Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανάλυση & Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών & Συστημάτων Ενότητα # 1: Εισαγωγή στην Ανάλυση Διαδικασιών & Συστημάτων Διδάσκων: Δρ. Αγγελική Πουλυμενάκου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανάλυση & Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών & Συστημάτων Ενότητα # 1: Εισαγωγή στην Ανάλυση Διαδικασιών & Συστημάτων Διδάσκων: Δρ. Αγγελική Πουλυμενάκου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανάλυση & Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών & Συστημάτων Ενότητα # 1: Εισαγωγή στην Ανάλυση Διαδικασιών & Συστημάτων Διδάσκων: Δρ. Αγγελική Πουλυμενάκου Τμήμα: Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

2 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 2

3 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. 3

4 Περιεχόμενα ενότητας 1. Ο νέος ρόλος του Επιχειρηματικού Αναλυτή (Business Analyst) 2. Σύστημα και Μοντέλο (System & Model) 3. Πραγματικότητα και Ανάλυση 4. Επιχειρηματικές Διαδικασίες(Business Processes) 5. Αλυσίδες Αξίας και Συστήματα Αξίας (Value Chain & Value System) 6. Αλυσίδα Αξίας και Τεχνολογία (Value Chain & Technology) 4

5 Ο νέος ρόλος του Επιχειρηματικού Αναλυτή Μάθημα: Ανάλυση & Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων Ενότητα # 1:Εισαγωγή στην Ανάλυση Διαδικασιών & Συστημάτων Διδάσκων: Δρ. Αγγελική Πολυμενάκου Τμήμα: Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

6 Οργάνωση/Οργανισμός 6

7 7 Εισαγωγικά Παραδείγματα Σκεφτείτε τα ακόλουθα επιχειρησιακά παραδείγματα Εταιρία Τηλεπικοινωνιών- Διαδικασία Διαχείρισης Παγίων (Asset Management) 1.Αγορά Υλικών (Purchasing materials) 2.Παραλαβή αγαθών (Receiving goods) –υποτίμηση παγίων (Depreciating assets) 3.Συντήρηση Εξοπλισμού (Maintenance equipment) Τράπεζα Μεσαίου Μεγέθους- Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων- Μονάδα Εκπαίδευσης 1.100 τίτλοι μαθημάτων (course titles), 2000 πιθανοί εκπαιδευόμενοι, 150 εκπαιδευτές (εξωτερικοί, εσωτερικοί) 2.Παρούσα κατάσταση: Διαχείριση εκπαιδευτικών γεγονότων(administration of training events) 3.Απαίτηση: Συνεισφορά στη στρατηγική της τράπεζας αναφορικά με την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων (skills & competences development)

8 8 Εισαγωγικά Παραδείγματα Διαχείριση κατασκευαστικού έργου με πολλούς συνεργάτες 1.Σχεδιασμός (planning) και Παρακολούθηση (monitoring) Έργου 2.Προμήθεια Υλικών (Materials Procurement) 3.Χρηματοοικονομικός Έλεγχος (Financial Control) 4.Επίβλεψη Κατασκευής (Site supervision) 5.Σχόλια: ποιος είναι ο «αρχηγός» διαχείρισης του έργου (project “master”); Εγείρονται πολλοί προβληματισμοί γύρω από τη διαχείριση αυτών των καταστάσεων / προβλημάτων Ανάγκη ενοποίησης διαφορετικών λειτουργιών Η διαδικασιοκεντρική μοντελοποίηση επιτυγχάνει την πλήρη αποτύπωση μιας κατάστασης. Αναδεικνύει την πραγματική εικόνα μιας επιχείρησης προσφέροντας πληροφορίες για τη ροή της εργασίας σε όλα βήματα της παραγωγής μέχρι το πιο χαμηλό επίπεδο πληροφόρησης.

