Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκπαιδευτική Ημερίδα ΑΚΙΔΑ « Σχολική Ηγεσία » 14/3/2013, CIIM Λευκωσία Δρ Μάριος Στυλιανίδης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκπαιδευτική Ημερίδα ΑΚΙΔΑ « Σχολική Ηγεσία » 14/3/2013, CIIM Λευκωσία Δρ Μάριος Στυλιανίδης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκπαιδευτική Ημερίδα ΑΚΙΔΑ « Σχολική Ηγεσία » 14/3/2013, CIIM Λευκωσία Δρ Μάριος Στυλιανίδης

2 Ο διευθυντής εργάζεται σε ένα πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον, διευθύνοντας το σχολείο του σήμερα και έχοντας συναίσθηση των αναγκών του αύριο Διεθνές συγκείμενο Κυ π ριακό συγκείμενο Μοναδικότητα κάθε σχολείου μέσα στην κοινότητά του Σχολικός ηγέτης

3 Δεύτερη Σύνοδος Κορυφής για το Επάγγελμα του Εκπαιδευτικού Νέα Υόρκη, Μάρτης 2012 Υπουργείο Παιδείας Η. Π. Α. Ο. Ο. Σ. Α. Εκπαιδευτική Διεθνής 2012 Διεθνής εμπειρία και πρακτική Ανάλυση δεδομένων PISA για μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που αναπτύσσουν τα πετυχημένα εκπαιδευτικά συστήματα Πώς μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα και αποτελεσματικότητα των δασκάλων και των σχολικών ηγετών ; 34 χώρες μέλη ΟΟΣΑ και 31 άλλες χώρες

4 Αποτελεσματικοί σχολικοί ηγέτες ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ 1

5 α ) Σημαντική ευθύνη στην ανάπτυξη πολιτικών για αξιολόγηση της προόδου των μαθητών Μόνο ευθύνη « διευθυντών ή / και εκπαιδευτικών » Α Κοινή ευθύνη « διευθυντών ή / και εκπαιδευτικών » και « κεντρικής ή περιφερειακής αρχής » Β Μόνο ευθύνη « κεντρικής ή περιφερειακής αρχής » Γ OECD average66*2311 1. Shanghai8695 2. Korea9262 3. Finland50437 4. Hong Kong 9370 Greece201268 (*} Ποσοστό μαθητών που οι διευθυντές τους δήλωσαν το Α ή το Β ή το Γ

6 β ) Σημαντική ευθύνη στην επιλογή των σχολικών εγχειριδίων Μόνο ευθύνη « διευθυντών ή / και εκπαιδευτικών » Α Κοινή ευθύνη « διευθυντών ή / και εκπαιδευτικών » και « κεντρικής ή περιφερειακής αρχής » Β Μόνο ευθύνη « κεντρικής ή περιφερειακής αρχής » Γ OECD average78*158 1. Shanghai491734 2. Korea9640 3. Finland9820 4. Hong Kong9370 Greece7885 (*} Ποσοστό μαθητών που οι διευθυντές τους δήλωσαν το Α ή το Β ή το Γ

7 γ ) Σημαντική ευθύνη στον καθορισμό του περιεχομένου ( ύλης ) κάθε μαθήματος Μόνο ευθύνη « διευθυντών ή / και εκπαιδευτικών » Α Κοινή ευθύνη « διευθυντών ή / και εκπαιδευτικών » και « κεντρικής ή περιφερειακής αρχής » Β Μόνο ευθύνη « κεντρικής ή περιφερειακής αρχής » Γ OECD average45*3124 1. Shanghai452233 2. Korea8982 3. Finland325216 4. Hong Kong8181172 Greece1396 (*} Ποσοστό μαθητών που οι διευθυντές τους δήλωσαν το Α ή το Β ή το Γ

8 δ ) Σημαντική ευθύνη στον καθορισμό των μαθημάτων που θα διδάσκονται Μόνο ευθύνη « διευθυντών ή / και εκπαιδευτικών » Α Κοινή ευθύνη « διευθυντών ή / και εκπαιδευτικών » και « κεντρικής ή περιφερειακής αρχής » Β Μόνο ευθύνη « κεντρικής ή περιφερειακής αρχής » Γ OECD average50*2821 1. Shanghai522820 2. Korea79174 3. Finland55396 4. Hong Kong87130 5. Greece6588 (*} Ποσοστό μαθητών που οι διευθυντές τους δήλωσαν το Α ή το Β ή το Γ

