Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι Πολίτες που Γνωρίζουν ΧρησιμοποιούνΧρησιμοποιούν ΜεταδίδουνΜεταδίδουν ΔιαχειρίζονταιΔιαχειρίζονται Πληροφορία ! Στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι Πολίτες που Γνωρίζουν ΧρησιμοποιούνΧρησιμοποιούν ΜεταδίδουνΜεταδίδουν ΔιαχειρίζονταιΔιαχειρίζονται Πληροφορία ! Στην Κοινωνία της Πληροφορίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Οι Πολίτες που Γνωρίζουν ΧρησιμοποιούνΧρησιμοποιούν ΜεταδίδουνΜεταδίδουν ΔιαχειρίζονταιΔιαχειρίζονται Πληροφορία ! Στην Κοινωνία της Πληροφορίας

3 MIS2 ΚΟΙΝΩ- ΝΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ MI S ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Επιστήμες σχετικές με τα Πληροφοριακά Συστήματα

4 Κύκλος ζωής πληροφορίας

5 Πληροφορία και Συστήματα Δεδομένα: ακατέργαστα και ασύνδετα μεταξύ τους γεγονότα και μεγέθη Πληροφορία: το αποτέλεσμα της οργάνωσης, επεξεργασίας και σύνθεσης των δεδομένων Γνώση: πληροφορία ακριβής, μόνιμη και συγχρονισμένη με τις ανάγκες των χρηστών Δεδομένα Πληροφορία Γνώση Εμπειρία

6

7 6 Δεδομένα Στοιχεία που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον Mη επεξεργασμένα. Η επιλογή τους εξαρτάται από τον τύπο του προβλήματος. Είναι γεγονότα, αριθμοί, ονόματα, περιγραφές κ.λπ., μη επεξεργασμένα Πληροφορία Είναι η συλλογή των δεδομένων, η επεξεργασία και ο συσχετισμός τους ώστε να είναι άμεσα χρησιμοποιήσιμα Ο υπολογιστής είναι ένα μέσο για την παραγωγή πληροφορίας από τα δεδομένα.

8 7 Ο Ηλεκτρονικός υπολογιστής και επεξεργασία δεδομένων ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΕΞΟΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

9 8

10 9 Τύποι πληροφορίας : ποιοτική & ποσοτική Χαρακτηριστικά αξιόπιστης πληροφορίας: σχετικότητα πληρότητα ακρίβεια επικαιρότητα αποτελεσματικότητα κόστους ελεγξιμότητα

11

12

13 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ Π.Σ. ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ

14 20/9/201613 H Κοινωνία της πληροφορίας(1) Η ευρεία διάχυση των νέων τεχνολογιών στην οικονομία, αλλά και σε όλες σχεδόν τις διαστάσεις της καθημερινής ζωής χτίζουν την Παγκόσμια Κοινωνία της Πληροφορίας. Οι οικονομίες στηρίζονται όλο και περισσότερο στην παραγωγή, διανομή και χρήση γνώσης και πληροφορίας. Καινοτόμες δραστηριότητες βασισμένες στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών δημιουργούν νέα και καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες και αλλάζουν τη διάρθρωση της οικονομίας.

15 20/9/201614 H Κοινωνία της πληροφορίας (2) Παραδείγματα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών: 1. Στην υγεία για την δημιουργία ιατρικού φακέλου ασθενών, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ηλεκτρονικά ραντεβού σε ιατρούς. 2. Στην καθημερινή ζωή για αίτηση και λήψη πιστοποιητικών από δημόσιες υπηρεσίες, ηλεκτρονική πληρωμή προστίμων και φόρων, ηλεκτρονική τραπεζική. Στην Κοινωνία της Πληροφορίας η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα βασίζονται στην αφομοίωση και χρήση νέων τεχνολογιών. Τα κέρδη ανήκουν στους πρωτοπόρους: τα κράτη και οι επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν τα νέα εργαλεία θα αποκομίσουν και τα περισσότερα οφέλη.

16 Τι ονομάζουμε Νέες Τεχνολογίες; Ονομάζουμε κυρίως τις Ψηφιακές Τεχνολογίες οι οποίες αντιπροσωπεύονται από τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και τους νέους τρόπους επεξεργασίας και διαχείρισης της πληροφορίας. Reprinted with permission of Compaq Computer Corporation. All Rights Reserved.

17 16 Δεδομένα και πληροφορίες Ακατέργαστα Δεδομένα και πληροφορίες ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ακατέργαστα (Βαθμοί Τριμήνων, Βαθμοί γραπτών) επεξεργασία(λογική συσχέτιση) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (αποτελέσματα επεξεργασίας) Γενικός βαθμός μαθητή μικρότερος από πέρυσι, μέσος όρος της τάξης, ο μικρότερος βαθμός της τάξης)

18 Επεξεργασία Δεδομένων Σύστημα Επεξεργασίας Δεδομένων: είναι ένα σύστημα όπου τα δεδομένα με τη βοήθεια του υπολογιστή και των προγραμμάτων, μετατρέπονται σε πληροφορίες ΔΕΔΟΜΕΝΑ ->ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ -> ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Πολλές φορές οι όροι Δεδομένα και Πληροφορίες χρησιμοποιούνται με την ίδια σημασία, καθώς η ίδια οι πληροφορία χρησιμοποιείται ως δεδομένα για την περαιτέρω παραγωγή πληροφορίας. Σήμερα οι όροι σύστημα επεξεργασίας δεδομένων και σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών θεωρούνται ταυτόσημοι. 17