9 9 Υποθέσεις για την ΤΠ στον οργανισμό Παλιά:Τώρα: Εντοπισμός πελατών, αποθεμάτων και δραστηριοτήτων σε συναθροιστικό επίπεδο (aggregate level) Εντοπισμός και συλλογή δεδομένων σε επίπεδο μονάδας (unit level) Απόκτηση πληροφορίας με σημαντικές καθυστερήσεις Απόκτηση πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο (real time) Η διαθέσιμη πληροφορία δεν είναι πλήρης. Χρήση αναλυτικών μεθόδων για τη συμπλήρωση κενών Προσπάθεια για πλήρη πληροφόρηση Το εύρος ζώνης (bandwidth) σχετικά με την επικοινωνία είναι ακριβό. Στήριξη σε φαξ και τηλέφωνο Άμεση πρόσβαση ψηφιοποιημένης πληροφορίας μέσω ετερογενών μέσων επικοινωνίας (heterogeneous media)

10 10 Υποθέσεις για τις ΕΔ στον οργανισμό Παλιά:Τώρα: Οι ΕΔ σχεδιάζονται για να αντισταθμίσουν τη μη διαθεσιμότητα σημαντικής πληροφορίας Οι ΕΔ σχεδιάζονται βάσει της διαθεσιμότητας σημαντικής πληροφορίας (π.χ. JIT) Μεγάλες καθυστερήσεις μεταξύ δραστηριοτήτων σχεδιασμού, εκτέλεσης και ελέγχου Οι χρόνοι σχεδιασμού, εκτέλεσης και ελέγχου είναι ταχύτατοι και συμβαίνουν παράλληλα και σε διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας Τα ΠΣ καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με την ΕΔ αλλά δεν παίζουν κάποιο άμεσο ρόλο στην διεκπεραίωση της εργασίας Τα ΠΣ είναι ενοποιημένα με τις ΕΔ και εκτελούν ή ελέγχουν μεγάλο ποσοστό εργασιών ΤΑ ΠΣ είναι ανεξάρτητα και διαφοροποιημένα από τα βήματα προστιθέμενης αξίας της ΕΔ Τα βήματα προστιθέμενης αξίας μιας ΕΔ συλλέγουν και αποθηκεύουν αυτόματα την πληροφορία η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό

11 11 Ο νέος ρόλος του Αναλυτή (1) Σκοπός του αναλυτή είναι η παρέμβαση (intervention) σε ένα επιχειρηματικό πρόβλημα μέσω τεχνικών (συνήθως) λύσεων. Εμπόδια: Ουτοπικές προσδοκίες και «τεχνολογικός υπνωτισμός» (techno- hype) «...technology is almost never solution by itself» Η επιχειρηματική καθημερινότητα επιτάσσει και η τεχνολογία επιτρέπει ενοποιημένα ΠΣ (integration of IS). Όμως η ενοποίηση είναι επίπονη εργασία. Ο αναλυτής είναι συνήθως φορέας αλλαγής. Η αλλαγή πολλές φορές είναι αποτυχημένη λόγω οργανωσιακής αδράνειας (organizational inertia) «…the acceptibility of any solution can only be evaluated in social terms» α. Δομική (structural inertia) που αφορά «hard» στοιχεία όπως δομές, διαδικασίες κ.α β. Πολιτισμική (cultural inertia) που αφορά «soft» στοιχεία όπως συνήθειες, εμπειρίες, νοητικούς χάρτες (cognitive maps) κ.α.

12 12 Ο νέος ρόλος του Αναλυτή (2) Η ορθολογική προσέγγιση (rationalist approach) είναι ανεπαρκής. Διοικητική (managerial), κοινωνική (social), πολιτική (political), πολιτιστική (cultural), ψυχολογική (psychological) και τεχνική (technical) διάσταση ένθετη στον επιχειρηματικό μακρόκοσμο και μικρόκοσμο. Η Ανάλυση (systems analysis) μετατρέπεται σε μια κοινωνική επιστήμη Ο Αναλυτής οφείλει να έχει μια πολυδιάστατη θέαση (multidimensional image) των πραγμάτων. Η παρέμβαση του Αναλυτή επηρεάζει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Stakeholders) Πηγές Warboys et al., “Business Information Systems. A process approach”, Mc Graw-Hill, 1999, Κεφ.1. Alter S., “Information Systems. The Foundation of E-Business”, Prentice Hall, 4th edition, 2002, Κεφ. 2. Σπανός Γ., «Μετασχηματισμός & Καινοτομία», Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Εκδόσεις ΟΠΑ, 2004, Κεφ 1.

