικα,μέση και κάτω μετωπιαία ελικα(μετωπιαίος λοβός), ανω και κάτω βρεγματικό λόβιο,οπίσθια κεντρική ελικα(βρεγματικός λοβός) ανω,μέση ,κάτω κροταφική ελικα(κροταφικός λοβός).

26

27

28 Εσω και κάτω επιφάνεια Εσω επιφάνεια:υπερμεσολόβια ελικα η ελικα του προσαγωγίου,παράκεντρο λόβιο προσφηνοειδές λόβιο σφηνοειδές λόβιο. Κάτω επιφάνεια:γλωσσοειδής ελικα,παραιπποκάμπεια ή ιποκάμπεια ελικα,αγκιστρωτή ελικα ή αγκιστο του κροταφικού λοβού,εσω ινιοκροταφική ελικα ευθεία ελικα καί κογχικές ελικες.

29

30 Λειτουργίες του εγκεφαλικού φλοιού
Εγκεφαλικά κέντρα

31

32

33

34 Λευκή ουσία των ημισφαιρίων νευρικέςινες(εμμύελες)+ νευρογλοία
Λευκή ουσία των ημισφαιρίων νευρικέςινες(εμμύελες) νευρογλοία Νευρικές ινες:Συνδεσμικές,συνδετικές,προβλητικές Μεσολόβιο Ψαλίδα Πρόσθιος σύνδεσμος Οπίσθιος σύνδεσμος

35 Μεσολόβιο Ρύγχος Γόνυ Σώμα Σπληνίο Ακτινοβολία του μεσολοβίου
Ελασσον δίκρανο Μείζον δίκρανο

36

37

38

39 Ψαλίδα Πρόσθια σκέλη Σώμα Οπίσθια σκέλη

40

41 Ψαλίδα:Ιππόκαμπος-Μαστία

42 Πρόσθιος σύνδεσμος

43 Οπίσθιος σύνδεσμος

44 Συνδετικές ινες Βραχείες Μακρές

45

46 Συνδετικές ινες, Μακρές.
Αγκιστροειδής δεσμίδα=κινητικό κέντρο του λόγου ,ελικες κάτω επιφάνειας του μετωπιαίου λοβού+πόλο κροταφικού λοβού Τοξοειδής δεσμίδα η προσαγώγιο=μετωπιαίο, βρεγματικό λοβό+ ιπποκάμπεια ελικα Ανω επιμήκης δεσμίδα=μετωπιαίος,βρεγματικός +ινιακός,κροταφικός λοβό Κάτω επιμήκης δεσμίδα=ινιακός +κροταφικός λοβός Μετωποινιακή δεσμίδα=μετωπιαίος+ινιακός, κροταφικός λοβός

47

48 Λευκή ουσία:Προβλητικές ινες
Εσω κάψα Ακτινωτός στέφανος

49 Εσω κάψα

50

51 Φαιά ουσία των ημισφαιρίων Πυρήνες ή βασικά γάγγλια
Κερκοφόρος πυρήνας Φακοειδής Αμυγδαλοειδής Προτείχισμα

52

53

54

55

56 Αγγείωση της εξωτερικής επιφάνειας του ημισφαιρίου

57

58 Πλάγιες κοιλίες Μετωπιαίο κέρας Κροταφικό κέρας Ινιακό κέρας
Σώμα της κοιλίας(βρεγματικός λοβός) Μεσοκοιλιακό τρήμα

59

60 Πλάγιες κοιλίες

61

62

63 Νήσος

64 Νήσος Σημαντική στον συντονισμό των κινήσεων για την αρθρωση του λόγου. Βλάβη της νήσου δεν μπορεί να προφέρει με την σωστή σειρά τά φωνήεντα

65 Επανάληψη

66

67

68 Στιβάδες του φλοιού των ημισφαιρίων

69 Δομή τού φλοιού Αλλόφλοιος Ετερόφλοιος,Κοκκώδης-Ακκοκος φλοιός
Κοκκώδης φλοιός. Οπίσθια κεντρική ελικα, ανω κροταφική ελικα,και ιπποκάμπεια ελικα. Ακοκκος φλοιός. Πρόσθια κεντρική ελικα, περιοχές του μετωπιαίου φλοιού.


Κατέβασμα ppt "ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google