19 18 Επεξεργασία στα δεδομένα Καταχώρηση και έλεγχος δεδομένων Ομαδοποίηση και επεξεργασία Υπολογισμοί Ταξινόμηση Συγκέντρωση(συγκεντρωτικές αναφορές) Ενημέρωση Μορφοποίηση και εμφάνιση πληροφοριών

20 19 Πληροφοριακό σύστημα Είναι σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών βασισμένο σε Η/Υ Αποτελείται από τις οντότητες:  Εξοπλισμός (μηχανήματα, περιφερειακά, δικτυακός εξοπλισμός)  Λογισμικό (προγράμματα λειτουργίας κ διαχείρισης εξοπλισμού, εφαρμογές κ.λ.π.)  Δεδομένα (εγγραφές, πίνακες, κατάλογοι)  Διαδικασίες (κανόνες κ πολιτικές για επιτυχία κ βέλτιστη λειτουργία του συστήματος)  Χρήστες

21 Είδη Πληροφοριακών Συστημάτων Σε επίπεδο οργάνωσης και διοίκησης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management Information Systems - MIS), Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support Systems), Συστήματα επεξεργασίας δοσοληψιών Έμπειρα συστήματα (Expert Systems), Πληροφοριακά Συστήματα Πολυμέσων, Γεωγραφικά Πληροφορικά Συστήματα (GIS). 20

22 21

23 20/9/201622 H Κοινωνία της πληροφορίας(1) Η ευρεία διάχυση των νέων τεχνολογιών στην οικονομία, αλλά και σε όλες σχεδόν τις διαστάσεις της καθημερινής ζωής χτίζουν την Παγκόσμια Κοινωνία της Πληροφορίας. Οι οικονομίες στηρίζονται όλο και περισσότερο στην παραγωγή, διανομή και χρήση γνώσης και πληροφορίας. Καινοτόμες δραστηριότητες βασισμένες στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών δημιουργούν νέα και καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες και αλλάζουν τη διάρθρωση της οικονομίας.

24 20/9/201623 H Κοινωνία της πληροφορίας (2) Παραδείγματα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών: 1. Στην υγεία για την δημιουργία ιατρικού φακέλου ασθενών, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ηλεκτρονικά ραντεβού σε ιατρούς. 2. Στην καθημερινή ζωή για αίτηση και λήψη πιστοποιητικών από δημόσιες υπηρεσίες, ηλεκτρονική πληρωμή προστίμων και φόρων, ηλεκτρονική τραπεζική. Στην Κοινωνία της Πληροφορίας η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα βασίζονται στην αφομοίωση και χρήση νέων τεχνολογιών. Τα κέρδη ανήκουν στους πρωτοπόρους: τα κράτη και οι επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν τα νέα εργαλεία θα αποκομίσουν και τα περισσότερα οφέλη.

25 Η Επανάσταση της Τεχνολογίας Εικονικές Περιηγήσεις Ηλεκτρονική Ψήφος Τηλεϊατρική Ηλεκτρονικό Χρήμα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τηλε-εκπαίδευση Τηλε-εργασία Ενημέρωση στο Διαδίκτυο Ε

26 H σωστή και έγκαιρη εφαρμογή των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για την αποδοτικότητα της κρατικής δράσης όσο και για την ποιότητα των σχέσεων κράτους - πολίτη. Γιατί μόνο μέσα από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση φυσικά με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, και ιδίως με πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων - είναι δυνατό να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η γραφειοκρατία και να μεταμορφωθεί η Δημόσια Διοίκηση από δυνάστη σε υπηρέτη του πολίτη. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

27 Διαλειτουργικότητα Σε επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων ορίζεται ως η δυνατότητα μεταφοράς και χρήσης πληροφοριών και δεδομένων με ενιαίο και αποτελεσματικό τρόπο μεταξύ διαφορετικών οργανισμών αλλά και υπηρεσιών του ίδιου οργανισμού. Σε τεχνικό επίπεδο αφορά στην ύπαρξη ανοιχτών, προκαθορισμών - προτυποποιηµένων δομών δεδομένων και πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Η επίτευξη της διαλειτουργικότητας διέπεται από το ευρωπαϊκό και ελληνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας η-Διακυβέρνησης. Αυτό περιγράφει: όλες τις τεχνικές προδιαγραφές τους τρόπους αποθήκευσης, μεταφοράς και παρουσίασης δεδομένων. Κάθε νέο πληροφοριακό σύστημα που υλοποιείται στο δημόσιο τομέα θα πρέπει να είναι συμβατό με το Ελληνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην αποφυγή της δαπανηρής αναπαραγωγής λογισμικού μέσα σε ένα ενιαίο περιβάλλον διασύνδεσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

28 27 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα e- EUROPE Σχέδιο Δράσης 2002 Σχέδιο Δράσης 2005 I2010 I2010 EGOVENRMENT

29 Νίκος Σαριδάκης - Αντώνης Στασής ΥΠΕΣΔΔΑ28 Τι είναι Πύλη; Ιστοχώρος Στους ιστοχώρους συνήθως προσφέρεται πληροφορία για κάποιο συγκεκριμένο θέμα - αρμοδιότητα και δεν απαιτείται η έξοδος από αυτόν προκειμένου κάποιος να μπορέσει να εξυπηρετηθεί. Gateway Πύλη Ένας ιστοχώρος που το βασικό του χαρακτηριστικό είναι η κατηγοριοποίηση συνδέσμων προς άλλους ιστοχώρους. Ο κύριος σκοπός τους είναι να οδηγήσουν τους επισκέπτες σε άλλους ιστοχώρους. Μία πύλη φιλοξενεί και κατηγοριοποιεί το περιεχόμενο μέσα στο δικό της ιστοχώρο και σε αντίθεση με τα gateway προσπαθεί να κρατήσει τον επισκέπτη. Συνήθως φιλοξενεί συναλλαγές πληροφορίες και υπηρεσίες χωρίς να απαιτείται η απομάκρυνση από αυτή.

