Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

2

3 Εμβρυολογική εξέλιξη

4 Εσω βλαστικό δέρμα η ενδόδερμα=γαστρεντερικός σωλήνας,πνεύμονες και ηπαρ. Μέσο βλαστικό δέρμα η μεσόδερμα=αγγειακό σύστημα,μύες καίσυνδετικός ιστός Εξω βλαστικό δέρμα η εξώδερμα=νευρικό σύστημα  3 η εμβρυϊκή εβδομάδα,το εξω βλαστικό δέρμα της  ραχιαίας επιφάνειας του εμβρυϊκού δίσκου παχύνεται και σχηματίζεται η μυελική πλάκα,ακολούθως καθώς τά κύτταρα πολλαπλασιάζονται σχηματίζεται η μυελική αυλακα,οι μυελικές πτυχές,και ο μυελικός σωλήνας.  Το κεφαλικό ακρο του μυελικού σωλήνα διευρύνεται και σχηματίζονται,τα.ο πρόσθιο,μέσο και οπίσθιο εγκεφαλικό κυστίδιο  Το υπόλοιπο τμήμα του μυελικού σωλήνα δεν παρουσιάζει τόσο μεγάλη κυτταρική δραστηριότητα και θα αποτελέσει τον νωτιαίο μυελό.

5

6 Νευρώνας=Νευρικό κύτταρο+αποφυάδες (δενδρίτες και νευρίτης η αξονας)

7

8 Αυτόνομο Νευρικό σύστημα Παρασυμπαθητικό και Συμπαθητικό

9 Περιφερικό Νευρικό Σύστημα

10

11 Νωπό παρασκεύασμα τελικού εγκεφάλου

12 Τά δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου

13 ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ  Ποιες ίνες διέρχονται από το πρόσθιο σκέλος της έσω κάψας;  Οι μετωπογεφυρικές ίνες και οι θαλαμοφλοιώδεις ίνες προς το μετωπιαίο λοβό  Ποιες φλοιονωτιαίες ίνες βρίσκονται πλησιέστερα στο γόνυ της έσω κάψας;  Οι φλοιονωτιαίες ίνες για το άνω άκρο  Η λευκή ουσία των ημισφαιρίων περιέχει κυτταρικούς πυρήνες;  Ναι. Τους πυρήνες των νευρογλοιακών κυττάρων

14 Γάγγλια του Νευρικού Συστήματος.  Αισθητικά γάγγλια:Βρίσκονται εκτός του Κεντρικού Νευρικού συστήματος.  Αισθητικά γάγγλια ΝΜ. η γάγγλια των οπισθίων ριζών,βρίσκονται στά μεσοσπονδύλια τρήματα του νωτιαίου σωλήνα.  Αποτελούνται από μονόπολα κύτταρα όπως και τά γάγγλια των μεικτών εγκεφαλικών νεύρων π.χ.τριδύμου,προσωπικού γλωσσοφαρυγγικού και γλωσσοφαρυγγικού

15 Αισθητικά γάγγλια  Μονόπολοι η ψευδομονόπολοι νευρώνες:  Το κυτταρικό σώμα εχει ένα μόνο μικρό νευρίτη(αξονα),ο οποίος υποδιαιρείται  σε δύο κλάδους κλάδους ένα κεντρικό και ένα περιφερικό.

16

17 Γάγγλια του Αυτονόμου Νευρικού Συστήματος  Γάγγλια του συμπαθητικού και του παρασυμπαθητικού συστήματος.  Οι νευρώνες είναι πολύπολοι

18 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ-ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ********************************************* ΠΡΟΣΘΙΟΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ,ΔΙΑΜΕΣΟΣ) ΜΕΣΟΣΟΠΙΣΘΙΟΣΕΣΧΑΤΟΣ

19 Τελικός εγκέφαλος:Εγκεφαλικά ημισφαίρια  Μέρη των εγκεφαλικών ημισφαιρίων  Πλάγιες κοιλίες,Σύνδεσμοι των ημισφαιρίων,πυρήνες των ημισφαιρίων  Φλοιός και λευκή ουσία των ημισφαιρίων

20 Λοβοί των ημισφαιρίων  Μετωπιαίος  Βρεγματικός  Ινιακός  Κροταφικός

21 Λοβοί των ημισφαιρίων Εξωτερική άποψη του ημισφαιρίου

22 Αυλακες και σχισμές  Εξωτερική επιφάνεια=Κεντρική αυλακα,Πρόσθια κεντρική,Οπίσθια κεντρική,διαβρεγμάτιος αυλακα βρεγματοϊνιακή αύλακα,Πλάγια σχισμή,ανω,μέση κροταφική αύλακα  Εσωτερική επιφάνεια=Πληκτραία σχισμή,βρεγματοϊνιακή σχισμή,υπερμεσολόβια αυλακα,μεσολόβια αυλακα  Κάτω επιφάνεια=Παράπλευρη αυλακα,ινιοκροταφική αυλακα,οσφρητική αύλακα