9 Αποτελεσματικοί σχολικοί ηγέτες ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ 2

10 Πόση είναι η αυτονομία των σχολείων στη διαχείριση - κατανομή των πόρων ; OECD average Καθήκοντα Μόνο ευθύνη « διευθυντών ή / και εκπαιδευτικών » Α Κοινή ευθύνη « διευθυντών ή / και εκπαιδευτικών » και « κεντρικής ή περιφερ. αρχής » Β Μόνο ευθύνη « κεντρικής ή περιφερειακής αρχής » Γ Πρόσληψη εκπ / κών 61*1425 Απόλυση εκπ / κών 511337 Καθορ. αρχικού μισθού 17777 Καθορ. προσαυξήσεων 171073 Ετοιμασία Προϋπολογ. 462232 Αποφάσεις διανομής του μέσα στο σχολείο 81128 (*} Ποσοστό μαθητών που οι διευθυντές τους δήλωσαν το Α ή το Β ή το Γ

11 Αποτελεσματικοί σχολικοί ηγέτες ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ 3

12 Δραστηριότητες και συμπεριφορές σχολικών ηγετών μέσα στα σχολεία ( Ι ) Δραστηριότητες - Συμπεριφορές OECD average 1. Βεβαιώνομαι ότι οι δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης των Ε. συνάδουν με τους στόχους του σχολείου 88 2. Βεβαιώνομαι ότι οι Ε. εργάζονται σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς στόχους του σχολείου 93 3. Παρατηρώ διδασκαλίες σε τάξεις 50 4. Χρησιμοποιώ τα μαθησιακά αποτελέσματα για να καθορίσω τους εκπαιδευτικούς στόχους του σχολείου 75 5. Δίνω εισηγήσεις στους Ε. για το πώς μπορούν να βελτιώσουν τη διδασκαλία τους 69 (*} Ποσοστό μαθητών που οι διευθυντές τους δήλωσαν ότι τα πιο πάνω συμβαίνουν αρκετά ή πολύ συχνά

13 Δραστηριότητες και συμπεριφορές σχολικών ηγετών μέσα στα σχολεία ( ΙΙ ) Δραστηριότητες - Συμπεριφορές OECD average 6. Παρατηρώ την εργασία - πρόοδο των μαθητών 66 7. Όταν ένας Ε. αντιμετωπίζει προβλήματα στην τάξη του, παίρνω την πρωτοβουλία να συζητήσω μαζί του 86 8. Πληροφορώ τους Ε. για προσφερόμενες δυνατότητες βελτίωσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους 89 9. Ελέγχω κατά πόσο οι δραστηριότητες στην τάξη είναι σύμφωνες με τους εκπαιδευτικούς μας στόχους 72 10. Λαμβάνω υπόψη τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων των μαθητών για να πάρω αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών 61 (*} Ποσοστό μαθητών που οι διευθυντές τους δήλωσαν ότι τα πιο πάνω συμβαίνουν αρκετά ή πολύ συχνά

14 Δραστηριότητες και συμπεριφορές σχολικών ηγετών μέσα στα σχολεία ( ΙΙΙ ) Δραστηριότητες - Συμπεριφορές OECD average 11. Βεβαιώνομαι ότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα όσον αφορά την ευθύνη του συντονισμού των μαθημάτων 82 12. Όταν ένας Ε. μου αναφέρει ένα πρόβλημα της τάξης του, το επιλύουμε μαζί 94 13. Δίνω προσοχή σε προβλήματα πειθαρχίας - συμπεριφοράς στις τάξεις 90 14. Αναλαμβάνω μαθήματα Ε. που απουσιάζουν έκτακτα 29 (*} Ποσοστό μαθητών που οι διευθυντές τους δήλωσαν ότι τα πιο πάνω συμβαίνουν αρκετά ή πολύ συχνά

15 Αποτελεσματικοί σχολικοί ηγέτες ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ 4

16 Καθορισμός ρόλων - προτύπων για σχολικούς ηγέτες  Καθορισμός κατεύθυνσης  Οικοδόμηση σχέσεων και ανάπτυξη ανθρώπων  Ανάπτυξη του οργανισμού  Καθοδήγηση εκπαιδευτικού προγράμματος  Διασφάλιση υπευθυνότητας και λογοδοσίας  Διαμόρφωση του μέλλοντος  Καθοδήγηση μάθησης και διδασκαλίας  Ανάπτυξη εαυτού και άλλων  Διοίκηση σχολείου  Διασφάλιση ευθύνης και λογοδοσίας  Ενδυνάμωση κοινότητας Ontario School Leadership Framework National Professional Qualifications for Heads, England