30 29 Ηλεκτρονικές συναλλαγές για τους Πολίτες 1.Αναζήτηση εργασίας 2.Εισφορές Πρόνοιας 3.Φόρος εισοδήματος 4.Προσωπικά έγγραφα 5.Καταχώρηση αυτοκινήτων 6.Οικοδομική άδεια 7. Δήλωση στην αστυνομία 8. Βιβλιοθήκες 9. Πιστοποιητικά 10. Εγγραφές στα πανεπιστήμια 11. Αλλαγή διεύθυνσης 12. Υπηρεσίες υγείας

31 30 Ηλεκτρονικές Συναλλαγές για επιχειρήσεις 1. Εργοδοτικές εισφορές 2. Φορολογία 3. ΦΠΑ 4. Ίδρυση νέας επιχείρησης 5. Στατιστικά στοιχεία 6. Δασμοί 7. Άδειες σχετικά με το περιβάλλον 8. Δημόσιες προμήθειες

32 31 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ON LINE Υπηρεσίες Δημοκρατικές διαδικασίες Υποστήριξη Δημόσιων πολιτικών  Ανασχεδιασμός διαδικασιών  Εκπαίδευση προσωπικού  Νομοθετικές αλλαγές  Νέα μοντέλα διοίκησης ■ ICT, INTERNET ■ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ■ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΔΙΟΙΚΣΗΔΗΜΟΣΙΑΔΙΟΙΚΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣΠΟΛΙΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

33 32 Στάδια ανάπτυξης On line υπηρεσιών Ηλ. Διακυβέρνησης Στάδιο 1 Παροχή δημόσιας πληροφορίας Αξία 1995 2000 Θεμελίωση επενδύσεων σε ΤΠΕ Στάδιο 2 Δυνατότητες συναλλαγών Στάδιο 3 Διαδραστικές εφαρμογές με επίκεντρο τον πολίτη e - Πληρωμέςe - Πληρωμές Self-service ΠολιτώνSelf-service Πολιτών e – Προμήθειεςe – Προμήθειες Ολοκληρωμένα κέντρα πληροφόρησηςΟλοκληρωμένα κέντρα πληροφόρησης Δηλώσεις - εκκαθάριση φόρου OnlineΔηλώσεις - εκκαθάριση φόρου Online Ιστοσελίδες Δημοσίων υπηρεσιώνΙστοσελίδες Δημοσίων υπηρεσιών Δημοσίευση ανακοινώσεωνΔημοσίευση ανακοινώσεων Διοικητικά έντυπα OnlineΔιοικητικά έντυπα Online Προσωποποιημένα portalΠροσωποποιημένα portal Υπηρεσίες για τους πολίτες ΠροσωποποιημένεςΠροσωποποιημένες Ασφάλεια στις συναλλαγέςΑσφάλεια στις συναλλαγές Διαρκώς προσαρμοζόμενες υπηρεσίεςΔιαρκώς προσαρμοζόμενες υπηρεσίες 2004+

34 Στάδια εξέλιξης Πυλών της Δημόσιας Διοίκησης 33 Στάδιο I Στάδιο II Στάδιο III Στάδιο IV Στατικό Το περιεχόμενο είναι ίδιο για όλους τους χρήστες και αλλάζει μόνο όταν ανανεωθούν οι ιστοσελίδες. Δυναμικ ό Το περιεχόμενο αναπτύσσεται μέσω αποτελεσμάτων κάποιας εφαρμογής. Συνήθως παρέχει δομημένη πληροφορία (π.χ. εκκαθάριση φόρου με βάση το δηλωθέν εισόδημα) ή αδόμητη πληροφορία (π.χ. επικεφαλίδες νέων και πληροφοριών που αλλάζουν αυτόματα) Συναλλαγές Το περιεχόμενο επικεντρώνετα ι στη δυνατότητα υλοποίησης συναλλαγών (π.χ. υποβολή αιτήσεων) Συνεργατικό Το περιεχόμενο υποστηρίξει προηγμένη διάδραση μεταξύ χρηστών και όχι μόνο μεταξύ πύλη και χρήστη.

35 Ο Υπολογιστής Είναι μια μηχανή που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο για την επίλυση προβλημάτων. Δέχεται και αποθηκεύει δεδομένα, εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες στα δεδομένα (τα επεξεργάζεται) και παρουσιάζει αποτελέσματα. Χρησιμοποιείται για: 1. Επεξεργασία δεδομένων 2. Έλεγχο (π.χ. ρομπότ σε βιομηχανίες) 3. Σχεδιασμό και ανάπτυξη (π.x. σχεδίαση με autocad) 4. Επικοινωνία δεδομένων 34

36 Πλεονεκτήματα Η/Υ Μεγάλη ακρίβεια στις λογικές και αριθμητικές πράξεις, Μεγάλη ταχύτητα επεξεργασίας MIPS: Million Instructions Per Second MFLOPS: Million Floating Point Operations Per Second Μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα Αξιοπιστία και συνέπεια Δυνατότητα διασύνδεσης και επικοινωνία με άλλους Η/Υ. 35

37 36 Επεξεργασία στα δεδομένα Καταχώρηση και έλεγχος δεδομένων Ομαδοποίηση και επεξεργασία Ενημέρωση Υπολογισμοί Ταξινόμηση Συγκέντρωση(συγκεντρωτικές αναφορές) Μορφοποίηση και εμφάνιση πληροφοριών