13 Σύστημα & Μοντέλο Μάθημα: Ανάλυση & Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων Ενότητα # 1: Εισαγωγή στην Ανάλυση Διαδικασιών & Συστημάτων Διδάσκων: Δρ. Αγγελική Πολυμενάκου Τμήμα: Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

14 14 Συστήματα και Υποσυστήματα Σύστημα: Διάδραση (σχέσεις) συστατικών με σκοπό τη επίτευξη ενός κοινού στόχου (παραδείγματα στη βιολογία, οικονομία, κοινωνία, τεχνολογία). Η εστίαση μας: συστήματα χρησιμοποιούν ICT σε όλη τη έκταση της διαδικασίας Υποσύστημα: συστατικό ενός συστήματος- είναι σύστημα από μόνο του

15 15 Βλέποντας τους οργανισμούς ως συστήματα Σκοπός: ο λόγος ύπαρξης ενός συστήματος. Είναι το σημείο αναφοράς βάσει του οποίου μετράς την αποτελεσματικότητα του Όρια: καθορίζει τι αποτελεί μέρος του συστήματος και τι όχι. Π.χ. όταν μιλάμε για την παραγωγική διαδικασία ενός επίπλου ως σύστημα, δεν εμπεριέχουμε στην ανάλυση μας την διαδικασία μεταφοράς του επίπλου στον τελικό πελάτη Περιβάλλον: ό,τι στοιχείο σχετικό με το σύστημα το οποίο όμως δεν αποτελεί μέρος του συστήματος. Π.χ. οι νόμοι προστασίας του περιβάλλοντος επηρεάζουν την παραγωγή του επίπλου χωρίς όμως να αποτελούν μέρος του συστήματος (χαρακτηριστική περίπτωση είναι η παραγωγή προϊόντων πετρελαίου) Εισροές: φυσικά, άυλα και πληροφοριακά αντικείμενα (objects) τα οποία εισέρχονται στο σύστημα από το περιβάλλον του (π.χ. πρώτες ύλες). Εκροές: φυσικά, άυλα και πληροφοριακά αντικείμενα τα οποία εξέρχονται από το σύστημα προς το περιβάλλον (π.χ. προϊόντα, εγγυήσεις προϊόντων)

16 16 Σύστημα Peter Senge: «…ένα προσλαμβανόμενο όλον, τα στοιχεία του οποίου συναρμόζονται γιατί ασκούν διαρκώς αμοιβαίες επιρροές και ενεργούν για έναν κοινό σκοπό» Stafford Beer: «…μια συνομάδωση στοιχείων που είναι δυναμικώς συσχετιζόμενα στο άνυσμα του χρόνου, συμπεριφερόμενα βάσει κάποιου συναφούς μοτίβου» Δύο κρίσιμες έννοιες που εκμαιεύονται από τους ορισμούς Τα συστήματα έχουν κάποιο σκοπό (purpose) Ο λόγος δημιουργίας και επιβίωσης είναι η επίτευξη αυτού του σκοπού. Ο σκοπός δεν είναι μόνο ένας Τα συστήματα έχουν κάποια συμπεριφορά (behavior) Δεν είναι μια στατική συνύπαρξη αλλά ένα δυναμικό όλον. Η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά είναι και το κριτήριο διάκρισης του συστήματος από το περιβάλλον. Πηγές: 1.Senge P. et al, «The Fifth Discipline Fieldbook», Nicholas Brealy, 1994. 2.Beer St., «Diagnosing the System», John Wiley, 1991.

17 17 To υπό μελέτη σύστημα Πηγή: Battram A., “Χάος, Πολυπλοκότητα και Μάνατζμεντ”, Εκδόσεις Καστανιώτη,1999.

18 18 Κάθε παρατηρούμενο σύστημα υπάγεται σε ένα ευρύτερο σύνολο συστημάτων Η οριοθέτηση ενός συστήματος εξαρτάται από τον παρατηρητή/ αναλυτή Που σταματάει η ανάλυση και η διαδοχική αποσύνθεση ενός συστήματος; Διαισθητικός κανόνας (Rule of thumb) Ατομικότητα, Συνέπεια, Απομόνωση, Διάρκεια (ACID ιδιότητες) στην μοντελοποίηση δραστηριοτήτων (βλ. κεφ. 3) «Υπάρχουν τόσα συστήματα όσα θέλουμε να δούμε» To υπό μελέτη σύστημα (1)