23

24 Εσωτερική άποψη του ημισφαιρίου

25 Ελικες και λόβια  Εξωτερική επιφάνεια=Πρόσθια κεντρική ελικα,ανω μετωπιαία ελικα,μέση και κάτω μετωπιαία ελικα(μετωπιαίος λοβός),  ανω και κάτω βρεγματικό λόβιο,οπίσθια κεντρική ελικα(βρεγματικός λοβός)  ανω,μέση,κάτω κροταφική ελικα(κροταφικός λοβός).

26

27

28 Εσω και κάτω επιφάνεια  Εσω επιφάνεια:υπερμεσολόβια ελικα η ελικα του προσαγωγίου,παράκεντρο λόβιο προσφηνοειδές λόβιο σφηνοειδές λόβιο.  Κάτω επιφάνεια:γλωσσοειδής ελικα,παραιπποκάμπεια ή ιποκάμπεια ελικα,αγκιστρωτή ελικα ή αγκιστο του κροταφικού λοβού,εσω ινιοκροταφική ελικα ευθεία ελικα καί κογχικές ελικες.

29

30 Λειτουργίες του εγκεφαλικού φλοιού  Εγκεφαλικά κέντρα

31

32

33

34 Λευκή ουσία των ημισφαιρίων νευρικέςινες(εμμύελες)+ νευρογλοία  Νευρικές ινες:Συνδεσμικές,συνδετικές,προβλητικές  Μεσολόβιο  Ψαλίδα  Πρόσθιος σύνδεσμος  Οπίσθιος σύνδεσμος

35 Μεσολόβιο  Ρύγχος  Γόνυ  Σώμα  Σπληνίο  Ακτινοβολία του μεσολοβίου  Ελασσον δίκρανο  Μείζον δίκρανο

36

37

38

39 Ψαλίδα  Πρόσθια σκέλη  Σώμα  Οπίσθια σκέλη

40

41 Ψαλίδα:Ιππόκαμπος- Μαστία

42 Πρόσθιος σύνδεσμος

43 Οπίσθιος σύνδεσμος

44 Συνδετικές ινες  Βραχείες  Μακρές

45

46 Συνδετικές ινες, Μακρές.  Αγκιστροειδής δεσμίδα=κινητικό κέντρο του λόγου,ελικες κάτω επιφάνειας του μετωπιαίου λοβού+πόλο κροταφικού λοβού  Τοξοειδής δεσμίδα η προσαγώγιο=μετωπιαίο, βρεγματικό λοβό+ ιπποκάμπεια ελικα  Ανω επιμήκης δεσμίδα=μετωπιαίος,βρεγματικός +ινιακός,κροταφικός λοβό  Κάτω επιμήκης δεσμίδα=ινιακός +κροταφικός λοβός  Μετωποινιακή δεσμίδα=μετωπιαίος+ινιακός,  κροταφικός λοβός

47

48 Λευκή ουσία:Προβλητικές ινες Εσω κάψα Ακτινωτός στέφανος

49 Εσω κάψα

50

51 Φαιά ουσία των ημισφαιρίων Πυρήνες ή βασικά γάγγλια  Κερκοφόρος πυρήνας  Φακοειδής  Αμυγδαλοειδής  Προτείχισμα

52

53

54

55

56 Αγγείωση της εξωτερικής επιφάνειας του ημισφαιρίου

57

58 Πλάγιες κοιλίες  Μετωπιαίο κέρας  Κροταφικό κέρας  Ινιακό κέρας  Σώμα της κοιλίας(βρεγματικός λοβός)  Μεσοκοιλιακό τρήμα

59

60 Πλάγιες κοιλίες

61

62

63 Νήσος

64 Νήσος  Σημαντική στον συντονισμό των κινήσεων για την αρθρωση του λόγου.  Βλάβη της νήσου δεν μπορεί να προφέρει με την σωστή σειρά τά φωνήεντα

65 Επανάληψη

66

67

68 Στιβάδες του φλοιού των ημισφαιρίων

69 Δομή τού φλοιού Αλλόφλοιος Ετερόφλοιος,Κοκκώδης- Ακκοκος φλοιός  Κοκκώδης φλοιός. Οπίσθια κεντρική ελικα, ανω κροταφική ελικα,και ιπποκάμπεια ελικα.  Ακοκκος φλοιός. Πρόσθια κεντρική ελικα, περιοχές του μετωπιαίου φλοιού.


Κατέβασμα ppt "ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google