38

39 38 1.Κατηγορίες υπολογιστών Μικροϋπολογιστές (MICRO- COMPUTERS ) Μεσαίοι (MINI COMPUTERS) Διακρίνονται σε 4 μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με: Αρχιτεκτονική-ταχύτητα-μνήμη-αριθμός χρηστών-κόστος Διακρίνονται σε 4 μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με: Αρχιτεκτονική-ταχύτητα-μνήμη-αριθμός χρηστών-κόστος

40 39 Υπερ-υπολογιστές (SUPER COMPUTERS) Μεγάλοι (MAIN FRAMES)

41 40 Τεχνολογική εξέλιξη υπολογιστών 1 η ΓΕΝΙΑ (μέχρι 1956 ) χρήση λυχνιών. Μεγάλος όγκος υπολογιστών με μικρή ταχύτητα με διάτρητες κάρτες (χωρίς πληκτρολόγια), ταινίες και τύμπανα. Προγραμματισμός σε γλώσσα αssembly 2 η ΓΕΝΙΑ (1956-1963)(transistors) Μείωση του όγκου, αύξηση της ταχύτητας, μνήμη σε ταινίες, τύμπανα, διάτρητες κάρτες. Προγραμματισμός σε γλώσσα αssembly, fortran, cobol

42 41 3 η ΓΕΝΙΑ(1964-1971) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ –chips. Μεγαλύτερες ταχύτητες, μικρότερος όγκος, δίσκοι, πληκτρολόγιο κ οθόνη. Γλώσσες τρίτης γενιάς (fortran, cobol, basic). 4 η ΓΕΝΙΑ(1971-1985) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ LSI -microchip. Προσωπικοί υπολογιστές με μικρό όγκο κ μεγάλες ταχύτητες 5 η ΓΕΝΙΑ(1985-)VLSI. Πολλοί επεξεργαστές σε ένα chip. Κυκλώματα πολύ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης. Μεγαλύτερη κ ευκολότερη επικοινωνία με άνθρωπο. Η/Υ με χαρακτηριστικά της τεχνητής νοημοσύνης.

43

44

45

46 Ψηφιοποίηση Δεδομένων 001001110001 Ψηφιακό Αναλογικό

47 Δυαδικά Ψηφία (Bits) 2 Μόνο Πιθανές Καταστάσεις On Off Fiber Optic Cable } Light Pulse No Light Pulse Permanently stored on CD-ROM } Pitted Not Pitted Inside the computer’s memory (RAM) } Electronic pulse present Electronic pulse absent Permanently stored on disks } Positive magnetic field Negative magnetic field } Human readable symbols On 1 Off 0

48 Ο Πίνακας ASCII Άλλα Συστήματα: ANSI (8 bit) Unicode (16 bit)

49 Συστήματα Κωδικοποίησης Το “A” αναπαρίσταται από την ακολουθία 1 byte= 8 bits Το “A” αναπαρίσταται από την ακολουθία 1 byte= 8 bits 01000001 A A Encoding

50 2.10 Σε αυτό το σύστημα η βάση είναι το 2 (b = 2), και χρησιμοποιούνται μόνο δύο σύμβολα, Το δυαδικό σύστημα (βάση 2) S = {0, 1} Τα σύμβολα σε αυτό το σύστημα συχνά αναφέρονται ως δυαδικά ψηφία (binary digits) ή απλώς bit).

51 2.5 S = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} Το δεκαδικό σύστημα (βάση 10) Το σύστημα αυτό έχει ως βάση το 10 (b = 10) και χρησιμοποιεί δέκα σύμβολα Τα σύμβολα σε αυτό το σύστημα συχνά αναφέρονται ως δεκαδικά ψηφία ή απλώς ψηφία.

52 51 Eστω ότι έχουμε τον αριθμό 187. Για να τον μετατρέψουμε σε δυαδικό θα διαιρέσουμε τον αριθμό αυτό συνεχώς δια δύο μέχρι να βρούμε πηλίκο 0.Στην συνέχεια τοποθετούμε τα υπόλοιπα που βρήκαμε στην σειρά ξεκινώντας από το τελευταίο προς το πρώτο και έτσι σχηματίζεται ο δυαδικός του αριθμός. 187/2=93 και υπόλοιπο 1 93/2=46 και υπόλοιπο 1 46/2=23 και υπόλοιπο 0 23/2=11 και υπόλοιπο 1 11/2=5 και υπόλοιπο 1 5/2=2 και υπόλοιπο 1 2/2=1 και υπόλοιπο 0 1/2=0 και υπόλοιπο 1 Ο αριθμός λοιπόν 187 στο δυαδικό σύστημα αν πάρουμε τα υπόλοιπα που έχουμε από το τελευταίο προς το πρώτο είναι ο εξής: 10111011

53 52 Δηλαδή στο παράδειγμα μας εμείς έχουμε πλέον το δυαδικό αριθμό10111011.Ξεκινάει από 1 και άρα θα ξεκινήσουμε με το 128. Ο δεύτερος αριθμός είναι το 0 όπως βλέπουμε και έτσι δεν θα χρησιμοποιήσουμε το 64 που είναι ο αμέσως επόμενος αριθμός αλλά θα πάμε στο 32 γιατί και πάλι έχουμε 1 (είπαμε προσθέτουμε μόνο τα 1 που έχουμε βασιζόμενοι πάντα από τον πίνακα). 1*128 + 0*64 +1*32 + 1*16 + 1*8 + 0*4 + 1*2 + 1*1 128+32+16+8+2+1=187 Τώρα για να μετατρέψουμε το 10111011 πάλι στο δεκαδικό σύστημα αρκεί να έχουμε υπόψιν μας πάντα τον παρακάτω πίνακα και να κάνουμε πρόσθεση όλα τα 1 που έχουμε.