19 19 Το υπό μελέτη σύστημα μπορεί να είναι διαφορετικό: 1. Πληροφορία 2. Τεχνολογία της Πληροφορίας ως εργαλείο 3. Τεχνολογία της Πληροφορίας (ΤΠ) ως υποδομή 4. Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) σε υπολογιστή 5. ΤΠ/ΠΣ σε δοκιμαστικό περιβάλλον 6. Πληροφοριακό Σύστημα σε χρήση 7. Συστήματα Εργασίας βασισμένα σε Τεχνολογία της Πληροφορίας 8. Δια-οργανωσιακά Συστήματα Εργασίας 9. Οργανισμός 10. Εταιρία 11. Κλάδος 12. Κοινωνία To υπό μελέτη σύστημα (2)

20 20 To υπό μελέτη σύστημα (3)

21 21 Θεωρώντας ένα εργοστάσιο ως σύστημα

22 22 Πλαίσια, Μοντέλα, Εργαλεία Ένα πλαίσιο (framework) είναι ένα σύνολο ιδεών, εννοιών και υποθέσεων που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση μιας διαδικασίας σκέψης (thought process) αναφορικά με ένα γνωστικό αντικείμενο (object) ή μια παρατηρούμενη κατάσταση (situation). Το πλαίσιο αναγνωρίζει θέματα (topics) τα οποία πρέπει να τεθούν υπό σκέψη και καταδεικνύει τη συσχέτιση (relation) μεταξύ των εν λόγω θεμάτων. 1.Πλαίσιο Προσφοράς και Ζήτησης 2.Πλαίσιο Συστήματος Εργασίας Ένα μοντέλο (model) είναι η μοναδική αποτύπωση ή αναπαράσταση (unique representation) ενός αντικειμένου, με όρους που παρέχονται από το πλαίσιο αναφοράς, καθώς και όλης της γνώσης που απαιτείται για να περιγραφεί. 1.Οικονομετρικό μοντέλο προσφοράς και ζήτησης 2.Στιγμιότυπο Συστήματος Εργασίας

23 23 Ένα εργαλείο είναι μια τεχνολογική λύση η οποία αναπτύσσεται σε κατάλληλο λεξιλόγιο συμβατό με το λεξιλόγιο του πλαισίου και υποστηρίζει τις διάφορες μεθόδους ανάλυσης και μοντελοποίησης μιας κατάστασης 1.E-Views 2.ARIS Toolset Τα πλαίσια, μοντέλα και εργαλεία υποστηρίζουν και περιορίζουν ταυτόχρονα τον αναλυτή στην προσπάθεια διαχείρισης της πολύπλοκης πραγματικότητας Πλαίσια, Μοντέλα, Εργαλεία

24 24 Περιορισμοί που θέτει η πραγματικότητα 1.Αρχιτεκτονική του υπάρχοντος συστήματος 2.Είδος της επιχείρησης (structural or process organization) 3.Στατικοί (static) ή δυναμικοί (behavior) κανόνες και συμπεριφορές 4.Βέλτιστες πρακτικές (best practices) και μοντέλα αναφοράς (reference models) 5.Πρότυπα ISO 6.Φιλοσοφία benchmarking 7.Είδος πλαισίου, μεθόδου και εργαλείου μοντελοποίησης (το συντακτικό της κάθε μεθόδου αποφασίζει και περιορίζει την σημασιολογία που θα αναπτυχθεί). Π.χ. transaction- driven vs. event- driven 8.Διαχειριστικές διαδικασίες 9.Στάδιο ωριμότητας μιας επιχείρησης (Capability Maturity Model) 10.Στρατηγική π.χ. CRM προσέγγιση

25 25 Διαχείριση της Πραγματικότητας

26 Επιχειρηματικές διαδικασίες Μάθημα: Ανάλυση & Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων Ενότητα # 1: Εισαγωγή στην Ανάλυση Διαδικασιών & Συστημάτων Διδάσκων: Δρ. Αγγελική Πολυμενάκου Τμήμα: Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