17

18 Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα standards; 1. Πλαίσιο επίλυσης προβλήματος και στρατηγικού σχεδιασμού 2. Εργαλείο αναστοχασμού και αυτοαξιολόγησης 3. Βάση καθορισμού και σχεδιασμού ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης 4. Πλαίσιο επαγγελματικής μάθησης 5. Πλαίσιο συμβουλευτικής καθοδήγησης των διευθυντικών στελεχών 6. Γνωστοποίηση του ρόλου σε όλους ( γονείς, εκπαιδευτικούς κ. λπ.) 7. Στοιχείο επαγγελματικής αξιολόγησης 8. Για προσέλκυση, ανάπτυξη και στήριξη των διευθυντών 9. Καθοδήγηση της διαχείρισης του εαυτού και των άλλων

19 Αποτελεσματικοί σχολικοί ηγέτες ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ 5

20 Αποτελεσματικοί σχολικοί ηγέτες ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ 5 Στήριξη, αξιολόγηση και ανάπτυξη της διδακτικής επάρκειας - ποιότητας των εκπαιδευτικών 2. Η παρατήρηση και αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών θεωρείται όλο και περισσότερο σημαντική ευθύνη για τους σχολικούς ηγέτες.  Η μορφή, το περιεχόμενο και οι συνέπειες διαφέρουν από χώρα σε χώρα.  Ο σκοπός της αξιολόγησης μπορεί να είναι η διαμορφωτική αξιολόγηση, η εκτίμηση της απόδοσης, ο σχεδιασμός της επαγγελματικής ανάπτυξης και η επιλογή για προαγωγή.  Διαφορές στα κριτήρια : η εκτίμηση της διδακτικής απόδοσης, η επιμόρφωση, η απόδοση των μαθητών.

21 Αποτελεσματικοί σχολικοί ηγέτες ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ 5 Στήριξη, αξιολόγηση και ανάπτυξη της διδακτικής επάρκειας - ποιότητας των εκπαιδευτικών 2. Η παρατήρηση και αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών θεωρείται όλο και περισσότερο σημαντική ευθύνη για τους σχολικούς ηγέτες.  Μέσα : παρατήρηση διδασκαλίας, συνέντευξη, αυτοαξιολόγηση, σχέδια μαθήματος, επικοινωνία με γονείς, δεδομένα μαθητών κ. λπ.  Συχνότητα παρατήρησης διδασκαλίας : Ποικίλει από 3-6 φορές το χρόνο (UK) μέχρι μια φορά κάθε 4 χρόνια ( Χιλή ).

22 Αποτελεσματικοί σχολικοί ηγέτες ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ 5 Στήριξη, αξιολόγηση και ανάπτυξη της διδακτικής επάρκειας - ποιότητας των εκπαιδευτικών 3. Η σχολική ηγεσία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της επαγγελματικής μάθησης και ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.  Περισσότερο διαδεδομένη μορφή οι ενδοσχολικές δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης με τη συμμετοχή όλου του προσωπικού ή μεγάλων ομάδων.  Συχνή διασύνδεση της επαγγελματικής ανάπτυξης με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του σχολείου.  Η υποστήριξη κουλτούρας συνεργασίας στην εργασία θεωρείται σημαντική ευθύνη του σχολικού ηγέτη.  Η προώθηση ανταλλαγών υλικού και ιδεών εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια και προωθεί τη μάθηση όλων, ενώ η αμοιβαία υποστήριξη και αλληλοβοήθεια υποβοηθά την αποτελεσματική διαχείριση των δυσκολιών.

23 Αποτελεσματικοί σχολικοί ηγέτες ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ 6

24 Αποτελεσματικοί σχολικοί ηγέτες ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ 7

25 Αποτελεσματικοί σχολικοί ηγέτες ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ 8

26 Αποτελεσματικοί σχολικοί ηγέτες ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ 9

27 Αποτελεσματικοί σχολικοί ηγέτες ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ 10

28


Κατέβασμα ppt "Εκπαιδευτική Ημερίδα ΑΚΙΔΑ « Σχολική Ηγεσία » 14/3/2013, CIIM Λευκωσία Δρ Μάριος Στυλιανίδης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google