54 2.14 Το σύστημα αυτό έχει ως βάση το 16 (b = 16) και χρησιμοποιεί δεκαέξι σύμβολα για την αναπαράσταση αριθμών. Το σύνολο των συμβόλων είναι Tο δεκαεξαδικό σύστημα (βάση 16) S = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F} Σημειώστε ότι τα σύμβολα A, B, C, D, E, F ισοδυναμούν με το 10, 11, 12, 13, 14, και 15, αντίστοιχα. Τα σύμβολα σε αυτό το σύστημα συχνά αναφέρονται ως δεκαεξαδικά ψηφία.

55 54

56 Η Μονάδα Συστήματος ενός Η/Υ Μητρική Κάρτα Επεξεργαστής RAM Κάρτες Επέκτασης ΜονάδεςΑποθήκευσης Σκληρός Δίσκος Μονάδα Δισκέττας CD-ROM/ DVD Drive

57 Τι συμβαίνει στο εσωτερικό του Η/Υ; Αριθμητική & Λογική Μονάδα Κύρια Μνήμη Μονάδα Ελέγχου Μονάδα Ελέγχου Μονάδα Εξόδου Μονάδα Εξόδου Δεδομένα Ροή Εντολών Μονάδα Εισόδου Μονάδα Εισόδου Ροή Ελέγχου

58 Η Μητρική Κάρτα- Motherboard Πλαίσιο με ηλεκτρονικά κυκλώματα Παρέχει επικοινωνία μεταξύ: Επεξεργαστή Μνήμη (RAM & ROM) Κάρτες Επέκτασης Διάδρομο Μεταφοράς Δεδομένων -Bus Ελεγκτές Συσκευών

59 Είδη Κεντρικής Μνήμης RAM Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης Ολοκληρωμένο κύκλωμα (chip) Προσωρινή Αποθήκευση Υψηλή ταχύτητα ανάκτησης και αποθήκευσης ROM  Μνήμη Ανάγνωσης Μόνο  Ολοκληρωμένο κύκλωμα (chip)  Μόνιμη Αποθήκευση  Υψηλή ταχύτητα ανάκτησης και αποθήκευσης Χρήσεις;

60 Επεκτασιμότητα Η/Υ - Κάρτες

61

62 Όσο περισσότερα τα Hz, τόσο μεγαλύτερη και η ταχύτητα επεξεργασίας. Επειδή όμως πλέον δεν υπάρχει η ανάγκη να είναι ακόμα μεγαλύτερη η συχνότητα cpu, οι εταιρείες επικεντρώνονται στο να βγάζουν επεξεργαστές με περισσότερους πυρήνες (για παράλληλες επεξεργασίες), μεγαλύτερες cache, κλπ. Λέμε ότι ο τάδε επεξεργαστής έχει συχνότητα 3GHz, που σημαίνει ότι σε ένα δευτερόλεπτο μπορεί να κάνει 3 δισεκατομμύρια "κύκλους" (1Hz = 1 κύκλος / δευτερόλεπτο). Αυτό βέβαια, όπως προαναφέραμε, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μία cpu 2Ghz σε σχέση με μία του 1GHz έχει τη διπλάσια ταχύτητα, για το λόγο ότι η επεξεργασία δεδομένων μπορεί να είναι σε αναμονή εξαιτίας άλλων παραγόντων και να μην έχει τόσο μεγάλη απόδοση - να μην μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλη την ισχύ του

63

64 Οχταπύρηνος είναι o επεξεργαστής (η CPU)CPU που έχει μέσα του 8 πυρήνες, σαν να έχει δηλαδή 8 επεξεργαστές. Ανήκει στην κατηγορία του multi-tasking μιας και μπορεί να τρέχει και να ολοκληρώνει παράλληλα περισσότερες από 1 διεργασίες, χωρίς να περιμένει πρώτα να τελειώσει η μία και μετά να τρέξει την άλλη Έχοντας οχτώ πυρήνες, μπορεί να τρέχει παράλληλα 8 διεργασίες και να τις ολοκληρώνει με εξαιρετική ταχύτητα. Οπότε στην ουσία πχ άλλο δύο (με τον διπύρηνο - dual core)διπύρηνο - dual core και άλλο οχτώ με τον οχταπύρηνο επεξεργαστή... Μιλάμε για 4πλάσια διαφορά, άρα περίπου και τετραπλάσια ταχύτητα. Ενώ οι quad core (τετραπύρηνοι) στην ουσία χρειάζονταιquad core διπλάσιο χρόνο για να τις εκτελέσουν. Φανταστείτε πως όταν ανοίγουμε κάποιο πρόγραμμα ή κάνουμε κάτι πχ στα Windows, για να γίνει αυτό θα πρέπει ο επεξεργαστής να τρέξει 100άδες ή και 1000άδες εντολές - διεργασίες.