27 27 Επιχειρηματική Διαδικασία Επιχειρηματική Διαδικασία (ΕΔ) είναι μια συσχετισμένο σύνολο βημάτων (steps) ή δραστηριοτήτων (activities) στις οποίες άνθρωποι (people) χρησιμοποιούν πληροφορία (information) και άλλους πόρους (resources) για να δημιουργήσουν αξία (value) για εσωτερικούς (internal) ή εξωτερικούς (external) πελάτες (customers)

28 28 Οργανισμοί & ΕΔ Το σύστημα-οργανισμός αποτελείται από υποσυστήματα Τα υποσυστήματα μπορεί να είναι λειτουργικές περιοχές τις επιχείρησης ή Επιχειρηματικές Διαδικασίες Οι λειτουργικές περιοχές μπορούν να θεωρηθούν ως ΕΔ που αφορούν μόνο ένα τμήμα του οργανισμού (single functions) Υπό αυτό το πρίσμα οι οργανισμοί είναι ένα συνονθύλευμα Επιχειρηματικών Διαδικασιών

29 29 Επιχειρηματική Διαδικασία Μια ΕΔ αποτελείται από υποδιαδικασίες (sub-processes) Οι υποδιαδικασίες είναι και αυτές διαδικασίες. Έτσι, θα πρέπει να διέπονται και αυτές από: Ορισμένα βήματα σε χρόνο και χώρο (defined steps in time and place) Από ένα γεγονός έναρξης (starting event) και ένα γεγονός πέρατος (ending event) Ορισμένα στοιχεία εισόδου και εξόδου (defined inputs and outputs) Οι διαδικασίες και υποδιαδικασίες είναι και αυτές συστήματα

30 30 Δραστηριότητες και η έννοια της Προστιθέμενης Αξίας Παράδειγμα: η διαδικασία παραγωγής ενός textbook περιέχει υποδιαδικασίες όπως: παραγωγή και διόρθωση χειρόγραφου, παραγωγή στοιχειοθέτησης (layout), παραγωγή της καλλιτεχνικής μεριάς του βιβλίου, τύπωση, μάρκετινγκ, πώληση... Δραστηριότητα: ορίζει εργασίες που διεκπεραιώνουν οι δράστες σε πιο χαμηλό επίπεδο Επικοινωνία με άλλους, παρακίνηση εργαζομένων, ανάλυση δεδομένων Το ICT δύναται να μετατρέψει κακώς ορισμένες (ill defined) δραστηριότητες σε καλώς ορισμένες υποδιαδικασίες (εκτέλεση εργασιών με προβλέψιμο τρόπο παράγοντας συνεπείς εκροές) Η προστιθέμενη αξία είναι το ποσό της αντιλαμβανόμενης αξίας που δημιουργείται για εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες στο τέλος της κάθε δραστηριότητας

31 Αλυσίδες αξίας & Συστήματα Αξίας Μάθημα: Ανάλυση & Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων Ενότητα # 1: Εισαγωγή στην Ανάλυση Διαδικασιών & Συστημάτων Διδάσκων: Δρ. Αγγελική Πουλυμενάκου Τμήμα: Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

32 32 Αλυσίδα Αξίας (Value Chain) Η προστιθέμενη αξία (value added) μιας ΕΔ είναι το ποσό της αντιλαμβανόμενης αξίας που δημιουργεί η συγκεκριμένη ΕΔ στους εσωτερικούς ή εξωτερικούς πελάτες. Το σύνολο των ΕΔ που μια εταιρία χρησιμοποιεί για να προσθέσει αξία στο τελικό προϊόν που φτάνει σε κάποιον πελάτη αναφέρεται ως αλυσίδα αξίας (value chain) Η αλυσίδα αξίας περιέχει βασικές (primary) διαδικασίες, υπαίτιες για τη δημιουργία αξίας που αντιλαμβάνεται ο πελάτης, και οι υποστηρικτικές (support) διαδικασίες που δίχως αυτές δεν θα ήταν δυνατή η διεκπεραίωση των βασικών δραστηριοτήτων. Η αλυσίδα αξίας μιας επιχείρησης ενοποιείται αλληλεπιδρώντας με αλυσίδες αξίας προμηθευτών και πελατών σχηματίζοντας ένα σύστημα αξίας (value system) (Porter and Millar)

33 33 Αλυσίδα Αξίας (Value Chain)