65

66 Φανταστείτε απλά ότι η μνήμη ram έχει μέσα της διάφορα δεδομένα τα οποία πρόκειται να στείλει στον επεξεργαστή για να τα επεξεργαστεί. Αντίστοιχα λαμβάνει τα αποτελέσματα των ήδη επεξεργασμένων δεδομένων από αυτόν. Για να γίνει αυτό, υπάρχει το fsb που είναι ένα κανάλι που διασυνδέει τις δύο αυτές μονάδες ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα. Όσο πιο "μεγάλο" είναι αυτό, τόσο πιο γρήγορα γίνεται η ανταλλαγή των δεδομένων μεταξύ της cpu και της ram. Προέρχεται από τις λέξεις Front Side Bus

67 Ram είναι ένα τσιπ που έχουμε μέσα στον υπολογιστή μας και πρόκειται για τη μνήμη του: δηλαδή είναι ένας αποθηκευτικός χώρος. Στην RAM αποθηκεύονται διάφορα δεδομένα από προγράμματα, το λειτουργικό σύστημα, κλπ. Έπειτα στέλνονται στην cpu για επεξεργασία και αντίστοιχα όταν αυτή τελειώσει, επιστρέφουν στην ram για να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα αυτά τα προγράμματα. Αν γεμίσει, τότε ο υπολογιστής μας χρησιμοποιεί ένα κομμάτι του σκληρού μας δίσκου για να αποθηκεύσει προσωρινά κάποια δεδομένα της ram. Αντίστοιχα, δεδομένα που δεν χρειάζονται πια, σβήνονται από αυτήν για να μπούνε άλλα. Λειτουργεί όσο υπάρχει ρεύμα (όσο δηλαδή είναι ανοιχτός ο υπολογιστής). Όταν κλείσει, χάνονται όλα. Προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Random Access Memory κάποιοι τύποι αυτού του τύπου της μνήμης είναι το SDRAM, DDR, κλπ.

68 Κατηγορίες Συσκευών Εισόδου

69 Οι Θύρες ενός Υπολογιστή

70 Αυτοματοποίηση Εισόδου Δεδομένων “Ανάγκη Εισαγωγής Δεδομένων γρήγορα και εύκολα”

71 Το πρωτόκολλο σύνδεσης USB 2.0 είναι το πρωτόκολλο σύνδεσης usb που χρησιμοποιείται στις περισσότερες περιφεριακές συσκευές σήμερα και προσφέρει ικανοποιητικότατες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, η μέγιστη ταχύτητα που υποστηρίζεται είναι 480Mbps. Επιπλέον, λόγω των ιδιαίτερων προδιαγραφών του, παρέχει ξεχωριστή τάση ρεύματος μέχρι και 100 mAh για εύκολη και γρήγορη φόρτιση φορητών συσκευών multimedia και smartphones Επιβεβαιώστε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στη σωστή θύρα USB. Οι συσκευές που μεταφέρουν μεγάλους όγκους πληροφοριών, όπως οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, οι σαρωτές και οι βιντεοκάμερες, λειτουργούν καλύτερα όταν συνδέονται σε θύρες USB 2.0 υψηλής ταχύτητας. Ορισμένοι παλαιότεροι υπολογιστές ενδέχεται να διαθέτουν μόνο θύρες USB 1.x ή συνδυασμό θυρών USB 1.x και 2.0 Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει μόνο θύρες USB 1.x, τότε μπορείτε να προσθέσετε θύρες USB 2.0 εγκαθιστώντας μια κάρτα USB 2.0 μέσα στον υπολογιστή σας.

72 Συνδεσμολογία Περιφερειακών Θύρες / Ports| – Σειριακή Θύρα – 1 bit κάθε φορά – Παράλληλη Θύρα – 1 byte κάθε φορά – Θύρα USB (Universal Serial Bus) 100 φορές πιο γρήγορη από τη σειριακή – Firewire (IEEE 1394) φτάνει μέχρι και 400 megabits ανά δευτερόλεπτο

73 Δευτερεύουσες Μονάδες Αποθήκευσης Δεδομένων

74 Μονάδες Αποθήκευσης και Αρχεία Τα προγράμματα και η πληροφορία (κείμενο, εικόνα, ήχος, video) φυλάσσονται: Προσωρινά στη RAM Μόνιμα στη δευτερεύουσα (ή εξωτερική) μνήμη (δίσκο ή ταινία)

75 Τύποι Δεδομένων

76 E: CD-ROM drive A: Floppy drive D: Zip drive System Unit Συνήθης Μονάδες Αποθήκευσης C: Hard drive Courtesy of Imation Corporation

77 Η Δισκέτα 3.5” Floppy: 1.44 MB SuperDisk: 120 MB HiFD disk: 200 MB Zip Disk: 100 or 250 MB Χωρητικότητα δισκετών

78 Η ταχύτητα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία - αν μας ενδιαφέρει η ταχύτητα, είναι ασύγκριτα καλύτερη επιλογή ένας σκληρός δίσκος SSD. ένας σκληρός δίσκος SSD Χωρητικότητα: 960 GB, Μέγεθος: 2.5'', Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: SATA III (6 Gbit/s), Ταχύτητα Ανάγνωσης: 560 MB/s, Ταχύτητα Εγγραφής: 540 MB/s Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχει ο σκληρός δίσκος, όπως η ταχύτητα περιστροφής και η μνήμη cache, στην πράξη μικρή διαφορά κάνουν στον τελικό αγοραστή.

79 Μαγνητικοί Δίσκοι Magnetic Disk Σκληροί Δίσκοι

80 Υψηλότερη ταχύτητα και μεγαλύτερη αποθήκευση από τις δισκέτες ~ TB Ανατομία: Πολλαπλές επιφάνειες εγγραφής Κεφαλές ανάγνωσης/εγγραφής Βραχίονες προσπέλασης Courtesy of Seagate Technology

81 4.80 Σκληροί Δίσκοι (συν.)

82 Εσωτερικό Σκληρού Δίσκου

83

84 Κεφαλή Ανάγνωσης Απόσταση πτήσεως κεφαλής ανάγνωσης

85 Οργάνωση Μαγνητικού Δίσκου Διευθυνσιοδότηση Ίχνη/Sectors Κύλινδροι Εγγραφή Δεδομένων Μαγνήτιση επιφάνειας Ανάγνωση Δεδομένων Αίσθηση παρουσίας ή όχι ενός bit

86 Οπτικοί Δίσκοι Οι οπτικοί δίσκοι (Compact Disk) είναι τα τελευταία χρόνια το πιο διαδεδομένο μέσο αποθήκευσης μεγάλου όγκου ψηφιακών δεδομένων, ειδικά για εφαρμογές πολυμέσων. Οι συσκευές ανάγνωσης οπτικών δίσκων βασίζονται στην ανάκλαση μιας φωτεινής δέσμης laser πάνω στην επιφάνεια του δίσκου. Το υλικό κατασκευής τους ποικίλλει ανάλογα με την τεχνολογία ανάγνωσης και εγγραφής. Το κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η μεγάλη διάρκεια ζωής τους λόγω του προστατευτικού στρώματος πλαστικού που τους περιβάλλει. Οι πιο διαδεδομένες κατηγορίες οπτικών δίσκων είναι οι εξής: CD-ROM: Μουσικά CD (CD-Audio) και CD δεδομένων (CD-Data) Εγγράψιμα CD (CD-Recordable ή WORM-Write Once Read Many) Eπανεγγράψιμα CD (CD-RW Rewritable ή CD-Erasable) DVD (Digital Versatile Disks

87 Οπτικοί Δίσκοι: Ανάγνωσης μόνο CD-ROM Μνήμη ανάγνωσης μόνο Δεδομένα δεν αλλάζουν ταχύτητες: 32X, 40X ή 75X (περιστροφή) Χωρητικότητα: 650 MB DVD-ROM Χωρητικότητα : 4.7 GB έως 17 GB Συμβατό με CD-ROM

88 Μονάδες Οπτικών Δίσκων Spiraling Track Detector Pit Land Sector Λιγότερο ευαίσθητο σε επιδράσεις Φθηνότερο από μαγνητικούς δίσκους Υψηλή χωρητικότητα Optical Storage

89 Ο δίσκος Blu-ray (επίσης γνωστός ως BD) είναι οπτικός δίσκος υψηλής πυκνότητας για την αποθήκευση ψηφιακών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου υψηλής ευκρίνειας βίντεο.οπτικός δίσκος To όνομα του προέρχεται από το μπλε-ιώδες λέιζερ που χρησιμοποιείται για να διαβάσει και να γράψει αυτόν τον τύπο οπτικού δίσκου.λέιζερ Λόγω του πιο σύντομου μήκους κύματός του (405 NM), μπορούν να αποθηκευτούν περισσότερα στοιχεία σε έναν δίσκο Βlu-ray απ' ό,τι στο πρότυπο του DVD, το οποίο χρησιμοποιεί κόκκινο λέιζερ (650 NM).NMDVD Ένας μονής στρώσης δίσκος Βlu-ray μπορεί να αποθηκεύσει 25gigabytes (GB), πάνω από πέντε φορές την ικανότητα αποθήκευσης ενός μονής στρώσης DVD που ανέρχεται στα 4,7 GB.gigabytes Ένας δίσκος Βlu-ray διπλής στρώσης μπορεί να αποθηκεύσει 50 GB, σχεδόν έξι φορές την ικανότητα ενός DVD διπλής στρώσης που ανέρχεται στα 8,5 GB.

90 Μονάδες Εξόδου Οθόνες Εκτυπωτές Συστήματα παραγωγής ήχου Συστήματα φωνητικής απόκρισης Output Photo courtesy of Hewlett-Packard Company

91 15” Monitor 17” Monitor Μέγεθος Οθόνης 19” Monitor Το κόστος αυξάνει ανάλογα με το μέγεθος.

92 Ευκρίνεια Οθόνης– Χρησιμοποιούμενα Bits Χρώμα Οθόνης Κλίμακα Γκρίζου RGB οθόνες Βάθος χρώματος – 8-bit (246 χρώματα) – 16-bit (υψηλή ποιότητα, 65,536 χρώματα) – 24-bit ή 32-bit (αληθινά χρώματα, >16 εκατομμύρια χρώματα)

93 Χαρακτηριστικά Οθόνης Κάρτα Γραφικών Μέγεθος Resolution Ρυθμός Σάρωσης / Refresh rate

94 Εικονοστοιχεία (pixels), κουκίδες (dots) και ανάλυση Η εικόνα που παρουσιάζεται στην οθόνη είναι φτιαγμένη από ένα πλέγμα από οριζόντιες και κατακόρυφες κουκίδες, που ονομάζονται εικονοστοιχεία (pixels). Ο αριθμός των εικονοστοιχείων που μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη, ονομάζεται ανάλυση της εικόνας (οθόνης) και εκφράζεται σαν ένα γινόμενο δύο αριθμών, όπως 800x600. Ανάλυση της εικόνας (οθόνης) Ενώ το εικονοστοιχείο είναι το μικρότερο στοιχείο μια εικόνας, δεν είναι και το μικρότερο στοιχείο μιας οθόνης. Καθώς ένα χρώμα σε μια έγχρωμη οθόνη πρέπει να δημιουργηθεί από τρία ξεχωριστά χρώματα, υπάρχουν συνεπώς μικρότερες κόκκινες, πράσινες και μπλε κουκίδες στην επιφάνεια του καθοδικού σωλήνα, που σχηματίζουν την εικόνα. Ο όρος κουκίδα χρησιμοποιείται για να αναφερθούμε στα μικρά εκείνα στοιχεία που δημιουργούν την εικόνα στην οθόνη.