34 34 Αλυσίδα Αξίας (Value Chain) Το σύνολο των ΕΔ που μια εταιρία χρησιμοποιεί για να προσθέσει αξία στο τελικό προϊόν που φτάνει σε κάποιον πελάτη αναφέρεται ως αλυσίδα αξίας (value chain) Βασικές (primary) διαδικασίες, υπαίτιες για τη δημιουργία αξίας που αντιλαμβάνεται ο πελάτης Υποστηρικτικές (support) διαδικασίες που δίχως αυτές δεν θα ήταν δυνατή η διεκπεραίωση των βασικών δραστηριοτήτων. Παράδειγμα: ένα υποθετικό εστιατόριο

35 35 Επίδραση της ΤΠ στην Αλυσίδα Αξίας Η τεχνολογία επιτυγχάνει την αυτοματοποίηση (process automation) και έτσι την βελτίωση της απόδοσης της ΕΔ όπως μείωση χρόνου εκπλήρωσης ΕΔ (cycle time), ρυθμό εξαγόμενων στοιχείων της ΕΔ (throughput rate), κατανάλωση πόρων (resource consumption) κ.α. Η τεχνολογία αυξάνει το συντονισμό, έλεγχο και παρακολούθηση των αλληλεπιδρώντων δραστηριοτήτων Τα ΠΣ μπορούν να υποβοηθήσουν στην εκτέλεση, υποστήριξη και διαχείριση των δραστηριοτήτων αξίας Τα ΠΣ μπορούν να βελτιστοποιήσουν δραστηριότητες κατά το μήκος των συνδέσμων

36 36 Τα ΠΣ στην Αλυσίδα Αξίας Πηγή: Σπανός Γ., «Μετασχηματισμός & Καινοτομία», Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Εκδόσεις ΟΠΑ, 2004.

37 37 ΤΠ και Αλυσίδα Αξίας: Η Αεροπορική Εταιρία

38 38 Λειτουργικές Περιοχές και Επιχειρηματικές Διαδικασίες Οι παραδοσιακές οργανωτικές δομές χαρακτηρίζονται από τμηματοποίηση κατά λειτουργία (functional areas) Η περιβαλλοντική επιταγή για γρήγορη προσαρμογή και συστημική σκέψη καθιστά τη λειτουργική τμηματοποίηση παρωχημένη Η παραδοσιακή δομή ενέχει «εσωστρέφεια» (functional silos) Νέες τάσεις: αναδιοργάνωση και πελατοκεντρική εστίαση

39 39 Τρία κύρια είδη Επιχειρηματικών Διαδικασιών 1.ΕΔ που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη λειτουργική περιοχή (single function) 2.ΕΔ που σχετίζονται μια πολλές λειτουργικές περιοχές (cross- functional) 3.ΕΔ που αφορούν κάθε λειτουργική περιοχή (common across the enterprise) Μεγάλο πρόβλημα εγείρεται όταν υπερτονίζεται η μονολειτουργική διάσταση μιας ΕΔ

40 40 Παραδείγματα Single function ΕΔ Παραγωγή Προϊόντος Διεκπεραίωσης Συναλλαγής Πληρωμή Φόρων Cross-functional ΕΔ Δημιουργία νέου Προϊόντος Δημιουργία Επιχειρηματικού Πλάνου Εκτέλεση Παραγγελίας Common across the enterprise ΕΔ Επικοινωνία με άλλους Ανάλυση Δεδομένων Παρακίνηση Εργαζομένων Προγραμματισμός και Παρακολούθηση Εργασιών Ανάδραση προς του υπαλλήλους Γραμματειακή υποστήριξη

41 41 Λειτουργικές Περιοχές και Επιχειρηματικές Διαδικασίες

42 Τέλος Ενότητας # 1 Μάθημα: Ανάλυση & Μοντελοποίηση Διαδικασιών & Συστημάτων, Ενότητα # 1: Εισαγωγή στην Ανάλυση Διαδικασιών & Συστημάτων Διδάσκων: Αγγελική Πουλυμενάκου Τμήμα: Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας


Κατέβασμα ppt "Ανάλυση & Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών & Συστημάτων Ενότητα # 1: Εισαγωγή στην Ανάλυση Διαδικασιών & Συστημάτων Διδάσκων: Δρ. Αγγελική Πουλυμενάκου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google