95 Υψηλή Ευκρίνεια Χαμηλή Ευκρίνεια Η απόσταση μεταξύ των κέντρων διπλανών pixels. Συνίσταται 0.28mm (χιλιοστά) ή λιγότερο Ευκρίνεια Οθόνης- Dot Pitch

96 Ανάλογα με τον αριθμό των pixels που έχει η οθόνη (και τον τρόπο με τον οποίο είναι χωρισμένα σε γραμμές και στήλες), υπάρχει μόνο μία ανάλυση η οποία είναι η ιδανική, native ανάλυση της οθόνης. Για παράδειγμα, αν τα pixel της οθόνης είναι παραταγμένα σε 1280 κατακόρυφες στήλες και 1024 οριζόντιες γραμμές, η ιδανική ανάλυση είναι 1280x1024. Έχοντας τον υπολογιστή μας ρυθμισμένο σε αυτή την ανάλυση, έχουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας από το μόνιτορ. Αν ρυθμίσουμε μια διαφορετική ανάλυση, ο υπολογιστής χρησιμοποιεί μια διαδικασία που ονομάζεται interpolation για να επανασχεδιάσει την εικόνα επί της οθόνης, με σαφή μείωση στην ποιότητα.

97 Οθόνες Επαφής/Touch Screen Monitors Courtesy of Diebold, Incorporated

98 Τύποι καρτών γραφικών Υπάρχουν δύο τύποι καρτών γραφικών, αυτές που είναι ενσωματωμένες (είτε στην μητρική κάρτα είτε στον επεξεργαστή) και αυτές που είναι αυτόνομες. Ο κάθε τύπος εξυπηρετεί και διαφορετικές ανάγκες Οι ενσωματωμένες κάρτες γραφικών είναι πιο χαμηλών δυνατοτήτων και κατάλληλες για δουλειές γραφείου, σερφάρισμα στο internet και απλές multimedia εφαρμογές. Οι αυτόνομες κάρτες γραφικών είναι κατάλληλες για «βαριές» εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας και gaming. Οι multimedia και office εφαρμογές (όπως το Office και η απλή αναπαραγωγή μουσικών αρχείων και αρχείων video) καθώς και το σερφάρισμα στο διαδίκτυο δεν απαιτούν την ύπαρξη αποκλειστικής κάρτας γραφικών. Δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας κάρτας γραφικών: Κατασκευαστής Chipset: Το chipset είναι στην ουσία ο επεξεργαστής της κάρτας γραφικών και ο βασικός υπεύθυνος για το πόσο καλά και γρήγορα θα «τρέχουν» τα παιχνίδια μας. Πλέον υπάρχουν δύο κατασκευαστές chipset: Η AMD και η nVidia. Μνήμη: Όση περισσότερη μνήμη έχει η κάρτα γραφικών μας και όσο πιο ψηλά είναι χρονισμένη, τόσο το καλύτερο. Η μνήμη, πέρα από την ταχύτητα των παιχνιδιών, συμβάλει και στην ποιότητά τους.

99 Εκτυπωτές Laser Αθόρυβοι Υψηλής Ταχύτητας 4- 32 ppm Άριστη Ποιότητα Ευκρίνεια: 600 dpi έως 1200 dpi dpi = dots per inch Courtesy of Hewlett- Packard Company

100 Ink-jet Εκτυπωτές Αθόρυβοι Φθηνοί 1-2 ppm για έγχρωμες εκτυπώσεις 4-8 ppm για μαυρόασπρες εκτυπώσεις 600 dpi και πάνω Courtesy of Hewlett- Packard Company

101 Άλλοι Εκτυπωτές Εκτυπωτές Σχεδίου (Plotters) Dot Matrix Εκτυπωτές Περιφερειακάπολλαπλώνλειτουργιών Courtesy of Hewlett- Packard Company

102 Άλλες Συσκευές Εισόδου Σαρωτές Εικόνας Ψηφιοποίηση Βίντεο

103 Bar Code Σαρωτές / Scanners Courtesy of International Business Machines Corporation and Caere Corporation Σαρωτές με τη χρήση Laser

104 Οπτικοί Σαρωτές Ψηφιοποίηση Εικόνας - Κειμένου Λογισμικό Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων σε κείμενο Κοινωνία χωρίς χαρτί Photo courtesy of Hewlett-Packard Company

105 Συστήματα Παραγωγής Ήχου Courtesy of International Business Machines Corporation

106 Συστήματα Φωνητικής Απόκρισης Επαναπαραγωγής ανθρώπινης φωνής και ήχου Σύνθεση Ομιλίας (λογισμικό μετατροπής κειμένου σε ομιλία) Δύο Τύπων:

107 Αναγνώριση Φωνής Θεωρείται μία από τις σημαντικότερες εφαρμογές των νέων τεχνολογιών Περιέχει: – Λογισμικό – Βάση Δεδομένων με λέξεις – μικρόφωνο Ανάγκη εκμάθησης του συστήματος Courtesy of Dragon Systems Inc.

108 Άλλες Συσκευές ΕισόδουTrackpad Digitizer Tablet and Pen Joystick Trackball Trackpoint


Κατέβασμα ppt "Οι Πολίτες που Γνωρίζουν ΧρησιμοποιούνΧρησιμοποιούν ΜεταδίδουνΜεταδίδουν ΔιαχειρίζονταιΔιαχειρίζονται Πληροφορία ! Στην Κοινωνία της Πληροφορίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google